Adyar

ASTRALVÄRLDEN 6

2010-04-10 13:42 #0 av: Aldebaran

Sjätte delen av Panchadasis ockulta undersökningar..

 

Diskarnerade själar

 

Helt naturligt frågar ni er: "Men var befinner sig de själar som lösgjort sig från kroppen? Jag väntade att få se dem så snart vi gick över gränsen till det astrala!" Ja, nybörjaren i ockultism ställer sig vanligen denna förväntan när han får sina första glimtar av det astrala sceneriet. Men såvida han inte råkar snubbla in ni vissa underplan, kommer han att bli besviken. Det bästa sättet att lära sig de bästa förhållandena är nog att ni beskådar de olika underplanen samtidigt som ni lyssnar på min förklaring på vad ni ser.

Ni ska nu förnimma hur våra vibrationer förändras och får en ökad intensitet. Vi gör nu entré på ett högst förunderligt underplan, eller snarare en underavdelning till ett sådant plan. Jag vill göra klart för er att entrén till denna region är strängt bevakad av astralvärldens lag och övervakas av vissa högtstående andliga väsen. Det är en helig plats. Ingen släppes in hit som besökare undantagandes de andligt högtstående och renhjärtade. Inte ens en tränad ockultist vinner inträde till dessa vibrationer om an inte besitter dessa kvalifikationer. Detta område är viloplatsen för de frigjorda själarna, och här tillbringar den en tid efter "döden" i fridfull slummer. Naturen utför under tiden vissa processer som förbereder dem till deras nya livsplan. Detta stadium har jämförts med kokongstadiet, skedet mellan larven och fjärilen, där en fullständig omvandling sker och det nya livets vingar utvecklas för att ersätta den gamla krälande formen.

Vi befinner oss nu just på detta underplan. Betrakta dess under med vördnad. På alla sidor, så långt ögat når, ser ni de slumrande formerna av diskarnerade själar, astralformer som vilar i drömlös sömn. Även om ni inte vore informerad, skulle ni ändå veta att dessa former inte är döda utan endast sovande, ty det vilar ej alls en stämning av döda lik över detta område. Ingen nedstämdhet, som ni ser, utan istället en atmosfär av oändlig stillhet och frid. Eftersom ni själv är andligt utvecklad, förnimmer ni otvivelaktigt närvaron av vissa stora andliga väsen - fast ni ser dem inte då deras vibrationer ligger så högt, att ni inte ens med astral synförmåga kan se dem. Dessa stora andliga väsen är väktarna över detta område, som tillser att de slumrande själarna här får en skyddad sömn. De kallas de Sovande Själarnas Stora Väktare.

Här och var ser ni rörelser som indikerar uppvaknandet av någon av dessa vilande former. En stund senare försvinner formen från platsen. Till synes upplöses den i tomma intet. Men den existerar fortfarande; den har helt enkelt ändrat sina vibrationer och förflyttat sig till ett annat underplan, eller en underavdelning därav, utan att ha varit medveten om att den befunnit sig på denna plats. Den har nu påbörjat sitt egentliga liv efter döden. Vi skall förflytta oss vidare och lämna detta landskap bakom oss. Under tiden vill jag förklara för er några av de fenomenen som är förknippade med denna period av den frigjorda själens existens. Låt oss pausa här på detta lugna underplan tills jag klargjort ämnet för er.

Inom många religioner lär man att den frigjorda själen genast kommer till himlen eller helvetet. Den romerskkatolska kyrkan samt vissa grenar av buddhismen talar emellertid om ett mellanliggande tillstånd kallat skärselden eller något motsvarande. Någon sekt inom den kristna kyrkan hävdar att alla själar slumrar omedvetenhet tills de väldiga stötarna från den väldiga domedagsbasunen uppväcker dem från deras långa sömn, varpå de dömes och sändes till respektive belönings- eller bestraffningsort, allt efter förtjänst. Man lägger märke till vissa företeelser i astralvärlden som visar att dessa åskådningar är baserade på fakta, men hur bristfälliga är likväl inte de teologiska föreställningarna!

Varje ockultist vet dock, att nästan samtliga av de ursprungliga religionsstiftarna hade ingående kunskaper om astralvärldens och de högre planens verkliga natur. Till sina anhängare gav de emellertid bara ut sådana fragment av sanningen, som de visste kunde assimileras vid den tidpunkten. De teologiska lärorna om livet efter döden - om himlar och helveten - innehåller delar av sanningen, men ingen av dem innehåller hela sanningen. I de flesta fall försjunker den döendes själsliv i "dödens sömn" och vaknar först efter en period av rogivande och omvandlande sömn i den region av astralvärlden, som vi just har beskådat. Ibland äger dock ett kort uppvaknade rum, ett halvt uppvaknande som från en dröm. Under dessa tillfällen kan astralkroppen framträda synligt för någon vän, anhörig eller älskad. Den kan även visa sig i miljöer där den brukade tillbringa mycket av sin tid, som exempelvis på kontoret, i affären, i arbetsrummet, etc. Det finns många väl bestyrkta fall där hädangångna personer visat sig på detta sätt. Men även under dylika omständigheter blir snart den frigjorda själen sömnig och sjunker in i den förberedande sömnen i den del av astralvärlden som vi lämnade för en stund sedan.

Den tidsrymd som de diskarnerade själarna sover i detta stadium varierar högst betydligt. Märkligt nog och till synes paradoxalt, vaknar de själar som befinner sig högst och lägst på utvecklingens skala. Genomsnittssjälen sover mycket längre, och varför skall jag strax förklara.

Den andligt högtstående människan behöver en relativt kort omställningsperiod för att anpassa sig till de högre planen. Hon sover endast en kort tid här innan hon förflyttar sig till de högre astralplanen. Den extremt andligt utvecklade kan hoppa över de högre astralplanen och omedelbart gå vidare till planet eller planen ovanom det astrala, mera känt som himlarna, vilka tillhör mentalplanet eller ännu högre plan. Genomsnittsjälen sover emellertid mycket längre, kanske många år., och vakan sedan upp på ett högre astralplan som svarar mot dess behov. Den lågtstående själen vaknar vanligtvis mycket snabbt och förflyttar sig strax till det låga plan som den har släktskap med. Men lägg väl märke till skillnaden: Den högt utvecklade själen vakna snabbt därför att den har mindre att frånskilja som behöver omvandlas till högre egenskaper - arbete är redan delvis utfört.

Genomsnittsjälen behöver å andra sidan en mycket större omvandlingsprocess för att väckas till högre aktiviteter och tillbringar därför mycket längre tid i den omdanande sömnen. Slutligen har vi den lågt stående materiella själen som paradoxalt nog får ett hastigt uppvaknande, men inte för att den med lätthet har omvandlats för de högre planen, utan tvärtom för att den inte är destinerad till dessa plan; den når dem aldrig utan nedstiger till ett lågt astralplan, där den lever ut sina låga böjelser och ideal, tills den slutligen är så pass utled på dem att den är mogen för en ny omvandling.

Alla själar, högt utvecklad såväl som lågtstående, lämna slutligen det astrala och hamnar på en plats, eller snarare i ett tillstånd, som kallas mentalplanet eller himlasfärerna. De lämnar då sina astrala skal bakom sig. Som jag nämnde, kunde de högst utvecklade få tillträde till dessa plan utan något mellanliggande uppehåll på de högre astralplanen, men flertalet har sin beskärda del av astralt liv, högt såväl som lågt.

I "himlarna" tillbringar de andligt utvecklade själarna långvariga perioder njutande av en välförtjänt sällhet. Lägre utvecklade själar tillbringar kortare tid där och de allra lägst stående har knappast tillfälle att uppleva dessa högre regioner. Jag skall tala vidare om detta medan vi fortsätter.

Forts kap 7

Kap 5

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-10 15:12 #1 av: Aldebaran

Trevlig läsning alla Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-10 20:03 #2 av: [yodhe]

 

Åhhhhh precis när man kommit in i det, så slutar det...Förvånad

Lägg ut nästa omedelbart bums!!!!! *skriker*

Sååååå spännande jue....vill ha mer.....Skrikandes

Men Tack....

Anmäl
2010-04-10 22:36 #3 av: Pagan

#2 Skrattande

Tack så mycket Aldebaran . Ser fram emot fortsättningen.

Anmäl
2010-04-10 22:43 #4 av: Farwuq

Ja, nog är man sugen på nästa del.

Tungan ute

Men tackar för det man fått.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-11 16:16 #5 av: rore

Väntar med spännig på fortsättningen,,,

Tack Alde!Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-11 21:48 #6 av: Aldebaran

Det var ju kul att det gick hem i stugorna...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-13 01:22 #7 av: Moonwing

Tack ,Alde.Skrattande.skall kommentera senare..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-16 07:16 #8 av: Moonwing

Ja, usch ja..det här är bara så mycket..-att man liksom bara "suger in det"..vad finns det att  kommentera, allt faller bara..på plats, härligt!

Som lite OT, vill jag bara säga en sak, som uppvuxen osv inom starkt religiösa ramar, där man nästan såg ner på de som studerade Teosofi...-att ju mer man läser om det,ju mer respekt för Alltet får man..varifrån har de fått att man skulle få ett "Guds-förakt" för att man får se saker o ting i ett bättre ljus..Skrattande

Ju mer kunskap man får för ting..ju mer respekt o längtan efter ännu djupare insikter växr ju..så även för den sk "Guds-kraften"..det där begriper jag inte..

Men däremot .."att sanningen skulle göra en människosjäl fri"...på ett helt annat sätt än jag förstått det förut, fri ifrån skuld, ångest hot om personlig "vendetta ifrån Gud"..tänk vad kunskapen om de djupare tingen håller människohjärtan i för makt..otäckt!Foten i munnen

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-16 11:05 #9 av: Aldebaran

då är det snart dags för 7 å 8:an

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-16 13:01 #10 av: Farwuq

Vi hugger direkt!

Flört

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-04-17 01:02 #11 av: Howliten

SkrattandeDet är baske mig inte lätt att att göra det här! Jag lyckades en gång av en slump. 3 ggr har jag skrapat på ytan. Den sista gången (4:e) så hann jag bara komma dit sen schabblade jag till det med att bli för ivrig och exalterad.

-Kolla ! Kolla! Vad som händer! Ha ha Det är hur kul som helst!

Som om hela världen stod där och tittade på!!!! Bara katterna i så fall...Obestämd Så det sket sig det med...

Några av dessa misslyckade gånger har varit när jag skulle somna. Men jag jobbar på... Vill gärna styra det så mycket som det går.

Ser fram emot nr 7 o 8 o 9 ... Hajde Hajde Aldebaran! Davaj! Davaj!!!Flört

Anmäl
2010-04-17 22:35 #12 av: [yodhe]

 

Japp, vi väntar!!!!!!!

 * trummar med fingrarna*

Anmäl
2014-04-05 23:48 #13 av: Moonwing

Puttar..Skämtar

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.