Livsåskådning

Reinkarnation Del 2

2010-02-01 21:50 #0 av: Moonwing

Fortsättning på Sven johansson´s berättelse om hans funderingar kring Ämnet. Del 2/2

Filosofiska Resonemang Runt Reinkarnation
Ett ofta upprepat filosofiskt argument för reinkarnation är att det anses öppna för Någon sorts rättvisa och kunna förklara människors olika levnadsöden samt ge tid För utveckling. Österländsk reinkarnationstro är dock något förändrad när den Dyker upp i västerländsk New Age variant. Ofta förknippas reinkarnation med Den österländska karmaläran. Den innebär att det man ?sår? i ett liv kommer man Att få ?skörda? i ett annat liv. Detta anses ibland förklara vissa människors lycka och andras olycka. Men om man säger att reinkarnation troligen existerar Eftersom det möjliggör någon sorts rättvisa och jämlikhet så utgår man från grundantagandet att livet här på jorden måste innebära just en fullbordad Jämlikhet och rättvisa enligt vårt mänskliga sätt att se, och varifrån kommer detta antagande? Vad är det som säger att så måste vara fallet?

Vad det gäller livet finns det två teoretiska möjligheter. Antingen har det uppkommit Genom En slump eller finns det ett syfte med det, dvs det är skapat med en avsikt. Om universum uppkommit av en slump och styrs av opersonliga naturlagar bryr sig dessa naturlagar inte ett dyft om jämlikhet eller rättvisa. De bara finns helt neutralt .Då finns varken gott eller ont i någon objektiv universell bemärkelse. Men om universum å andra sidan är skapat av någon och inte bara av något, så att det finns ett syfte bakom universum och bakom mitt liv, är det ju tänkbart att denne någon i slutändan skulle kunna styra utvecklingen till en fullkomlig rättvisa utan att någon reinkarnationsprocess alls behövs. Kanske denna någon i så fall är så intresserad av mig som den person jag är och har utvecklats till i det här livet att jag får uppstå vid tidens slut just som den person jag är när jag dör, utan att jag behöver gå tillbaka till något fosterstadium och återfödas som ett litet barn. Det kanske kommer en ny värld där jag inte är bunden till en dödlig kropp som måste bytas ut.

Mellantillstånd och utsuddning av minnen från tidigare liv
En del spiritualister beskriver reinkarnationscykeln så att den döde först kommer Till någon form av mellantillstånd innan man är redo att gå i in i nästa jordiska Inkarnation. Detta mellantillstånd, från vilket en del medier anser sig kunna ta Emot budskap från avlidna, tycks ,om de har rätt, variera mycket i tid. Det verkar Både kunna vara långt och kort.

Men hur som helst måste det till någon sorts kraftig ?utsuddningsprocess? innan man går in i nästa kropp. Vi vet ju att ett nyfött barn inte är fullt av erfarenheter och minnen. Barnet måste lära sig prata, gå, gå på toaletten o.s.v. och sedan gå i skolan. Om barnet har levt tidigare så ser vi verkligen inte mycket som återstår av det att bygga på i detta livet.

När spiritualistiska medier bringar budskap från avlidna som de menar senare skall in i reinkarnationscykeln igen verkar de döda dock ,enligt medierna, minnas sin tidigare tillvaro. Så det verkar alltså som att utsuddningsprocessen skulle äga rum precis innan de döda reinkarneras. En del menar ju också att man själv får välja
sin nästa inkarnation.

En utsuddningsprocess som den jag beskrivit är inte något jag skulle vilja genomgå. För mig tycks det som detta skulle innebära att mycket av det som är jag försvinner.

Reinkarnation och bibeln
En del menar att reinkarnationsläran finns ibibeln. T.ex hänvisar man till Matteus 11:14 där Jesus säger att Johannes Döparen är Elia. Dock var det, vad jag vet, så när evangeliet skrevs att detta uttryck kunde betyda att Johannes Döparen verkade i Elias anda och fortsatte hans uppdrag. Det behövde alltså inte betyda att Johannes Döparen var en bokstavligen återfödd Elia. Detta ställe är alltså inget belägg för att reinkarnationstron skulle ha stöd i bibeln.Dessutom förnekar Johannes Döparen själv i Johannes 1:21 att han skulle vara profeten Elia personligen.

Ett annat bibelställe är Johannes 9:2 när Jesus ställs inför frågan om en blindfödd man fötts blind på grund av sina synder. Detta har vissa tolkat som att lärjungarna räknade med reinkarnation, men det finns en annan förklaring. Det fanns nämligen tankar om att även ett ofött barn som befann sig i moderlivet kunde bli skyldigt
till synd. Om modern t.ex. var inblandad i avgudadyrkan så tänkte man att fostret i hennes Kropp också kunde bli skyldigt till synd. Frågan om den blindfödde mannen förutsätter alltså inte reinkarnationstro. Jesus nekar för övrigt i Johannes 9:3 till att det var mannens egna synder som orsakat hans blindhet.

Ett annat skäl till att vissa menat att stöd för reinkarnationstron finns i bibeln är att Jesus talar om att det är viktigt att bli född på nytt, men detta är mig veterligt bildspråk och född på nytt betyder att börja ett nytt liv, att bli en kristen att följa Jesus. Över huvud taget talar Jesus väldigt mycket i bildspråk.

Det är en myt att reinkarnationstron skulle varit representativ för den tidiga kyrkan men tagits bort ur läran av politiska skäl-vilket dock ofta påstås. Däremot fanns Kring medelhavet reinkarnationstro i Egypten och Grekland och möjligen berördes ?kyrkans utkanter? av dessa strömningar.I Alexandria fanns en teolog vid namn Origenes som omfattade en lära om en preexistens-en existens före detta livet, men det var inte en egentlig reinkarnationslära. Origenes hävdade inte att vi återföds efter döden. Jag förmodar också Origenes trodde på uppståndelsen i någon form Liksom kyrkan alltid gjort. Jesus talar om de dödas uppståndelse t.ex. i en diskussion Med saddukeer i Markus evangelium. Saddukeerna var den tidens liberalteologer Och trodde att det inte fanns någon uppståndelse. Jesus bemöter dem kraftfullt i Markus 12:24-27.

Vad Origenes beträffar må det vara sant att hans preexistenslära förkastades vid något kyrkomöte, men Origenes var inte representativ för kyrkan och någon regelrätt reinkarnationslära var vad jag läst aldrig uppe till kyrklig diskussion. En del om detta finns i ?The Reincarnation Sensation?.

Det finns gott om referenser till de dödas kommande uppståndelse i bibeln och reinkarnationstron är svår att få ihop med judisk-kristen syn på vad en människa egentligen är-vad själ, kropp och ande verkligen är. Det finns en skillnad mellan bibliskt och grekiskt synsätt. Jesus verkade när han vandrade här i världen i en judisk miljö och delar gamla testamentets grundsyn på människan. Här finns en tro på att själ och kropp hänger mycket intimt samman.

Någonting intressant jag kom över i en bok (vet inte vad den heter på svenska), var metaforen att livet vore en teaterscen. (Detta påminner bra mycket om det som Mithera skriver i sin Mitheras teori om tidigare liv).

I boken säger författaren, att man för varje liv väljer ett roll som man ska spela under scenen (d.v.s. livet). Man väljer om man ska vara man eller kvinna, och vad som kommer att hända i livet. Kanske man också valde sina vänner och familj?

Efter att scenen är slut, går man in till omklädningsrummet för att byta om till nästa roll, och återvänder sedan till scenen, till nästa liv. Skådespelaren vet ju vad som hände i de tidigare scenerna, men eftersom denne spelar en annan person nu, ska man inte i sin roll veta någonting om de tidigare händelserna... om då inte någon annan figur i skådespelet berättar det, och det leder ju till intressanta spekulationer =P

I teatervärlden använder man manus, och p.g.a. detta kan skådespelaren läsa igenom allt i förväg. Och om man då tillämpar detta till tron om tidigare liv, kan man ju undra om man kan veta sina kommande liv också?

Det finns mycket att diskutera, om man finner det intressant. T.ex. Vad händer med personen efter att skådespelet är slut? =P

Egentligen tror jag att detta med teater-jämförelsen kan användas främst för att förklara åt någon oinvigt vad man riktigt menar med att födas på nytt. Även om det knappast finns så många som inte vet vad det är... eller som man inte kunde förklara det för på ett enklare sätt

 

Källa; Sven Johansson

Skrivet av Moonwing

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-02-01 22:00 #1 av: Aldebaran

Tack för en intressant artikel.

Visst kan man kalla det en "utsuddningsprocess", men vad som händer mellan liven är ju att den sk. personligheten eller det lägre jaget (som är förgänligt) upphör att vara. Men detta först efter att livserfarenheterna (angenäm och oangenäm karma) "tankats" över i monaden som då är ditt sk. överjag.

Vid reinkarnationen (återfödseln) så bildar återigen monaden en ny mentalkropp, en ny astralkropp och slutligen en ny fysisk kropp.

Det är dessa tre kroppar som är det lägre jagets natur dvs personligheten. Den formas ju efter tidigare erfarenheter och karma.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-01 22:20 #2 av: Moonwing

#1  Ja, varsegod!-detta kan man belysa hur ofta som helst (nästan Skäms)

..du ..har ju lagt ut artiklar som ..Flört förklarar  väldigt bra, tar upp dessa frågor! Sen förstår olika på olika, sätt! (o har olika lätt att ta till sig saker)

O tack Alde,att du tar dig tid o förklarar!Kyss

.. tror det här är en rätt "vanlig " fundering..fast kanske lite tabubelagd o fråga andra om..för då vill de flesta direkt förknippa det med en religion.

Lite O.T;.. Jag har själv svårt för detta med "Jaget"-eftersom jag i sjukvården, använt det som en "annan beteckning"-det gör det svårt att låta bli att blanda ihop begreppen-så för min egen förståelse,...får jag liksom "nöta"in begrppen, efter hand!Skrattande

Men det ena, behöver ju növändigvis ej utesluta..något annat.. därför gillar jag den "Hemliga Läran!..-den "belyser o förklarar"!!..hemskt bra!!

Detta är ett fantastiskt exempel på hur man kan "lägga ihop", kunskaper o..förstå, få insikter..härlitt!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-02-01 23:20 #3 av: [yodhe]

 

Tack igen!!

Det är ju svårt att förneka reinkarnationens existens när man själv har upplevt det flertalet gånger..blir som att säga till sig själv " du ljuger", för mig är det verkligt, men det är ju min sanning....

Anmäl
2010-02-02 00:33 #4 av: Moonwing

# 1,3..Tack, själva för ni vill läsa!!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-05-31 19:57 #5 av: Huygens

Det finns någonting förbryllande med reinkarnation. Inte bara det att man har glömt bort tidigare liv (oftast i alla fall), utan även att man kan fråga sej om man lärt sej något av det tidigare livet?

Även skillnaden mellan olika varelser är förbryllande, mellan en insekt och en människa. Dessutom undrar jag om inte själva dom biologiska och sociala egenskaperna påverkar oss mycket. Alltså, mycket mer än lärdomarna av tidigare liv?

Hur mycket lär vi oss av ett tidigare liv (anta att det var 80 år långt)? Får vi ens med oss 0,01 % av kunskapen från det livet? Får vi någon som helst intellektuell förmåga med oss, t ex för att lättare dra rätt slutsatser i tillvaron?

Lite löst knutet till reinkarnation är även kopplingen till mediala förmågor, och frågan är om vi lär oss något där alls? Dvs tar vi med oss någonting av vår tidigare mediala förmåga (i tidigare liv) alls?

Det förbryllar mej; är reinkarnationer planerade eller är dom bara något som inträffar som automatiska naturprocesser, på samma sätt som när regnet faller?

(Del 1 av artikeln som Moonwing postade ovan)


Anmäl
2014-05-31 20:59 #6 av: Aldebaran

Så förbryllande är det inte att vi har glömt våra tidigare liv. Den personlighet vi har i detta liv "dör ju" å återföds inte igen.. Personligheten är alltså förgänglig, medvetande däremot alltså ditt Överjag lever vidare å utvecklas långsamt uppåt med hjälp av alla personligheter i alla de olika inkarnationerna. Personligheterna är inte till för något annat än Överjagets/andens/det högre medvetandets utveckling.

Reinkarnationen i sig å dess förlopp här direkt kopplat till karma, så det hela beror på vad du pysslat med under din inkarnation innan du kan återvända för en ny tid/läsår/lektion kalla det vad som helst. Ju mer karma, ond så väl som god överjaget har att assimilera från den förgängliga personligheten, ju längre tid är man borta mellan liven. Små barn som inte hunnit så långt studsar tämligen fort tillbaka igen.

Mediala förmågor har vi alla, å kan alla med viss träning göra vissa mediala saker.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.