Adyar

ASTRALVÄRLDEN 4

2010-03-27 20:00 #0 av: Aldebaran

Fjärde delen av Panchadasis ockulta undersökningar..

 

IV - Över Gränsen 

Jag anser det inte tillrådligt att ge sig in på en beskrivning av de tekniska detaljer, som hör samman med processen att gå ut ur den fysiska kroppen och in i den astrala, vilken består av en finare substans. Varje beskrivning av denna process, om det så bara är frågan om att antyda vissa fakta, kan ge en otränad person en antydan om förloppet, och detta kan få honom att utföra experiment, vilka kan få en högst ogynnsam effekt på honom. Av nämnda anledning kommer jag att hoppa över detta stadium, och jag tror att varje tränad ockultist och även den försiktige studeranden kommer att bifalla mitt handlande.

Ni befinner nu utanför er fysiska form eller kropp och är enbart iklädd er astrala form. Ni tror antagligen att jag skämtar med er, ty då ni tittar på astralkroppen finner ni att den inte ser annorlunda ut än er vanliga kropp. Till och med klädseln är densamma in i minsta detalj, detta beroende på vissa naturlagar på astralplanet, vilka jag just nu inte har tid att förklara.

Ni inser emellertid att ni är utanför den fysiska kroppen då ni vrider på huvudet och skådar er egen fysiska form såväl som min, tillsynes försjunkna i sömn i länsstolarna som vi satte oss i för några ögonblick sedan.

Om ni tar er en närmare titt kan ni se att både er och min astrala form är förenade med sin fysiska motsvarighet via en tunn, tänjbar sträng av eterisk substans påminnande ett band av glänsande spindelväv. Denna sträng kan tänjas ut och dragas samman och gör det möjligt för er att röra er fritt.

Koncentrera nu er uppmärksamhet på det sätt ni lärt er och låt genom en viljeakt era vibrationer öka i hastighet, men i harmoni med mina, så att ni håller er i mitt sällskap och inte på egen hand färdas omkring på andra underplan. Ni skulle inte känna er så värst säker och angenäm till mods om ni lämnade mitt sällskap, inte förrän ni lärt er att navigera i dessa sällsamma vatten.

Ni befinner er nu tillsammans med mig i en helt främmande omgivning fastän ni inte har förflyttat er en tum i rymden. Bakom er, så att säga, uppfattar ni som i en dimma rummet vi nyss befann oss i. Framför er ser ni underliga blixtar och ljusstreck i olika färger och nyanser. Detta är energivibrationer som man kan uppfatta när man passerar genom krafternas plan, vilket vi just nu gör. Den tydliga blåaktiga strimma vi ser framför oss, tillhör någon elektrisk energi troligen ett trådlöst meddelande som blixtrar genom rymden. Bakom er, på mitt bord, ser ni ett metallstycke. Det är en magnet som jag brukar använda som brevpress men nu kan ni se att den har ett självlysande sken runt polerna som man inte kan upptäcka på det materiella planet.

Ni lägger också märke till en säregen, svagt vibrerande glöd kring alla fysiska föremål; detta är atomernas och molekylerna attraktionskraft. Ni ser också en annan, ännu svagare strålning som genomtränger hela atmosfären; detta är det yttre tecknet på gravitationskraften. Dessa företeelser är mycket intressanta, och om ni var en lärd fysiker, skulle man knappt kunna draga er från detta plan, så intressant skulle det vara att studera krafterna som här är synliga. Men eftersom ni inte är någon sådan person, kommer ni att finna fler intressanta saker framför er.

Ni känner nu hur er livskraft vibrerar intensivare, och ni förnimmer att känslan av vikt tycks lämna er. Ni känner er lätt som en fjäder och det verkar som om ni skulle kunna förflytta er utan ansträngning. Nå, ni kan ju börja att gå. Ja, "gå". Sade jag! Ni är fortfarande på jorden och golvet i rummet finns ännu under era fötter.

Låt oss promenera genom väggen i rummet och ut på gatan. Var inte rädd. Gå rakt genom väggen som om den bestod av dimma. Där! Se hur lätt det var. Egendomligt att man kan gå genom en tegelvägg, inte sant? Men det blir ännu märkligare om man tänker på att det var väggen som passerade genom oss och inte vi som gick genom väggen - det är det som är det stora mysteriet.

Vi skall nu gå gatan fram. Gå precis som om ni befann er i kroppen. Stopp ett ögonblick! Nu låter ni en man passera rakt igenom er! Han såg er inte ens. Inser ni att vi är spöken? Vi är precis lika mycket spöken som Hamlets fader, frånsett att hans fysiska kropp låg och förmultnade i graven, medan våra sover i väntan på vår återkomst. Där! Hunden såg er. Och hästen där borta har en vag förnimmelse av er närvaro. Se hur nervös den är! I jämförelse med människan har djuren mycket skarpa fysiska sinnen.

Men tänk nu inte mer på er själv utan titta närmare på de personer som passerar. Ni ser att samtliga är omgivna av en äggformad aura som breder ut sig en halv eller en meter runt om dem. Ser ni det mångskiftande färgspelet i auran? Lägg märke till nyansskillnaderna hos de olika färgerna och observera också hur de olika färgerna dominerar från fall till fall.

Studera den underbara auran av andligt blått kring huvudet på kvinnan där framför. Och titta på den fula, grumligt röda utstrålningen kring mannen som just går förbi henne! Här kommer en intellektuell gigant: Iakttag den underbart gyllengula utstrålningen kring hans huvud - som en gloria. Men jag gillar inte riktigt den röda nyansen i hans aura - och det finns en allt för markant frånvaro av blått i hans aura. Han saknar en harmonisk utveckling.

Ser ni de stora molnen av halvlysande substans, som sakta drar förbi? Se hur färgerna skiftar hos dem. Dessa moln består av tankevibrationer, representerande en folkmassas blandade tankar. Lägg också märke till hur varje tankekropp drager små fragment till sig av liknande tankeformer och energier. Ni ser här en tendens hos tankeformerna att attrahera andra av samma slag - så likt ordspråket om fjädern som blev en höna. Se hur tankarna liksom tar sina vänner med sig hem - hur varje människa skapar sin egen tankeatmosfär.

På tal om atmosfär; har ni tänkt på att varje affär som vi passerar har sin speciella tankeatmosfär? Om ni tittar in i husen på båda sidor om gatan, så ser ni att det förhåller sig så. Själva gatan har också sin egen atomsfär. Skapad av tankarna hos dem som bor där eller besöker den. Nej! Gå inte in på sidogatan där! Den astrala atmosfären är alltför deprimerande, och färgerna är så ruskigt avskyvärda att ni inte bör se dem just nu. Ni kanske blir så illa berörd att ni vill fly tillbaka till er fysiska kropp.

Studera dessa tankeformer som svävar genom atmosfären. Vilka variationer i färg och form! Flertalet har ganska neutrala nyanser, men en del är helt underbara och emellanåt dyker det upp vilda, eldiga former som rusar iväg mot sina gelikar. Observera de virvlande små cykloniska tankeformerna som kastas ut från varuhuset på andra sidan gatan. Lägg också märke till det stora bläckfiskmonstret till tankeform, som med sina långa tentakler försöker omslingra de förbipasserande och draga dem in i den vräkiga danslokalen och krogen tvärs över gatan. Bäst vore att utplåna detta djävulska monster. Rikta era koncentrerade tankar mot det och önska att det upphör att existera. Där! Det är rätta metoden. Se hur det liksom illamående skrumpnar ihop. Men tyvärr kommer många fler av samma slag dyka upp från platsen.

Tänk er nu i jämnhöjd med hustaken - det är enkelt om ni bara inser att ni kan. Så där! Jag hjälpte er denna gång, men det är mycket enkelt när ni en gång byggt upp ert förtroende. Om ni emellertid mister tilliten och blir rädd, kommer ni att falla ned på marken och skada astralkroppen.

Titta er omkring från denna höjd. Ni ser att myller av "stearinljuslågor". De representerar var och en, en människosjäl. Här och var ser ni några ljus som lyser mycket klarare, och med längre mellanrum ser ni också en del som har en verkligt praktfull strålglans. Dessa senare symboliserar auran på långt framskridna själar. "Må ert ljus stråla så!" Skåda strålglansen som utgår från detta anspråkslösa Guds hus och jämför den med den obehagliga atmosfären från den ståtliga kyrkans aura strax bredvid. Kan man inte som i en öppen bok se var andligheten finns och var den saknas, när man betraktar dessa kyrkor.

Men hur intressanta dessa synder än kan tyckas, och hur användbara de må vara för att illustrera läxorna ni har lärt, så ligger de ändå långt ner på skalan i jämförelse med dem vi strax skall bevittna. Kom, fatta min hand! Våra vibrationer höjer sig. . . . Kom!

Kap 5

Kap 3

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 20:01 #1 av: Farwuq

Man tackar!

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-27 20:05 #2 av: Aldebaran

Det var snabbt!!! Skrattande

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 20:12 #3 av: Farwuq

Mycket intressant, speciellt för den som själv har haft en/eller flera UKU:er i sitt liv.

Hur många delar finns det totalt?

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-27 20:15 #4 av: Aldebaran

XI plus lite slutord... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 22:53 #5 av: Moonwing

Fantastiskt !..kanske dyker upp nån natt,,he,he,..SkrattandeTungan uteFlört

Tack, Alde   ..mer!mer!...SkrikandesSkämsTystSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-28 01:42 #6 av: Howliten

Jag bockar och bugar! Jag har sett fram emot denna artikel länge. Verkligen. Tack.

Anmäl
2010-03-28 03:43 #7 av: Aldebaran

"Ser ni de stora molnen av halvlysande substans, som sakta drar förbi? Se hur färgerna skiftar hos dem. Dessa moln består av tankevibrationer, representerande en folkmassas blandade tankar. Lägg också märke till hur varje tankekropp drager små fragment till sig av liknande tankeformer och energier. Ni ser här en tendens hos tankeformerna att attrahera andra av samma slag - så likt ordspråket om fjädern som blev en höna. Se hur tankarna liksom tar sina vänner med sig hem - hur varje människa skapar sin egen tankeatmosfär."

Om man varit med om detta, sett och känt detta, så inser man hur lätt det är att luras vid sk spiritualistiska seanser. Då ens egen tankeatmosfär starkt färgar vad du förväntar dig av denna sk seans....Samt ett medium som många ggr förstärker effekten utav denna astrala tankeform i tron att det är en återvändande och mycket saknad avliden släkting...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-28 11:06 #8 av: [yodhe]

 

Återkommer när hjärnan är med....

Måste sova några timmar först..

Men tack......på...för...hand....Glad

Anmäl
2010-03-28 22:41 #9 av: [yodhe]

 

Mmm, den var väldigt bra, intressant...

Kom o tänka på Peter Pan.. kanske detta är en förlaga av författarens uppfattning... inte denna text kanske, men tanken...

Och är det så här vi kommer att uppleva världen när vi går in i den astrala tidsandan tro?

 

Anmäl
2010-03-28 22:55 #10 av: Aldebaran

Ja, åtminstone under den första stunden efteråt... Jag kände hur min far gick rakt igenom mig i dödsögonblicket...

Jag fann mig själv minutrarna innan då jag såg på EKG och andningsintervallet vart det var på väg och fattade hans hand och hade ögonkontakt med ca 30-40 cm avstånd under de sista 5 minutrarna.. Han dröjde sig kvar i sjukhusrummet under någon min efteråt innan han tillfälligt försvann. Efteråt (ca 30-40 min senare när jag var ensam med honom, kom han tillfälligt tillbaka till sjukhussalen. Kände och förnimde hans närvro under ca par minuter.

3 dagar senare var han hemma i lägenheten under några minuter vilket även min dåvarande sambo kände av, som inte direkt tror något på detta egentligen. Så även hon fick en liten överraskning.

Sedan dess har jag bara träffat honom ett par tre ggr i det sk "sommarlandet" men då under sömnen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-28 22:59 #11 av: Farwuq

#10

Sommarlandet, är det den där stora ängen?

Obestämd

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-28 23:21 #12 av: Aldebaran

sommarlandet är ett annat namn på de 5:e underplanet eller medveandenivån på astralplanet. Det är det planet som vi tillbringar våran mesta tid medans vi befinner oss på det astrala planet...

Där bygger vi ofta upp vår tillvaro och kopierar gärna saker från vårt förflutna fysiska liv..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 00:11 #13 av: Moonwing

Aha!..kan ju inte begripa varför jag drömmer långa (även när jag somnat om-återvänder jag dit) -drömmar..där nästan allt,..är som hemma..

..men inte allt, men där finns tex husen jag bott i..ibland har jag fått  även aha-känsla, när vi besöker något nytt ställe (i verkligheten)..å kommer ihåg detta sen mina drömmar..

..fast i "mina drömmars ställe" kanske inte allt är som här men alla personer finns med där (viktigare möten i mitt liv+ställen)..har mött "döingar"-där..som om de lever..

..ibland har vi roligt åt det, min gubbe o jag..vet en gång jag hade letat efter honom i en Van av ett visst märke+han hade i sin dröm, samma natt letat efter mig o Vanen..det är helskumt, -att man drömmer "i samma land"..jag är också småbarnsmamma där-vilket jag ej är här..

När jag vaknar ifrån det stället, brukar jag vara rejält "förvirrad"..och det tar tid att en sk verklighetsuppfattning och rumsorientering..i vilken verklighet..som är rätt liksom..å drömmen sitter i i flera dagar-utan man skriver ner något, väldigt häftigt faktiskt!

..uj,va långt det blev..Skäms

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-29 00:14 #14 av: Aldebaran

På astralplanet är allt möjligt med tankens kraft om man är medveten om det..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 00:18 #15 av: Gaiatri

Tack för artikeln!

#10 Hur vet du om det är din far du möter i "sommarlandet" eller om det är en tankeform av honom. Kanske en dum fråga men hur skiljer man på det.  

 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-03-29 00:21 #16 av: Moonwing

Maffigt!..då är det därför man kan "styra", drömmen lite..åt det håll man vill sas..så att det funkar lite som en "önskedröm"..inte hel fel ställe å besöka, alltså..är vi där även när vi ej kommer ihåg, drömmen?

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-29 01:21 #17 av: Aldebaran

#15 Mycket bra fråga, det kan man ju givetvis misstänka, då det kan vara så som du säger.

Men....

Min pappa var sjöman under många år maskinist, träffade min mamma på sjön, hon var telegrafist.

Min första "verkliga" dröm jag hade med honom var 1998 på hösten..

Jag befann mig i en lite "barkass" slags transportbåt på väg ut mot ett större skepp som låg för ankar i en vik.  Vi kom närmre akterifrån och jag kunde läsa namnet Aldebaran på skeppet. Så nu vet ni vad jag fåt idén till min avatar här på ifokus.

Vi kommer fram till en replejdare och jag tar mig via den upp på däck. Jag ser där en mycket yngre version av min pappa än vad som dog i sjuksängen. Han ville visa mig något och jag går efter honom ner under däck, vi går i en korridor, då han helt plötsligt vänder sig om och med ett hemskt/förfärat ansiktsuttryck uppmanar mig att vända tillbaka för att det inte är säkert här.  Jag sugs tillbaka och innan jag vakanr så förnimmer jag min sovande kropp i mitt sovrum samt en annan varelse som också befinner sig där. Jag tränger mig före och vaknar med en smäll. Jag har en fruktansvärd obehaglig känsla och atmosfären i rummet är ganska så kall/obehaglig...

Detta händer vid ett par tillfällen till samma förfarande, tills jag kunde urskilja det väsen som alltid verkade stå vid min kropp varje gång jag var på väg tillbaka, och det var min kusin som hade dött ett par år tidigare i någon form av astma-attack bara 30 år gammal.

Tiden som sedan följde blev ganska så jobbig, då det stod helt klart för mig att min kusin var i något slags ingemansland och ville tillbaka...

Tror därför inte att detta skulle kunna vara någon tankeform om att min far ville varna mig för att bli "besatt", utan detta hände verkligen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 06:21 #18 av: Moonwing

Har du försökt, eller kanske redan förstått vad din pappa ville Alde?Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-29 09:17 #19 av: Farwuq

Vad jag har förstått, är det vanligt att de vill just visa att det finns ett liv efter detta och att man ska ta vara på sitt liv och gör något av det. Tydligen har vi möjligheter här och nu som vi sedan inte har.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-29 11:22 #20 av: Aldebaran

#18 Jag had känt mig "obehaglig" till mods sedan en tid tillbaka innan drömmarna startade. Kanske var det för att visa mig var jag kände mig obehaglig... Sedan var det också för att hjälpa stackars Armando (kusinen) jag fixade med folk som gjorde en sk. avlösning dvs fick honom att gå vidare mot sina vidare "äventyr"..

Det verkar vara det som varit själva "budskapet" i min upplevelse..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 12:50 #21 av: Farwuq

Man undrar vad som händer dem som inte har "levt färdigt".
"Fastnar" de eller är det helt andra saker som avgör en sådan sak?

Obestämd

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-29 14:21 #22 av: Gaiatri

#17 Jag tänkte att det fanns någon bra metod att skilja de olika sakerna (någon genväg så att säga) men det kanske det man får använda sig av, urskiljning och syftet bakom det som "anden" vill uppenbara i kontakten.

Ja, det är mycket att fundera över...

Jobbiga saker det där när de döda fastnar och inte kommer vidare. Svårt också ibland att förstå att det är det som har hänt och vad det är som händer. Har ju bott på ställen där det förekommit och då förstod jag inte riktigt hur jag skulle hantera situationen.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-03-29 15:05 #23 av: Aldebaran

#22 När man är mogen för det så känner man vad som är riktigt inombords...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 15:59 #24 av: Aldebaran

Nästa kapitel kommer nog våra mediala vänner ha lite synpunkter på....  GladOskyldigCool

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 16:06 #25 av: Farwuq

#24 Låter intressant.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-29 17:50 #26 av: rore

Tack Alde! Glad

Intresant detta,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-29 18:26 #27 av: Aldebaran

Ja, visst är det.. det är ju det plan/medvetandenivå som är oss närmast.. Våra känslor är ju astrala...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-29 18:33 #28 av: Aldebaran

Våra känslostormar/svall eller varför inte använda ordet vardgaskänslor är ju ingalunda någon högre andlig sak.. Snarare en sak som tillfredsställer ditt/vårt personliga ego...

Något som kan jämföras som en början till högre andliga känslor är kärleken till sina barn....

Lite OT men ville bara belysa att 90% av våra känslor sträcker sig inte längre än till astralplanet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-30 02:24 #29 av: Aldebaran

Den här artikeln är ju väl värd att titta in i närman man läser om att gå över gränsen...

Dödsförloppets inre sida

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-30 09:38 #30 av: rore

Hmm, jag tyckte väl att det påminde om detta....när jag läste artikeln,,,

Det är märkligt hur medvetandet ändå fungerar,, trots allt.

Tack Alde!

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-30 09:47 #31 av: Aldebaran

vassegoa.... 5:an kommer under dagen....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-30 12:57 #32 av: Howliten

oj här går det undan Skrattande 

Anmäl
2010-03-30 13:01 #33 av: Aldebaran

ja, de är ju rätt korta...och lättförståligt förklarat...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-30 13:01 #34 av: Farwuq

Vi är läshungriga!

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.