Adyar

Det högre och det lägre Jaget

2011-02-22 14:28 #0 av: Aldebaran

Överjaget och personligheten.

När den gudomliga medvetandestrålen - monaden - tränger längre ner i materien och arbetar genom de tre lägre vehiklerna i de fysiska, astrala och mentala världarna, där illusionernas slöjor är täta och svårgenomträngliga, förloras enhetskänslan liksom medvetandet om människans gudomliga ursprung. Medvetandets ständiga association till och identifikation med de lägre kropparna utvecklar en falsk jagkänsla, som är personlighetens kärna och rot. Detta 'jag' blir den samlande faktorn där alla våra minnen och erfarenheter koncentreras till en helhet.

Personlighetens 'jag' fungerar alltså som en självständig enhet, glömsk av sitt gudomliga ursprung och livets verkliga mening, trots att det har sin rot i och utgår från Egot och i sista hand från monaden. Under evolutionens tidigare skeden har detta inte så stor betydelse, eftersom alla slag av erfarenheter då behövs för att bygga upp en mogen individualitet och nästan vad som helst kan tjäna som uppbyggnadsmaterial. Men under de senare stadierna, när erfarenheterna måste väljas med större urskillning och då det gäller att förfina individualiteten och framhäva dess gudomliga och unika särart, måste personligheten bli en tjänare under det högre Självet.

Naturligtvis är den illusionsbundna personligheten med sitt 'jag' bara en temporär företeelse, som kommer att upplösas och försvinna vid inkarnationens slut. Då har de gjorda erfarenheterna assimilerats under vistelsen i Devachan och den utvunna essensen har överförts till Egot. Personlighetens funktion påverkar individualitetens utveckling även under de senare, mera avancerade skedena. Vi ser alltså att många olika personligheter uppstår under tidernas lopp ur detta enda Ego, och att varje personlighet lever sitt eget liv och berikar Egot med sina erfarenheter, till dess Egot har nått en sådan utveckling att det inte längre har behov av flera upplevelser i de lägre världarna.

Vi måste förstå att personligheten inte bara utgår från Egot utan att den också är en partiell manifestation av det. Personligheten kan därför betraktas som en av facetterna i människosjälens mångfacetterade diamant. Därför är de olika inkarnationer som en och samma själ genomgår inte så lika varandra som man skulle kunna tro med tanke på den intima relation som råder mellan Egot och dess olika personligheter. I varje enskild inkarnation manifesteras bara vissa av Egots aspekter och egenskaper, medan andra vilar latenta för att manifesteras i kommande inkarnationer.

Varje jordeliv äger rum inom en viss villkorsram, som bestäms av karmalagen och själens utvecklingsmöjligheter. Dessa villkor fastlägger inom ganska trånga ramar just vilka egenskaper som skall komma till uttryck i den manifesterade personligheten. Den nya människans ras, kroppens ärvda egenskaper, de klimatiska förhållandena, den fysiska kroppens kön, den karma som måste avarbetas, de egenskaper som måste utvecklas under inkarnationen - alla dessa faktorer bidrar till att begränsa Egots möjligheter att komma till uttryck.

Bara ett visst antal redan utvecklade egenskaper och kvaliteter kan manifesteras i ett och samma liv. Men de olika personligheter som efterträder varandra i Egots kosmiska liv ger den nödvändiga omväxlingen i miljön och de gynnsamma möjligheter till allsidig utveckling som fordras för att Egot till slut skall nå fulländning och utrustas med alla gudomliga krafter och attribut. Naturen arbetar långsamt men med pålitliga metoder, och den förverkligar sina intentioner med största skicklighet och målmedvetenhet.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-16 12:35 #1 av: Moonwing

Så enkelt men kanske lite barnsligt uttryckt är "vårt rätta jag"- en summa av en mängd "personligheter", som vi i varje liv har möjlighet att arbeta på..

-och som till slut blir en "genom-arbetad" (efter många liv) -sammansatt "personlighet"..eller" jag", om man nu vill beskriva det enkelt , eller är jag fel ute?

"I varje enskild inkarnation manifesteras bara vissa av Egots aspekter och egenskaper, medan andra vilar latenta för att manifesteras i kommande inkarnationer."..

..så egentligen är jag, här och nu inte "min egentliga personlighet"- utan bara en facett av många som håller på att bli en dominerande sådan i förhöjt tillstånd?..

...Foten i munnenTungan ute

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-20 21:39 #2 av: Aldebaran

Ja, i detta här och nu så min personlighet ett fragment av ett fragment av det högre gudomliga Jaget.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-20 21:42 #3 av: Moonwing

Tack, Alde..!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-20 22:11 #4 av: Aldebaran

Dessutom så är ju våran personlighet förgänglig å byts ut inför varje reinkarnation..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-20 22:25 #5 av: Moonwing

Men man har en tendens å tro.."det här är mitt rätta jag"..-folk finner ju sig själva..säger de..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-20 23:41 #6 av: Aldebaran

mmm de finner bara sin personlighet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-21 21:40 #7 av: retep

...även de som nu lever upplysta här på Jorden. har personligheten kvar...så den är bra att ha...

Anmäl
2011-03-21 21:53 #8 av: Aldebaran

Ja, att var sk. upplyst är ju inte detsamma som att vara fullkomlig och befriad från inkarnationshjulet.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-21 22:01 #9 av: retep

...nej inte fullkomlig men befriad från inkarnationshjulet är man som upplyst...sk.upplyst kan man inte vara...man är inte eller så Är man Det!

Anmäl
2011-03-21 23:28 #10 av: Aldebaran

Jesus av nasareth var ju i allra högsta grad upplyst även under sin tidigare inkarnation som Joshua (Jeriko) men inte var han befriad från inkarnationshjulet, det blev han först när han tog sin fjärde invigning vilket han gjorde på korset.

Befriad från inkarnationshjulet blir man ju först som fullkomlig, innan du blir fullkomlig så får du ju först göra färdigt läxorna här nere i materievärlden så att säga.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-21 23:31 #11 av: Moonwing

..Mmm, "gubbar"..ni är så kloka..så..Flört-ibland kan man ju "komma på sig själv"!..-med att "känna sig som en helt annan person".

-.möjligen , måhända fläktar andra delar av våra "sovande sidor", förbi?

...eller är de sas helt åtskilda ifrån vår nuvarande karmagärning, här i denna "jordestund"?  .."medan andra vilar latenta för att manifesteras i kommande inkarnationer."..

-kanske där ändå finns en liten länk till vårt Ego´s minne över våra andra sovande personligheter..-eller är det en omöjlighet?

(nu tänker jag inte på tex schitzofreni)..Flört -jag frågar bara av nyfikenhet..det är ju så mycke´..Tungan ute..-som inte blommar hos en individ, direkt!

Det hör jue till personlighetsutv. men jag tänker på när människor "blir som förbytta"..-fast i å för sig, finns jue en massa förklaringsmodeller där med..elementarpåverkan tex..

Allt går ju in i vartannat och gränserna blir hårfina..så inte är det lätt å förstå människans natur alltid!Foten i munnen

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-21 23:38 #12 av: Aldebaran

tror att du är inne på ett bra tänk Wingen... "Egots minne över våra andra sovande personligheter"  kanske lite rättare "assimilerade personligheter"...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-21 23:59 #13 av: Moonwing

Jo, nåt sånt..-vi är nog mer..-än vi vet..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-22 10:43 #14 av: retep

...nej kanske inte så kloka...mer envisa kanske. Tänker att man har sin uppfattning som man håller sig till...tills man kommer till en ny och djupare insikt. När det kommer till kritan är sanningen bakom upplysning inte det vi läser om eller hört talas om.

Att Jesus först blev fri från inkarnationshjulet när han dog på korset är för mig endast en teori. Min bakrund och erfarenhet har gett andra förklaringar kring detta och vad upplysning är.

 

Anmäl
2011-03-22 16:39 #15 av: rore

Intressanta tankar ni dryftar här,, blir ju alldeles kollrig huvudet,,

För vad är egentligen vad och vem kan med säkerhet säga vad som är rätt?

Inkarnationshjul eller inte?? Brutna eller ej?

Den uppfattning var och en har är ju dennes verklighet och så är det bara,,,

* konstaterar o accepterar*

För på något sätt käns ju den egna verkligheten alldeles trygg att vara i. Oavsett om livet i den verkligeheten är svår eller om den är lätt,,*Värderingar*

Upplyst eller inte? Vem avgör det?

Var och en av oss når den upplysning det är menat att vi ska uppnå,, så tänker jag,,

Vi befinner oss alla på olika nivåer och i olika dimensioner.... *så tror jag*

Vi kan endast ledsagas av de yttre omständigheterna som finns runt omkring oss, Vi kan läsa, bli ledda av andra *som kanske kan mer*

Vi kan söka med ljus och lyckta, i de yttre.

Men så länge vi inte tar steget in i oss själva, så är vi för alltid avskurna från källan, som vilar i oss.

Vägen dit kan tyckas lång och svår,,,,,,,,

Min övertygelse är att vi bär den alla inom oss.

"Människorna är på jorden

   Vad

Stjärnorna Är i Universum

Stoff från alltet,, Stoff från Gud

Evigheten-Oändligheten.

I allt som någonsin varit

I allt som Är......."

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-03-22 18:49 #16 av: Moonwing

"Självrannsakan är en viktig nyckel till jag-styrd evolution"

-Sara Belle Dougherty

Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-03-22 20:13 #17 av: Aldebaran

#15 Nej du har nog rätt.

Men det är ju liksom det som är hela grejen med vår resa mot fullkomlighet att vi en dag inte behöver reinkarnera mer.

Och innan detta sker så är jag nog rädd för att vi får traska omkring här nere på våra små krokiga vägar. Var och en har sin väg att gå mot den enda sanningen, mot det enda målet.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-03-22 20:50 #18 av: retep

Vi kan välja at tänka och föreställa oss upplysning och vägen till fulkomning som en låååååång väg och otaliga inkarnationer...Men är det så klokt och nödvändigt?

Vår andliga öppenhet ...vad talar den om för oss om detta och om hur långt vi kommit. Jag förstår och annammar mycket av de tankar och teorier som säger att vi skall gå igenom alla nivåer steg för steg.

 Samtidigt så ser jag på de sju stegen på ett annat sätt, som jag också beskrivit någonstans. De behöver inte alla avverkas innan vi är upplysta. Vägen mot fulkomning fortsätter efter det att vi inte längre inkarneras på Jorden.

 Upplysta som lever här och nu är Kosmiskt Medvetna  och har med denna medvetenhet öppnat vägen för de fortsatta stegen till fullkomnig Enhet

Anmäl
2011-03-22 21:21 #19 av: rore

#18

Peter!

"Vi kan välja at tänka och föreställa oss upplysning och vägen till fulkomning som en låååååång väg och otaliga inkarnationer...Men är det så klokt och nödvändigt?"

Jag har ingen aning om det är klokt eller ens nödvändigt att tänka på det viset.

Det jag vet är att jag inte kan ta till mig Upplysningen  genom andra människors insikter och erfarenheter...

Jag måste uppleva den själv för att kunna ta insikterna till mig,,

Mina tankar när det rör det andliga går lite hand i hand med livet.

Var sak har sin tid.

Livs processen ser olika ut för oss alla.

Vi utvecklas i olika takt och tids nog kommer vi alla fram,, En del före och andra kommer efter.

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-03-22 21:38 #20 av: retep

#19

rore!

Så ser jag det också...ville mest peka på tanken att inte föreställa sig det som svårt och avlägset, det kan ske när vi minst anar det...

 

"A little over two years ago, I walked out of the Dome after morning program and
realized that something, or rather, everything was different.

Immediately, I fathomed the basis of this difference was something  utterly simple
and natural, the experience of Being had followed me out of the Dome. Here I was
in activity again, but now that experience of Pure Consciousness, which had
become so intimate and familiar in meditation over the years, was now with me in
activity.

Of course, my first thought was, "well, this isn't going to last." I spent most of the
next several days testing this theory. As it turned out, much to my delight, the theory
was flawed. In fact, it was completely wrong.

The experience has now lasted over two years. Well, that's not quite the case, it is
more accurate to say the experience of Being in my awareness has grown stronger,
more all-encompassing, more totally engrossing over the past two years. It's as if,
now that Being was, as if, allowed to come out into the relative and invest itself in
all the other states of consciousness - waking, dreaming, sleeping - it was determined
to make the most of this opportunity; as if the flood gates were opened and no one
and nothing had the power to close them again.

There are no words to aptly describe this experience, so, I'll just say, it was well
worth the wait, though it is true I had long since ceased to expect such a turn of
events. I can't really point to anything dramatic or flashy that had been happening
either in program or out that would have suggested this was about to occur. It just
seemed to be the time. It's kind of like being a homeless person one day and the
next day finding out you're actually King of Norway.

It is equally difficult to find words that even come close to describing my gratitude
towards Guru Dev, Maharishi, and the entire Holy Tradition for this wonderful
transition. What can one say when one has been granted a boon of such largesse?
Maybe simply that I am eternally and infinitely grateful.

And I have come to see my experience in the Dome not as some duty to be
performed, but rather as an unbelievable opportunity for growth, a once in a
ten-million-lifetimes opportunity.

I feel so very fortunate to be here with all these great souls creating a world where
wholeness and sattva will assume dominion over the structure of human interaction
for the first time in a very long while. As Maharishi said, "...this is a huge thing."
I am beginning to realize now how often Maharishi gloriously understated the case."
Jai Guru Dev

Anmäl
2011-03-29 21:05 #21 av: [resande71]

Jag har läst i flera böcker att man kan komma till en punkt i livet då man ser sig själv som en del av helheten. Man upplever att jorden är en perfekt skapelse som inte behöver förändras.
Är man upplyst då?
Vilka kriterier behöver man egentligen uppfylla för att få tituleras som upplyst? 
De visa männen/kvinnorna det pratas om som kallas upplysta, är de inte bara kloka? Och hur VET man att de är upplysta och verkligen talar sanning?
Finns det något bevis för att en människa i nutidens samhälle är upplyst?
Jag skulle vilja läsa om honom eller henne. Glad

Ursäkta alla frågor... lite nyfiken bara.

Anmäl
2011-03-30 13:40 #22 av: retep

Lena!

Jag har skrivit om kriterier för upplysning…om att i sitt vardagsmedvetande medvetandegjorts om Källan, om Rent Medvetande, Varandet eller Transcendentalt Medvetande.

Har nämnt de 4 olika medvetandetillstånden vakenhet, sömn, dröm och Transcendentalt Medvetande…Att då vi helt har integrerat  en permanent medvetenhet om dessa, uppnås förening med Kosmiskt Medvetande…Upplysning.

 Det finns ingen ambition hos upplysta att påvisa att de är det!

Finns inga direkta bevis som bekräftar det! Även att det finns olika vetenskapliga undersökningar på hjärnaktivitet och koherensmönster hos upplysta som visar på det.

Man kan säkert säga... att det är de osjälviska, de kärleksfulla exempel och gärningar som tydligast visar på det

 Det finns flera olika böcker och berättelser om personer som blivit och är upplysta.

 En Yogis självbiografi…om Yogananda Paramahansa, om Kria Yoga och om hur meditation blev tillgänglig för en större allmänhet

 Initiation av och om Elisabeth Haich som en gång var Pharaoh´s dotter...men som blev upplyst i en bunker under andra Världskriget.

 Strange Facts about a Great Saint Om Guru Dev som blev upplyst på en torsdag och senare i livet blev Shankaracharya, det högsta andliga ämbetet i Indien.

 Martinus Kosmiskt Medvetande, m.fl. skrifter och böcker av Dansken Martinus Thomsen(1890–1981)

Den kosmiskt medvetne har permanent kontakt med universums "visdomshav", och vet vad som är mest kärleksfullt att göra i livets alla situationer. Den kosmiskt medvetne har balans mellan sin maskulina och feminina pol och är därmed ett jämviktsväsen som lever i harmoni med sig själv och med sin omgivning. Det är ett väsen som inte väntar sig världen eller medmänniskorna annorlunda än de just för tillfället är, och älskar opartiskt allt och alla utan undantag.
Hur kan man veta om, och vem, som har kosmiskt medvetande? Det är inte så lätt eftersom den som går före massan inte alltid förstås av sina samtida medväsen. Den kosmiskt medvetne talar ju från en "högre utsiktspunkt". Men man kan alltid vara säker på att de efterlämnar djupa spår i mänsklighetens historia och utveckling, och att deras ord kommer att ristas djupt in i varje själ som är på väg mot sanningen och ljuset. De har kärleken till sin nästa som sitt permanenta medvetandetillstånd. -Martinus

 Den högst upplysta och person som enligt min mening betytt mest för det andliga uppvaknandet i vår tid är Maharishi Mahesh Yogi, som lämnade Jordelivet 2008.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.