Livsåskådning

Kosmisk lag

2011-01-30 19:37 #0 av: Moonwing

När vi har lärt oss att känna tillit till dessa kosmiska lagar, märker vi att astrologi, numerologi och spådomar etc. inte längre fungerar i våra liv. De har upphört att gälla. Vi reser oss över dess inflytande på oss. Vi har blivit våra egna Mästare.

Det finns jordiska skrivna och oskrivna lagar. En del är nödvändiga för att hålla det samhälle man har skapat och vill behålla igång. Andra är byråkratiskt omänskliga, ibland en käpp i hjulet för systemet självt. De kosmiska lagarna är oskrivna. Ingen har tvingat fram dem.

 De bara är.

 De kan jämföras med naturlagarna (tyngdlagen, ebb och flod etc.) vilka människan inte rår hur gärna hon än vill ibland. De har alla direkt med materian att göra. De kosmiska lagarna påverkar oss andligen. VI behöver arbeta med dessa lagar, inte emot dem. När man blir mer medveten och därmed också mer observant, ser man dagligen bevis på hur det fungerar. En del kallar det för Lagen (The Law). Somliga menar att det är samma som Gud eller gudakraften.

Det finns många kosmiska lagar. Jag har ännu inte sett dem samlade i någon bok på ett sätt som har tillfredsställt mitt sätt att se på den. Jag har här gjort ett försök att samla några av dem. Samtidigt är jag medveten om att listan är ofullständigt och kanske till och med bristfällig. Jag har ändå valt att skriva den därför att jag anser att den har ett stort värde för människor i utveckling.

****************************************************

 1. Motståndslagen. Vad du än hatar eller försöker motstå drar du till dig. Du blir det du motstår. Har du fördomar mot invandrare eller homosexuella t ex kan du vara ganska säker på att du i detta eller kommande liv får du uppleva deras eller liknande problem på mycket nära håll för att själv erfara dem. På en Högre Jag nivå väljer du detta. De människor och situationer du hatar eller på ett annat sätt motstår kommer du att dra till dig tills du inte längre har några negativa känslor om det.

 

2. Manifesteringslagen. Det du tänker på, önskar, längtar efter, ber om, mediterar på, affirmerar om, visualiserar, och så vidare blir verklighet. Både det som är gott och det som är ont! Därmed har vi ett ansvar för våra önskningar. Vi behöver se till att egot är bortkopplat, känna tillit och låta universum visa oss vad som är bäst för oos. Man talar om tankens och även bönens oerhörda kraft.

3. Attraktionslagen. Du drar till dig människor som står på din egen kunskapsnivå och som har dina egna egenskaper. Om du tycker att alla människor i din omgivning står på ett lägre plan, är en samling nötter etc., beror det på att du drar till dig dem genom ditt eget sätt att vara. Din egen attityd och dina egna beteenden speglar ditt inre liv. Du skickar alltid ut signaler vem du är. Vi skall inte skylla på andra. Vi är inga offer. Vi har inga fel människor omkring oss. Vi omger oss alltid med rätt personer. De speglar alla det vi behöver bli mer medvetna om. Lika attraherar lika. När du börjar älska dig själv mer och behandla dig själv bättre, drar du till dig mer kärleksfulla människor som också älskar dig mer och behandlar dig bättre, på det viset som du själv nu gör. När din attityd till dig själv blir trevligare, blir andras detsamma.

Allt som är negativt är fött ur ett enda stort begrepp och det är rädsla. Det du är rädd för, drar du till oavsett om du är medveten om denna rädsla eller ej. Om du är negativ upplever du negativiteter. Om du är kärleksfull drar du till och upplever kärlek. Om du vill harmoni omkring dig, se till att du själv är i harmoni så kommer det till dig.

 

4. Reflektionslagen (spegling). Din omvärld är en spegel av vad du själv är. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du hatar eller tycker om hos dig själv.

 

5. Överflödslagen. Allt du behöver finns i överflöd. Universum tillhandahåller dig med allt du behöver. Sträck ut din hand och ta för dig i tacksamhet, ödmjukhet och glädje. Ju mer du tar för dig desto mer finns det kvar till andra. Det räcker och blir över till dig och till andra människor. Du tar inte från andra för att du ger till dig själv.

6. Ackumuleringslagen. Det vi är intresserade av eller samlar på i en eller annan form drar vi till oss. Liksom ränta på ett sparkonto ökar det vi samlar. Det kan handla om känslor, materiella eller materiella ting.

7. Tacksamhetslagen. Ju mer tacksamma vi är desto mer får vi att vara tacksamma för.

 

8. Lagen om gudomlig ordning. Allting sker i rätt tid och på rätt plats. Gräm dig inte över det som inte blev gjort eller blev fel. Det var inte meningen att det skulle ske nu eller på det viset som du hade tänkt. Om det var meningen så får du nya chanser. Universum påminner oss gång på gång tills vi gör det vi ska, det som är bäst för oss. Universum har ett stort tålamod och känner fullständigt tillit till oss som skapande varelser. Vi behöver lära oss som skapande varelser. Vi behöver lära oss att återgälda denna stora generositet och förtröstan som universum hyser gentemot oss genom att göra detsamma tillbaka.

9. Bumerangeffekten. Det du ger ut kommer tillbaka mångfaldigat med ränta både det som är gott och det som är ont.

 

10. Lagen om valfrihet. Människan har en fri vilja (freedom of choice) även om hon inte tror det. Hon har alltid valmöjligheter. Därmed har hon ett ansvar för allt som sker henne i livet, vilka alla är resultat av hennes tidigare val. Därmed kan hon aldrig skylla på andra.

11. Lagen om enhet med allt som är. Vi är inte separerade från varandra. Vi är ett med våra vänner och ovänner. Vi är ett med hela universum, både det vi älskar och hatar.

 

12. Lagen om att vara avskärmad/Skapa ett eget beskydd. Detta är endast möjligt om vi älskar oss själva. Ju mer vi älskar och uppskattar vår egen existens desto starkare är beskyddet. Det är inte andras negativiteter som skadar oss, det är brist på avskärmning.

13. Lagen om magnetisk samhörighetskänsla. Det handlar om det cellulära minnet. Du går på en konsert eller till en idrottsarena med 50 000 människor. Du dras som av en magnet till en speciell person. Eller du går in ett rum med 75 personer och kan inte ta ögonen från en viss person. Dina celler minns det som finns lagrat från tidigare liv och skickar signaler till dig att reagera. Ofta är man mycket oförstående inför dessa signaler och försöker ibland att nonchalera dem fast utan resultat. Mötet är oundvikligt. Der ser universum till.

14. Harmonilagen. Allting längtar efter harmoni och balans. Målet är att vara i total harmoni med hela universum. Vad du än har gjort som har fått vågskålen att väga ojämnt så försätter du dig själv, undermedvetet, i en annan situation för att uppnå balans.

15. Lagen om total tillit. När vi slutar oroa oss och låter universums gudomliga vägledning guida oss genom livet, upphör sjukdomar och problem att existera i våra liv. Det kan vi börja gå framåt på ett nytt sätt. Då tillåter vi guidning, beskydd och välsignelse att komma igenom.

16. Lagen om tankens skapande kraft. Allting börjar med en tanke. Denna tanke ger oss en känsla och denna känsla ligger till en grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför. Genom att ändra våra tankar, vara mer selektiva, välja in eller välja bort de tankar som vi vill ha eller inte ha, kan vi mera medvetet skapa en trevligare tillvaro.

17. Lagen om människan som en skapande varelse. Den intelligens som skapade hela universum bor också inom varje människa. Vi kan skapa hälsa eller ohälsa i våra kroppar. Vi kan skapa sorg eller glädje i våra liv. När vi har lärt oss hur denna lag fungerar, behöver vi aldrig mer skapa sjukdomar eller elände.

18. Utvecklingslagen. När vi reser oss över gamla primitiva inprogrammeringar, börjar våra liv att fungera utan de motstånd vi tidigare omedvetet har satt upp för oss själva för att lära. Utveckling går inte att hejda. Ju förr vi ger upp gamla inprogrammerade motstånd desto lättare utvecklas vi.

19. Lagen om orsak och verkan (Karmalagen) Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga. Allting leder alltid till något annat och kommer alltid tillbaka till sin ursprungskälla, till den som tänkte tanken, uttryckte ordet eller utförde handlingen. Man får skörda det man sått.

Ur Inre Harmoni - Den nya tidens sätt att tänka

Källa; webbplatsen PARANORMAL.SE. Materialet kommer från flera olika författare och medarbetare

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-01-30 22:46 #1 av: retep

Intressant och värdefullt att läsa...också sättet at dela upp Lagen i så många delar med olika rubriker.

Får jag kommentera så uppfattar jag att de olika delarna i grunden tillhör en och samma lag...Karmalagen.

Inehållet är inte bara en beskrivning av lagen utan i flera fall också hur vi bemöter den...går emot den eller går med den.

Lagen och alla dess olika uttryck eller flöden är i grunden 1 Lag, vilande omanifesterade, outtryckta i Källan.

Den manifesterade Lagen är alla de uttryck som flödar ur Källan...och som bl.a uttrycks i punkterna här ovan... genom att vi interagerar med dem.

Kanske vill du ta del av Naturlig Lag del 1 och 2 på Law of Attraction

 

 

 

Anmäl
2011-01-30 23:39 #2 av: Aldebaran

Mycket bra peter... Karmalagen är den enda egentliga och sammanhållande lagen.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-31 10:52 #3 av: Tride

Intressant läsning, Wingen.Jag vill gärna tro att vi, mänskligheten som helhet, utvecklas mot en större medvetenhet, därmed större förmåga att hantera tillvaron, dvs karma/dharma.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2011-02-01 00:56 #4 av: Moonwing

#1.." Allting leder alltid till något annat och kommer alltid tillbaka till sin ursprungskälla.."

 Att vi katogoriserar allt, det är vårt mänskliga sätt att "få ordning på tankesnurret".., det finns ju egentligen inget ont i det..bara ändamålet helgar medlen som , man brukar säga..

Flört..-alldeles riktigt retep, ..allt är samma  och ett ..-

..även "hur många varv", något snurrar (vårt sk Livshjul tex)

..-passerar den/det samma möjligheter..hela tiden, så att -frågan är, när vi återkommer till  alla dessa ;

.....Vad tänker vi dra för nytta ,..av möjligheterna? Tungan uteGlad

 

 

..å visst skall jag kika´på "Naturlig Lag.."..-min själ ä hungrig, på allt..jämt å ständigt..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-01 09:21 #5 av: rore

Tack Wingen flickanKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge



 

 


Anmäl
2011-02-01 10:05 #6 av: Aldebaran

Flickan?  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 10:13 #7 av: rore

Bär vi inte alla med oss,, barnet där inom oss??FörvånadFlörtTungan ute

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge



 

 


Anmäl
2011-02-01 11:39 #8 av: Aldebaran

hehe  ja joooo  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 16:40 #9 av: Moonwing

FlörtJa, tack!.. min goa rore..du "är så rätt "-skönt att du är hos oss,  på exi..Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-01 17:50 #10 av: Tride

Låten barnen komma till mig, va de visst nån som saOskyldig

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2011-02-01 20:18 #11 av: Moonwing

Tungan uteTungan uteTungan uteOskyldigCool..eh,eh..pecissss..Flört!!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-01 23:27 #12 av: Tride

Inför vår herre e vi alla smålänningar, va de visst nån annan som sa.OskyldigInför det stora kosmos e vi alla barn, kanske man oxå kan säga.Tungan ute

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2011-02-03 00:30 #13 av: Mickelberg

Lagen om valfrihet lät bra men jag tror inte det funkar så bra just för nån.

Anmäl
2011-02-03 00:38 #14 av: Aldebaran

Den funkar alldeles utmärkt, vi har ju valfrihet i allt.. Frihet under ansvar kan man säga.

I detta fall (esoteriskt) Karma..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-06 18:34 #15 av: Gaiatri

Tack! Intressant läsning Glad 

Jag gillar uppdelningar och kategoriseringar för att det blir mer tydligt. Men såklart behöver man ju också se det som en helhet och hur dessa "lagar" interagerar med varandra.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.