Adyar

ASTRALVÄRLDEN 3

2010-03-08 22:02 #0 av: Aldebaran

Tredje delen av Panchadasis ockulta undersökningar..

 

Astralvärlden 3

 

Nybörjaren har ofta svårt att fatta, att astralvärlden är lika verklig, beständig och fixerad som den materiella världen. Liksom ånga i själva verket är lika verkligt som vatten eller is, så är astralvärlden lika verklig som de fysiska sinnenas värld. Om vi kunde se vår materiella värld under ett tillräckligt starkt mikroskop, skulle vi inte uppfatta den som en stor kropp av fast materia utan snarare som en anhopning av minsta tänkbara partiklar, som i sin tur bildade atomer, vilka byggde upp molekylerna som slutligen sammanfogades till solid materia.

Avståndet mellan den fysiska atomens minsta beståndsdelar är jämförelsevis lika stort som avståndet mellan planeterna i vårt solsystem. Och varje atom med sina småpartiklar samt varje molekyl är ständigt i intensiv rörelse. Under tillräcklig stark förstoring skulle det inte finnas något solitt i den materiella världen. Om förstoringsglasets styrka kunde höjas till det oändliga, skulle till och med atomens småpartiklar försvinna i intet, och endast etern blir kvar, men den har ingen vikt och kan inte uppfattas av våra sinnen även om de får hjälp av de starkaste laboratorieinstrument. Ni ser alltså att tingens fasthet endast är relativ. Den astrala substansens vibrationer är snabbare än den materiella världens men är i sin tur mycket långsammare än de som tillhör närmast högre plan, och så vidare.

För den som färdas i astralvärlden ter sig landskapsbilden och allt där tillhörande lika fast och påtagligt som den fysiska materien ter sig för det fysiska ögat, och den är lika fast som astralkroppen i vilken ni gör er färd. Det astrala är precis lika verkligt som det materiella i alla avseenden.

Naturens krafter är inte uppfattbara för det fysiska ögat utom när de manifesterar sig genom materien, men som alla av egen erfarenhet vet är de ytterst verkliga. Man kan inte se elektricitet, men om man får en stört inser man att man har med realiteter att göra. Man kan inte se gravitationskraften, men man blir smärtsamt medveten om dess existens när den släpper ett äpple på ens huvud eller får en att plötsligt ramla om man trampat fel på en trottoarkant. Varje tränad ockultist vet, att om man skall tala om olika grader av verklighet mellan tingen, så utfaller jämförelsen till fördel för de finare materieslagen och krafterna och till nackdel för de grövre.

Föreställ er därför aldrig det astrala som något jämförelsevis overkligt eller såsom endast existerande i relativ bemärkelse, ty i den betydelsen är hele det manifesterade universum, inberäknat alla dess plan, overkligt i jämförelsen med den Enda Verkligheten. Och inbilla er heller inte att de astrala sinnena är ett dugg mindre verkliga, pålitliga och betydelsefulla än de fysiska. Varje sinne är mästare på sitt område och därför bör man inte försöka tillerkänna dem olika grader av verklighet. I sista instans är de endast en mekanism för medvetandet, vart och ett anpassat till sin miljös speciella förhållanden.

Astralplanet har sina landskapsbilder, sin geografi och sina "saker och ting", precis som den materiella världen. Dessa saker är lika verkliga som England, Vatikanen, S:t Pauls Katedral, Capitolium i Washington, Broadway, Picadilly Rue de la Paix, de väldiga Sequoiaträden i Kalifornien, Grand Canyon, Alperna eller Schwarzwald.  Dess invånare är också olika verkliga och påtagliga som på det materiella planet.

Förändringens lag fungerar på det astrala likaväl som på det materiella planet. Företeelser dyker upp och försvinner, där som här. Tänk efter ett tag; koncentrera er på kärnpunkterna i ovanstående och ni ser strax att skillnaden mellan förhållandena på de två planen helt enkelt som skillnaden mellan rött och blått - bara en skillnad i materieslagets vibrationer. Och detta är återigen skillnaden mellan stål och vätgas, mellan elektricitet och ljus, mellan magnetism och värme - helt enkelt skillnaden mellan olika substanser vibrationshastighet.

Av största vikt är vidare att astralvärlden har sina lagar just som den materiella världen. Dessa lagar måste man lära sig och efterfölja, i annat fall får invånarna på astralplanet, och även besökarna, skörda det resultatet som alltid följer på brott mot naturlagarna.

För att använda ett ord från det materiella planet, så finns det faktiskt en slags "geografi". Det finns områden, punkter i rymden, platser, kungadömen, länder, etc., på det astrala planet precis som på det materiella. Ibland har de astrala regionerna ingen förbindelse med det materiella planet, men i vissa fall står de i direkt förbindelse och släktskap med platser och invånare på detta plan.

Man kan färdas från en plats i astralvärlden till en annan genom en viljeakt som höjer astralkroppens vibrationer, och detta utan att man förflyttar den i rymden. Man kan också färdas i rymden från en plats till en annan i astralvärlden om dessa punkter har något samband med punkter på det materiella planet.

Som ett exempel på det senare sättet att färdas, vill jag säga att man på astralplanet kan färdas från Berlin till Bombay - på bråkdelen av en sekund vad tiden beträffar - genom bara att önska eller vilja det. Visserligen manifesterar sig både tid och rum på astralplanet, men det oaktat kan vissa astrala manifestationer äga rum på de sju gånger sju, och gör det troligen också, just på den punkt i rymden ni upptager på det materiella planet, NU!

Om ni besitter kunskapen och förmågan, kan ni utan att lämna er stol genomkorsa alla dessa underplan, det ena efter det andra, och beskåda dess landskap och invånare, deras fenomen och aktiviteter och sedan återvända till det materiella planet - allt på ett ögonblick utan att ni förflyttar er i rymden.

Ni kan också, om ni så föredrar, försätta er till något av dessa astrala underplan som upptar samma plats i rymden som ni, och sedan förflytta er i rymden på det planet till någon annan plats på samma underplan. Ni kan sedan välja om ni vill återvända samma väg eller dyka ner på det materiella planet och färdas tillbaka den vägen i er astralkropp, tillbaka till den plats där er fysiska kropp vilar. Läs igenom de sista två styckena tills ni fått er ett klart grepp om idén, ty då kommer ni lättare att förstå det jag kommer att meddela i det följande.

Då man färdas på astralplane möter man många underliga invånare som tillhör detta underbara naturrike - några är trevliga, andra direkt obehagliga. En del av dessa invånare har kommit dit från det materiella planet medan andra aldrig har vistats där. Dessa senare kan sägas vara infödda astralvarelser.

I min personliga undervisning har jag funnit det fördelaktigast för mina elever, om jag beskriver astralvärldens fenomen för dem i form av en berättelse om en färd dit och inte som en torr, teknisk beskrivning. I sådana föreläsningar låtsas jag att eleverna tillsammans med mig är närvarande på det astrala planet, och att jag tjänstgör som deras guide. På detta sätt tycks de få en mycket klarare uppfattning av ämnet. Efter moget övervägande har jag beslutat att åtminstone delvis följa samma plan i några av de följande avsnitten. Jag behöver väl knappast tillägga att beskrivningarna som används är baserade på verkliga erfarenheter av tränade ockultister, inklusive mig själv, och inte är dogmatiska påståenden grundade på teorier, gissningar eller spekulationer av "bok-ockultister". Varje uppgift som framlägges här kan varje tränad ockultist verifiera med egna erfarenheter.

Kap 4

Astralvärlden 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-08 22:58 #1 av: Moonwing

Tackar o bugar, Alde!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-03-08 23:11 #2 av: [yodhe]

 

Tack!

Spännande!

Då man färdas på astralplane möter man många underliga invånare som tillhör detta underbara naturrike - några är trevliga, andra direkt obehagliga.

Låter ju lite läskigt??

Anmäl
2010-03-09 06:44 #3 av: rore

Tack Alde!

Denna måste jag nog läsa en &två gånger,, var nog lite trött i gårkväll,,,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-09 09:44 #4 av: Howliten

Som parallella världar då? Ovanpå och bredvid varandra. I sin egen existens. Eller är jag ute o cyklar igen?

7 världar men respektive 7 undervärldar med respektive 7 undervärldar osv... hur många finns det egentligen?

Det stod i 1:an eller 2:an att om man färdas i astralvärlden (oftast gör vi det omedvetet nattetid när vi sover) så kan den där "strängen" som sammankopplar oss med kroppen i vår säng brista av en olyckshändelse. Är det kanske det som sker när man dör i sömnen? Att man stuckit iväg och inte vill komma tillbaka eller att den kapats av misstag?

Mycket intressant läsning och jag ska läsa igenom 1-2-3 igen. Väntar otåligt på 4:an.

Tack för artiklarna Aldebaran. Glad

Anmäl
2010-03-09 11:08 #5 av: Aldebaran

#1 Vassegó,

#2 Ja, det finns mycket otrevligt på det medvetandeplanet, den sk "andevärlden" är inte alltid så trevlig...

#3. Ja, den tål att läsas flera ggr...

#4. Jag tror att det är bättre att man ser det som att vi lever i samma punkt i rymden men på olika medvetandenivåer, dvs. att man befinner sig på samma punkt i allad om 7 huvudplanen samt dom sju ggr sju underplanen på varje huvudplan..

Jag har inte riktigt förstått detta med en olyckshändelse på astralplanet som kan orsaka att denna sträng går av.. Enligt vad jag tror så är ju allt meningen vad som än inträffar..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-09 14:55 #6 av: Aldebaran

Man får också hålla i minnet att denna artikelserie skrevs för ca 80-100 årsedan. Alltså långt innan, plötslig spädbarnsdöd och andra respiratoriska fysiska fel, som gör en egentlig dödsorsak svår att fastslå i en obduktion...

De tre sk "lägre kropparna" Mental-Astral-Fysisk hänger ju ihop på det sättet att det är det vår nuvarande personlighet manifesterar sin närvoro i denna vår nuvarande inkarnation... Olyckor på dessa plan och i dessa kroppar kanske inte är så konstigt eller omöjligt, vad vet jag...?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-09 19:16 #7 av: rore

Ja, intressant är det,, även om jag inte lyckas få fatt i mina tankar just nu,,,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-22 15:35 #8 av: Farwuq

Tack, mycket intressant. Jag väntar med spänning på nästa del.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-23 01:41 #9 av: Tride

Tack!SkrattandeJag gillar dessa gamla texter.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-03-26 21:55 #10 av: Gaiatri

Efter att jag läst om detta har jag funderat på hur astralresor och aktivitet på astralplanet under sömnen påverkar det fysiska livet. Det man gör på astralplanet skulle kanske få verkningar på det fysiska planet. Vad jag förstår så kan man både hjälpa andra under sömnen men även också göra dumdristiga saker.

Tänker också att om man tex är vårdslös och kör för fort och därigenom skadar sig eller dör så behöver det inte vara förutbestämt. Kanske kunde vara så med denna sträng som (mycket sällan uppfattade jag det som) kunde gå av vid en olyckshändelse att det egentligen inte var förutbestämt utan att man lär sig hur gränserna går även inom den astrala världen.

Väntar också på nästa del...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-03-26 22:52 #11 av: Aldebaran

tack för alla inlägg... jobbar på att den fjärde delen kommer ut väldigt snart...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 18:20 #12 av: [yodhe]

 

Mmm, är det snart snart???

Anmäl
2010-03-27 18:26 #13 av: Aldebaran

under helgen, kanske idag.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 18:46 #14 av: [yodhe]

 

Tackar för det..Flört

Anmäl
2010-03-27 19:17 #15 av: Farwuq

Vi väntar förväntansfullt.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-27 19:55 #16 av: Aldebaran

4:an är nu färdig i Word...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-27 19:59 #17 av: Farwuq

Låter lovande, den lär nog komma in i word igen, vi väntar.

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2010-03-27 20:01 #18 av: Aldebaran

Så, er väntan är över..... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.