Adyar

Inled oss icke i frestelse.....

2010-09-14 03:45 #0 av: Aldebaran

Paul Brunton tolkning

 

Då Jesus uttalade dessa vackra ord till sina lärjungar, så gjorde han det för att hjälpa dem. Om ni läser det Nya Testamentet, så skall ni där finna att denna bön, såsom de kristna kallar den, var avsedd till deras gagn. Följaktligen är hela bönen baserad på psykologi och måste fattas från en psykologisk ståndpunkt.

Jag avser icke därmed den nuvarande tidsålderns psykologi, som icke är annat än, ja vad skall jag säga, ett slags sublimerad fysiologi, utan jag avser den psykologi, som meddelats av de stora siarna och de största intellekten. Med andra ord, vetenskapen om den mänskliga själen eller människans intermediära del, inte hänförande sig till kroppen, utan till själen.

Den frågan det här gäller, är mycket subtil: Vet ni, att då ni önskar undvika att gör något som ni vet icke är bra för er, så är det bäst att icke endast se fakta rätt in i ögonen utan även att ge klart uttryck åt detta i era tankar. Det händer då ofta att själva fulheten i tanken eller i den avsedda handlingen återhåller er. Frestelsen uppfattas då i sin riktiga dager. Det är sålunda aldrig det högre jaget eller den inre guden eller vad de kristna kallar Gud, som inleder oss i frestelse. Nej, den högre delen av vår varelse, den inneboende anden eller guden manar oss ständigt genom en inre vädjan att handla bättre, att vara något förmer, att vakna ur vår slummer, att vara och verka.

Men det händer att det underbara hjärnförståndet, som ofta inte är fullt utvecklat, inte förmår fatta den verkliga innebörden av inspirationen från ovan utan förvränger den.

Kommer ni håg dessa fakta, sådana som ni fått lära er dem, så belyser de mycket bra innebörden i Jesus ord. Bara det faktum att ni säger till er själva i ett ögonblick av högre strävan: "Locka mig icke att följa en väg, som synes helig eller vilken är höljd i illusoriska  färger och falska skimmer, låt mig icke lockas av det som synes vara högt, utan fräls mig från dessa ting."

Sådana tankar kan tjäna till att avkläda frestelsen dess förledande makt. Själva saken uppfattas då för vad den är.

Ni känner kanske till en gammal berättelse om en dräkt som bländade och lockade en riddare, kläddes av. Han ser kommande emot sig sitt hjärtas längtan; han är satt på prov, en riddares prov. Skall han duka under för frestelsen som synes innebära tillfredsställelsen av hans hjärtas längta? Ingen vet. Han står inför ett prov, en riddares prov. Han stiger fram till den förledande illusionen, rycker av de förtrollande slöjorna och ser dödens huvud. Detta är meningen.

Det faktum att Jesus varnade sina lärjungar och gav dem dessa ord till ledning för deras dagliga liv, visar att hans uttalande innebär ett verkligt psykologiskt skydd för lärjungarna. Med andra ord, de skulle bygga upp det som moderna psykologer kallar en skyddsmur av tankar kring hågen.

Moderna psykologer har alldeles riktigt formulerat en sanning, då de framhållit, att frestelsen uppstår hos oss i följd av vad de kallar schizofreni, ett långt och fult grekiskt ord som helt enkelt betyder det samma som det gamla välkända uttrycket, att en människas natur oftast är söndrad gentemot sig själv. Schizofreni betyder en kluven håg, en söndrad personlighet.

Det gamla goda uttryckssättet var helt enkelt att människans håg stundom är söndrad eller kluven, eller att vi så att säga befinner oss i två olika tankesfärer. Detta är vad som nu förtiden menas med detta grekiska ord.

Vilken är den psykologiska innebörden av detta? Innebörden är denna: sammanfoga åter "själen" eller "hugen" till en själ, en hug och du dukar ej under. Varje uppriktig människa inser sanningen i detta, om hon rannsakar sig själv. Vi utsätts för en frestelse, därför vi tillåter vår "hug" att bli kluven, tillåter den ena delen av hugen att förringa eller förfula den andra delen, och sedan undrar vi: "Ska det inte lyckas oss att reda upp saken?"

Med andra ord försök ej att rida två hästar. När den inre guden en gång börjat genomtränga vår själs hug med sin heliga låga, med sin kärlek, då skall schizofrenin blott bli ett skräckfyllt minne från det förflutna. Motsätter vi oss denna själsliga klyvning inom oss själva, blir vi uppriktiga. Vi förnimmer vår inre gudomlighet; och när en människa kommit i fullständig besittning av denna gudomlighet, ser vi en Kristus, en Buddha inför våra ögon. Dessa har framträtt ibland oss. Det finns därför ingen orsak varför de ej skulle framträda ibland oss den dag som är.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-09-16 09:09 #1 av: [yodhe]

 

Tack!

Schizofreni betyder en kluven håg, en söndrad personlighet.

Det är ju väldig intressant,

att frestelsen uppstår hos oss i följd av vad de kallar schizofreni....???

Hmm, tål o  tänka på...

 

 

Anmäl
2010-09-16 10:14 #2 av: Moonwing

" Varje uppriktig människa inser sanningen i detta, om hon rannsakar sig själv."

..mycket insiktsfullt..det är det svåraste som finns, nämligen; -Att vara helt sann , -emot sig själv!  Det kräver enorm uppriktighet och ödmjukhet och sann tillit till att man ej förlorar något på sin inre rannsakan....-utan tom vinner på det..! (även om man förlorar både sk vänner "karriär" eller annan sk uppskattning..även kanske materiell vinning)

"Nej, den högre delen av vår varelse, den inneboende anden eller guden manar oss ständigt genom en inre vädjan att handla bättre, att vara något förmer, att vakna ur vår slummer, att vara och verka."

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-09-16 18:53 #3 av: rore

Klart tänkvärt!!

Tack AldeGlad

Wingen! Du är klok duKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-09-17 21:49 #4 av: Moonwing

Kyss..tack, Rore..men de ä nog bare lite bonnförnuft!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.