Krafter och energier

Del 3 Observatören

2010-07-01 17:25 #0 av: [yodhe]

en serie som inspirerar och lär ut förmågan att utnyttja sina inre krafter för att nå en meningsfullare tillvaro. Av Wayne W Dayer

 Fyra kategorier av observation


För att kunna odla din roll måste du utveckla din förmåga att observera dig själv och världen. Du måste lära dig iaktta dina reaktioner för att kunna gå bortom dem. Det är detta med att "gå bortom" som är det avgörande i ditt heliga sökande. Jag har delat upp de olika typerna av observation i fyra kategorier.

Observera din kropp

Detta är något som de flesta av oss har praktiserat. Men i allmänhet låter vi vår kropp fungera utan att lägga oss i det. Vi är medvetna om att där finna kroppen och att där finns "anden i maskinen". Ända sedan du första gången tittade i en spegel och såg ditt ansikte stirra tillbaka har du observerat din kropp. Ägaren, eller innehavaren, av din kropp är dock det som förblir ett mysterium. Men också som innehavare har du ofta identifierat dig med din kropp. Ibland glömmer du och tror at du är den kroppen. Men i huvudsak har du observerat din kropp när den gjort vad den ska, medveten om att ett osynligt formlöst jag finns någonstans där inne, och att detta jag följer allt som sker. Under ditt hittillsvarande liv har du sett din kropp gå igenom många förvandlingar. Trots det har hela tiden i ditt innersta funnits detta oföränderliga jag.

Det finns fortfarande ett litet barn där inne vilket betraktar sig självt på ett sätt som trotsar tid och rum. Det vet att det inte är den här kroppen, medan det samtidigt oroar sig för att det obestridligt är sammankopplat med den på ett sätt som får det att dö när kroppen dör. Då du ser dig i spegeln och upptäcker en ny rynka har den formlösa delen av dig som observerar rynkan inte förändrats trots att huden är slappare. Jag ser hår växa i näsan och i öronen och frågar mig varför det finns där och vart det hår som brukade växa på mitt huvud har tagit vägen! Men inom mig är jag densamma. När du ser silverstråk, och om du tänker efter inser du att ditt verkliga jag inte var den mörkhåriga personen heller. När du läser följande stycke låter du kroppen agera ut sitt öde utan att du lägger dig i det. Du är inte upptagen med att få hjärtat att slå eller fylla lungorna med luft eller syresätta ditt blod eller se till så att de övriga kroppsvätskorna strömmar runt i sitt omlopp. Du låter din kropp sköta sig själv och du låter en annan del av dig leva sig in i rollen som den gudomlige, tyste, neutralt iakttagande observatören.

 Det är en roll som har tjänat dig väl. Genom att du enbart observerar din kropp och glömmer bort dess funktioner, fungerar den så fulländat som den är avsedd att göra. Om du ständigt övervakade och försökte styra dina kroppsfunktioner skulle du på ett orimligt sätt vara knuten till resultatet och därigenom hindra kroppens naturliga funktioner märker du att de sviktar. Då du låter bli att reagera på din kropps fulländade insikter, ska du upptäcka att den råkar i obalans och krånglar till det på ett eller annat sätt. Genom att uppträda som beskäftig inkräktare i stället för medkännande observatör, skapar du fel reaktioner som får grunden till den gudomliga byggnad vilket hyser din själ att ge vika. Om du äter fel mat reagerar den med kraftlöshet och sjukdom. Utan motion blir den överviktig och vacklande. Utan frisk luft och sunda omgivningar förfaller den. Narkotika eller andra droger får den att reagera med våldsamma symptom. När din kropp befinner sig ett stadium av förfall eller sjukdom, drabbad av allt från övervikt till ryggont, nervositet, influensa, cancer eller vad som helst som inte går ihop med den bild av fulländad hälsa din kropp känner igen på cellnivå och i arvsmassan, då kallas du tillbaka till rollen som kärleksfylld observatör.

 Sann medvetenhet är ett tillstånd av objektivt bevittnande, utan några försök att rätta till eller förändra det som bevittnas. Det är ett slags icke värderande kärlek som i sig själv är läkande. Även om det du observerar är "sjukdom" eller "skröplighet" betraktar den medkännande observatören problemhärdarna med ovillkorlig kärlek. Frånvaron av värdeomdömen skapar den kärleksenergi som situationen kräver. Ju mer du på detta sätt kan öva di i rollen som observatör, desto mer ska du finna att blotta det objektiva bevittnandet kommer att hålla ditt liv i gång längs den väg du har att följa i ditt heliga sökande. Skapandets teknik är sådan att den punkt dit du koncentrerar din kärleksfyllda uppmärksamhet och vidmakthåller den är den punkt där vågen börjar växlingen från icke-existens till existens.

Observera ditt medvetande

Du har kanske blivit van vid att observera din kropp. Dent tycks inte särkilt svårt eftersom du föreställer dig att du observerar din kropp med hjälp av ditt medvetande. Så vad använder du då för att observera ditt medvetande? Det här är en punkt vid vilken du kommer att hålla tillbaka dina gamla åsikter och stiga in i den nya världs som är den medkännande observatörens. Försök att betrakta dina tankar som en beståndsdel i kombinationen kropp/medvetande. Tänk på tankarna som ting. Ting du har förmågan att ställa dig vid sidan av och observera. Ditt medvetande är varje dag fyllt med tusentals tankar. De kommer och går som tåg på en rangerbangård - ett kommer in, ett annat intar sin plats; ett ger sig av och in kommer ytterligare ett. Och så håller det på hela dagen. Du har uppfostrats med åsikten att dessa tankar inte alltid står under din kontroll. Din åsikt är kanske den att tankeprocessen bara pågår och pågår också när du skulle vilja att den hejdades. Jag ber inte att du ska stoppa dina tankar, utan bara att du ska veta att du har förmågan att bevittna dina tankar utifrån.

Att bara observera flödet av tankar får ditt medvetande att sakta in till den stillhetens punkt där du kan uppleva Gud. Först måste du iaktta dina tankar. Sedan måste du iaktta dig själv när du iakttar dina tankar. Här är dörren till den inre rymd där du, fri från alla tankar, upplever den inre frid och den frihet som för dig direkt till ditt högre jag. Den enkla processen i att iaktta ditt medvetande när det tillverkar sina tankar kommer så småningom att få ovälkomna, vilseledande tankar att skingras. Under detta arbete lär du dig tysta ditt medvetande, gå igenom och avfärda eller omfördela tankar som skapar jagnedbrytande eller egocentrerade reaktioner. Under denna enkla process lär du också känna ditt andliga jag.

Nisargadatta Maharajs skriver uppmuntrande mig att observera mina tankar ur ett icke-värderande och ovillkorligt kärleksfyllt perspektiv från en punkt utanför mig själv. Så jag satt och observerade mina tankar om höjda skatter. Vad jag såg var ett renodlat egoistiskt tänkande helt och hållet hemmahörande i den fysiska världen. När jag blev skickligare i att observera mina tankar, lade jag speciellt märke till en tanke som dök upp gång på gång. Den gick att formulera i dessa ord; "Hur vågar de säga att jag inte betalar min skäliga andel av skatterna? Inser de inte att jag bara har en röst medan jag skickar mer pengar till regeringens byråkrati än nittionio procent av alla andra skattebetalare. Hur vågar de anklaga mig för att inte vara en solidarisk medborgare?" Jag observerade denna tanke ur observatörens synvinkel.

Inom några ögonblick kom en annan, kontrasterande tanke glidande in i mitt medvetande.:

 "Landet har ett väldigt budgetunderskott och har jag har blivit välsignad med en mycket stor inkomst och många ekonomiska fördelar. Många andra kommer att ha nytta av att jag betalar mer i skatt, och jag har råd med det. Så vad bråkar vi om?"

Denna tanke följdes av: " Stopp ett tag nu, de har ingen rätt att tvinga mig att betala en högre procent av min inkomst i skatt. Jag har inget emot att skicka in mer pengar, men varför ska någon enda medborgare bli tillsagd att skicka in en större procent av sin inkomst och på det viset straffas för att han eller hon är framgångsrik? Mer pengar, jag. En större procent, nej!" Som observatör förblev jag kärleksfylld men neutral från min högre belägna utkikspunkt. Dessa tankar flög fram och tillbaka i mitt medvetande medan jag iakttog dem snarare än ägde dem.

Då jag övade mig i att gå in i observatörsrollen och bara se tankarna komma och gå, lade jag märke till ett intressant fenomen. Oron över den här frågan började skingras. Jag brydde mig inte längre om hur det gick och jag insåg att jag inte längre spelade med i detta drama. Händelserna skulle inträffa oberoende av mina tankar om dem, och ju mer jag nöjde mig med att enbart observera mina tankar, desto större tendens hade de att förflyktigas.

Jag insåg att jag nu visste vad Nisargadatta menade när han skrev att "självkännedom är fristående objektivitet... När du vet att du inte saknar något, att allt som finns är du och ditt, upphör längtan efter mer.... Oroa inte ditt medvetande med att söka... Medvetandet är intresserat av vad som händer, medan medvetenheten är intresserade av själva medvetandet." När jag väl hade observerat mina tankar blev jag fri.

Att observera dina egna tankar har inget samband med hur mycket pengar du tjänar. Dina tankar kommer inte att påverka lagstiftarna åt vare sig det ena eller det andra hållet. Så lär dig hur du ska hindra dina tankar från att styra ditt liv. Det spelade faktiskt ingen roll för mig om de antog lagen eller ej eftersom jag hade mycket övertygande argument från mitt medvetande för båda sidorna av frågan. Vad jag lämnades med var friheten att välja den känsla jag ville ha inför frågan och/eller lämna det hela i Guds händer. Den här övningen lärde mig att de inte kan beskatta mitt jag, bara min kropp. Förmågan att bildligt talat ställa dig vid sidan av dig själv och iaktta dina tankar är densamma som förmågan att rikta blicken mot ditt eget inre och delta i den gudomliga handling som medskapandet av ditt andliga liv innebär.

Ett problem börjar med en tanke som gror så länge att den övergår i ångest, vilken yttrar sig i ditt liv på olika fysiska destruktiva sätt. Det må vara benämningar som ledgångsreumatism, högt blodtryck eller stressinfarkter. Den kärleksfyllda, icke-dömande energi som kommer från observatören gör det möjligt för dessa tankar att skölja in och ut lika naturligt som havets tidvattensströmmar. Tidvatten in, tidvatten ut. Tankar in, tankar ut. Du lär dig att observera dina tankar på samma sätt som du observerar tidvattnet. Och hela processen renar och ömfördelar och avlägsnar tankar ungefär som om de vore drivved i strandkanten. Det som återstår är vanligen riktigt tilltalande. Observerandet av dina tankar kräver en viss övning. Med ökad skicklighet följer förundran och förtjusning. Handlingsförlamningen upplöses på tankestadiet och hindras från att göra sig gällande i din dagliga tillvaro.

Utlagd av Yodhe.

Anmäl
2010-07-01 20:58 #1 av: Loet_old

Tack för del 3 Yodhe.

Får läsa och begrunna artikeln ordentligt.

Anmäl
2010-07-02 00:56 #2 av: [yodhe]

 

Varsågod Loet, det tar lite tid att smälta detta....

Anmäl
2010-07-02 09:27 #3 av: rore

Tack Yodhe!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-07-02 14:19 #4 av: [yodhe]

 

Vassego rore....Kyss

Anmäl
2010-07-03 02:29 #5 av: Moonwing

  Men inom mig är jag densamma.Flört

Här är dörren till den inre rymd där du, fri från alla tankar, upplever den inre frid och den frihet som för dig direkt till ditt högre jag.

  Sann medvetenhet är ett tillstånd av objektivt bevittnande, utan några försök att rätta till eller förändra det som bevittnas. Det är ett slags icke värderande kärlek som i sig själv är läkande.

Tidvatten in, tidvatten ut. Tankar in, tankar ut. Du lär dig att observera dina tankar på samma sätt som du observerar tidvattnet.

" När jag väl hade observerat mina tankar blev jag fri." Tungan ute

 

..vilka lättförstådda god-bitar,..de åker rakt in i "medvetenheten", Yodhe! Tack!!!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-07-03 11:38 #6 av: [yodhe]

 

Visst é dé Wingen, enkelt o lätt...går som smort rakt in bara......Tungan ute

Anmäl
2010-07-04 03:36 #7 av: Aldebaran

Tack Y... har läst alla tre i serien nu. Mycket intressant..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-07-04 09:27 #8 av: nillanb

Tack Yodhe! Glad

Anmäl
2010-07-04 12:51 #9 av: [yodhe]

 

Varsågoda!

#7 Så bra då, har herr sajtvärd släppt bollen???

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.