Adyar

Karma- Lagen om orsak och verkan 4

2011-01-15 15:35 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant

 

KUNSKAP ÄR MAKT

 

Detta är den stora läxa, som vetenskapen lärt den nuvarande generationen. Religionen har förkunnat den under tidsåldrar, men dogmatiskt snarare än rationellt. Vetenskapen visar, att kunskap är villkoret för frihet, och att endast där människan vet kan hon härska. Vetenskapsmannen observerar följder; om och om igen utför han sin experiment, han utsovrar allt som är tillfärlligt och oväsentligt, och sakta och säkert upptäcker han vad som bildar ett oföränderligt kausualsammanhang. En gång säker på sin sak handlar han med orubblig tillförsikt, och naturen belönar oföränderligen hans förnuftsenliga visshet med framgång.

Ur denna tillförsikt uppväxer "forskarens sublima tålamod". Luther Burbank i Kalifornien jan så miljoner frön, utvälja några tusen plantor, para tillsammans ett par hundra, och tålmodigt gå steg för steg mot sitt mål. Han kan lita på naturlagarna, och om han misslyckas vet han, att felet är hans och inte deras.

Det är en naturlag, att materiella kroppar dras mot jordens medelpunkt. Skall jag därför säga: "Jag kan inte gå uppför trappan. Jag kan inte flyga i luften?" Nej, det finns också andra lagar. Mot kraften, som håller mig vid jorden, sätter jag en annan kraft, magasinerad i mina muskler, och med dess tillhjälp höjer jag min kropp. En person, vilkens muskler är försvagade av feber, kan nödgas stanna hjälplös där han är; men jag bryter ingen lag när jag använder min muskelkraft och går uppför trappan.

Lagens okränbarhet binder inte, den frigör. Den möjliggör vetenskapen och gör mänskliga ansträngningar förnuftsenliga. I ett laglöst universum skulle ansträngningar vara fruktlösa, förnuft gagnlöst. Vi skulle vara vildar, darrande inför okända, oberäkneliga förödande krafter. Föreställ er en kemist i ett laboratorium, där kväve var än inert, än explosivt, där syre verkade livgivande idag och kvävande imorgon! I ett laglöst universum skulle vi inte våga röra oss, emedan vi inte kunde veta vilken risk en rörelse medför. Vi handlar tryggt och lugnt, emedan lagen är okränkbar.

Nu är karma naturens stora lag med allt vad det innebär. Liksom vi kan handla med lugn i det fysiska universum, emedan vi känner dess lagar, så kan vi också handla tryggt i de mentala och moraliska världarna, allteftersom vi lär känna deras lagar. Majoriteten av människosläktet liknar med sina mentala och moraliska defekter en man, som vägrar gå uppför en trappa för tyngdlagens skull. De slår sig ner hjälplöst och säger: "Det är min natur, jag kan inte hjälpa det". Sant det är människans natur, sådan hon har skapat den i det förgångna, och det är "hennes karma". Men genom kunskap om karma kan hon förändra sin natur, göra den annorlunda imorgon än den är idag.

Hon är inte i ett oundvikligt ödes våld, henne påtvingat utifrån; hon lever i en lagbunden värld, full av naturliga krafter, vilka hon kan använda för att åvägabringa de sakernas tillstånd hon önskar. Kunskap och vilja - det är vad människan behöver. Hon måste förstå, att karma inte är en makt som krossar, utan ett konstaterande av betingelser, ur vilka oföränderliga resultat framgår. Så länge hon lever bekymmerslöst och utan eftertanke, så länge liknar hon en man, som flyter med strömmen, träffad av varje förbiflytande stock, förd åtsidan av varje tillfällig vindil, fångad i varje oväntad virvel. Detta betyder misslyckande, otur, olycka.

Lagen sätter människan i stånd att framgångsfullt utföra sina avsikter och placerar inom hennes räckhåll krafter, som hon kan använda. Hon kan modifiera, förändra, ge en annan riktning åt sin karaktär, som är det oundvikliga resultatet av hennes forna begär, tankar och handlingar; lika oundvikligt blir hennes framtida karaktär resultatet av de villkor, som hon nu medvetet och avsiktligt skapar. "Vanan är människans andra natur", säger ordspråket, och tankar skapar vanor. Där det finns lag är ingen utveckling omöjlig, och karma är borgen för människans utveckling till mental och moralisk fullkomlighet.

Forts. i kap 5

 

Kap 3

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-15 18:45 #1 av: rore

 "Det är min natur, jag kan inte hjälpa det".

"Sant det är människans natur, sådan hon har skapat den i det förgångna, och det är "hennes karma".

Men genom kunskap om karma kan hon förändra sin natur, göra den annorlunda imorgon än den är idag."Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2011-01-15 20:45 #2 av: Aldebaran

Ja, visst är det lugnt sakligt och mycket pedagogiskt skrivet...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-15 21:44 #3 av: Gaiatri

Bra förklarat! Glad 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-01-16 15:11 #4 av: rore

Väldigt bra förklarat!

Texterna går rakt in i mig.Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.