Krafter och energier

Del 2 Observatören

2010-06-23 11:22 #0 av: [yodhe]

en serie som inspirerar och lär ut förmågan att utnyttja sina inre krafter för att nå en meningsfullare tillvaro. Av Wayne W Dayer

 

Den vanliga utvecklingen med bindningar och lidande kan ändras när du lär dig gå in i och odla din roll som en fristående och iakttagande storhet. Här följer de viktigaste fördelarna med att du låter ditt medkännande jag inta sin observatörsplats:

1: Du blir medveten om att du är något mer än dina dagliga tankar, känslor och upplevelser. Du lär dig att du är något mycket mer än en fånge i ett inlärt nät av åsikter och beteenden som du har gjort till dina under ditt hittillsvarande liv. Du får en vidare bild av vem du är, och denna nya medvetenhet kommer att leda dig till högre livsnivåer. Det sätter dig i direkt kontrakt med din eviga själ. Genom att skapa denna insikt om ditt gudomliga jag får du förmågan att stiga till personliga höjder som dina tidigare åsikter skymde för dig. I dina relationer kommer du att kunna gå bortom ditt egobetonade jag och släppa taget om behovet att ha rätt. Genom att bara observera dig själv avslöjas hur ditt gamla betingade sätt att vara tillsammans med andra inverkar begränsande. Den medkännande observatören öppnar dörren till andliga kompanjonskap med dina käraste. Att lära dig odla vittnesrollen lägger en ny dimension till ditt liv och leder till en "andligare" tillvaro präglad av sällhet.

 

2: Du blir medveten om att du är något mer än det som oroar eller besvärar dig. I och med att du odlar observatörsrollen uppenbaras sanningen i konstaterandet att " I min värld går aldrig något på tok". Du utvecklar en insikt som höjer sig över det du kallar problem. Observatören identifierar sig inte med problemen. Du ser problem som saker din kropp oroar sig för, något som kan lösas utan inre förtvivlan. När du på det sättet har ställt dig vid sidan av dig själv blir det omöjligt för problemen att få grepp om din inre värld. Du blir näst intill likgiltig för problemen eftersom du besitter insikten att allt förändras i denna den fysiska kroppens värld, att ingenting förblir detsamma. Problemen förändras också. Även de kommer och går. Uttrycket "Också detta kommer att gå över" får en personligare och mer relevant innebörd. Om du lär dig betrakta svårigheter, inte som något du måste bära på i ditt inre utan som naturliga inslag som kommer och går i den fysiska världen, kommer du att odla din roll som observatör på den väg du har att följa i ditt heliga sökande.

 

 

3: Du agerar på ett sätt som kan skingra problem. Kvantrealitet: Det finns ingen verklighet i frånvaron av observation. Observation skapar verklighet. Därför kommer själva observerandet - av sig självt utan någon annan inkräktande aktivitet - att skapa din verklighet. När du medkännande observerar den oroande händelsen i ditt liv och håller din uppmärksamhet koncentrerad på den på ett sätt som vet att allt utvecklas i riktning mot en lösning, då är det också vad som händer. Då observatören går in i sin objektiva roll med ett problem skapar han energi för att sätta det i rörelse. Jag finner det mycket tillfredsställande att jag kan få problem att försvinna ur mitt liv genom denna observationsprocess. Så t.ex. tillät jag mig tidigare att gripas av ångest vid tanken på ett bestämt leveransdatum då jag måste ha ett projekt färdigt. Ångesten tog uttryck i orolig matsmältning, trötthet, fjärilar i magen och en allmän känsla av fysiskt obehag. Jag upptäckte så småningom att jag kunde sluta ögonen och vägra identifiera mig med "problemet". Det förblev en del av min kropp men avskilt ifrån mig, vittnet. Då jag observerade mig själv i ett tillstånd av obehag, medkännande skild från kroppen och iklädd observatörens roll, kunde jag se hur ångestsymptomen skingrades. I själva verket fylldes jag av ett inre lugn och en ny självsäkerhet. När tankar på tidigare tidsgränser och brådskande trängde tillbaka in i mitt medvetande återvände obehaget, men det var annorlunda. Nu var jag inte tanken utan iakttagaren av tanken. Gradvis försvann tanken och ersattes av en lugn känsla, och sedan kom den tillbaka in. Efter att i trettio minuter ha stannat i vittnesrollen medan jag såg tankarna komma och gå samtidigt som tillståndet i min kropp växlade från obehag till lugn till obehag och sedan tillbaka igen, upplöses hela scenen. Den bokstavligt talat lämnade min varelse. Jag upptäckte att jag sedan kunde sätta mig ner och skriva istället för att vara fången i min kropps och mitt medvetandes tolkning av tidsgränsen. Själva handlingen att observera ur ett perspektiv där jag stod vid sidan av mig själv skapade en ny kraft i mitt inre. Den kraften fick problemet att upplösas i ett intet och lät mig fungera på en sundare och mer produktiv nivå.

 

4: Du för in en anda av frid i din tillvaro. Observatörsrollen sätter dig inte bara i förbindelse med den heliga delen av ditt jag, den låter också den frid och harmoni som finns i ditt kärleksfyllda inre bli till grundläggande upplevelse av ditt dagliga liv. Stehpen Wolinsky beskriver det på följande sätt: " Om jag kan observera och bevittna mina reaktioner kommer jag att känna mig friare och lugnare. Det är bara genom identifikation och sammansmältning med en tanke eller känsla som jag sätter upp gränser för mig och hindrar mig själv att förvandlas från observatören till att bli själva upplevelsen". Förmågan att gå in i rollen betyder att du medkännande och utan att fälla värdeomdömen tillåter ditt högre jag att observera. När du kan iaktta ditt egobetonade jag, är du inte längre detta jag. Ditt egobetonade jag tonar bort när ditt heliga jag på ett mer intimt sätt smälter samman med din fysiska varelse. Du ska upptäcka att denna nya frid hjälper dig att lösa uppgifter i din fysiska värld med större effektivitet och produktivitet.

 

5:  Du tar första steget mot frihet. Då du ställer dig vid sidan av dig själv och iakttar skeendet styrs du inte längre av de fysiska händelserna i ditt liv. Så kan du till exempel när du känner ilska ta ett steg bakåt och observera ilskan för ett ögonblick. Du ska då märka att du nästan genast befrias från den smärta som är sammankopplad med ilskan. Händelser fortsätter att inträffa men du identifierar dig inte längre med dem. Möjligheten att observera händelser, inklusive de händelser som rör dina enda valmöjlighet. Nu kan vi ta ett steg bakåt och iaktta våra tankar och känslor. Och om vi låter bli att identifiera oss med problemen, försvinner de. Lösningen kommer ur vår förmåga och villighet att lita på att vi samtidigt som vi avstår från att fälla värdeomdömen kan erbjuda råd och vägledning utan att vi för den skull behöver se oss själva som vare sig misslyckade eller framgångsrika. Vi befrias av själva observerandet.

 

6: Du sätter dig själv i kontakt med Gud. Det är under arbetet med att odla observatörsrollen som jag kommit att känna Guds närvaro betydligt klarare. Själva observerandet är det närmaste jag någonsin har kommit att faktiskt uppleva en annan dimension av verkligheten, en dimension utan de fjättrar som den fysiska världens gränser innebär. Det är i hög grad en utanför-kroppen-upplevelse under vilken du faktiskt ser din fysiska kropp och dess tankar utan att därför identifiera dig med vare sig kroppen eller tankarna. En regelbunden övning i att träda in i observatörsrollen gör att du kan uppskatta Carl Sandburgs konstaterande: " Något som började mig, och det hade ingen början; något kommer att avsluta mig, och det har inget slut." Gudskraften inom dig sveper in dig i kärlek och frid när du bevittnar tankarna, känslorna och sinnesrörelserna i din kropp samtidigt som du följer dess vandring i denna fysiska värld. Processen går ut på att inse sanningen i Matteusvangeliet: " ....för Gud är allting möjligt" (Matteus 19:26) Tala nu om för mig ifall det utelämnar något. Vi vet att allting är en möjlighet i den fysiska världen, därför anges Gud som en del av dig vilken finns bortom det fysiska. Det är genom odlandet av observatörsrollen som du lär känna detta som din verklighet. Dessa är alltså de sex viktigaste fördelarna för din del när du tar på dig observatörens roll under ditt heliga sökande. Du kommer gradvis att träda fram som en varelse vilken vet att du existerar utanför dina fysiska tankar, sinnesrörelser och känslor, och därför kommer dessa inte att spela den stora roll de spelar nu.

Utlagd av Yodhe

Anmäl
2010-06-23 21:30 #1 av: Loet_old

Tack Yodhe för fortsättningen,ska läsa igenom den ordentlig i lugn och ro.Glad

Anmäl
2010-06-24 00:29 #2 av: [yodhe]

 

Varsågod Loet,

det tar sin lilla stund...

Anmäl
2010-06-24 00:36 #3 av: Moonwing

Tack Yodhe.Kyss.ska läsa igenom den..innan.Tungan ute.jag gör ett "uttalande".Skäms.*fniss*Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-06-24 12:27 #4 av: Indiania

Tack Yodhe! Jag skall också läsa i lugn och ro! Flört

" Var nära naturen - var när dig själv "

 

Anmäl
2010-06-24 13:30 #5 av: rore

Wow!!!!

Mäktigt detta och din tidpunkt för leverans av dessa artiklar. Det kunde inte ha kommit mer passande,, ialla fall för mig,,

Haha,, nästan otäckt hur saker och ting genom andra människor kommer till mig just nu,,, När jag behöver det,,,, Livets magi upphör aldrig att förundra mig,,

Tack Yodhe!!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-06-24 22:22 #6 av: [yodhe]

 

Så bra rore,Skrattande

den här boken har jag också arbetat mig igenom för ett antal år sedan, det fungerar jätte bra...

Anmäl