Krafter och energier

Ambres

2010-04-15 23:01 #0 av: Moonwing

Om detta fenomen, att vi under "Inspiration".. skulle kunna förmedla vägledande kunskap som vi tror kommer ifrån en "annan värld"..tycks var ett hett debattämne. Med tanke på att de flesta av våra sk Heliga Skrifter är baserade just på sådan kunskap är det sunt att ifrågasätta och fundera över det. Vad tror du?..Kan vi lita på sådan information?

Ambres

Ambres påstås vara anden efter en egyptisk man som levde för 3 000 år sedan som med Sture Johansson som instrument förmedlar andlig kunskap. Ambres hette ursprungligen Rameno Charafez och tillhörde ett slutet brödraskap, Tarsusorden, som studerade det fördolda. Där fick han namnet Ambres av sin lärare. Ambres kände dock att sanningen skulle vara fri, så han bröt sig ur sällskapet och började sprida kunskapen till alla som sökte den. Ambres har dragit till sig många intresserade, bland andra Shirley MacLaine, som beskriver mötet i sin bok Ut på yttersta grenen.

I Ambres läror ingår bland annat hur olika roller (egot/jaget) skapas i människan under uppväxt och även senare i livet, och hur man sedan växlar mellan dessa roller, eller rollpersonligheter i olika situationer som man befinner sig i.

Han säger att det dock finns en djupare personlighet bakom, eller innanför dessa skapade (eller skall man säga präglade) roller, och att det han vill åstadkomma är att få de människor som söker sig till honom att gå bortom sitt "rollpaket" och erfara den djupare liggande människan som finns där. Han beskriver rollerna som begränsade och mestadels styrda av rädsla eller villkorad kärlek, medan det som finns innanför är mer obegränsat och styrt av kärlek (villkorslös kärlek).

Filmaren Anders Grönros har gjort en dokumentär om Ambres kallad Ambres - en död talar; http://ambresfilm.com/

Sture Johansson, född 1939, är ett medium som hävdar att anden Ambres talar genom honom. Han har skrivit flera böcker om Ambres (Resan till ljuset (1974), Möte med Ambres (1991) och Ambres (2002)) och håller även föredrag om dennes läror.

 

Under 60- och 70-talen var Johansson engagerad i Stockholms teosofi-, spiritualist- och ufo-kretsar.1976 började Johansson kanalisera Simeno och något år senare Ambres ; http://www.sturegaarden.se/

 

Källa;Wikipedia

Utlagt av Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-15 23:54 #1 av: Aldebaran

Visst är våra heliga skrifter baserade på andlig kunskap.. Men.... Detta??

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-15 23:59 #2 av: Aldebaran

Mmm  vist viualiserar han säkert något väsen. Astralt sådant... Någon som säger en massa men att det är någon andlig natur som talar genom denne Sture har jag svårt att ta in..

Anden/själen efter en egyptisk man som levde för  3000 årsedan... Hmm den själen är ju helt säkert reinkarnerad minst 15 ggr sedan dess...Och för alla nya liv så är ju personligheten utbytt av just den verkliga anden....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-16 02:06 #3 av: [Jeremina]

Jag har detta inspelat för att se det flera gånger, det är mycket intressant!

Anmäl
2010-04-16 05:40 #4 av: Moonwing

Jag måste nog hålla med om det Alde antyder..om denne vise identitet har reinkarnerat, så måste väl han i önskan om ännu djupare vishet ha, som ovan nämt velat "gå vidare i sin reinkarnations-stege..emellan liven sas..Tungan ute

Hur nu detta stämmer med själva "Livshjulet" i sig vet jag inte (har för dålig kunskap)- men det låter lite "kortsiktigt"..Obestämd

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-16 15:21 #5 av: Huygens

Det kan finnas flera förklaringar till att Ambres är "3000"  år. Kanske är han endast en av många återfödelser hos anden. En annan förklaring är att Ambres kanske är Stures övervakare och kanske slutit ett avtal med föregångar-Sture innan Sture föddes som Sture? I avtalet kan ju ingå att Ambres som övervakare tillåtits ta över Sture. Ambres behöver ju inte vara tvungen att åtefödas och kanske kan välja vilken av sina gamla inkarnationer han vill visa?

En annan tanke är att Ambres faktiskt har återfötts som någon väldigt känd person, men han vill inte dra för mycket uppmärksamhet till sej och lyfter istället fram någon av sina gamla reinkarnationer av den grunden?

Ambres pratar ibland om Ryttaren, som alla människor har. Ryttaren kommer ur något som Ambres kallar "Den Esoteriska Dubbeln", som i sin tur kommer i par (2 st som fungerar som motpoler) från något som Ambres kallar det "Högre Andliga Jag".

 

Min fråga, vad är Ryttaren (="Den Gudomliga Människan")? Finns det en motsvarighet till Ryttaren/"Den Gudomliga Människan" inom teosofi eller hindusim?


Anmäl
2010-04-16 16:11 #6 av: Aldebaran

Mmm

Ryttare kan vara ditt sk högre jag, din monad (ditt egentliga du)

det lägre jaget är din personlighet i detta liv och manifesteras i de tre lägre kropparna Mental-Astral-Fysisk.

Personligheten är liksom dessa tre lägre kropparna förgänglig, alltså upplöses den i sina beståndsdelar mellan varje liv..

All dessa guider som folk pratar om (min personliga guide hit och min personliga guide dit) här ju egentligen inget annat än ditt överjag/monad som talar till dig. Din sk inre röst eller varför inte tystnadens röst (det sk samvetets röst)

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-16 19:12 #7 av: Huygens

#6

Ambres verkar anse att det är Ryttaren som bestämmer när det är dags för återfödelse. Ryttaren verkar även utföra en del planering innan återfödelsen, t ex var återfödelsen ska ske och eventuellt vad som ska ske för den återfödde. Vem verkar stå för motsvarande beslut inom varje människa i teosofin?


Anmäl
2010-04-16 19:39 #8 av: Aldebaran

Som sagt "Ambres ryttare" är inget annat än en omskrivning för Monaden (ditt överjag)

Efter desinkarnationen (döden) så upplöses så småningom personligheten och erfarenheterna från föregående liv "tankas" över i från personligheten till Monaden/överjaget (här ryttaren)

Varefter Monaden formar en ny mentalkropp med hjälp av kausualmedvetandet och berodrar det att forma alla de tre lägre kropparna. Och reinkarnationen är då ett faktum....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-17 00:48 #9 av: Howliten

Är då Ryttaren egentligen Jag?

Anmäl
2010-04-17 01:21 #10 av: Huygens

#9

Nej, Ryttaren är inte Jag/Jaget, som jag förstått det av Ambres. Jaget är "något" som efter en tid (+100 år?) upphör att existera när både astral- och mentalkroppen dött, om du med Jaget menar personligheten, dvs det som du upplever vara dej själv. Alltså Jag = mitt sinne, det som är mina tankar och känslor, som kan utföra handlingar.

Ryttaren är ett "någonting" som studerar den samlade erfarenheten av alla tidigare Jag/Personligheter och ur alla dessa Jag placerar en Grundpersonlighet i den nyfödda människan. Ryttaren skapar även en helt ny astral- och mentalkropp till den nyfödda människan. Troligen skapar Ryttaren även den nyföddes Eteriska Kropp, som sedan ganska snabbt upplöses efter döden, såsom jag förstått det.

Den Eteriska Kroppen verkar mest vara ett slags skydd, en kokong för att skydda Astralkroppen, tror jag.

Jag har dock inte förstått om Ryttaren kan betraktas som en individ som det går att samtala med på samma sätt som med vilken person som helst här på jorden.

 

Ambres har en hel del andra begrepp förutom Grundpersonligeheten och Ryttaren/Den Gudomliga Människan. T ex använder Ambres begreppet Självet, som jag _inte_ tror är samma sak som Ryttaren.

Jaget är ibland samma sak som Den Begränsade Människan, tror jag. Undermedvetande är ett "någonting" som sparar upplevelser. Det Medvetet Omedvetna är kanske en aktiv del av astral- och mentalkroppen, som vi inte kan samtal med. Överjaget är något som står nära Ryttaren, men Överjaget är inte Ryttaren själv såvitt jag förstår.

Den Esoteriska Dubbeln är ett slags övermedvetande ovanför Ryttaren, men om Den Esoteriska Dubbeln är en individ eller ej, vet jag inte heller. Mitt intryck är att Den esoteriska Dubbeln antigen styr Ryttaren eller fungerar som ett skal till Ryttaren. Ovanför Den Esoteriska Dubbeln finns ett "något" som Ambres kallar Det Högre Andliga Jaget, som styr ett par av Esoteriska Dubblar, dvs varje Högre Andliga Jag har enligt Ambres alltid två Esoteriska Dubblar som är sammanlänkade via chakran till astral- och mentalkroppen hos en individ. Dvs varje individ har alltså en tvillingindivid som är kopplad till den andra Esoteriska Dubbeln via sina chakran.

Lätt som en plätt.


Anmäl
2010-04-17 01:36 #11 av: Howliten

Oj... en ganska stor hierarkisk hierarki över en liten människa. Tungt........ 

Vet inte riktigt om det är min grej. Att min egen vilja kommer så långt ner i kedjan. Det blir ju som på jorden. En massa chefer som bestämmer och som inte är tydliga i sitt buskap. Och på det en massa mellanshefen som inte heller vet vad som ska göras. Ja ni vet ju hur det är... om ni har ett jobb... ledstjärnan är liksom borta.

Om Ambres förespråkar det så är inte jag med. Jag, min själ, vill ha en ärlig chans att påverka. Det måste ju vara min själ som är det viktiga. Det är den som ska utvecklas. Att den har att lära här på jorden kan jag också förstå men att andra ska styra o ställa i första hand känns fel. Eller har jag fattat helt galet?

Anmäl
2010-04-17 10:37 #12 av: Aldebaran

#10. mmm det finns två jag... det lägre ditt personliga i detta liv som upphör att existera när mentalkroppen dör samt ditt sk. överjag även kallat Monaden (ryttaren av denna Sture)

Det är Monaden som är utsänd som en gnista av den stora gudomligheten...

1000 tals andra förutom Stre och sin Ambres lägger på egna begrepp och monds för att på så sätt sätta prägel på sin egen kult/tro/övertygelse.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-17 12:27 #13 av: Huygens

#11

Ambres säger att han inte är den rätte läraren för alla. Somliga kan lära av honom ett tag andra måste söka sej vidare ganska direkt.

Ambres kallar sin aktivitet för en "förmedling". Dom saker som jag har uppfattat som viktiga är bl a:

* Hys kärlek till alla (typ)

* Bli medveten om att du består av en massa roller, som skapats av andra under din levnad. Försök bryta dej ur dessa roller och ifrågasätt alla dina fördomar och trossatser.

* Lev livet till fullo, med måttfullhet, då det är i det fysiska livet du kan nå Upplysning pga den höga "friktion" som råder i det fysiska planet. (Det astrala planet har ingen friktion och ger därför människan ingen utveckling.)

* I dina roller, undvik att bli känslomässigt styrd/affekterad i konflikter. Försök hålla dej neutral, som en utomstående betraktare i konflikter, då lär du dej hantera konflikterna bättre och får kanske lättare att hysa kärlek även till dom du har konflikt med.

* Och troligen, lev med andra människor så att du både upplever samförstånd och konflikter, vilket bereder dej vägen till att bli Den Gudomliga Människan (= Ryttaren).

 

Nu är frågan om man kan bli Ryttaren här i den fysiska världen. Jag tror inte det, utan man kanske kan gå från Den Begränsade Människan (roller och fördomar samt lite rumphuggen kärlek) till Den Obegränsade Människan (ej bunden av roller och fördomar samt med kärlek).

Min personliga slutsats just nu är att så länge man inte kan bli Ryttaren, är Ryttaren ett slags varelse som styr våra liv och återfödelser. Frågar du mej imorgon kanske jag tror annorlunda. :)


Anmäl
2010-04-17 12:39 #14 av: Aldebaran

Visst är det högst friktion på det fysiska planet, men det finns friktion hela vägen upp tills du läger av personligheten i det övre mentala planet/medvetandet.. Kallat Kausualplanet/medvetandet.

Så på den punkten anser jag att han yrar omkring alldeles förmycket...

Sedan är jag åxå mycket övertygade om att Stre-Ambres inte är den rätte för alla, långt därifrån...

Den ende som är rätt för just dig är du själv.. Ditt överjag.... Ingen annan...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-17 13:29 #15 av: Huygens

#14

Ok, det kanske finns lite friktion på planen ovanför det fysiska, jag tror Ambres sagt det vid tillfälle, men mitt intryck är att den friktionen är så liten jämfört med det fysiska planets friktion att det nästan upplevs som om utvecklingen står still när man lämnat det fysiska planet (och man har bearbetat klart sina upplevelser från det fysiska planet).

Så när utvecklingen i det högre planet nästan helt avstannat, driver avstannandet fram en återfödelse, bl a pga att det blir långtråkigt i det högre planen, är mitt intryck.


Anmäl
2010-04-17 16:53 #16 av: azlan

Jag njuter av er dialog .....Av er delade kunskap //Azlan

Anmäl
2010-04-17 17:32 #17 av: Aldebaran

#15 Inte så liten friktion... På astralplanet finns det som vi kallar helvetet. Det ligger på de lägsta nivåer alltså medvetandenivåer på detta plan... Man har mycket att utarbeta på astralplanet innan man är färdig att gå vidare...

Större delen av tiden mellan två fysiska liv tillbringas på astralplanet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-17 18:54 #18 av: Huygens

#17

Jag har läst någon annanstans att det verkar som om en del onda "magiker" eller "präster" har kapat sin förbindelse med sin mentalkropp och därmed kan dessa magiker leva kvar i astralvärlden och slippa återfödelse.

Är det dessa onda magiker som styr helvetet? Dom ska tydligen förslava avlidnas själar och i utbyte mot att dom avlidna kapar bandet till monaden får dessa leva kvar i magikerns lilla rike, ibland som vanställda varelser som tvingas tjäna dom "onda" magikerna. (Vad nu "onda" innebär, rädda kanske?)

 

Ambres har dock inte nämnt något om ett helvete. Enligt Ambres finns det inget helvete, inget straff och inget domslut annat än det domslut vi alla (i Astralplanet) kan ge oss själva för våra handlingar i det fysiska planet. Enligt Ambres kan vi bara döma oss själva, ingen annan dömer oss.


Anmäl
2010-04-17 19:16 #19 av: evrekaw

Bara läser, hänger med, försöker förstå... Intressant. Mycket att fnurla på... Snälla - fortsätt - vill veta/läsa mera! Detta är ju så otroligt intressant även om jag inte har något eget att tillägga...

Anmäl
2010-04-17 19:43 #20 av: Aldebaran

#18 Eftersom jag personligen tror på att högre lagar styr allt från logos ner till vår fysiska värld så har jag därför mycket svårt att ta in att olika svarta magiker kan styra om lagarna för egen vinnings skull utan att något ingriper.. Allt som händer och sker har ju dock en mening och sker just utifrån ditt medvetandes ståndpunkt inte någon annans.

Sedan JA, det finns astrala väsen som inte är särskilt trevliga men de har egentligen ingen större makt att orsaka dig någon större långvarig skada sålänge du själv inte tillåter det.

Den största skada du kan göra dig själv är dina egna tankar och dem styr du själv över. Magiker är bra på detta med tankeformer och omvandlar dem ofta till egen fördel i sin egen kult. Människor som inte är medvetna om detta med tankeformer ochandra astrala väsen såsom elementaler tror för att inte säga vara helt övertygade om dessa sk. magikers totala makt...

Bandet till Monaden kan aldrig kapas, för att det är monaden som tillverkat allt under Buddhimedvetandet/buddhiplanet..

Sista stycket ovan delar jag å denne Sture..... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-17 20:25 #21 av: Huygens

#20

Du noterade: "...så har jag därför mycket svårt att ta in att olika svarta magiker kan styra om lagarna för egen vinnings skull utan att något ingriper."

Jag vet inte om Ambres sagt något, men hans föregångare (i Sture) Simenon fick en gång frågan varför icke-mänskliga varelser ("magiker"?) tilläts komma till jorden och påverka människor negativt. Simenon svarade ungefär "gud stoppar ingen". Jag tolkar det som att även "onda" magiker/präster/icke-människor har en fri vilja och tillåts göra lite som dom vill.

 

Nu till en annan källa, jag tror inte att Ambres/Simenon sagt något om detta, men...

Dom "onda" prästerna som styr delar av nedre Astralvärlden är fd människor som lärts upp av högre stående väsen för länge sedan (tusentals år). Men dom lägre stående magikerna/prästerna kuppade och kastade ut dom högre stående väsendena vid något tillfälle i evolutionen i den fysiska världen.

Syftet med inlärningen misslyckades därmed, då det hade varit tänkt att påskynda mänsklighetens utveckling.

Följden blev att dom "onda" lägre prästerna missbrukade kunskaperna om andlighet, vilket började förstöra kunskapen. Då ingrep dom högre planen (troligen vid mer än ett tillfälle) och mha översvämningar dränktes dom "onda" prästerna i omgångar (och troligen alla andra i närheten), för att få stopp på förstörelsen av den andliga kunskapen.

Nu för tiden lärs antagligen den högre kunskapen ut om andliga förmågor högst sparsamt, då människan verkar vara expert på att missbruka den kunskapen...

Målet är väl att inte skapa fler mini-helveten i dom lägre Astralplanen, antar jag?

 

Hur som helst, om du i det Astrala möter en finklädd herre i skjorta, slips o kostym som vältaligt försöker binda dej vid ett kontrakt att inte störa hans verksamhet i hans lilla astrala minityrrike, så kan det vara en sådan magiker som missbrukat sina krafter och straffats med en översvämning i jordelivet för länge sedan.

Och, tja... Kanske finns det fortfarande grupper av onda prästerskap kvar på vår jord. Om dom styr vår tillvaro på något sätt är svårare att svara på, men jag är personligen misstänksam mot en och annan globalt mäktig politiker.

 

Brasklapp: En del av vad jag skrivit ovan är delvis egna spekulationer för att fylla vissa resonemangsmässiga hål.


Anmäl
2010-04-17 22:13 #22 av: Huygens

Jag minns inte om Ambres sagt något om olika nivåer i Astralplanet, men Ambres har i alla fall nämnt att det i Astralplanet finns olika "skolor" och inriktningar som försöker få anhängare på olika sätt och att det finns opposition mellan grupperna. Det verkar som om Ambres tycker att man ska försöka genomskåda Astralplanet och sträva mot det högre Mentalplanet och därmed överge det begär som finns i Astralplanet efter rikedomar man minns från den fysiska världen.

Det innebär antagligen också att inte fastna i någon av Astralplanets olika inriktningar, i alla fall inte för länge.

Upplysning når man inte i Astralplanet. Upplysning kan bara nås i vår fysiska värld.

Problemet är väl att vi människor gör slut på natruressurserna på sådant sätt att återfödelse på Jorden blir allt svårare. Ambres tror att om vi använder Jorden på rätt sätt borde den kunna producera mat åt ca 25 miljarder människor.

Jag är dock själv lite tveksam, då en sådan mängd människor även kommer att kräva andra naturresurser än mat.

Metallerna kommer nog ta slut inom 1000 år, då malmen utvunnits ur alla berg.


Anmäl
2010-04-18 12:27 #23 av: Aldebaran

"Dom "onda" prästerna som styr delar av nedre Astralvärlden är fd människor som lärts upp av högre stående väsen för länge sedan (tusentals år). Men dom lägre stående magikerna/prästerna kuppade och kastade ut dom högre stående väsendena vid något tillfälle i evolutionen i den fysiska världen. Inget styr någonstans om det inte av en högre andlig natur är meningen.

Syftet med inlärningen misslyckades därmed, då det hade varit tänkt att påskynda mänsklighetens utveckling.  Här är en liten egotripp, vi tror i vår enfald att vi kan påskynda en process som skall igenom 7 eoner av utveckling. 7 Varv runt de 7 planeterna med var och en en utveckling om 7 rotraser. Det tar nog den tid det tar är jag rädd, vi är ju ingalunda den enda evolutioen i universum utan det finns 1000-tals om inte mer.

Följden blev att dom "onda" lägre prästerna missbrukade kunskaperna om andlighet, vilket började förstöra kunskapen. Då ingrep dom högre planen (troligen vid mer än ett tillfälle) och mha översvämningar dränktes dom "onda" prästerna i omgångar (och troligen alla andra i närheten), för att få stopp på förstörelsen av den andliga kunskapen. Här har vi ju inget annat än legenden om Atlantis uppgång och fall.

Nu för tiden lärs antagligen den högre kunskapen ut om andliga förmågor högst sparsamt, då människan verkar vara expert på att missbruka den kunskapen... Helt säkert, och vi behöver inte vara oroliga, inget kommer till dig från "högre ort" innan du är såpass "ren" att du kan ta in det på bästa sätt.

Målet är väl att inte skapa fler mini-helveten i dom lägre Astralplanen, antar jag? Minihelveten är ettganska så bra ord, då det är våra egna tankeformer som skapar dem och på så sätt binder oss vi dem, bara du själv kan frigöra dig från dem, ingen annan.

 

Hur som helst, om du i det Astrala möter en finklädd herre i skjorta, slips o kostym som vältaligt försöker binda dej vid ett kontrakt att inte störa hans verksamhet i hans lilla astrala minityrrike, så kan det vara en sådan magiker som missbrukat sina krafter och straffats med en översvämning i jordelivet för länge sedan. Ganska så säkert kommer vi möta denne/detta väsen speciellt om vi tänker oss denne/detta väsen.. Tankeformer som sagt Glad

Och, tja... Kanske finns det fortfarande grupper av onda prästerskap kvar på vår jord. Om dom styr vår tillvaro på något sätt är svårare att svara på, men jag är personligen misstänksam mot en och annan globalt mäktig politiker". Finns nog en blandning av bra och lite sämre politiker..Men vi kan vara säkra allt har en mening i det långa loppet. Kom ihåg att även en person som Jesus blev bespottad, baktalad, förådd, fängslad, torterad och mördad utav 80-90% av sin samtida befolkning...Var han dålig enl. vårt sätt att se på saken nu?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-18 13:05 #24 av: Aldebaran

Beträffande tankeformer så läs gärna Astralvärlden 7 som ligger ute sedan 5 min .... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-18 17:43 #25 av: Huygens

#23

(jag kopierar ett stycke)

Syftet med inlärningen misslyckades därmed, då det hade varit tänkt att påskynda mänsklighetens utveckling. Här är en liten egotripp, vi tror i vår enfald att vi kan påskynda en process som skall igenom 7 eoner av utveckling. 7 Varv runt de 7 planeterna med var och en en utveckling om 7 rotraser. Det tar nog den tid det tar är jag rädd, vi är ju ingalunda den enda evolutioen i universum utan det finns 1000-tals om inte mer.

Följden blev att dom "onda" lägre prästerna missbrukade kunskaperna om andlighet, vilket började förstöra kunskapen. Då ingrep dom högre planen (troligen vid mer än ett tillfälle) och mha översvämningar dränktes dom "onda" prästerna i omgångar (och troligen alla andra i närheten), för att få stopp på förstörelsen av den andliga kunskapen. Här har vi ju inget annat än legenden om Atlantis uppgång och fall.

---

Jag har fått intrycket att påskyndandet av inlärningsprocessen gjordes av högre maketer, ovan mänskligheten. Kanske såg dom varthän vi skulle gå, dvs att vi idag förbrukar alla jordens naturresurser i en rasande fart.

Så, kanske försökte dom högre makterna hjälpa oss (påskynda andligheten), men det misslyckades?

Och Atlantis, kan det inte ses som en metafor? Dvs dom högre makterna har vid flera tillfällen försökt påskynda den andliga utvecklingen innan vår tekniska utveckling uppstod och mängden av människor blev stor, såsom det är nu.

 

Ambres verkar anse att om vi fortsätter i samma takt som idag, kan jorden såsmåningom inte hysa särskilt mycket mänskligt liv. Vatten, levnadsutrymmen, natur, odlingsmarker, fisk, etc - kommer att var borta eller förgiftat.

Ambres har nog också sagt att världens makthavare saknar empati och är rädda för att förlora makten och därför fortsätter vansinnet och förtryck i många länder, på den punkten har inget ändrats på 3000 år.

Människan är en naturkatastrof.

Ambres har sagt att vi måste ta itu med vår teknik.

---

Tja, texten ovan kanske inte är så stor hjälp och en del av detta kanske vi alla har sett på ett eller annat sätt.


Anmäl
2010-04-18 20:46 #26 av: Aldebaran

Jag har fått intrycket att påskyndandet av inlärningsprocessen gjordes av högre maketer, ovan mänskligheten. Kanske såg dom varthän vi skulle gå, dvs att vi idag förbrukar alla jordens naturresurser i en rasande fart. Detta påskyndande startades för ca 18 miljoner (sägs det) årsedan då våran utveckling nästan stannade av. Det sägs också inom vissa esoteriska kretsar att vi fortfarande ligger ca 50-60'000 år bakom.  Men faktum är att vi är precis i 4:e rundens 5:e rotras (av 7 runder med 7 rotraser i varje) vi har alltså lite drygt kommit hälften av våran evolution. Vi befinner oss just nu så långt ner fastklamrade i materien som vi bara någonsin kan komma där yttre skönhet, pengar, framgån och makt är av högsta ideal. Men eftersom vi nu har nått botten så vänder det uppåt  mot det andlig igen. Vi har varit där förut men då inte med den itelligens och erfarenhet vi nu under de sisya 60 miljoner åren har tillskansat oss.

Att vi tycks förbruak allting i rasande fart är nog inga större bekyller på lång sikt, då jag strakt tror att detta ingår precis som allt annat i den stora gudomliga evolutionsplanen.

Så, kanske försökte dom högre makterna hjälpa oss (påskynda andligheten), men det misslyckades?  Nej, det har inte misslyckats, det går hur bra som helst anser jag. Sedan Sanat Kumaro sägs ha landat här för omkring 18 miljoner årsedan så går det enl. plan.

Och Atlantis, kan det inte ses som en metafor? Dvs dom högre makterna har vid flera tillfällen försökt påskynda den andliga utvecklingen innan vår tekniska utveckling uppstod och mängden av människor blev stor, såsom det är nu. Civilisationer kommer och går, människoraser bildas, levs fram och utplånas, vad vi än tycker om detta så är det nog så är jag rädd.

 

Ambres verkar anse att om vi fortsätter i samma takt som idag, kan jorden såsmåningom inte hysa särskilt mycket mänskligt liv. Vatten, levnadsutrymmen, natur, odlingsmarker, fisk, etc - kommer att var borta eller förgiftat. Mmm ja, nedskräpningen är ett problem som vi måste komma tillrätta med, och jag är övertygad om att det gör vi också...

Ambres har nog också sagt att världens makthavare saknar empati och är rädda för att förlora makten och därför fortsätter vansinnet och förtryck i många länder, på den punkten har inget ändrats på 3000 år. 3000 år säger du.. Vad är 3000 år jämfört med 18'000'000 år som våran fysiska del av evolutionen i denna rund ägt rum? Vi har helt enkelt inte kommit längre. Kanske 5-10% av den totala mänskliga befolkningen har någon som helst esoteriskt tänkande eller annat högre andligt tänk.. Resten av oss... NEJ... "Karma is a bitch" för majoriteten av oss.

Människan är en naturkatastrof.

Ambres har sagt att vi måste ta itu med vår teknik.

Bägge ovan luktar Illuminati lång väg... E du säker på att inte är Staffan som är Ambres? Stackars Sture... Flört

Skämt åtsido så kommer vi inte vidare i evolutionen med att gå tillbaka till grottboende även om det finns eldsjälar bland oss som tror det. Tekniken har ju gett oss kunskaper om universum och många fysiker (där ibalnd Einstein) har ju talat öppet om esoteriska saker. A. Einstein har varit en mycket flitig läsare av bl.a Blavatskys "Isis Unveild" och "Den Hemliga Läran"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-18 23:50 #27 av: Huygens

Tja, Ambres säger ju själv att han inte vet allt och han ser inte allt själv, däremot hör han historier från nyligen avlidna som svälts, torterats och förföljts i sina hemländer.

Vi måste nog själva lösa problemen med vår teknik som förstör miljön. Ambres vet för lite om modern teknik, tror jag. Hans jordiska kunskap är 3000 år gammal.

Ambres är väldigt tveksam till religiösa system, med andakter, regler och ritualer. Ambres har sagt ungefär: "En människa kan oftast inte vara med i en religion och samtidigt vara fri."

Jag tror också att Ambres har sagt ungefär, religionen binder människan.

Ambres har även sagt ungefär; religiösa martyrer stärker inte människan, de stärker bara gudarna.

Jag tolkar Ambres ord som att man ska undvika handlingar som stärker guden eller stärker religionen eller den religiöse ledaren, om det går ut över vanligt folk.


Anmäl
2010-04-19 00:15 #28 av: Aldebaran

Tja, Ambres säger ju själv att han inte vet allt och han ser inte allt själv, däremot hör han historier från nyligen avlidna som svälts, torterats och förföljts i sina hemländer. Inget händer dig om det inte pga din karma är meningen att det skall hända dig, torterarna och offren kan vara precis tvärtom i nästa liv och så håller det på tills någon sätter ner foten och säger stopp. Först då kan de gå vidare upp ett pinnhål...

Ambres är väldigt tveksam till religiösa system, med andakter, regler och ritualer. Ambres har sagt ungefär: "En människa kan oftast inte vara med i en religion och samtidigt vara fri.Låter som vår käre Sture lämnar en bakdörr öppen här (för han vet ju inte egentligen vad han yrar om här)  Ambres har sagt "ungefär": tveksamt och oftast... det är att inte ha några bestämda åsikter om något.. Obestämd

Men det är klart vad vet han? Han dog ju tydligen för tre tusen årsedan och stackarn har inte fått reinkarnera sedan dess, hmmm undrar varför? Oskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-19 00:26 #29 av: Huygens

#28

Aldebaran: Det är jag som infogar ordet "ungefär", då jag inte minns exakt vad jag läst. :)


Anmäl
2010-04-19 01:03 #30 av: Aldebaran

Vad jag försöker säga är att allt detta som denne "Sture-Ambres" försöker komma ut med är ingalunda några nyheter, det finns redan på pränt sedan 150 år ca... han blandar gamla välkända sanningar (ca 80%) med sitt eget kultbyggande (Ambres)... Å där vacklar det lite....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-19 03:44 #31 av: Moonwing

Det har varit en spännande tråd, Tack för alla fina o tankfulla kommentarer!

..men oavsett vad man nu tror..är livsresan , helt vårt eget ansvar...

Varken religion, åsikter eller något kan ändra på det.

Vi kan söka stöd i Religionen,Anhöriga..eller tom väsen som andra ej ser eller hör-det viktigaste är att komma ihåg att det som ger en människosjäl verklig frid, är just att veta att man själv, helt själv..genomlever sitt liv och har "det i sin hand"..alltid! Vi är inte mao "förslavade" på något sätt..då skyller vi ifrån oss!

Vi kan ändå inte i Livets slutskede säga; " Det var den och den Andens fel..jag blev missledd av energier.."

Vi har ju valet; -Att inte höra på,..eller höra på!

Visst är det svårt..o ångestladdat, men underbart..för mig tex är det en underbar gåva att få en del av vad ni här läser,kommenterar o känner..

..ni är ju med på min resa sas..det är faktiskt en "stor chans", Livet..och man får göra underbara och /eller dåliga val, men så länge man känner att man växer och kan förstå...lite mer..

Ja varför inte bar "resa med" och lära!

Som en parentes såg jag en film, lite udda men en klok kommentar fanns med; "När du inte samtalar längre, utan försöker övertyga..då blir du en som säljer..inte en som ger "

Insikt måste komma med sundhet innifrån, inte för att man med ordets rätt starka makt, blir överrumplad och sk "övertygad"-utan att fundera och rannsaka..och växa med individen.

Det är i alla fall min personliga övertygelse, även om det kan vara svårt att vara begrundande jämt!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-19 17:25 #32 av: Aldebaran

Amen..... Oskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-20 09:53 #33 av: lojna

God dagen.Gör inte många inlägg.Men här känner jag att jag vill lägga in min tanke...Har bara läst inledningen. "Ambres"

Såg Tv programmet när det sändes för några årsedan.O blev så glad o kände att det var helt rätt. Reporten som deklarerade att denna lilla man ville ge ett budskap till människor-Utan att få något tillbaks..

Sen så visar det sig att han har ett helt Center o håller på med det Medialla..Kan man sitta o ljuga så i tv.Så är man inte för mig någon Ljusbärare utan bara en Egomänniska Som vill känna så mycket pengar det bara går. Sen om man går över Söndriga människor..

Bara mina tankar....

Anmäl
2010-04-20 11:11 #34 av: Aldebaran

Åxå en bra tanke....  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 21:10 #35 av: EeWeeM

Denna "tarsusorden" som denna påstådda "Ambres" ska ha tillhört...Är det någon "känd" orden  i esoteriska forntida  egyptiska kretsar eller ska föreställa någon form av del till Vita Brödraskapet?

Jag har nämligen aldrig hört talas om den utan bara i detta sammanhang med denna sk Ambres.

Vita brödraskapet känner jag dock väl till.Men denna esoteriska skola från forntiden ?

 

 

Anmäl
2010-04-21 22:08 #36 av: Aldebaran

Det finns nog lika många "esoteriska skolor" från forntiden som det finns personer liknande denne Sture. ALLA vill sätta SIN prägel på ett redan existerande faktum och det lika existerande varat, för att på så sätt bygga en kult runt sin egen person...

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 22:41 #37 av: Huygens

Intressant att notera är att Ambres avråder från chakrameditation, då han anser att baschakrats energi kan släppas lös alltför starkt och ställa till det totalt.

Jag har lite mer info om Ryttaren. Tidigare trodde jag att Ryttaren och Den Gudomliga Människan var samma sak, men nu har jag hört att han sagt att Ryttaren kanske ska ses som en del av Den Gudomliga Människan.

 

Och Ryttaren består av tre delar:

Överjaget (som verkar ganska likt Ryttaren i vissa avseenden) som förmedlar våra livserfarenheter till Den Esoteriska Dubbeln.

Självet som har med sej ett slags "minne", erfarenheter, rädslor, förmågor, etc från tidigare inkarnationer, och som sitter i hjärtchakrat.

Mentala Abstrakta, som är lite lurigt att få grepp om, men det verkar sitta i solar plexuschakrat (som sitter i bukspottkörteln?) och om det är för öppet tappar vi energi ut genom det chakrat. Jag har inte förstått vad det innebär.

 

Ambres varnar för att göra transplantation av hjärta och bukspottkörtel då vi i så fall kan få någon annans Själv eller Mentala Abstrakta och därmed kan få över någon annans karma och det blir kaos i Ryttarnas karmavärld.

 

Fast Ambres säger också att vi inte ska tro på allt han säger. :)


Anmäl
2010-04-21 23:04 #38 av: Aldebaran

Om man googlar på AMbres så får man fram att han rört sig mycket i teosofiska kretsar under 60-talet, det var väl då efter det som Ambres tala till honom...Glad

Baschakrats/rotchakrat energi är helt rätt inget att leka med...Är man inte redo för det så kan energin totalt bränna ut en....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 23:33 #39 av: Huygens

En intressant detalj till. Ambres säger att vårat undermedvetna sitter som ett skal utanpå den fysiska kroppen. Jag upplever stora likheter med den tröga eteriska kroppen som man slipper (?) vid astrala resor. Det är i det undermedvetna alla våra inlärda rollmönster finns lagrade (förälder, arbetskamrat, make, osv).

En och annan OBE-resenär upplever sej ju friare i sin OBE. Kan ju vara för att denne slipper undermedvetandets/eteriska kroppens roller?


Anmäl
2010-04-21 23:35 #40 av: Aldebaran

Mmmm undermedvetna är ju inte = med eterkroppen, utan snarare ditt högre jag....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-21 23:57 #41 av: Huygens

#40

Kanske använder Ambres begreppet "undermedvetna" i en annan betydelse? Jag tror att Ambres vid tllfället sagt att det Undermedvetna är inte självt aktivt och verkar heller inte besitta någon intelligens, utan tycks mest fungera som en lagringsplats av diverse oangenäma situationer i vårat liv då våra olika roller i livet skapats.

Ambres säger att det är det OMedvetet Medvetna som agerar när vi faller in i en roll, och som hämtat rollen ur det Undermedvetna och för upp det till Jaget.

Ambres har vid något tillfälle sagt att det Omedvetat Medvetna far som en skottspole mellan det Undermedvetna och vårat Jag (dvs vårat Dagsmedvetande).

Om vi misslyckas med att bearbeta den roll som det Omedvetet Medvetna hämtat fram till oss vid något tillfälle under dagen, kommer det Omedvetet Medvetna tillbaks på natten då vi sover och vi får istället drömma oss igenom våran rollperson i något av våra DrömMedvetanden (Ambres antyder att vi har flera nivåer av Drömmedvetande).


Anmäl
2010-04-22 00:15 #42 av: Aldebaran

Allt "ambres" säger är ju inget annat än olika tolkningar som han spetsat till med egna betydelser.

Lagringsplatsen som nämns i #40 är ju för mig lika med Monaden alltså ditt egnetliga du. Det är ju den som tankar över alla dina erfarenheter från det personliga planet för att på så sätt skapa den nya personligheten utifrån din nerärvda karma och erfarenheter från tidigare liv.. Att hävda att den inte besitter någon intelligens... tja var och en känner ju sig själv bäst  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.