Adyar

Det tredje ögat

2010-09-14 04:06 #0 av: Aldebaran

Av Yvonne Al-Ibrahim. Yvonne Al - Ibrahim är medlem i Coventry Lodge, England, och höll det här föredraget på Krotona Shcool of Theosophy i USA. Översättning av Göran Söderqvist.

 

Det tredje ögat, ibland kallat "Shivas öga" nämns först i den första Stanzan/Sången i Den Hemliga Läran.

Blott tillvarons enhetliga form sträckte sig gränslös, oändlig, orsakslös i drömlös sömn; och livet pulserade omedvetet i All - rummet genom hela denna All - närvaro, som förnimmes av Dangmas öppnade öga.

Dangma betyder renad själ eller Mahatma, och "öppnade" öga betyder att den andliga visionens inre öga har vaknat eller förmågan till en andlig intuition har uppnåtts. Denna förmåga är förbunden med det "Tredje Ögat". Vi har många mytologiska berättelser om raser som har detta tredje öga.

Vad är berättelsen om Odysseus, om inte berättelsen om en ras som förlorat sin inre vision - förtvinandet av det "Tredje Ögat". Den skildrar historien om jättelika varelser som bodde i ett land omgivet av havet. En dag träffade Odysseus och hans män på detta land under återvändandet från de trojanska krigen. Dess invånare kallades Cykloper, vilket betyder "runda ögon", för att de hade ett öga mitt i pannan. Historien berättar om hur en av jättarna "Polyphemus" fängslade Odysseus och hans män; de i sin tur förblindade listigt sina motståndare och lyckades fly från sina erövrare. Fastän Homeros berättelse är fantasifull, använde den en av dagens myter för att föreviga en av mänsklighetens historiska sanningar.

Om vi återvänder till Den Hemliga Läran hittar vi följande i den andra delen av Stanzan som handlar om människornas utveckling:

Därpå blev den tredje och den fjärde rasen uppblåsta av övermod. Vi äro konungarna, sades det, vi äro gudarna. De uppbyggde tempel åt människokroppen. Hankön och honkön dyrkade de. Då verkade ej längre det tredje ögat.

Denna strof berättar att det tredje ögat en gång fungerade under "guldåldern" när gudarna vandrade bland människorna, medan människorna fortfarande var androgyna. Men när gudarna blev osynliga och människan bisexuell, sjönk mänskligheten ner i materiens träsk och förlorade successivt sin inre syn.

Under den första delen av den tredje rasen var människor och djur eteriska och hade bara ett synorgan - det tredje ögat; de två främre, fysiska ögonen höll fortfarande på att utvecklas bakom den ogenomskinliga huden. Allteftersom människan föll ner genom lastbarhet förlorade det tredje ögat gradvis sin förmåga, och ersattes av de ögon vi har idag. Men det förtvinade inte helt förrän under den tredje Atlantiska underrasen, precis före den stora sänkningen av Atlantis.

 

De finns en kommentar som ger oss mer insikt i det tredje ögats natur:

Det fanns fyrarmade varelser under dessa tvåkönades tidiga dagar: Med ett huvud men tre ögon. De kunde se både framåt och bakåt.

Detta tyder på att den fjärde rasen hade sitt tredje öga på huvudets baksida istället för mitt emellan ögonbrynen. När den fjärde rasen nådde sin ålders mittpunkt, måste den inre visionen väckas och förvärvas med artificiell stimulans - detta var en hemlighet bara känd av de gamle och vise.

De med två ansikten blev de med ett ansikte, ögat drogs djupt in i huvudet och är nu begravt under hår. Under den inre människans aktivitet (under trans och andlig vision) sväller ögat och expanderar. Ahraten ser och känner detta och anpassar sitt handlande därefter. Den obefläckade Lanoo behöver inte rädas någon fara, men den som är oren får ingen hjälp av "deva-ögat".

Kommentaren fortsätter och bekräftar att det tredje ögat gradvis petrifierades och upphörde att existera. Men den har efterlämnat ett vittnesbörd - en lite svart ärtliknande utväxt - känd som tallkottkörteln.

Tallkottkörteln har fått sitt namn från sitt utseende. Den liknar en tallkotte och har en ärtstor vävnad med en stjälk vid hjärnans tredje ventrikel. Den symboliseras ofta som Bacchus susande leksakssnäcka,  en passande beteckning enligt vad som bekräftats av dem som kunnat förnimma ljudet från tallkottkörteln i funktion. Degenerationen av tallkottkörteln börjar vid sex eller sju års ålder och är slutförd vid puberteten, då den uppträder som en förtjockad fläta av fibrös vävnad. Naturen är ekonomisk och har eliminerat andra delar av den primitiva människan som inte längre tjänar något syfte, men tallkottkörteln finns kvar. Den biologiska funktionen hos tallkottkörteln är att reglera det endokrina systemet. Den kontrollerar därigenom både det frivilliga och ofrivilliga nervsystemet. Den är känd för att frigöra både serotonin och melatonin, och dess utsöndringar påverkas av olika stimuli - inklusive ljus.

Kunskapen om esoteriska abstraktioner drevs under jord av förföljande religioner och många symboler användes för att kamouflera sanningen om det "Tredje Ögat". I bibeln refereras det ofta till som "det skinande klotet" och i Arthur-legenderna som den "Heliga Graal". I de egyptiska mysterierna var den känd som "Horus öga" och i engelsk mysticism som "enhörningens horn". Jesus sa med hänvändelse till det "Tredje Ögat": "om ögat blir ett skall hela kroppen fyllas med ljus".

Det har också antytts att egyptierna visste att reptilerna uppvisar den högsta utvecklingen av tallkottkörteln; av detta skäl var "uraeus", ormemblemet, placerat på faraonernas panna, där en oriental skulle ha placerat "Tredje Ögat"

Descartes såg tallkottkörteln som själens hemvist, men kraften ligger inte i själva tallkottkörteln utan i dess andliga motsvarighet - kronchakrat, som bara är synligt för en klärvojant. Lågor spelar alltid kring detta område, men när Kundalini illuminerar det för ett kort ögonblick syns hela universum!

För att uppnå full kraft över Kundalini måste en människa framgångsrikt koordinera de tre chakrana i huvudet. Hon behöver Atmas ljus, viljan, Buddhas barmhärtighet och Manas abstrakta tanke för att ta tallkottkörtel i bruk och därigenom upplysa "Tredje Ögat". Energin från hjärtat överförs till pannchakrat, energin från bas/rotchakrat lyfts upp till kronchakrat och från strupchakrat till Alta Major. När dess huvudcenter överlappar varandra och bildar en triangel i esoteriskt hänseende, bildas en energivirvel från vilken "Tredje Ögat skapas.

"Tredje Ögat" är alltid ett mål för esoterisk disciplin, så på vilket sätt aktiveras det och omvandlar människan till en supermänniska? Blavatsky gav oss en god insikt i denna fråga i Tystnadens Röst:

 

Den som vill höra Nadas röst, det "Ljudlösa Ljudet", och fatta dess mening, han måste lära känna var Dharana är.

Innan själen kan se, måste invärtes harmoni vara vunnen och de lekamliga ögonen hava gjorts blinda för sinnenas bländverk.

Innan själen kan höra, måste människan hava blivit lika döv för rytanden som för viskningar, för skränet av ursinniga elefanter, som för den gyllene eldflugans silverklingande surr.

Innan själen förmår fatta och kan minnas, måste hon vara förenad med den Tysta Talaren, såsom den ur leran framställda formen ursprungligen är ett med krukmakarens skapande tanke.

Ty då skall själen höra, hon skall minnas, och då skall TYSTNADENS RÖST  tala till den inre hörseln.

Hur kan vi förbereda oss för denna transformation? Genom att tjäna mänskligheten, genom att studera lärorna i den Uråldriga Visdomen, genom meditation, genom att leva ett rent liv. Så småningom blir hela livet en kontinuerlig meditation. Genom att beträda livets törnbeströdda väg tar vi på oss många prövningar och vedermödor, men ingen som vi inte kan bära. Teosofens arbete är att transformera sitt medvetande och bli en sann människa genom att lysa upp det "Tredje Ögat"

                                                The Theosophist, januari 2009.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-14 08:54 #1 av: Gaiatri

Tack för en mycket bra beskrivning av det tredje ögat.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-09-14 10:26 #2 av: Aldebaran

Varsågod, innan 7 på morgonen å redan hunnit läsa denna text.. Inte illa Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-14 16:27 #3 av: Aldebaran

"Hur kan vi förbereda oss för denna transformation? Genom att tjäna mänskligheten"

Alltså tjäna mänskligheten och inte som andligheten idag "tjäna på mänskligheten"...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-15 14:26 #4 av: rore

#3

Kanske är jag ute och cyklar nu,, men,,

Ämnet är stort och svår överskådlig,, tycker jag´.

Människan i dag (många människor )har idag tappat bort andligheten och dess egentliga betydelse,,

Allt som i stort räknas idag är den yttre världen den yttre omständigheten för människans fortlevnad,, Den ständiga jakten på lycka,,,,,,,,

Det inre livet kuvas och skuffas undan,,,, Vi lever i två världar i två verkligheterObestämd,,,,,,,,,,Kanske!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-09-15 17:48 #5 av: Aldebaran

Inte kanske, så är det....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-16 09:25 #6 av: [yodhe]

Tack!

Den största orsaken är väl att människan är mer individuell idag och ser det mesta för egen vinning,

ingenting ges gratis i mångt o mycket, utvecklingen är rent personlig och den så kallade solidaritetskänslan är inte lika stark... men det tillhör väl våran utveckling på jorden...??Det är väl en del som vi också ska ta oss igenom...??

Anmäl
2010-09-16 10:02 #7 av: Moonwing

"Genom att beträda livets törnbeströdda väg tar vi på oss många prövningar och vedermödor, men ingen som vi inte kan bära"

 

..kanske ger den på så vis (livsarbetet) , en riktningsvisare..tills vi förstår..att

-iaktta, istället för att hela tiden försöka bemästra ..

 

"Ty då skall själen höra, hon skall minnas, och då skall TYSTNADENS RÖST tala till den inre hörseln."

 

Tack,Alde!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.