Kultur och folktro

Den första civilisationen?

2011-02-05 20:01 #0 av: Moonwing

Anmärkningsvärt nog blev sumererna kända för historikerna först för ett århundrade sedan efter att ha varit totalt förlorade i 2000 år. Det var bara genom upptäckten av assyriska inskriptioner i mitten av 1800-talet som sumerernas existens först antyddes och sedan kunde bevisas av arkeologin.

Sumerer Civilisation


Fornfolk av oviss härkomst som levde i s. Mesopotamien.

De uppfann kilskriften c:a 3000 f.Kr. Sumererna skapade grunden för kalendern.

Alias: sumer, sumererna och sumeriens 

Angående den numera omskrivna Necronomicon*, har jag rotat runt lite bland biblans böcker för att få reda på om boken möjligen kan ha någon sanningshalt.

Svaret på den frågan är otvivelaktigt ett ja. Det kan finnas sumerisk skrift som ännu inte hittats eller tolkats, men då infinner sig genast frågan om hur någon utan dessa skrifter kan få ihop en bok med ritualer som skulle kunna vara autentiska. Antagligen finns det sumeriska ritualer nedtecknade, precis som deras mytologi finns nedtecknad.

 I boken Necronomicon, har jag hittat sakfel som kan bero på att någon läst den tolkade sumeriska kilskriften och sedan fått ihop det till denna bok. Nedan kommer jag att citera från de böcker jag lånat på biblan, som vem som helst i övrigt kan låna. Böckerna handlar i stort sett om arkeologiska fynd och tolkningar, vilket ni snart nog kommer att upptäcka.

Vi börjar med ett citat ur Fynd i Bibelns länder skriven av Magnus Magnusson:

I ett avseende bör man leta efter begynnelsen i södra Mesopotamiens solstekta trakter, landet mellan Eufrat och Tigris, det som idag är det moderna Irak. Det är den sydöstra änden av den så kallade bördiga halvmånen som allmänt betraktas som civilisationens vagga. Det var i orter som Uruk (Bibelns Erek) i det gamla Sumerlandet (i Bibeln Sinears land), som allting började, långt innan Bibeln skrevs. Ty det var här historien började, nämligen i meningen den skrivna historien. Det är här vi första gången möter människans ande i dokumenterad form.

Här har jag hoppat till ett stycke längre ner, bara för att korta texten.

Fortsatt citat ur samma bok:

Det antas ha varit omkring 3500 f.Kr som den semitiska befolkningen i södra Mesopotamien infiltrerades eller invaderades av ett icke-semitiskt folkslag, som grundade ett antal stadsstater, vilka kollektivt kom att bli kända som sumeriska. Anmärkningsvärt nog blev sumererna kända för historikerna först för ett århundrade sedan efter att ha varit totalt förlorade i 2000 år. Det var bara genom upptäckten av assyriska inskriptioner i mitten av 1800-talet som sumerernas existens först antyddes och sedan kunde bevisas av arkeologin.

Lägg noga märke till de två sista meningarna i texten ovan. Men i boken Necronomicon, påstås det att den blivit skriven under åttonde århundradet, när sumererna var totalt bortglömda!!! Nytt hopp i texten nedan...

Fortsatt citat ur samma bok:

En av de tidigaste och mest betydande av dessa sumerernas stadsstater var Uruk, som har utgrävts mycket omsorgsfullt av ett antal tyska expeditioner från 1912 och framåt. Det var en stor stad som täckte en yta på omkring 200 tunnland, och den var delad i tre huvudkvarter - officiella byggnader, bostäder och trädgårdar med begravningsplatser.

Platsen domineras fortfarande av de stympade ruinerna av en ziggurat, en rektangulär trappstegskulle av det slag som sumererna byggde som konstgjorda berg av lertegel för att hysa gudarnas helgedomar. Uruk var ett betydelsefullt religiöst centrum, ty det var hemorten för sumerernas mest betydande gudom, himmelsguden Anu, alla gudars fader.

Det fanns ett altare åt honom på zigguratens topp, och ett ståtligt tempel på marknivå som var dekorerat med mönstrad mosaik, vilken bildades av terrakottakoner med målade baser som pressades in i en bädd av lermurbruk. Tempel som dessa var resultatet av och återspeglade en intensiv ekonomisk tillväxt. Templet var stadens administrativa och sociala centrum.

Tillsammans bildade kungen och prästen (jämte gudarna) en teokratisk byråkrati som styrde staten. Då administrationen blev mera komplicerad blev det också nödvändigt att föra anteckningar om templets dagliga transaktioner. Och därmed föddes skrivkonsten.

 I ett av Uruks tempel upptäckte de tyska arkeologerna tidiga vittnesmål härom: ett arkiv som bestod av hundratals små lertavlor med rätt grova bildskrivtecken som anknöt till bestämda id,er. Till att börja med användes skrivkonsten uteslutande som ett medel för administrativa ändamål och anteckningar i affärsangelägenheter.

Men omkring 2500 f. Kr. hade den utvecklats till en frigjord litterär form som kunde uttrycka invecklade mytologiska och historiska företeelser. Och det är av dem vi lär oss något om gudarna i det gamla Sumer-landet.

Gudarnas högste fader var Anu, (Finns omnämnd i Necronomicon, min anm), källan till all ordning och all myndighet. Visdomens gud var Enki (också nämnd i Necronomicon), medan Enlil (också han nämnd) var stormens gud. Där fanns en solgud Shamash (nämnd) och en mångud, Sin (också omnämnd). På spinnsidan var de mäktigaste gudinnorna Inanna (nämnd), som blev ökänd i Bibeln som Astarte, moder till all styggelse.

Inanna (Även kallad Astarte och Istar) var en mycket komplicerad gudomlighet. Hon var fruktbarhetens och sexuallivets gudinna, men även krigsgudinna och hennes astrala uppenbarelse var planeten Venus.

Sumererna nedtecknade de äldsta myter vi känner - skildringar av skapelsens som skulle ge eko många århundraden senare i Genesis' skapelsemyter (1. Mosebok)

 Men den mest häpnadsväckande parallellen mellan de sumeriska myterna och de bibliska är historien om syndafloden, då gudarna beslöt att så att säga återvända till ritbordet och börja skapelsen från början igen. Flera versioner av den sumeriska syndafloden har funnits, alla äldre än bibeln.

Nog om denna bok i bibelns historia. I nästa del av detta jättebrev, går vi över till myterna i sumerisk historia...

*Necronomicon = En bok, man påstår blivit nedtecknad av detta folk.

Källa:PARANORMAL.SE.

Materialet kommer från flera olika författare och medarbetare

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-05 21:02 #1 av: Aldebaran

Tack Winge för en mycket intressant text, tror att det kommer komma fler upptäckter som för oss allt längre och längre tillbaka i tiden.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-05 21:10 #2 av: Farwuq

#1

Instämmer till fullo.

 

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2011-02-05 21:15 #3 av: Aldebaran

Såg ett program på discovery idag ang Stonehenge.

Det har ju daterats till omkring 3500 f kristus, nu har utgrävningar visat att

Det finns lämningar efter människor runt själva monumentet som daterar sig än 3500 år, dvs för 9000 årsedan...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-05 21:17 #4 av: Farwuq

Vi vet ännu bara en bråkdel av vår historia.

Det talas ju om högkulturer som gått förlorade på alla kontinenter.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2011-02-05 21:19 #5 av: Aldebaran

Ja, å flera ggr om....tror jag...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-07 01:14 #6 av: Moonwing

Tack!

Ja, om man tänker på hur vi format våra " vår Livsstil"..-under bara 75 år tex..så förstår man att människor med deras livsvillkor i historian anpassat sig och även styrt omgivningen..

Det är spännande att se hur vi "Blommat" och även "vissnat"..etc ..-varför vi blivit de vi är idag, - kan man försöka förstå historian, förstår man även nutids-människan och hennes förutsättningar och mognadsgrad bättre..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-11 15:46 #7 av: Wargmane

Detta var verkligen intressant att läsa ! Tack !
Det är nog bara "toppen" av isberget...Det kommer att hittas och beläggas många av de "myter" som finns ...
Glad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2011-02-11 15:49 #8 av: Moonwing

Sant, Wargis..härligt å se dig , förresten!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-11 16:11 #9 av: Aldebaran

Jaa va fiiint  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.