Adyar

Karma- Lagen om orsak och verkan

2010-12-25 13:15 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant. Förord...

                                                    VI OCH VÅRT ÖDE

Bland de många ljusspridande gåvor, som Västerlandet fått motta från Östern, intar måhända kunskapen om orsakslagen eller karma främsta det rummet, näst reinkarnationsläran. Den förflyttar människans tankar och begär från det godtyckligas område till ett lagbundet rike, och ställer sålunda människans framtid under hennes egen kontroll i förhållande till graden av hennes kunskap.

Karmas huvudsats: "Vad människan sår, det skall hon ock skörda", är lätt att fatta. Men tillämpningen av denna sats på det dagliga livet i detalj, metoden för dess verkningssätt och dess vittomfattande följder - detta är de svårigheter, vilka blir mer förvirrande för forskaren ju mer hans kunskap ökas. Principerna för varje naturvetenskap är i de flesta fall lättfattliga för den, som har ett klart förstånd och har en god uppfostran till grundval; men allteftersom forskaren övergår från teori till praktik, från det generella till detaljerna, upptäcker han att svårigheterna hopas, och vill han fullt behärska sitt ämne, finner han sig nödsakad att bli specialist och ägna lång tid åt lösningen av de intrasslade problem som möter honom.

Så är det också med karmas vetenskap; forskaren som inte alltid stannar på det generellas område, han måste studera underavdelningarna av den ursprungliga lagen, måste lära sig hur långt den är bindande och hur frihet blir möjlig. Han måste lära sig att se i karma en universell naturlag, och han måste även lära, att här liksom överallt i naturen, att seger och makt över denna lag endast kan förvärvas genom lydnad. (Naturen "besegras" genom lydnad)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-12-25 13:17 #1 av: Aldebaran

Har läst igenom denna lilla skrift av Annie Besant och funnit den mycket intressant. Karma är ju ett laddat ord, inte allra minst på dena sajt, så därför tror jag att denna kan bli bra som en ny artikelserie. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-12-25 16:17 #2 av: rore

Intressant!!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-12-27 09:55 #3 av: rore

"Han måste lära sig att se i karma en universell naturlag, och han måste även lära, att här liksom överallt i naturen, att seger och makt över denna lag endast kan förvärvas genom lydnad. (Naturen "besegras" genom lydnad)"

Ahhh! Jösses! Detta tycktes mig vara både svårt och bittert till en början.

Inte helt lätt nu heller föresten,,

Jag vet inte om jag föddes trotsig eller om det var livet som formade mig. Tror det sist nämnda är mer riktigt,,

Lydnad!!

Att göra mig villig att se igenom mina egna försvar och ge efter för maktlösheten,,, för att efter detta förstå i hjärtat att detta handlar om utveckling och inte om Vad jag vill i det yttre.........

Karma blir till vad vi gör det.

Hur det än är så vinner vi aldrig mot naturens skapelse kraft,, Allt vi kan göra är att kämpa emot,,,,,Vägra lära,,,Vara trotsigSkäms

Eller acceptera det som är,,

Bara lite tankar, en tidig måndag morgon...

Tack Alde! Ska bli intressant att följa denna artikel serie!Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-12-27 10:36 #4 av: Aldebaran

Dåså.. Då kör vi....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-12-27 10:38 #5 av: rore

Glad Kör så det ryker,,,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-12-27 10:39 #6 av: Aldebaran

Om ett par min bara  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl