Adyar

Vårt liv i tre världar 2

2010-04-23 22:50 #0 av: Aldebaran

Av Annie Besant

 

Forts. Kap I. Människans tre aspekter.

Då vi tänker oss människan som en andlig intelligens, ser vi henne som ett medvetande, ett väsen, som har uppfattning om sin egen och andras tillvaro. Bakom alla hennes förnimmelser ligger känslan: "Jag är." Hon kan i sin inbillning lösgöra sig från allt utom sig själv. Hon kan ej tillintetgöra detta "Jag". Om också kan sammandra sig till att vara medveten endast om detta något som är hon själv och utvidga sig till att vara ett universum, detta "Jag" är fortfarande för henne alltings centrum.

När Jaget betraktar sitt eget väsen och söker analysera detta, finner det, att det vill, känner och tänker. Om Jaget uppfattar ett utanför befintligt föremål, ett "icke-Jag", sker det på följande sätt: det förnimmer detta föremål, det känner behag eller obehag inför det, och handlar med avseende på det. För att uttrycka saken mera abstrakt: Jaget visar sig som ett medvetande med de tre egenskaperna vilja, känsla och tanke. Dessa egenskaper manifesterar sig i omvänd ordning som intellekt, visdom och kraft och i förhållande till den yttre världen såsom kunskap, känsla och handlande. Språket har knappast fullt lämpliga ord för detta, som hinduerna kallar Jnanam, Ichchha och Krya, den begränsade manifestationen av Sachchidananda, ödets tretvinnade tråd. Emellertid är detta Människoandens tre aspekter, tre ansikte, tre attribut, varigenom han kan uttrycka sig och komma i kontakt med världen. Hans medvetande är till i och genom dessa tre aspekter och genom dem kommer han i beröring med allt, som e är han själv.

 

Människoandens klädnad.

Den del av Gudomen, som har blivit "en odödlig Ande i de levande varelsernas värld, höljer sig i de av materia beslöjade sinnena, av vilka förnuftet är det sjätte". För att bli odödlig Ande i de levande varelsernas värld måste Gudomsgnistan iklä sig materia., och enligt the Puranas existerar denna i vårt "femfaldiga universum" i - såsom uttrycket anger - fem olika slag, dvs. såsom eter, luft, eld, vatten eller vätska och jord eller fast materia.

I de gudomliga världarna finns ytterligare två slag av etermateria, men härpå skola vi ej nu ingå. Den tätaste formen av var och en av dessa fem olika slags materia förekommer i vår fysiska värld såsom vår jord, vårt vatten, vår eld, luft och eter, ehuru denna sistnämndas tre grader ännu ej blivit allmänt kända. Dessa olika ämnen bildar vår "jord" eller vår värld, den värld vårt vanliga dagsmedvetande uppfattar. De andra fyra världarna genomtränger och omsluter denna och framställs i the Puranas som "världshav".

Om vi bortser från liknelser och symboler, består var och en av de fyra högre världarna av en av de övriga materietyperna. Varje materietyp förekommer i olika täthetsgrader, alldeles som förhållandet är med den fysiska materien. Denna är i alla sina olika former jordmateria eller Prthivi - Prthivi i jordform, Prthivi i vattenform, Prthivi i eld, luft och eterform. I forna tider kallade människor varje "slag" eller "typ" av materia för ett "element", en mycket lämplig benämning, emedan härigenom för alla de olika täthetsgraderna inom ett element angavs den för dem gemensamma, utmärkande egenskapen. Så är t.ex. vatten, mjölk, olja terpentin och alkohol av olika täthetsgrader men alla tillhör vattnets element med den för vätskor utmärkande egenskapen att sprida sig i alla riktningar, om de ej innesluts i något kärl och att anpassa sig efter kärlets form, i vilket de inneslutits.

Den moderna kemin använder termen "element" i en annan betydelse, och vi har därför förlorat den, vilket är skada, emedan den var så lämplig för att beteckna olika slag eller typer av materia med vissa benämnda egenskaper. Kemin sysselsätter sig endast med vår jord och begagnar alla de gamla namnen på sitt särskilda verksamhetsområde och säger sedan lugnt att de gamle använde termerna på ett felaktigt sätt. Den glömmer, att den är yngre och har gett de gamla orden en helt ny betydelse.

De gamle visste, att det finns mer än en värld och använde sig av ord, som motsvarade deras större kunskap. Och emedan de var först på platsen, kan man knappast klandra dem för att de indelade de olika slagen av materia enligt deras speciella kännemärken och kallade varje slag ett element.

Del 3

Del 1

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-24 00:40 #1 av: Aldebaran

De tre aspekterna är ju inget annat än treenigheten.... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-24 10:18 #2 av: rore

Tack Alde!

Återkommer med lite fnurlingar runt detta...Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-24 11:52 #3 av: Aldebaran

Gör du så, så jobbar jag med 3:an o 4:an under tiden  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-25 04:34 #4 av: [yodhe]

 

Tack!

Att man benämner element i fel form? är ju inte konstigt att man i de teosofiska texterna inte förstår vad elementen egentligen står för..

De är då mer uppstyckade i sin egna benämning som,  vatten, mjölk, olja terpentin och alkohol av olika täthetsgrader men alla tillhör vattnets element med den för vätskor utmärkande egenskapen att sprida sig i alla riktningar.

eller har jag misstolkat det då? 

Anmäl
2010-04-26 18:06 #5 av: rore

Treenigheten!!

"Emellertid är detta Människoandens tre aspekter, tre ansikte, tre attribut, varigenom han kan uttrycka sig och komma i kontakt med världen. Hans medvetande är till i och genom dessa tre aspekter och genom dem kommer han i beröring med allt, som e är han själv."

 Tanke, känsla, handling,,

Är det verkligen inte svårare än såObestämd,,,För det handlar väl egentligen inte bara om människoandens tre aspekter,,

Utan även om hur den levande människan, förhåller sig i detta??

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-26 18:58 #6 av: Aldebaran

Tycker du inte att det är tillräckligt svårt med Tanke, känsla och handling?

Hur den levande människan förhåller sig i detta är ju en annan sak och är ju förenat eller lika med den karma vi tjatat om här på sajten....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-26 19:20 #7 av: rore

Hahaha,, jo, nog sjutton är det svårt,, Tungan ute

Och visst är det förenat med karmat hur människan i sig uppfattar och lever sitt liv,,,,

Tanke känsla handling,, tycker jag ändå är en ledstjärna,, i mitt sökande eller hur jag nu ska uttrycka det,,

Som människa så lär vi oss ju hela tiden ( Om vi vill ) Livet är ju en fortgående process,  livet förändras och det blir fel många gånger,på vägen,,,eftersom vårt Personliga ego,, träder in,,,

Men de gånger,, när tanke känsla handling verkligen kommer från det sanna inom en själv,, Då käns ju livet så enormt stort och mäktigt....

Mycket större än mitt egna varande som en liten människa,,,,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-27 02:16 #8 av: [yodhe]

 

Så sant rore!

Tanke- känsla- handling, är ju något jag ständigt tjatar om, för det är ju där du upplever alla aha-insikter...3, står för att interagera, alltså att befinna sig i sociala sammanhang...i tanke,i känsla, i handling...alltid...

Anmäl
2010-04-27 12:35 #9 av: Aldebaran

I handling kan man utföra det mesta även om man i tanken vill tvärtom. Felaktiga tankar och känslor slår ut handling i längden och vi får börja om från början.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-28 23:27 #10 av: Aldebaran

"Språket har knappast fullt lämpliga ord för detta, som hinduerna kallar Jnanam, Ichchha och Krya, den begränsade manifestationen av Sachchidananda, ödets tretvinnade tråd."

Detta kan ju då jämföras med våran egna gamla asatro.

Urðr, Verðandi ok Skuld,  det har sagts att de i den ordningen representerade det gångna, det varande och det kommande, det som skall komma.

En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den
dess höga stam är stänkt med vitgrus;
dädan kommer dagg som i dalar faller,
grön står asken vid Urds brunn alltid.
Dädan komma mör som mycket veta,
tre ur det hus som vid trädet står;
Urd heter en, den andra Verdandi -
de skuro i trä - Skuld är den tredje;
de skipa villkor, skifta livslotter,
mäta ödet åt människors barn.
                                         Völvans spådom, vers 19-20

Ödets tretvinnade tråd dvs. karma är också uppdelat i tre aspekter. Den karma du har från det förgågna, den karma du får nu samt den karma du har från ditt förgågna i nästa liv.

Detta mina vänner är ännu ett ansikte på treenighet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.