Adyar

Ordet

2010-05-15 02:25 #0 av: Aldebaran

Mera Paul Brunton-tankar.....

 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och ordet var Gud.

"Ordet" motsvarar den skapande kraftens allra första rörelse. Ordet "GUD" står här för den individualiserade Skaparen, dvs. skaparkraften av universum (Mulaprakriti) inte den opersonliga Guden utan begynnelse dvs. det ABSOLUTA Parabrahm. Men varifrån kom då GUD = ORDET? Han, DET, uppstod ur det Absoluta Skapelsens ide fanns i begynnelsen hos Gud= Skaparkraften = Ordet, och denna Skaparkraft skapade världen av sitt eget ljus, ur sitt eget väsen, liksom spindeln skapar sitt nät.

Vetenskapen, som nu upptäckt att materia kan omvandlas till sitt ursprungliga element, som är energi eller ingenting mindre än ljus, bekräftar denna tanke. Ljus är materiens ursprungliga tillstånd. Gud sade: Varde Ljus - och sedan blev världen till.

"Ordet" denna kosmiska ide, är en verklig och beständig urbild eller prototyp av det Universum, varav det materiella universum är en "återspegling". Vad är det som kan existera inom människans medvetande? Jo, idéer som är besläktade med medvetandet. Det kan endast omfatta sådant som är av dess egen natur. Allt vi kan uppfatta är ingenting annat än en materialisation av det skapande, kosmiska medvetandet. Den Gudomliga energin är både den skapande kraft, som upprätthåller universum, liksom även alla varelsers ursprungliga livskraft.

Den har ingjutits i oss och den är villkoret för vår mentala och fysiska aktivitet. Denna livsström vibrerar likt ett ljusflöde genom det mänskliga nervsystemet. Kroppen rör sig tack vare den lånade livskraften, men tror felaktigt att den har ett eget liv. Men den skulle inte kunna göra någonting, inte ens existera om inte livsströmmen ifrån GUD dvs. skaparkraften verkade i dess hjärta. Kroppen förstår inte att det ljus som ger den liv, inte är dess eget, utan kommer från en källa bortom det personliga jaget.

Om människan inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike. Att födas på nytt, innebär en inre pånyttfödelse en förändring i det inre, att genomskåda illusionen och okunnigheten, att göra sig fri från åtföljande felaktiga tankar och känslor. Dom och straff är mänskliga föreställningar. Ödet är en opersonlig kraft. Sanningens ord attraherar den so har samma ideal. I det personliga jaget uttrycker vi endast en liten gnista av en väldig låga. De största människorna är de mest ödmjuka. De minsta är de högmodigaste.

Gud dvs. skaparkraften, är ljus. Det ljuset är Universums ursprungliga substans. När du finner ditt inre jag, så finner du detta ursprungliga ljus. Innan dess lever du bara till en del, i kroppen och i intellektet.

Det personliga Jag utplånas ej. Det finns kvar så länge du har en kropp. Men det blir ett verktyg, en kanal som Överjaget verkar genom, ett ombud för Överjaget och ett med Det. Du kan endast finna Överjaget genom att bli ett med Det, genom att var Det.  Jaget = Anden= Atman är Det som ser och kan inte vara Det som syns = personligheten. Du kan endast känna och förstå Överjaget genom att bli Det, genom att medvetet uppgå i Det och förenas med Det.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-15 02:27 #1 av: Aldebaran

Har haft ute bägge dessa Paul Brunton artiklar innan men hittar dem inte nu på sajten så jag lägger ut dem igen... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-15 14:31 #2 av: [yodhe]

 

Ja, tyckte väl att jag hade läst det förut....

men det tål att läsas om och diskuteras igen..

Kroppen förstår inte att det ljus som ger den liv, inte är dess eget, utan kommer från en källa bortom det personliga jaget

Det här är riktigt häftigt när man väl upplever det som nyandlig....vilken enorm energikick man kan få av det..Den där enorma Aha-upplevelsen..

Anmäl
2010-05-15 19:46 #3 av: Aldebaran

Ja, visst tål de att läsas om.

Skall försöka hitta allihopa jag la ut en gång, annars får jag lägga ut dem igen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-15 23:55 #4 av: Aldebaran

"Det personliga Jag utplånas ej. Det finns kvar så länge du har en kropp. Men det blir ett verktyg, en kanal som Överjaget verkar genom, ett ombud för Överjaget och ett med Det. Du kan endast finna Överjaget genom att bli ett med Det, genom att var Det.  Jaget = Anden= Atman är Det som ser och kan inte vara Det som syns = personligheten. Du kan endast känna och förstå Överjaget genom att bli Det, genom att medvetet uppgå i Det och förenas med Det."

Även Paul Brunton talar om att personligheten manifestaras endast så länge du har en kropp.

Kropp+personlighet "tillverkas" alltså av Atman (monaden)  eller överjaget om man så vill. Detta sker ju inför varje reinkarnation och bygger på tidigare erfarenheter på gott såväl som på ont..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-16 04:43 #5 av: Moonwing

"Innan dess lever du bara till en del,...."

 

..mmm..därför söker man..för att bli hel!SkrattandeFlört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-05-16 14:13 #6 av: Aldebaran

Ja.... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-17 00:32 #7 av: Huygens

Är Ordet tanken?

I början var Tanken, och Tanken var hos Gud, och Tanken var Gud.

Funkar ju om det inte fanns något annat än Tanken i början. :)

Alltså om resten var tomrum eller så.

Ambres har rört detta. I början fanns något slags andlig energi. Under miljarder år utvecklades denna energi långsamt, för den drog till sej erfarenheter i takt med att död materia omvandlades i den (intet, stenar, grus, gaser etc). Så en dag blev denna energi så komplex att den blev självmedveten.

Den blev Tanken.

I begynnelsen var Tanken. :)

Resten var bös som saknade självmedvetenhet (men som kanske funnits i evighet) och som funnits innan begynnelsen.

Innan begynnelsen fanns bös.


Anmäl
2010-05-17 00:34 #8 av: Aldebaran

Tanken dvs medvetandet = Gudomen

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-17 00:39 #9 av: Aldebaran

Första sången med sina nio verser ur Dzyans bok beskriver detta skapelsens ögonblick på ett mäktigt och andäktigt sätt...

 

1. DEN EVIGA MORDREN, HÖLJD I SIN EVIGT OSYNLIGA MANTEL, HADE ÅNYO SLUMRAT UNDER SJU EVIGHETER.

2. TID FANNS EJ, TY DEN LÅG SOVANDE I FORTVARONS OÄNDLIGA SKÖTE.

3. VÄRLDSSJÄL FANNS EJ, TY INGA AH-HI FUNNOS ATT INNEHÅLLA DEN.

4. DE SJU VÄGARNA TILL SALIGHET FANNS EJ. DE STORA ORSAKERNA TILL OLYCKA FANNS EJ; TY DET FANNS INGEN ATT ALSTRA DEM, INGEN ATT SNÄRJAS AV DEM.

5. MÖRKER ALLENA FYLLDE DET GRÄNSLÖSA ALLTET, TY FADER, MODER OCH SON VORE ÄNNU EN GÅNG ETT, OCH SONEN HADE ÄNNU EJ VAKNAT TILL DET NYA HJULET OCH SIN PILGRIMSFÄRD DÄRPÅ.

6. DE SJU HÖGA FURSTARNA OCH DE SJU SANNINGARNA HADE UPPHÖRT ATT VARA TILL, OCH VÄRLDSALLTET, NÖDVÄNDIGHETENS SON, LÅG FÖRSJUNKET I PARANISHPANNA FÖR ATT VARDA UTANDAT AV DET, SOM ÄR OCH DOCK ICKE ÄR, INTET FANNS TILL.

7. TILLVARONS ORSAKER VORO BORTTAGNA; DET SYNLIGA, SOM VARIT, OCH DET OSYNLIGA, SOM , ÄR VILANDE I DET EVIGA ICKE-VARAT, DET ENHETLIGA VARAT.

8. BLOTT TILLVARONS ENHETLIGA FORM STRÄCKTE SIG GRÄNSLÖS, OÄNDLIG, ORSAKSLÖS, I DRÖMLÖS SÖMN; OCH LIVET PULSERADE OMEDVETET I ALL-RUMMET GENOM HELA DENNA ALL-NÄRVARO, SOM FÖRNIMMES AV DANGMAS ÖPPNADE ÖGA.

9. MEN VAREST VAR DANGMA, NÄR VÄRLDSALLTETS ALAYA VAR I PARAMARTHA OCH DET STORA HJULET VAR ANUPADAKA?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-17 12:34 #10 av: [yodhe]

 

Det är vackert så det förslår...Oskyldig

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.