Adyar

Edens Lustgård 3

2010-09-18 23:23 #0 av: Aldebaran

Tredje och sista delen av Edens Lustgård. Detta föredrag hölls av Göran Söderqvist våren 2004. Materialet är hämtat från H.P. Blavatskys ”Den Hemliga Läran” och från A.P. Sinnets ”De invigdes lära” Göran Söderqvist är en mångårig medlem av Teosofiska Samfundet. Han har där under lång tid fungerat som dess sekreterare. Göran är också en omtyckt föredragshållare.

I första Mosebok. 1:26 står det så här: "och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika". Och i nästa vers står det: Till Guds avbild skapade han henne - till man och till kvinna skapade han dem."

Om man tolkar det esoteriskt får det följande betydelse: "Elohim (gudarna) framalstrade ur sig själva (genom modifikation) människan till sin avbild". . . . "till gudarnas avbild skapade de henne (den kollektiva mänskligheten eller Adam), till man och kvinna skapade han (den kollektiva gudomen) dem". Adam Kadmon skapar alltså ur sig själv en kollektiv mänsklighet av passiva androgyner - den 2:e Adam. I tredje runden blir mänskligheten hermafroditer, och först mot slutet av denna rund, blir mänskligheten delad i två kön, Adam och Eva.

Hur är det då med Evas tillblivelse? Tillverkades hon av ett revben från Adam, som det står i första Mosebok?

Enligt DHL så föds inte Eva vid könsdelningen. Hon tas ur Adam (den kollektiva mänskligheten) på samma sätt som "amöba B" tas ur "amöba A" - genom den senares sammandragning på mitten och itudelning. Och när vi läser att Eva skapades av ett revben, betyder det bara att en ras "med benbyggnad" utgick från en föregående ras av "benlösa".

Observera, att Adam och Eva inte är några personnamn utan artnamn för de manliga och kvinnliga delarna av mänskligheten.

Som en sammanfattning kan vi alltså säga att en utveckling skett i följande ordning:

1. I början var människosläktet könlöst, som alla begynnelseformer är.

2. Sedan blev människan en androgyn varelse.

3. Därefter blev hon en hermafrodit, en tvåkönad varelse.

4. Slutligen, mot slutet av den tredje runden inträdde könsdelningen. Därigenom blev människosläktet vad det är idag.

I alla tre runderna kallas människosläktet för Adam. Kabbalisterna talar tom. om fyra Adam.

- Den förste som är den fullkomlige, helige Adam, kallas för Adam Kadmon eller skugg-Adam.

- Den andre, som kallas den "urbildlige" Adam eller "mönster - Adam. 

- Den tredje Adam, som är den tvåkönade människan före könsdelningen.

- Den fjärde Adam som är människan efter könsdelningen.

Som jag nämnt tidigare, så är "Adam" en kollektiv benämning för hela människosläktet - inklusive Eva. När då Adam som släkte födde Kain, Abel och Set, så kan ju heller de inte vara personer utan släkter. Och man kanske då kan ana att de flesta namn i första Mosebok inte är personnamn utan släktnamn. Och detta i sin tur skulle kunna förklara den höga ålder de olika "personerna" har i Sets släkttavla. Namnen skulle då symbolisera olika underraser i mänskligheten och den ålder som uppges för de olika "personerna" är då inga vanliga jord-år. De representerar andra och längre tidsperioder - livslängden för de olika raserna.

Förutom Adam och Eva fans det träd och ormar i Edens Lustgård. Trädet och ormen var i början av sin förenade tillvaro gudomliga symboler. "Orm" kallade man en fullt invigd adept. Ormen är symbolen för visdom och hemlig kunskap, och och har från äldsta tider varit förbunden med visdomens gud. Den har alltid varit adeptens symbol, en sinnebild av hans odödlighet och gudomliga kunskap.

Träd var i forntiden den allmänna symbolen för all helig och hemlig kunskap. Trädet kunde också betyda helig skrift eller urkund. Trädet var uppochnervänt. De hade rötterna uppe i himlen och grenarna växte nedåt genom värld efter värld tills de nådde det fysiska planet. Dvs. den gudomliga kunskapen transformerades nedåt genom de olika planen tills den slutligen nådde fram till människorna.

Trädet som symbol var nästan universell, och användes för att beteckna olika initierade. Så kallades t ex Jesus för "livets träd". Nästan alla forntida kungar och präster var initierade. I hela Mindre Asien kallades de invigda för "rättfärdighetens träd" och "Libanons cedrar", och så kallades också några av Israels kungar.

Det var först när mänskligheten fått skilda kön, som den kunde utrustas med en medveten, förnuftig själ (manas). Och för att erhålla den så måste människorna först "äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont" I klartext betyder det att de måste bli undervisade av en invigd. Den invigde var "trädet" och hans undervisning var "frukten".

Enligt allegorien i första Mosebok inblåser "Herren Gud" livets anda i Adam, men inte förståndet och urskiljningens anda. Den senare utvecklas inte förrän han smakat frukten från kunskapens träd, eller med andra ord sedan han uppnått den första utvecklingen av sitt tankeliv.

Det var inte alla Elohim som ville skapa människor. Några motsatte sig detta, och det var dessa avundsamma Elohim som förbjöd Adam och Eva att äta frukten från kunskapens träd (dvs de förbjöd dem att lyssna till och lära sig av den invigdes undervisning), "för att människan inte skulle bli som oss"

Någon kanske frågar sig varför kunskapens träd inte enbart var på gott , utan på både gott och ont. Men man får då komma ihåg , att Logos manifesterar sig som en tvåfaldig princip av både gott och ont. Skuggan är det som sätter ljuset i stånd att manifestera sig och ger det objektiv verklighet. Skuggan är därför inte ond, utan ett nödvändigt och oundgängligt tillägg, som kompletterar ljuset eller det goda. Man kan säga att den är ljusets skapare på jorden. Ljus och skugga, gott och ont, är i grunden ett och har funnits i all evighet, och skall fortsätta att finnas till så länge det finns manifesterade världar. Med detta tankesätt som bakgrund blir det helt naturligt att betrakta ormen i första Mosebok som den andliga mänsklighetens verkliga skapare och välgörare.

Ofitierna vidhöll, att ormen ständigt borde åkallas och tackas för den viktiga tjänst han gjort mänskligheten. För han lärde Adam att om han åt av frukten av det träd som meddelade kunskap om gott och ont, så skulle han ständigt höja sin varelse genom det vetande och den visdom han på så sätt skulle vinna.

Första Mosebokens orm är både en animalisk symbol och ett högt andligt väsen, en kosmisk kraft av en överintelligent natur. Berättelsen om ormen i första Mosebok är bara en allegorisk och symbolisk förklädnad av läran om "Visdomens söner" som avslöjade himlens mysterier för människorna.

De skapande krafterna i människorna var en gåva av den gudomliga visdomen och inte resultatet av synd. Ormen blev först under medeltiden symbolen för ont och för djävulen. Men Jesus använde ormsymbolen som en beteckning för visdom. "Var visa som ormar", säger han. Han skulle knappast uppmanat sina apostlar att vara visa som ormen, om den hade varit symbol för den Onde.

Ormen är en i glans och härligt klädd Elohim. När han lovade kvinnan, att de "ingalunda skulle dö" om de åt den förbjudna frukten, höll han sitt löfte och gjorde människan odödlig till sin verkliga natur.

Nu har vi kanske rätat ut några frågetecken när det gäller den symboliska innebörden av Adam och Eva, av paradiset, av ormen och av kunskapens träd. Och har men denna hypotes i bakhuvudet när man läser Gamla Testamentet, så blir texten lite lättare att förstå, än om man skulle tolka den bokstavligt. Gör man det så blir rätt så mycket av innehållet obegripligt.

Edens Lustgård 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-10-12 15:21 #1 av: [yodhe]

 

Tack!

Ännu en bra serie att blicka tillbaka på och använda i sin utveckling av förståelsen för mångfalden av tolkningarna i bibeln...

Yodhe

 

Anmäl
2010-10-14 00:47 #2 av: Moonwing

Hmm, tack Alde..lita på att wingen plöjer igenom bokstäverna..Tungan uteFlört

..håller fullständigt med föreg talare..Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2012-04-15 15:57 #3 av: suddis

Detta var intressant att ta del av.Glad

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.