Livsåskådning

Treenighetens historia Del 2

2010-03-11 22:15 #0 av: Moonwing

n/a

Treenighetstanken i Nya Testamentet

 

De borromeiska ringarna har använts för att gestalta treenigheten. Här från ett manuskript från 1200-talet, återfunnet i Chartres.

Det finns flera texter i Nya Testamentet, som nämner Fadern/Gud, Sonen/Jesus Kristus och Anden i ett och samma sammanhang, och som antyder att Jesus skulle vara Gud. I dessa texter finns ett frö och en viktig grund för framväxten av treenighetsläran. Detta innebär dock inte att treenighetsläran redan i Nya Testamentet kan anses vara dogmatiskt formulerad. Inte minst saknas den fullt utvecklade treenighetslärans definitioner av Sonens och Andens "väsen" och ursprung. Som exempel på sådana texter kan anföras:

 • Matteusevangeliet 3:16–17: "När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: 'Detta är min älskade son, han är min utvalde'."

 • Matteusevangeliet 28:19: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn".

 • Lukasevangeliet 1:35: "Men ängeln (Gabriel) svarade henne (Jungfru Maria): 'Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son'".

 • Johannesevangeliet 1:1: "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud".

 • Johannesevangeliet 5:21: "Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill."

 • Johannesevangeliet 8:58: "Han svarade: "Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till."

 • Johannesevangeliet 10:30: "Jag och Fadern är ett." Jesus talar om sin jämlikhet med Fadern.

 • Johannesevangeliet 20:28: "Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud."

 • Kolosserbrevet 2:9: "Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning."

 • Andra Korinthierbrevet 13:13, Paulus till Guds församling i Korinth: "Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla."

 • Hebreerbrevet 1:8: "Om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira."

 • Hebreerbrevet 9:14: "Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden".

 • Första Johannesbrevet 5:6–8: "Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga."

Av allt detta drar trinitarier den slut­satsen, att hela Nya Testamentet är förtroget med treenighetstanken, och att Treenigheten genomtränger de heliga skrifterna i en långt högre grad än en ytlig läsning kanske ger intryck av:

De omedelbara och oreflekterade utsagorna om treenigheten i Nya Testamentet bör ses i ljuset av en uppenbarelse och en hemlighet (mystérion) som är tillstädes från begynnelsen. Denna hemlighet uppenbaras icke endast i ord, utan också i handling: i detta att Sonen kom och den helige Ande utgöts.
(Ur Illustrerat Bibellexikon Huvudartikel: Kritik mot Treenighetsläran och Antitrinitarism)

Den uttryckliga läran om en treenig, personlig Gud återfinns inte i Bibeln, och några religionsforskare menar att läran om treenigheten kan spåras tillbaka till hedniska föreställningar och akademiska hårklyverier.Det finns också de som anför att de tidiga kristna inte trodde på treenigheten, att de flesta författarna till Nya Testamentets texter inte uppfattade att Jesus själv var Gud och även att flera verser i Nya Testamentet kan framstå som motsatta treenighetsläran.

Judendomen och islam samt flera monoteistiska indiska religioner såsom zoroastrism och bahá'í, avvisar treenighetsläran helt eftersom den inte beskriver Gud som ett enda sammanhållet Högsta väsen som kommunicerar ned människorna genom att välja ut en människa som sin budbärare eller uppenbarare av ett gudomligt budskap. Dessa människor, som alltså inte är gudomliga eller till sin natur någon aspekt av Gud, är mycket speciella och framträder inte särskilt ofta, men när de gör det blir resultatet vanligen att en ny världsreligion föds. Även ett antal kristna rörelser och församlingar som erkänner Nya Testamentet som helig skrift förnekar treenighetstanken av ungefär samma skäl. Redan det allra första mötet mellan kristna biskopar i Medelhavsområdet, Främre orienten och Etiopien – kyrkomötet i Nicaea år 325 – handlade om huruvida Sonen var underordnad Fadern eller om Fadern och Sonen var aspekter av eller egenskaper hos Gud. Biskoparna fastställde genom omröstning att Jesus Kristus och Gud fader var en och samma varelse. Till de kristna rörelser som avvisar treenighetsläran hör bland annat unitarismen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, Jehovas vittnen och swedenborgianismen. Dessa lyfter gärna fram Jesu egna ord "Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en" (Markusevangeliet 12:29).

Kritiker av treenighetsläran (däribland Jehovas Vittnen, Kristadelfianer och andra antitrinitariska rörelser) menar att vad Jesus och de första kristna trodde skiljer sig mycket från treenigheten som lärs ut i kyrkorna i dag. Man avvisar även tron på Jesus som Gud och tror istället på honom som en stor profet, en perfekt skapad människa, Messias eller Guds tjänare (Apostlagärningarna 3:13).

Enligt arianismen är Sonen (Jesus Kristus) ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapade varelser, men inte en gud (även om han kunde uppfyllas av Den Helige Ande för att utföra under). Det har funnits en tid när Guds Son ännu inte skapats. Fadern (Gud) har skapat Sonen ur intet, senare än vid tidens början. Även om Sonen är Faderns fullkomligaste verk är de väsensskilda och Guds Son kallas Son endast i samma mening som människorna kallas Guds folk.

 

Källa;Wikipedia

utlagt av Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-05 21:25 #1 av: Pagan

Tack Wingen.

Sitter och skriver om AUM och funderar på att ha med treenigheten inom kristendomen också, men det är ju ett svårt ämne och diskuteras flitigt och återfinns inte som sagt i NT. På ett forum på Svenska Kyrkan fann jag frågan "Kan man kalla sig kristen om man inte tror på treenigheten?" detta svarade Nina Karemo...treenigheten är ett knepigt begrepp"...Svårt att förklara"... " Ett mer nutida sätt är kanske att beskriva Gud som Skapare, Räddare och Livgiverska". Tror jag hoppar den kristna delen i min textFlört

Anmäl
2010-04-05 22:00 #2 av: Moonwing

Hej Pagan! kul att du hälsar på, som alla "Häxor vet"-så är många symboler , även inom sk kristendom tagna ur fornhedniska ritualer och symboler. Nedan är mitt eget sätt att se det..

Bla "Det 4 Vakt-Tornen", som JV gör anspråk på, det används ju flitigt av hedendomen osv, osv...vill nedan visa en bild som du säkert känner igen..inom Magin, använder vi ju "Lagen om Tre"..alltså..där är  "Treenigheten"..å "spökar", där med..?

..därför får man .. (olika ritualer/ religioner - "samma tro" i grunden?), kanske..också den "önskade effekten"-av den för tillfället använda religionen?

Jag ser Religion som en tolkning av samma "Guds-fenomen"..fast på olika sätt..vi kan hitta varandras (även om vi tillhör olika tros-åskådningar) "språk"..inom vår egen, oftast-då ibland även med en liknande tolkning..

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-05 22:02 #3 av: [yodhe]

 

Tack Wingen!

Mm, tror nog att allt hänger ihop i slutändan..

Det finns ju en mening med att det just är talet 3 som står för intergrering, gruppgemenskap...

Alltså tolkar jag det som att Gud vill med det integrera oss människor.

Anmäl
2010-04-05 22:10 #4 av: Moonwing

#1

"Svenska Kyrkan fann jag frågan "Kan man kalla sig kristen om man inte tror på treenigheten?"

 

..glömde o besvara din frågaFörvånad, ..tja om vi ändå "på något sätt" tror på treenigheten i någon form..var är haken, men visst är det det tungt spörsmål..Tungan ute

Vill vi hålla oss inom den Svenska kyrkans ramar..och bevara den oföränderlig..så måste man ju," slänga ut alla" som skiljer sig, i sitt tankesätt därifrån..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-05 22:16 #5 av: Aldebaran

det är ju inte bara kristna som har treenighet.. Motsvarigheten till denna finns inom alla större religioner..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-05 23:31 #6 av: Pagan

Tack Wingen. Det finns som vanligt olika tolkningar/sätt att se det. Du har ett skriftspråk och ett bildspråk som är mycket tilltalande. En triquetra med, så vacker.

Anmäl
2010-04-06 01:30 #7 av: Tride

Jag tänker att det inte är tron som gör dig till det ena eller andra, utan erfarenheten.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-04-06 05:28 #8 av: Moonwing

Tack,Pagan..ibland slår det mig ..när man talar om just dessa ting..-att; "alla flesta vet", ..men man här lärt sig växa med sin egen övertygelse..i sin egen takt..-helt rätt dessutom, det är så vi skall "bli mer", sas..Tungan ute

För alla som inte vet vad ovanstående symbol står för;

"Triquetra är ett ord som bildats av Latinets tri- ("tre") och quetrus ("hörnad"). Från början betydde ordet "triangel" men idag betecknar den en specifik symbol bildad av tre sammanflätande bågar, ibland kombinerad med en cirkel. Tecknet symboliserar evigheten genom den flätade formen och omsluter evighetens triangel i mitten."

Källa ; Wikipedia

#3 Där tror jag din kommentar, kommer in Yodhe.."Evigheten"= Gud + oss själva som ständigt växande i samklang  med Gud....i sammanflätning.. i en evighet!

#7 Du har alldeles rätt Tride!.. det är vårt "växande"=erfarenhet, som gör oss till ständigt mer insiktsfulla..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-06 09:34 #9 av: Aldebaran

Verklighetens aspekter finns ju i alla religioner...

Materia, Vilja och Medvetenhet.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-07 10:15 #10 av: rore

Tack Wingen!Glad

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-04-08 02:23 #11 av: Moonwing

Kyss...SkämsSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.