Livsåskådning

Inom dig lyser ett underbart ljus!

2010-08-10 23:15 #0 av: Moonwing
38065-144655368894858-100000511878076-382333-81374.

"Jag tror att den tid närmar sig då världen kommer till insikt om att det enda sätt på vilket människorna kan..."frälsa världen" är att vara, inte att predika - vare sig det predikas politik eller filosofi eller religion."

Utdrag ur Andens vind av G de Purucker

 
Det förefaller som om Västerlandets män och kvinnor inte kan känna sig lyckliga om de inte får tillfälle att med större eller mindre framgång tvinga sin vilja på andra: påtvinga andra sina tankar, sina föreställningar om vad som är rätt, det sätt varpå världen skall styras och saker och ting utföras, och speciellt vad andra människor bör tro och känna. Med tanke på hur högt värde vi människor tillmäter vårt eget hjärtas allra heligaste, vårt eget livs frihet och vår rätt att tänka fritt, är det lätt att förstå varför följderna vanligen blir tragiska.

Om män och kvinnor ville följa den enkla regeln att avstå från att försöka tvinga sina åsikter på andra människor, skulle enligt min bedömning nittionio procent av världens elände, lidande, blodsutgjutelse och brott upphöra.

En människa kan genom sitt tänkande förändra sin karaktär, vilket betyder detsamma som att förändra sin själ, förändra sitt öde, ja, det betyder att denna människa förändrar allt vad hon är och vad hon skall bli i framtiden.

Du har sålunda skapat dig själv, och i ditt nästa liv kommer du att bli just det, vartill du nu håller på att forma dig. Du skall bli din egen arvtagare. Du håller nu på att nedskriva din yttersta vilja och testamente åt dig själv.

Döden som sådan är inte något förkrossande. Vi har genomgått döden tusentals gånger på denna jord.

Antag att en människas karaktär inte är särskilt utpräglad åt någotdera hållet, inte särskilt god men inte heller dålig. Vad slags tillstånd kommer hon då att befinna sig i efter döden? Hon får ett färglöst kamaloka, ingenting speciellt ont, och likaså ett färglöst devachan, ingenting utpräglat skönt eller fridfullt. Det hela kommer att förefalla som en vag, ogripbar dröm.

Devachan och kamaloka är ett slags förlängning eller fortsättning av de medvetenhetstillstånd du genomlevt på jorden - men med den skillnaden att du, sedan du frigjorts från den fysiska kroppen...är så att säga enbart tanke, naken tanke. ... Om dina tankar under livstiden sysslat med avskyvärda saker, om du fäst dem vid sådant medan du levde i kroppen, så kan du inte förvänta dig att bli rentvådd från all besudling blott och bart genom att avkasta kroppen. Dina tankar - som är du själv - kommer att fortleva, och du måste genomgå kamalokatillståndet och där avverka denna sida av din tankekraft. Den måste, liksom elden, fortsätta så länge bränslet varar. ... Du fortsätter efter döden att vara just det som du är då du dör. Det är hela saken. Det är hemligheten med kamaloka och devachan, och med alla de intermediära stadier som tibetanerna kallar Bardo.

En gång skall människans utveckling nå därhän att hon inte längre behöver något devachan, ty hon skall ha lärt sig leva i den högre delen av sin varelse. Hur vackert devachan än må vara, så är det en illusion.

Enligt min övertygelse finns det ingen möjlighet för dem som gått bort att kommunicera med dem som stannat kvar på jorden medelst skrivna eller i ord formulerade meddelanden... Men det finns ett undantag från regeln. Det gäller personer som helt nyligen dött eller håller på att dö. Den tanke som behärskar en människa i dödsögonblicket har något av en kraftfull intellektuell magnetisk ström bakom sig, och den kan på eterns vågor nå fram till den person för vilken den är avsedd. Då händer det att den döende framträder som en uppenbarelse, en lysande skepnad, och försöker göra något för den han har i tankarna. Ibland går tanken förbi, men ofta inte. Dessa är de enda tillfällen då en döende människa eller en som just dött kan meddela sig muntligen eller skriftligen med dem som stannat kvar på jorden.

Vi närmar oss förvisso slutet av vår civilisation, och vi står trollbundna och med återhållen andedräkt då vi betraktar de företeelser som åtföljer dess upplösning. Men alltför ofta glömmer vi att denna civilisation varit av nästan helt och hållet materiell art, där materiella ting ofta räknats som det enda av bestående värde. ... Styrkans och de materiella värdenas lag har varit rådande så gott som oinskränkt. Däremot har man inte frågat mycket efter reglerna för internationell rättvisa, och inte heller efter de allmänna mänskliga rättigheterna. Under gott och väl nitton århundraden har regeln varit: låt var och en hugga för sig vad han kan, låt var och en behålla vad han kan. Det uppförande som jordens folk ådagalagt har till stor del varit grundat på denna rent materialistiska och själviska grundval. Vi sådde vinden, och nu skördar vi stormen som en grupp andligen insolventa folk.

Jag tror att den tid närmar sig då världen kommer till insikt om att det enda sätt på vilket människorna kan..."frälsa världen" är att vara, inte att predika - vare sig det predikas politik eller filosofi eller religion.

Teosofin har inte uppfunnits av någon människa. Den är ingen frukt av lärda mödor med penna och papper, ingen fantasiprodukt frambragt i den tysta studiekammaren vid midnattslampans sken. ... Den har kommit ned till oss från urminnes tider och är densamma överallt, densamma i det gamla Kina såväl som i Peru, densamma i det gamla Skandinavien såväl som i Afrikas öknar. Varhelst människosläktet gett upphov till civilisationer och till de verk och inrättningar som utgör civilisationernas kännetecken, där finner vi som en underström av tankar och känslor en eller flera eller kanske alla de läror, som vi idag kallar teosofi.

De heliga mysterierna offentliggörs aldrig - aldrig, aldrig, aldrig. Ni måste förtjäna dem och göra er lämpliga för dem. ... Ingenting i världen är lättare för en man eller kvinna än att riskera själens förlust genom att följa någon annan metod för ockult träning än den som tillämpas av Mästarna... Om ni åtrår sanningen måste ni komma till templet för att hämta den, och ni måste komma i den rätta andan. Ni måste förbereda och träna er själva så att ni blir redo att lära, mottagliga för kunskap. I annat fall kan ni inte få sanningen.

Varje ockult lärare säger till sina lärjungar: "se in i ditt eget inre. Där ligger hemligheterna förborgade - hemligheterna med dina förflutna misstag och dina nuvarande sorger. ... Inom dig lyser ett underbart ljus, som du skall lära känna då du en gång funnit det och låtit det stråla ut i världen omkring dig. Endast inom dig skall du söka den frid du kan uppnå. Endast inom dig skall du söka den visdom du har möjlighet att förvärva. Inom dig finns vägen, och denna väg är du själv - ditt andliga Jag, ditt gudomliga Jag, denna stjärnbefryndade, himlaborna kraft som är ditt eget väsens rot och kärna."

 av G de Purucker

Källa;Teosofiska Läror mm

Utlagt av Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-08-11 06:15 #1 av: [yodhe]

 

Ohhh, ska läsa den när jag sovit, går inte o missa en Purucker jue......

Anmäl
2010-08-11 17:38 #2 av: Moonwing

...precis min mening..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-08-11 22:11 #3 av: Aldebaran

Tack Wingen för denna av Purucker... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-08-12 00:27 #4 av: [yodhe]

 

mm, va bra den är....

Om män och kvinnor ville följa den enkla regeln att avstå från att försöka tvinga sina åsikter på andra människor, skulle enligt min bedömning nittionio procent av världens elände, lidande, blodsutgjutelse och brott upphöra.

men det gäller även den positiva delen, för det är alltid bättre att få sina Aha-upplevelser själv....sen kan man ju alltid bli hänvisad till det positiva...men det är en helt annan sak...

gäller även den delen med kamaloka, tanken åter igen....att tänka sig för vad man tänker!!!!!

Tack Wingen....mycket bra...Glad

Anmäl
2010-08-12 00:46 #5 av: Moonwing

 Tack, ska ni ha,,ja hans texter träffar verkligen rakt in..

"Om ni åtrår sanningen..och ni måste komma i den rätta andan..I annat fall kan ni inte få sanningen."

 "Endast inom dig skall du söka den frid du kan uppnå.."

 

..ja, man fylls till bredden av själens samstämmighet med texten..det känns i "kärnan"-hur rätt det verkligen är!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-08-12 19:54 #6 av: rore

Åhhhhh!!!!

Tack så mycket för denna WingenKyss,, Den går verkligen rakt in

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-08-13 02:07 #7 av: Moonwing

UJ!..Skäms..kände likadant..när jag la ut  den!..-Ibland tänker man som så, att det är tex, en lite oansenlig text och att den säkert lagts ut förut-men jag blev så betagen i den..å kände bara att jag ville dela den..

"En människa kan genom sitt tänkande förändra sin karaktär.. allt vad hon är och vad hon skall bli i framtiden."

..Det här är ingen längre mening tex-men om man bollar med tanken..om vad vi "bär i våra händer"..då blir man knäsvag.

 Vi bär ett enormt ansvar egentemot oss själva, det största hotet är bla det sk grupptrycket, -flocken vi lever i-, dem i vars trygghet vi tror livet vilar i..dras den mattan bort under våra fötter-ser vi vad VI HAR/ÄR..då har man ofta inget falskt att luta sig emot..

..annat än, den förhoppningsvis bättre bilden av sig själv!! (stärkt jag-bild som psykologerna älskar säga) -som är posetiv och stark, men,en "tanke" som vi skall vila i inför nästa liv..den bör därför inte bli för tung att bearbeta, det är ju ingen annan än vi som måste göra det..(blir lite påmind om hur man inom tex Religionen tolkar in hur man i ett -eget skapat Helvete-måste lida alla egenåsamkade kval)..på sätt och vis en likartad tanke!

"avverka denna sida av din tankekraft. Den måste, liksom elden, fortsätta så länge bränslet varar"

..precis som vi hellre drömmer ljuva rogivande drömmar, än mardrömmar..för att i slutänden kunna bli ett med Den Ljuva Drömmen..som inte kommer vara en dröm längre utan ett vilsamt upphöjd tillstånd med oändlig insikt;

" ty hon skall ha lärt sig leva i den högre delen av sin varelse."

..eller som vi skulle säga på Jordiska;Fantasin som blir en verklighet!..eller skulle kanske; En ut-levd Fantasi, vara bättre ordval!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-08-31 13:45 #8 av: Tride

Bra! (applåderar vilt)KyssSkrattande Kunde inte sagt det bättre själv.FlörtCool Stort tackTungan utetill våran egen Winge!

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-09-06 12:28 #9 av: Moonwing

Tack, min goa Tride!.. Skäms Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-09-06 12:39 #10 av: Tride

Kyss

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2012-01-10 18:18 #11 av: suddis

Knuffar upp detta utdrag,för den gick rakt in i migGlad

Du har sålunda skapat dig själv, och i ditt nästa liv kommer du att bli just det, vartill du nu håller på att forma dig. Du skall bli din egen arvtagare. Du håller nu på att nedskriva din yttersta vilja och testamente åt dig själv.

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.