Krafter och energier

Del 4 Observatören

2010-07-10 18:53 #0 av: [yodhe]

en serie som inspirerar och lär ut förmågan att utnyttja sina inre krafter för att nå en meningsfullare tillvaro. Av Wayne W Dayer Fyra kategorier av observation fortsättning………

Observera din livsenergi

Allt i livet är energi. Att inse detta är avgörande när man ska lära sig odla observatörsrollen. Dina känslor är energi. Den skrivmaskin jag använder är energi. När du träffar en annan person sker ett utbyte av energi. Varje enskild händelse i ditt liv innebär ett utbyte av energi. Alla händelser och skeenden mellan dig och de människor du har mött har inneburit ett mycket stort energiutbyte. När du väljer att inta rollen som observatör till hela ditt liv, börjar du se livet ur ett energiperspektiv. Alla dina tidigare konflikter har på något vis berövat dig andlig energi och lämnat dig med förslösande energi. Dessa möten, ända sedan barndomen, representerar en lagrad energi som har fått dig att rikta uppmärksamheten i ditt liv på ditt egobetonade jag, på din jagbetydelse. Du har identifierat dig med de händelser och människor som har påverkat dig. Detta har skapat en förslösande energinivå i medvetandet som hindrar dig från att lära känna ditt högre jag. Du innehåller åtskilligt med negativ, osynlig energi som dina sinnen inte rapporterar om på ett språk du har fått lära dig att förstå. Nagualerna (meso-amerikanska andliga mästare) har en ritualiserad övningsmetod kallas rekapitulation som kan minska halten negativa, förslösande energi och öka din vittneskapacitet. Taisha Abelar beskriver i Trollkarlens korsväg rekapitulationsprocessen som en process där vi ”återkallar den energi vi redan har gjort av med på tidigare handlingar…. Att rekapitulera innebär att påminna sig alla de människor vi har mött, alla de platser vi har sett och alla de känslor vi har upplevt under hela vårt liv. Man börjar i nuet och går tillbaka till sina tidigaste minnesbilder för att sedan sudda ut de gamla bilderna, en efter en.” När jag första gången gjorde en ansträngning att rekapitulera mitt liv och utplåna all den negativa energi jag hade samlat på mig, trodde jag att det skulle bli en omöjlig uppgift. Men det var det inte. Den innebar bara att jag använde min inre uppmärksamhet till att observera en bestämd händelse som jag sedan med ett svep av min inre uppmärksamhet suddade ut och lämnade bakom mig. Processen låter egendomlig men när man övar sig i att genomföra den får man en stark känsla av att man lämnar allt det gamla bakom sig samtidigt som man vitaliserar nuet genom att fylla det med ny energi. Vad jag fann mest häpnadsväckande var min förmåga att minnas vad jag trodde var sedan länge glömda människor och händelser. En dag bestämde jag mig för att rekapitulera klassrummet där jag gick fjärde klass. Enbart genom att vara villig att observera den där skolsalen, kunde jag se varje enskild klasskamrat, lärarna, placeringen i rummet o.s.v. när jag iakttog mig själv i det rummet insåg jag att jag hade använt en otrolig mängd energi på att vara rädd för att inte bli accepterad. Det var mitt första år i den skolan sedan vi hade flyttat från en annan del av stan. Jag kunde återkalla all den bortslösade energi till min energikropp. Jag häpnade över mitt medvetandes förmåga att minnas alla dessa till synes betydelselösa detaljer och sedan länge glömda klasskamrater. Rekapitulationsprocessen är en energiprocess. Alla minnen, liksom allt annat i universum, finns till i form av energi. Att återkalla förlorad energi och avlägsna kraftödande energi låter outförbart, men jag kan försäkra dig att om du odlar observatörsrollen på detta sätt får det en dramatisk effekt när det gäller att höja din medvetandenivå och sätta dig i kontakt med den högre delen av ditt jag. När du går in i dig själv och börjar arbetet med att observera hela ditt liv fylls du snart med en överväldigande förundran över hur allt hänger samman. Vad du brottas med som tonåring – när du kan se det ur den utan - förstående betraktarens perspektiv – ledde till ett högre plan av tillvaro som ung vuxen, eller som mogen pensionär. Den energi du gjorde av med på att tvista med dina föräldrar eller anpassa dig till fåniga regler kan nu återkallas och användas på ett mer fördelaktigt sätt. Ur detta perspektiv är du fristående från allt som är rätt eller fel i de olika händelserna, i dina beteenden och i andra reaktioner. Du avlägsnar all energi som sitter låst i de fördomar, den ilska och den vanmakt du kan ha upplevt vid den tiden och fortfarande lagrar i din kropp. Genom att observera allt detta upptäcker du att du har förmågan att återvända till varje enskilt ögonblick i ditt liv och agera som om du än en gång befann dig i samma situation. Uppgiften att observera ditt eget liv och förändra de existerande energimönstren går bara att genomföra med en oerhörd disciplin. Du väljer kanske att avstå från den sortens skärseld. Men ifall du övertygar dig själv om att du har kraft nog att göra detta, samtidigt som du inser att du när du vill kan gå in i observatörsrollen och återuppleva dessa händelser ur ett fristående perspektiv, hjälper det dig att rensa undan alla hinder som hämmar dig. Varje mängd energi du ger till händelser i det förflutna vilka inte är grundade på kärlek (den ovillkorliga varianten) är energi som hindrar dig från att lära känna ditt andliga jag.

 

Observera världen runt omkring dig

Du kan också välja att ta på dig observatörsrollen med utgångspunkt i hur du betraktar allt som händer runt omkring dig. Detta inkluderar händelser i ditt grannskap lika väl som globalt betydelsefulla händelser. Du vägrar att identifiera dig med vad du ser äga rum. Du är i stället en fristående, passiv men registrerande observatör. Du är inte händelsen, du är den som noterar den. När du blir vittne till händelser i världen runt omkring dig, avlägsnar du din jagbetydelse från det du observerar. Du ser det inte i skenet av hur det påverkar dig. Du noterar helt enkelt. Du är inte knuten till vad som är rätt eller fel i händelsen. Du har en inre kunskap som säger att allt på något mystiskt sätt är i sin ordning. Du ifrågasätter inte Gud i något av det. Du nöjer dig med att observera. Fördelen med att inta denna position som saknar jagbetydelse är att du börjar se hur den händelsen påverkar alla. Om den kännetecknar ett problem ser du lösningen tydligt. Du vet att du känner att det inte borde hända, men du frågar inte varför eller sätter dig till doms över det eller blir arg inför det. Du är den tysta observatören. Om händelsen till exempel är en orkan eller ett jordskalv blir du inte söndersliten i ditt inre. Du vet vad som har hänt, du vet vad som behöver göras och du har förmågan at ta itu med att göra det. Att lära sig observera världen ur det fristående perspektivet betyder emellertid inte att man blir känslolös. Det betyder bara att man blir fri från handlingsförlamande känslor. Abraham Maslow beskrev de personerna i hans studier vilka fungerade på den högsta nivån som jag-aktualiserade och fastslog att den högstakvalitet de besatt var att de var ”oberoende av andras goda uppfattning”. När du inte längre behöver betrakta händelserna i ditt liv ur ditt jag-centrerade perspektiv, eller med utgångspunkt från hur du borde reagera beroende på hur du vill framstå i andras ögon, då har du nått ett visst mått av frihet. Detta ger dig friheten att, till exempel, befinna dig på en flygplats och se andra bli upprörda över en inställd avgång medan du tyst bevittnar deras beteende parallellt med ditt eget inre och yttre beteende. Under den tid jag lärde mig att gå in i observatörsrollen var jag ombord på ett plan som hamnade i ett otroligt turbulent väder. När syrgasmaskerna föll ner och planet kastades hit och dit medan passagerare skrek i panik, kom jag på mig att observera händelsen, inklusive mitt eget beteende. Jag lät min kropp sitta där och kastas hit och dit medan jag iakttog den från en punkt ovanför mitt huvud. Jag kände ingen som helst fruktan. Jag stod vid sidan av skeendet och följaktligen var det inte jag som befann mig i fara utan den kropp som jag iakttog. Jag visste i mitt innersta att jag inte kunde dö. Att jag var evig, och det var till detta innersta jag flyttade mig. Denna lugnande observatör hindrade mig från att gripas av panik och tycktes även lindra fruktan hos den personen som satt intill mig. För allt jag vet kan det där tysta iakttagandet ha förts ut planet ur dess häftiga krängande och kastande! Du kan utsträcka den här funktionen mot allt du finner upprörande här i världen. Krig fortsätter att rasa oavsett din inre upprördhet. Att vara ett globalt vittne kan i själva verket hjälpa till med att skapa en kollektiv fredsenergi. Din ilska kommer hur som helst inte att utrota krigen. Samma sak gäller beträffande våld, hunger, sjukdomar och alla andra ”problem” som vi upplever i vår värld, du blir inte passiv eller likgiltig. Du blir en observatör som tar det som händer för vad det är och som även ser lösningarna. Genom att ta på dig krigarens ilska blir du bara ännu en krigare som skapar ytterligare disharmoni världen. Genom ditt iakttagande och neutrala observerande utstrålar du lugnande energi. Detta är vad vår värld ytterst kommer att gripa efter när vi som iakttar och bevittnar deltar i den andliga revolutionen. Dessa är alltså de fyra kategorier av observation som finns tillgängliga för dig. De framstår kanske som egendomliga ifall du tror att vi påverkar världen enbart med våra fysiska eller intellektuella jag. Jag medger att det är en ny möjligen också radikal uppfattning, men ge den en chans. Vem vet, det kan sluta med att den förvandlar ditt liv och gör att du kan koppla in dig på kraften och visdomen i ditt heliga jag.

Utlagd av Yodhe

 

Anmäl
2010-07-10 18:57 #1 av: Loet_old

Tack Yodhe för del 4, ska läsa i lugn och ro.Glad

Anmäl
2010-07-10 18:58 #2 av: [yodhe]

 

Varsågod Loet...

Anmäl
2010-07-10 22:44 #3 av: rore

Wow!!  Måste stanna upp och känna in,, det är så bekant,,,,

Tack Yodhe!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-07-11 01:38 #4 av: Tride

Intressant. Tack!

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-07-11 06:32 #5 av: [yodhe]

 

Varsågoda!

Mmm,rore,det väcker endel känslor.....

Anmäl
2010-07-11 14:07 #6 av: nillanb

Tack Yodhe!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.