Krafter och energier

Kap 5 Kabbala – Kristendom – Healing

2010-02-07 03:31 #0 av: [yodhe]

De sju heliga sanningarna; fortsättning.. Inre kraft: De fyra högre nivåerna som styrs av den inre påverkan vi har med kraftfälten i vår kropp.

 

Nivå fyra: I chakrat (Anahata), äktenskapets sakrament, sefirahn Tif´eret. Känsla, " kärlek är gudomlig kraft" Detta är den centrala delen av människans kraftkälla som symboliserar vår inre värld. Förmedlingen är då kärlek " den enda verkliga kraften" både kroppen, psyke och ande behöver den. Vi missbrukar den när handlandet gentemot andra blir kärlekslöst. Vid negativa känslor mot andra, eller oss själva. Då åsamkar vi förgiftning på våra egna fysiska och andliga system. I detta kommer nu förlåtelsen in som den allra farligaste oförmågan vi har att göra med. Det tömmer människan helt på dess känslomässiga resurser. Den symbolik som äktenskapet står för i sakramentet måste vara att älska oss själva innan vi kan älska någon annan villkorslöst, detta är en utmaning att åta sig själv, för att acceptera våra egna känslomässiga behov i första hand.

Kan vi inte det, så sprider det sig till alla andra relationer, så även äktenskapet. Tif´eret står för medkänslan, harmonins, och skönhetens energi, som solen i människokroppen ses hjärtat. Kärlekens stilla ro. Denna energi balanserar upp alla de andra egenskaperna i de tio sefiroterna, Dessa energier är nödvändiga för den fysiska och känslomässiga hälsan, då vi inte kan känna den kärleken i detta när det skapas disharmoni och kränkningar som inte uppmärksammas, blir en läkning omöjlig och genererar till ett tomt, livlöst liv.

Nivå fem: Chakrat (Vishuddha), biktens sakrament och sefirot Hesed och Gevurah.  Symbolik i " Överlämna dig åt Gud". För att skapa andlig stabilitet krävs detta överlämnande helt och fullt. På denna nivå tar vi in den andliga upplysning som "meningen med livet" kan vara med viss förståelse för de flesta människor. I detta stärker vi vår egen fria vilja, vi bryter med föräldrar när vi flyttar hemifrån, börjar arbeta, tar hand om oss själva. Det är i kriser som uppstår i livet som vi alltmer söker svar på vissa frågor; Vad är meningen med mitt liv? Detta får oss att inleda acceptansen av den gudomliga planen.

När beslutet är fattat och insikten uppnådd, det är då, i detta kanske omedvetet ger vi upp och överlämnar oss till Gud, för att först genom kamp skörda framgångar och i motgångar finna styrka. Då vi säger; " jag lägger mitt liv i dina händer", aldrig har någon som gjort detta ångrat sitt beslut, för att sedan som ett mirakel ledas till de möten som berikar våra liv och för oss dit vi ska i medvind.

Bikten förmedlar budskapet att "tala sanning" att ljuga är ett brott mot kroppen och anden, då energisystemet uppfattar lögnen som ett gift. Detta gör att vi med bikten kan rena vårt inre, att läka skadan för att ha missbrukat viljans kraft. Detta är det viktigaste steget i läkningsprocessen för att lyckas, det är grunden till överlämnandet av " en makt som är större än vi".

Hesed betyder "härlighet och kärlek", men för att använda energin på rätt sätt, krävs att när vi delger sanningar här inte skuldbelägger eller framkallar negativa känslor, utan nyttjar den på positiva beteenden och handlingar. Människan i sig är inte skapt för att ge negativ kritik, den uppstår alltid p.g.a. rädsla. Det i sig skadar kroppen och gör att vi genast får med vår ansvarskänsla stort behov av att bikta oss och göra bot. Gevurah betyder "dom och makt" som ger insikt om att vi aldrig avsiktligt skall döma medvetet negativt vilket får följder för på vår hälsa.

 

Nivå sex: Kraften hos förnuftets chakra (Ajna), ordinationens sakrament och sefirot Binah och Hokhmah. Dessa arketyper styrs av " sök sanningen". Att med förnuftet fråga " varför" på det obegripliga och mystiska i våra liv, det ingår i vår gudomliga plan och energin som pulserar här gör att vi ständigt ifrågasätter sanningshalten i våra övertygelser. I det som saknar integritet, har vi genom födseln instinktivt reda på i den tron av sanning. Genom vår mognad med erfarenheter ser vi sanningarna mer och mer. Om vi strider mot den, grumlas vår uppfattningsförmåga.

Prästvigningen är en livsuppgift som officiellt är en kanal för det heliga, syftet är att få andra människor att känna värde och meningsfullhet i sina liv. Genom att delge sin uppfattning som en "vanlig" människa utan att döma andra, kan man vara en kanal för den gudomliga energi, alla kan vara medmänskliga, det i sig kan kallas för dagens form av prästskap.

Hokhmah ger oss impulsen att be en bön och Binah ger oss förståelsen av medmänsklighet. Dessa två fungerar som en inre kompass för att inspirera oss att kliva över begränsningarna av människans förnuft. Vi kan i detta uppnå en inre frid och ro, men detta löser inte mysteriet om livet, endast med logiken i "varför" saker händer kan vi förstå förklaringar om den omfattande visdom om gudomligheten. "låt mig veta vad jag kan veta, och förlita mig på att alla händelser, oavsett smärta, till sist kan leda till något gott"

 

Nivå sju: Kraften hos chakrat (Sahasrara), sista smörjelsens sakrament och sefirah Keter.

Arketypen i detta är "lev i nuet". Denna säger oss att det andliga i oss är minst lika viktigt som det fysiska. Vi vet att vi är mer än vår kropp, och att tiden är en illusion, något som är andens uppgift att påkalla. Att tänka tankar om det förflutna är onaturligt enligt den gudomliga ordningen, och ger oss fel uppfattning om tidsaspekten, som hindrar oss att leva i nuet. För att få den dagliga vägledning vi behöver måste vi vara här och nu. Gårdagens mysterium kommer då att lösas åt oss. När allt är i balans, sker ett växande som helar då vår ande instinktivt söker sig till den heliga sanningen. Detta sakrament som sista smörjelsen ger möjlighet att släppa taget om anden före döden, och för att slippa " bära döden med oss". Det gäller inte bara döden i sig, utan all trauma vi bär på genom livet och har bearbetat färdigt på vår resa kan vi släppa här. Om vi väljer att fortsätta att släpa på det förflutna, hindrar vi det naturliga kraftflödet i livet. Sjukdom uppstår, kroppen försvagas i det att vi förvränger tidsförloppet genom att betrakta det förflutnas perspektiv genom nuet.

Keter lär oss att det inte finns någon död, bara liv, " ingen har gått före oss som vi inte kommer att möta". Detta är ett löfte, vi kan finna tröst i den sanningen. Från det vi föds är vi en " biologisk upplaga" av de sju heliga sanningarna.

Vår sociala miljö sätter grunden till dess utveckling och möjligheter att mer eller mindre anamma dess struktur av vår andlighet. Med detta ger alla religioner oss möjligheter att enas i vår andlighet och inte se dessa som något som är bättre eller sämre. Meningen är att alla ska få ta del av sitt eget ansvar inför den andliga väg vi väljer att gå genom livet..

Källa: " Andens anatomi" Caroline Myss

Skrivet av Yodhe

Anmäl
2010-02-07 17:36 #1 av: [yodhe]

 

Det här är riktigt intressant, med tanke på kopplingen till teosofin,

säger en del om hur vi bör titta på helheten, åter igen.......

Anmäl
2010-02-07 18:01 #2 av: Loet_old

Kan bara hålla med,intressant att ta del av den gudomliga helhetens insikter om livets väg.

Tack yodhe!

Anmäl
2010-02-07 19:40 #3 av: [yodhe]

 

Varsågod Loet, kul att du gillar det...

Anmäl
2010-02-08 21:14 #4 av: rore

Wow,, detta var oerhört intressant.

Den talar rakt till hjärtat. Tack Yodhe!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-02-08 21:30 #5 av: [yodhe]

 

Mm, visst gör det rore, bra att ta till sig för att läka sina sår....

Anmäl
2010-02-08 21:52 #6 av: rore

Ja, som balsam för själen,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-02-09 02:09 #7 av: Moonwing

"När allt är i balans, sker ett växande som helar då vår ande instinktivt söker sig till den heliga sanningen."

 

Fint skrivet..egentligen visar det , att vi inte behöver fresta oss med överdrivet tänkande som endast tröttar själen..utan se om vår hela kropp inkl. själ-så vi kommer i harmoni med oss själva..så öppnar sig hemligheterna, och vi hamnar i rätt sinnelag för att ta emot dem och förstå !

Härlitt yodhe!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-02-09 09:41 #8 av: [yodhe]

 

Tack Wingen, lika klok som vanligt....Glad

Anmäl
2010-02-09 10:38 #9 av: Aldebaran

Tack för en mycket intressant artikel samt intresanta inlägg...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.