Adyar

Gudomlighet, kosmos och människan I

2011-02-01 15:05 #0 av: Aldebaran

Av Geoffrey A. Farthing. Översättning G. Larson

 Kapitel I - Om esoterisk vetenskap

Det finns över hela världen en tradition om en gyllene tidsålder, en tid när det fanns gudomliga lärare som instruerade en ung mänsklighet i de dugligheter och kunskaper som var nödvändiga för dess överlevnad och utveckling. Det fanns en tid när gudarna rörde sig bland människor, när det fanns hjältar eller halvgudar som utförde mäktiga stordåd av djärvheter och uthålligheter, när det fanns helgon och profeter, magiker och visa män. Mycket av denna tradition är bevarad i folklore, legender och sagor som upptänder fantasin. Medan vi vet att sagorna bara är sagor, känner vi en bakomliggande sanning under berättelsens dikt. Instinktivt beundrar vi dygderna och de heroiska kvaliteterna av de ledande karaktärerna, tar dem till oss som ideal och söker imitera dem, i fantasin om än inte i handling. Ändå kan frågan uppkomma av sig själv: finns det verkligen möjlighet, för den vanliga individen, att bli någonting annat än vanlig? - att utveckla kvaliteter och krafter liknande dem som hjältars och helgons? - att förvärva den hemliga kunskap som vår barndoms sagors magiker och visa män besatt?

Folklorstraditionernas universaliteter för tanken till att de populära berättelserna är täckmantel för en djup vetenskap, en genuin kunskap om naturen och hennes lagar. Hjälten uppnår sitt mål genom att vara trogen mot de villkor som påläggs honom, och kvarstår i sitt sökande, genom yttersta prövningar och frestelser. På liknande sätt måste den som skulle vilja genomtränga naturens hemligheter anpassa sig själv till naturens egna lagar, utveckla sig i förståelse och moralisk styrka när han överlämnar sig till en strävan mot ett enda mål som han har.

Denna bok skrivs för dem i vilka en önskan att veta har vaknat och som är beredda att göra den nödvändiga ansträngningen, intellektuellt och moraliskt, som behövs för att träda den urgamla men alltid närvarande vägen. De visa som har gått den vägen har lämnat oss all information vi behöver för att göra detsamma. Deras instruktioner inkluderar regler för uppförande i det vardagliga livet, varningar om faror och svårigheter, som säkert kommer att mötas, och detaljerad information om människans natur - vår natur - och hennes möjligheter.

Emedan mycket av läran nödvändigtvis har behållits hemlig, för att bevara dess renhet och förhindra dess missbruk, har tillräckligt alltid varit tillgängligt i de stora religionernas skrifter och i mystikers och upplysta filosofers skrifter för dem som allvarligt har sökt att ge gensvar till det inre livets kallelse. Men under 1800-talet, på grund av hotet som materialistisk vetenskap innebar för mänsklighetens andliga utveckling, blev några delar av den hemliga läran för första gången offentliggjorda genom den teosofiska rörelsen och särskilt genom HPB:s skrifter.

På titelsidan i hennes encyklopediska arbete, Den hemliga läran, beskriver Madame Blavatsky den såsom "syntesen av vetenskap, religion och filosofi", en beskrivning som antyder teosofins allomfattande natur, som är ockult vetenskap. "Den hemliga läran" skriver hon (här med hänvisning här till den arkaiska traditionen) " var den urgamla och förhistoriska världens universellt utspridda religion. Ändå är teosofin inte en religion i någon sekterisk betydelse, ty den är inte ett trossystem, inte heller kan dess ursprung spåras till någon särskild lärare. Religionsbildare, säger hon vidare, "var alla översändare, inte ursprungliga lärare. De var författare till nya tolkningar och former, medan sanningarna som de senare var grundade på var lika gamla som mänskligheten. " Ty teosofi är kunskap (sofia) - "sista ordet i möjlig mänsklig kunskap"  - som omfattar universum i sin totalitet, dvs. den synliga och osynliga naturen,

Precis som de fysiska vetenskaperna lär sig mer och mer om den externa naturen genom att utveckla nya instrument och tekniker för observation och experiment, har ockult vetenskap kommit fram till kunskapen om existensen fakta genom utveckling, hos undersökarna själva, av erforderliga förmågor. Dessa forskare, de stora adepter som är erkända i varje tradition, hade

"... utvecklat och fullkomliggjort sina fysiska, mentala, psykiska och andliga förmögenheter till den ytterst möjliga graden. Ingen syn, synförmåga eller klarsyn av en adept godtogs, förrän den kontrollerats och bekräftats av de synförmågor etc. - erhållna till att kunna utgöra självständiga bevis - av andra adepter och genom århundraden av erfarenheter."

Insisterande på att ockult vetenskap inte är ett hypotetiskt ämne utan "kunskap grundad på observation och erfarenheter" skriver Madame Blavatsky vidare:

Metoderna som våra vetenskapsmän och studerande i psyko-andliga vetenskaper använder skiljer sig inte från vad som gäller i naturliga och fysiska vetenskaper, ... Forskningsfälten ligger bara på två olika plan, och våra instrument är inte tillverkade av några mänskliga händer, något som gör att de kanske endast är mera tillförlitliga. Kemistens och biologens retorter, batterier och mikroskop kan gå sönder; teleskopet och astronomens tidmätningsinstrument kan bli förstörda; våra registreringsinstrument ligger bortom väders eller ingrediensers inflytanden.

Vägen till upplysning, som är vägen till direkt kunskap, är ett gemensamt kännemärke för alla kulturers stora skrifter och mystiska verk. Under olika förklädnader är det myters och legenders ämne och översänds i de enklaste sagoberättelser. Det är vägen för självtransformation, som börjar med den medvetna beslutsamheten att börja - bristfällig som man vet att man är - vända sig mot den mänskliga fullkomlighetens mål och förverkligandet av "de gudomliggörande krafterna i människan och de möjligheter naturen innehåller".

Forts i KAP 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 18:03 #1 av: Tride

Det hemliga i läran blir allt mindre hemligt allteftersom det mänskliga förståndet växer. Det finns egentligen inga hemligheter, det är vi som kan vara skumögda eller lomhörda eller allmänt begränsade.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2011-02-01 18:06 #2 av: Aldebaran

Så sant Tride.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 23:16 #3 av: retep

Eftersom jag fick ta del av Den Vediska Kunskapen först och därefter tagit del av Teosofi, m.fl. har jag en annan mer praktisk utgångspunkt genom att Meditation och Yoga från början gav mig ett direkt möte med kunskapen i sin strukturform.

När jag läser en text som ovan och en rad som denna "Vägen till upplysning, som är vägen till direkt kunskap" då tänker jag och kan intellektuellt ta till mig, förstå och bekräfta, analysera och bedöma innehållet. Samtidigt är jag medveten om den begränsning som intellektet, tankarna och föreställningen representerar.

Läser jag samma textrad utifrån min erfarenhet av möten med kunskapsstrukturen i Medvetandet, i Källan. Då får den en vidare mer helhetsbetonad och sann betydelse... Min verklighetsuppfattning tar då bort delar av texten så att innehållet får den konkreta betydelsen Upplysning är direkt Kunskap " Vägen till"..."som är vägen till" är för mig inte konkret. Det är intellektets och tankens väg, ett försök till...men ett indirekt möte med kunskap.

Kunskapen har sin struktur där var Själva Upplysningen föds, där i Källan, i Varat...Där var det föds ut i denna Världen. Där Kunskapen tar form genom intellektet, omvandlas i sinnet och tankarna till förståelse...Vetande. Där varigenom omvandlingen så småningom blir Upplysning.

 

 

Anmäl
2011-02-02 00:29 #4 av: Aldebaran

De flesta teosofer är djupt medetativa, flera ggr/dag, dock inte jag. Författaren av den artikelserie som är påbörjad var också medlem av ES (Esoteriska Samfundet) vilket är den inre skolan inom TS. Mycket Yoga, mycket meditation samt de är 100% renlevnadsmänniskor absolut inget från djurriket inte fisk inte ägg inget alls. Ingen alkohol osv.

Jag är lite katten bland hermelinerna inom TS när det kommer till meditation, jag tror (för att inte säga vet) att jag får min del på andra sidan under sömnen i detta liv.

Me visst är det så, ALLTID när man läser en esoterisk text som denna så bör man stilla tankarna under några minuter innan. Och försöka lägga fokuset på vad man för stunden ämnar att göra. Mycket av den inre förståelsen uppnås faktiskt då.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-02 11:16 #5 av: Tride

Vi lär ju också genom umgänget med andra teosofer/esoteriker. Inte bara genom att vi kanske "slipas av" mot varandra, utan också genom att tillåta en större öppenhet inombords. Svårt att uttrycka detta med ord . . .. Tungan ute

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2011-02-02 11:39 #6 av: Aldebaran

ja, det sättet är inte att förringa...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-02 12:46 #7 av: retep

Jag vill ju inte alls förringa betydelsen och värdet av att umgås, diskutera och att använda intellektet.

Det jag vill uppmärksamma är kunskappens Källa...var kunskapen börjar och kommer ifrån.

Vi vet att Veda Är Kunskap...Vad vi kanske inte vet är att Kunskap och Vetande inte är det samma. Vetande är dels att direkt erfara Veda, men är också kunskapen som omvandlats i vårt intellekt till tankar och uppfattningar.

Den insikten är värd att uppmärksamma...liksom det är av betydelse att uppmärksamma att meditation som transcenderar intellektet, sinnet och kroppen, når själva Kunskapens Källa.

Medan Meditation på tankar...även de finaste ord och meningar...som denna "Jag - själen - känner och tjänar den gudomliga planen" stannar och förblir ofta i intellektet, i den Relativa upplevelsen.

Anmäl
2011-02-02 13:48 #8 av: Aldebaran

Ja Peter så är det, studera teosofi eller läsa esoteriska skrifter det kan alla göra som är läskunniga. Leva det är något helt annat.

Man kan teoretiskt besítta stora kunsakper om det mesta, men omvandla det i praktik är betydligt svårare.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-03 23:15 #9 av: Tricolori

GAF träffade jag på 80-talet i Göteborg, han var en mycket inspirerande personlighet.

Har denna bok på engelska och ser att ni gett er på en översättning till svenska, som faktiskt är väldigt bra.

Han var en av de bästa föredragshållarna jag varit och lyssnat på, han kunde verkligen fängsla människor teosofer som icketeosofer.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.