Adyar

ASTRALVÄRLDEN 10

2010-05-04 18:12 #0 av: Aldebaran

Tionde delen av Panchadasis ockulta undersökningar

 

Astralljuset

 

Tro inte för ett ögonblick att astralplanet är ett naturplan som skapats som en temporär vistelseort för utvecklingen av de själar som lämnat den fysiska kroppen - blott och bart en hållplats mellan reinkarnationerna. Vist är de astrala planen av stor vikt för de diskarnerade själarnas utveckling, men detta utgör endast en fas av detta gigantiska naturplans aktiviteter. Även om man avlägsnade de diskarnerade själarna från astralvärlden, skulle där ändå finnas tillräckligt med sällsamma fenomen och underbara invånare för att förläna platsen det intresse den alltid har haft hos ockultisterna. Innan vi avslutar vår astrala resa och återvänder till jordelivet, bör vi därför som hastigast beskåda dessa underbara faser av astrala fenomen och livsformer.

Vi ändrar våra vibrationer och befinner oss i en sällsam omgivning vars beskaffenhet ni till en början inte kan bedöma. Efter en liten stund har er astralsyn tonats in på de vibrationer som är karakteristiska för denna region, och ni finner er gradvis medveten om något som kan kallas ett ofantligt bildgalleri, vilket breder ut sig i alla riktningar och synbarligen har en direkt relation till varje punkt på jordens yta.

Till en början finner ni det svårt att tolka betydelsen av denna väldiga bildsvit. Det svåra består i att bilderna inte är arrangerade i rad efter varandra på en flat yta utan snarare i en egendomlig ordningsföljd, som varken svarar mot dimensionerna längd, bredd eller höjd. De är arrangerade i en fyrdimensionell ordningsföljd, vilken inte kan beskrivas i termer som tillhör det tredimensionella rummet.

Vid närmare granskning av bilderna, finner ni att de är ytterst små - praktiskt taget mikroskopisk storlek - och det fordras att man använder astralsynens säregna förstoringsförmåga för att få dem så pass stora att man kan urskilja detaljerna.

Den utvecklade astralsynen kan förstora varje föremål, materiellt eller astralt, till en häpnadsväckande grad. Så kan den tränade ockultisten till exempel uppfatta de virvlande atomerna och småpartiklarna i materien genom denna säregna egenskap hos den astrala synen. Likaså kan han tydligt uppfatta många fina ljusvibrationer som är osynliga för den vanliga synförmågan. Egentligen är det astralljuset som genomströmmar denna region, som gör det möjligt för astralsynen att uppfatta och registrera dessa finare ljusvibrationer.

Om ni låter denna förmåga att förstora träda i funktion, skall ni se att var och en av de små prickarna och detaljerna i den stora världsbilden som breder ut sig framför er i astralljuset, verkligen är en fullständig scen från en viss plats på jorden, vid en speciell tidsperiod i jordens historia. De kan liknas vid de små bildrutorna i en serie rörliga bilder - de enskilda rutorna i en filmrulle. Bilden är fixerad och inte i rörelse, men vi kan förflytta oss längs den fjärde dimensionen och likväl få en rörlig bild av historien på vilken som helst punkt på jordens yta. Vi kan på samma sätt till och med kombinera de olika småbilderna till en större rörlig bild. Låt oss bevisa detta genom praktiska experiment.

Slut ögonen en stund medan vi så att säga färdas bakåt i tiden längs raden av astrala protokoll eller uppteckningar. De går tillbaka ända till begynnelsen av jordens historia. Öppna nu era ögon! När ni ser er omkring uppfattar ni en bildmässig framställning av märkliga scener fyllda av egendomligt klädda personer - men allt är stilla, inget liv, ingen rörelse.

Vi förflyttar oss nu framåt i tiden med mycket högre hastighet än den, varunder de astrala visionerna registrerades. Ni ser nu en stor livsvåg dra förbi framför er. Den hör hemma på en viss plats i rymden i en avlägsen framtid. Ni kan följa denna livsvågs märkliga människor från födelse till död på några få ögonblick. Stora slag utkämpas och städer växer fram inför era ögon, allt detta i en kolossal rörlig film som drar förbi med en fruktansvärd hastighet.

Stanna upp! Låt oss nu förflytta oss bakåt i tiden medan vi fortsätter att titta på de rörliga bilderna. Ni ser en märklig syn; det är som att se en film köras baklänges. Ni ser allting i omvänd ordning. Städer smulas sönder till intet, människor står upp från sina gravar och blir yngre för varje sekund ända till de föds som barn - allt går bakåt i tiden i stället för framåt.

Ni kan alltså bevittna stora historiska händelser eller följa vilken som helst person från vaggan till graven - eller omvänt. Lägg även märke till hur genomskinligt allting är, och att ni följaktligen kan få en bild av vad som försiggår inuti byggnader lika väl som utanför. Ingenting undgår astralljusets krönika. Ingenting kan döljas för den.

Ni har nu betraktat den stora världsbilden i astralljusets krönikor - den stora akashakrönikan som vi hinduer kallar den. I dessa uppteckningar finns det bilder av varje enskild händelse, utan undantag, som någonsin har inträffat under jordens historia - upptecknad exakt som den verkligen ägde rum. Krönikan är dessutom ultrafotografisk och medtager även mikroskopiska detaljer.

Om man färdas i den fjärde dimensionen till en viss punkt i tiden, kan man utgå från den punkten och se en rörlig film av det historiska förloppet på vilken som helst dela av jorden, från den tiden och fram till nutid. Man kan också vända ordningsföljden genom att färdas bakåt, som vi redan har sett. Det går också att färdas i det astrala, i vanliga rymddimensioner och alltså se vad som händer samtidigt över hela jorden. Man kan välja ut ett speciellt tidsmoment om man så önskar.

För att hålla mig strikt till sanningen, måste jag informera er att de verkliga uppteckningarna från det förflutna - de väldiga akashakrönikorna - i realiteten existerar på ett plan som ligger långt ovan det astrala, och att det ni just har bevittnat endast är en reflexion - ehuru praktiskt taget perfekt - av originaluppteckningarna.

Det fordras en hög grad av ockult utveckling för att kunna uppfatta ens denna reflexion av astralljuset, och om ni inte fick hjälp av min kraft, skulle ni inte kunna uppfatta dessa bilder nu. En person med klärvoajant förmåga kan ofta uppfånga tillfälliga glimtar av dessa astrala filmer och kan då ganska bra beskriva händelser i det förflutna. Om man ger en psykometriskt begåvad person ett föremål, kan denna på samma sätt beskriva föremålets förflutna historia, inklusive en beskrivning på de personer som haft beröring med föremålet ifråga.

Kap 11

Kap  9

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 18:25 #1 av: Farwuq

Draken kopierade och klistrade in i Word, det är lättare att läsa så.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-05-04 20:09 #2 av: rore

Tack Alde!!

Läser och begrundar,,,,Intressant!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-04 21:41 #3 av: Aldebaran

bra, återkom med lite tankar... då jag använder pekfingervalsen när jag skriver så tar det lite tid att skriva av alla dokument. Att då hitta 7-8 kommentarer på 1.5veckor i en artikel som torde vara högintressant på en sajt som denna är ju lite i det minsta laget...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 22:18 #4 av: Huygens

Vi är slagna med bävan.

Jag funderade just på om det fanns några små söta djur i astralvärlden? Alltså djur som inte varit själar från den fysiska världen, utan alltid tillbringat sin tid i det astrala.


Anmäl
2010-05-04 22:57 #5 av: Aldebaran

#4 Det kommer i nästa del....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 22:58 #6 av: Gaiatri

Det här med platsminnen och att se de viktiga händelserna bakåt i tiden är nog det jag är mest fascinerad av inom det astrala. En slags energitråd som löper genom olika händelseförlopp är något som jag kommit i kontakt med och begrundat en tid. Eftersom jag är intresserad av ljusarbete så är det genom att föra in en punkt av ljus på en plats tex som energin också kan ta sig bakåt i händelserna och därigenom transformera vissa känslor runt en händelse.

Kommer också att tänka på filmer där man förflyttar sig i tiden. Det borde vara astralplanet som de förflyttar sig på då tänker jag.

Tack för att du lägger ner tid på detta arbete Aldebaran så att man kan få möjlighet till nya insikter.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-05-04 23:34 #7 av: Aldebaran

Platsminnen är något annat än det jag pratat om i denna artikel.

Det är minne från en plats där något hemskt känslosamt har inträffat. Och som lever kvar med hjälp av olika elemantaler som tar hjälp av människor som besöker platsen för att återuppleva det som begåtts/skett där...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 23:38 #8 av: Aldebaran

Denna artikel väcker ju en helt annan insikt på hur vår "herre" ser och hör allt..

Vilket brott eller ogärning du än kommer undan med i det fysiska livet finns ju registrat i detalj enl. ovan... "You can run, but you can't hide" som det så vackert heter....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-04 23:40 #9 av: Aldebaran

"Karmas herrar" kan ju i stort sett bara se en DVDfilm för att se alla hyss vi hittat på under jordelivet... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-05 14:14 #10 av: Howliten

tackar.

Anmäl
2010-05-05 19:15 #11 av: Moonwing

Man kan undra om man skulle orka se alla sina liv....Skäms

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-05-05 19:34 #12 av: Farwuq

#11

Du orkar nog då du ser hela sambandet, liv efter liv.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-05-05 19:50 #13 av: [yodhe]

 

Ojoj, fick man ju lite o bita i,

jag har varit med om en gång när livet passerade i bilder, med rekordfart, baklänges...då trodde jag att livet var slut, det var riktigt läskigt...kan ju se  situationen på ett annat sätt nu med denna text..

Hm, det låter så väldigt bekvämt, det här med att man kan färdas lite hur som helst..vore ju praktiskt om vi kunnat göra det i våran tidspressade värld...

Mmm, ajabaja...han ser allt...bäst o uppföra sig väl, det slår tillbaka med en rekyl...karma.....

 

Tack för det AldeGlad....

 

Anmäl
2010-05-05 20:41 #14 av: Aldebaran

#11.. Hahaha där är det personligheten som pratar. "Orkar inte se alla mina liv"

Näää tackar 17 för det... det kommer ju bli ordentligt jobbigt att se allt som man förträngt, förnekat och kommit undan med... Skrattande

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-05 23:43 #15 av: Aldebaran

Oden offrade sitt ena öga Mimers brunn och blev allseende. Han visste vad som försiggick överallt på jorden från tidernas begynnelse tills nu..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.