Adyar

Salighetsprisningarna

2010-06-04 23:29 #0 av: Aldebaran

Paul Brunton tolkningar..

 

Vi är här för att återfinna vårt förlorade medvetande om det gudomliga JAGET, JAGET i ordets högsta och underbaraste mening. Vi har inte förlorat detta JAG. Vi har bara tappat det ur sikte. Vi är alltid medvetna om kroppen och intellektet, men vi är inte ens för ett ögonblick medvetna om det som ger dem båda liv.

 

1.  Saliga är de som är fattiga i anden, ty de hör himmelriket till - Saliga är de som sörjer, ty de skola bliva tröstade. Saliga i anden är de fattiga dvs. den som kan frigöra sig från sina ägodelar, så att dessa inte behärskar vårt medvetande.  För att bli fattig i anden så måste man kunna försaka världen i sitt hjärta.

 

Vad är verkligheten? För att förstå den så måste man först förstå vad tankar är. Tankar, idéer, minnen, mentala bilder, åsikter, fantasier, begär, känslor, lidelser - allt detta är idéer i vårt medvetande.  Du kan ju inte känna sorg, glädje eller begär efter något om du inte tänker på det först. Men idéerna tumlar om varandra. De kommer och går som hemlösa vandrare. Det är din inre hållning som avgör om du är fattig i anden eller inte. Om du i djupet av ditt hjärta är oberörd av livets stormar är du redo för himmelriket, ty himmelriket är i er.

 

Saliga är de som sörja, ty de skola bliva tröstade. Du måste börja det andliga livet genom att se igenom det materiella livets illusion. De som är mogna för himmelriket förlorar ofta sina världsliga ägodelar. Dessa får inte binda oss.

 

2.  Saliga är de saktmodiga ty de skola besitta jorden. Det första och det sista steget är ödmjukhet dvs. redo att lära. Överjaget är den kraft som ligger bakom alla andra krafter. Det finns bara en kraft i universum. Men den förgrenar sig gång på gång tills den ser ut som att vara många olika krafter. Denna urkraft har kallats GUD, Skaparen. Den finns dold i alla andra krafter.

 

3. Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

Vad betyder Rättfärdighet? Rättfärdighet betyder att du förstått ändamålet med ditt liv och sanningen som ligger under det. Att hungra efter rättfärdighet är att hungra efter ett liv i sanningen. GUD har givit dig denna längtan, därför är det hans avsikt att se den uppfylld när tiden är mogen. Men du kanske måste lära dig att vänta. Världen representerar ett motstånd som måste övervinnas.

 

4. Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet. Vad du ger åt världen och dina medmänniskor kommer du obönhörligen att få tillbaka. Detta är en sträng kosmisk lag. Ödet och rättvisan är alltid verksamma. De skördar vad du sår. 

 

5. Saliga äro de renhjärtade, ty de skall se GUD. Ren betyder att du måste vara ren från det personliga jaget och från personliga begär, från all personlig lystnad, lidelse och hat som binder dig vid världen. När du blivit nästan ingenting - en punkt i hjärtats centrum, DÅ och endast DÅ har du uppnått ett tillstånd av verklig renhet.

 

6. Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.  Frid finner du inom dig och när du funnit den så kommer du att kunna förmedla den till omvärlden. Verklig frid kan aldrig störas. Det innebär att leva i världen utan att tillhöra den. Överjaget är Fadern. Den som har förenats med Överjaget, han är Guds barn.

 

7. Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

Ja, saliga äro ni, när människorna för min skull smäda och förfölja er och sanningslöst säga ont om er. Den som uppnått det gudomliga medvetandet ser sitt eget bästa i allas bästa. Alla levande varelsers välgång ligger honom om hjärtat. Kärlek som kommer av förståelse är den högsta formen av kärlek.

 

Ord är egentligen bara etiketter och namn. Det finns ytterst bara ett medvetande och de många olika orden, namnen och etiketterna gör ingen skillnad. Det som forskarna kallar den Okända verkligheten, Buddisterna - Nirvana, Hinduerna - Frigörelse, Jesus - Himmelriket, Yogis - Koncentration i enda punkt, Mystikerna - Förening med Gud, De vise männen - Självkännedom är ett och detsamma, nämligen en klar och medveten insikt vad du verkligen är.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-06-04 23:34 #1 av: Aldebaran

Även denna har funnits här för ca 1 årsedan

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-06-05 02:49 #2 av: [yodhe]

 

Mmm, och om man letar på rätt ställe så hittar man ... Under Existensiella frågor finns den......Tungan ute

Anmäl
2010-06-05 04:06 #3 av: Aldebaran

det skall ju räcka att söka på sajten

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-06-05 18:43 #4 av: [yodhe]

 

Mmm, men den fungerar ju inte...

bara så i all vämening...Glad

Anmäl
2010-06-05 19:25 #5 av: Aldebaran

jag ser det nu å den gamla e borttagen  Glad

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-06-06 14:06 #6 av: [yodhe]

Om du i djupet av ditt hjärta är oberörd av livets stormar är du redo för himmelriket, ty himmelriket är i er.

Har man kommit så här långt, är det nog dags att lämna in och gå vidare.....finns ju inte mycket mer att uppleva, mer än att kanske lära andra då....

Anmäl