Adyar

ASTRALVÄRLDEN 1

2010-02-19 22:42 #0 av: Aldebaran

Denna uppsats bygger på Panchadasis ockulta undersökningar, och så långt som det vid översättningen varit möjligt är det han själv som berättar. Vill du följa med på en förunderlig resa och lära känna en annorlunda värld? Sätt dig då bekvämt tillrätta och ta Swami P. vid handen, ty färden börjar nu… B.R (översättning)

 

1 - DE SJU PLANEN

 

Varje ockult studerande, oavsett uppnådd kunskapsnivå, känner till de fenomen som förknippas med det sällsamma existensplan som går under benämningen astralvärlden. Nybörjaren har naturligtvis inte förmågan att på ort och ställe betrakta livet på detta plan utom i undantagsfall eller under extraordinära omständigheter. Men han finner ständigt hänvisningar till astralvärlden i de skrifter han studerar och upptäcker snart, att just detta plan är skådeplatsen för många verkligt underliga fenomen.

Allt eftersom han förkovrar sig och lär om de ockulta lagarna och principerna, utvecklar han ett ännu större intresse för ämnet. Och när han når det stadium då han genom astral syn verkligen kan förnimma på detta plan, finner han att en helt ny värld av erfarenheter har öppnat sig för honom.

De äldsta ockulta lärorna såväl som de modernaste informerar den studerande att det finns sju existensplan. Det lägsta av dessa plan är det som vi känner som det materiella planet. Det andra i ordningen benämns krafternas plan. Det tredje, kallas astralplanet. Det fjärde är känt som mentalplanet.

Utöver dessa fyra plan känner ockultisten till tre högre vars namn dock inte kan förstås eller förklaras för dem som endast vistas på de lägre planen. Jag skall återkomma till dessa högre plan längre fram, men av ovan nämnda skäl tänker jag inte försöka beskriva dem. Vi skall nöja oss med att behandla astralplanet, där vi emellertid kommer att finna fullt tillräckligt med intressanta fakta om fenomenen.

Det bör nämnas, att vart och ett av de sju planen har sju underplan och vart och ett av dessa underplan i sin tur har sju underavdelningar - och så vidare till den sjunde graden av underavdelningar. Som synes finns det en ytterst noggrann klassificering i de ockulta lärorna.

Den ockult studerande har i början svårt att forma sig en klar bild av vad ordet "plan" innebär i ockult terminologi. Rådfrågar han ett uppslagsverk, får han troligen veta att ett plan är en del av en serie skikt, över och under vilket befinner sig andra skikt eller plan. Vanligen är det ganska svårt att senare radera ut denna vanföreställning och ersätta den med den korrekta uppfattningen.

Villfarelsen uppstår genom att man föreställer sig dessa existensplan uppbyggda av materia eller materiell substans, vilket naturligtvis är felaktigt. Om man påminner sig att till och med den tätaste formen av materia består av energivibrationer - vilket den moderna vetenskapen också har upptäckt - och att naturkrafterna helt enkelt är manifestationer av energivibrationer, då börjar man komma nyckeln på spåret. I stället för att höja sig över varandra i allt finare materieslag, är planen indelade efter sina respektive vibrationshastigheter. Kort sagt, planen består av energivibrationer och inte alls av materia. Materia är något så oprosaiskt  som den lägsta graden av energivibrationer.

Ett annat fel som den i ockultism obevandrade gärna gör sig skyldig till är att föreställa sig planen belägna ovan på varandra i rymden. Denna uppfattning följer naturligtvis på misstaget att föreställa sig planen som en serie skikt av fin materia, men den fortlever ofta även efter det att den studerande har fattat idén att planen snarare är olika vibrationsgrader än materieslag. Men slutligen går det upp för den studerande att planen inte alls är "lager" eller "skikt". Planen ligger inte över och under varandra i rymden. De är inte rumsligt åtskilda eller graderade. De genomtränger varandra på samma punkt i rymden. En och samma punkt i rymden kan därför vara manifesterad på vart och ett av de sju existensplanen.

Några av de gamla ockultisterna försökte förklara detta förhållande för sina elever genom att citera en aforism av en mycket uppburen gammal lärare: "Ett existensplan är inte en plats utan ett tillstånd". Inga ord kan bättre förklara den korrekta uppfattningen av ett "plan" i ockult betydelse.

Till de studerande som finner det svårt att få grepp om idén om ett antal manifestationer, som var och en har sin egen vibrationshastighet och som samtidigt upptager samma punkt i rymden, till dem vill jag säga att små iakttagelser av fenomenen i den fysiska världen kanske kan kasta ljus över problemet. Den som studerat fysik vet exempelvis att en viss punkt i rymden kan innehålla vibrationer av värme, av ljus i många nyanser, magnetism, elektricitet, röntgenstrålar etc., etc., var och en manifesterande sin egen vibration utan att inkräkta på de andras.

Varje solstråle innehåller många olika färger som vardera har sin speciella vibrationshastighet och likväl tränger ingen ut de andra. Genom lämplig laboratorieutrustning  kan varje slag av ljus skiljas från de andra och strålarna således delas upp. Skillnaden mellan färgerna beror helt enkelt på etervibrationernas olika hastighet.

Det materiella planet, med vilket vi alla är bekanta, har naturligtvis också sina sju underplan och likaså sina sju gånger sju underavdelningar, vilket alla sju planen har. Till en början vill vi alla tro att vi känner till alla slag av materia, men detta är långtifrån sant, ty vi känner endast till ett fåtal former. De ockulta lärorna förtäljer att på vissa stjärnor och på en del planeter tillhörande vår egen kedja, finns det livsformer och materieslag vars vibrationer ligger lika mycket lägre än de tätaste materieslag vi känner till som de tunnaste gasernas vibrationer ligger över oss. Samma läror informerar oss också, att det på andra världar, och att i viss utsträckning även på vår egen, existerar livsformer och materieslag lika mycket högre än de högsta gasformer vi känner till, som dessa är högre än de tätaste materieslagen vi är bekanta med. Detta är ett häpnadsväckande påstående, men varje ockultist vet att det är sant.

Inom fysiken klassificerade man tidigare materien enligt följande: (1) fasta kroppar; (2) vätskor; (3) gaser. Men den moderna vetenskapen har funnit många former av materia som är mycket tunnare än de finaste gaserna. Man kallar numera denna fjärde grad "ultra-gaser". Men ockultisten vet att bortom detta fjärde underplan av materia, finns det tre andra, ännu finare underplan, vars existens vetenskapen för närvarande inte har någon aning om.

Strax ovan oss i skalan av manifestationsplan finner vi krafternas plan eller den eteriska regionen. Utanför den ockulta vetenskapen är mycket litet känt om detta plan, ehuru den fysiska vetenskapen de senaste åren trängt in på detta område. Atomforskningen leder till ökad kunskap om detta manifestationsplan. På krafternas plan finns det krafter som ligger långt under skalan för de naturkrafter som människan känner till. Men samtidigt finns det ett stort antal av naturens finare krafter långt ovanför skalan, vars existens vetenskapen inte ens anar. Det är dessa finare krafter som ligger bakom många av den ockulta vetenskapens under. Särskilt den kraft som kallas "prana" eller "livskraft" spelar en viktig roll i alla ockulta fenomen. Högre upp på skalan, ovanom krafternas plan, ligger astralplanet vilket vi i fortsättningen skall sysselsätta oss med.

Kap 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-25 11:13 #1 av: [yodhe]

 

Tack för en bra artikel!

På krafternas plan finns det krafter som ligger långt under skalan för de naturkrafter som människan känner till. Men samtidigt finns det ett stort antal av naturens finare krafter långt ovanför skalan, vars existens vetenskapen inte ens anar.

Undrar, hur långt har man kommit i atomforskningen sedan denna artikel skrevs? Intressant...

Anmäl
2010-02-25 12:09 #2 av: Aldebaran

Jadu, artikeln skrevs ju för en 70-80 årsedan ca...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-25 20:09 #3 av: [yodhe]

 

Jaha, lite framsteg borde man ha gjort då??

 

Anmäl
2010-03-08 18:00 #4 av: rore

Jag ger mig på att läsa tvåan också,, kanske att det klarnar,,,,

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-03-08 18:20 #5 av: rore

Vibrationerna,,,,höga, låga.

Vad vi känner, tänker,sänds ut som signaler, på det ena eller det andra sättet. I tal, kroppspråk,,,,,allting är vibrationer,,  

Allting finns här och nu,, beroende på vilken frekvens vi använder,och vilken vi fångar upp,

(eller kan använda) kanske blir mer korrekt. För visst använder vi oss av detta även i daglig livet??

I mötena med våra nära och kära,, har vi en speciell frekvens. I mötena med andra mer okända mäniskor kanske vi neutraliserar oss,, håller distans,, 

Men vad vet jag,, jag svamlar nog mest just nu.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-26 10:00 #6 av: rore

"Några av de gamla ockultisterna försökte förklara detta förhållande för sina elever genom att citera en aforism av en mycket uppburen gammal lärare: "Ett existensplan är inte en plats utan ett tillstånd". Inga ord kan bättre förklara den korrekta uppfattningen av ett "plan" i ockult betydelse."

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-26 12:41 #7 av: Aldebaran

sedär.. vi går tillbaka i artiklarna och hittar små godbitar..

Visst är det en bra förklaring.. "Ett existensplan är inte en plats utan ett tillstånd".

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-26 12:44 #8 av: rore

Men absolut,, fantastiskt!!Flört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-05-26 18:26 #9 av: Moonwing

#7 ..den här tröskeln har inte alla..sajterOskyldig, kommit över än..tänka sig..Tungan uteSkrattande..tänk vad man skulle förstå mycket..om tex "Jesus", Gud"..etc..uj,uj...Foten i munnenSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-05-28 12:33 #10 av: Ghosthunter

Intressant. Eftersom jag är så inne på spöken/andar (inte svårt att räkna ut va?Tungan uteSkrattande) så får det mig att tänka på att dom befinner ju sig i en högre frekvensnivå än vad vi gör. Emellanåt så kan vi uppnå denna frekvens och då ser vi dom. Hade vi ständigt varit på samma frekvens som dom så hade vi förmodligen sett mera döingar än levande när vi går ut på stanFlört

Eftersom det mesta handlar om 7 plan och underplan o.s.v så får det mig att tänka på det magiska talet 777....ett samband kanske??

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2010-05-28 12:44 #11 av: Aldebaran

japp! det är ett mycket bra samband... Glad

 

Men spöken i allmänhet är ju ofta inte = "döingar"

Fortsätt läsa denna serie så får du en klar bild av varför...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-28 18:05 #12 av: Ghosthunter

Ja, döingar var bara en lite mer skämtsam benämningSkrattande

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2010-05-28 18:26 #13 av: Aldebaran

jag hajjar  de dö.... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-05-28 20:45 #14 av: Moonwing

Ja om man grovt sagt måste jämföra med något, så som vi förändras fysiskt, hela tiden-cellerna byts ut etc..är det ju inte så svårt att det skulle vara lika med allt i universum!

Fantastiskt mycket lättare att förstå varför existenser, får "annan form",...hela tiden...när man inser det..Flört..två kan bli en..en kan bli fler..fler kan bli allt(-et)!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-01-04 20:26 #15 av: iMrtin

Magi och svartkonst varnas det för i Bibeln, inte helt utan orsak.

Anmäl
2014-01-13 18:50 #16 av: Moonwing

#15 Nej, du har rätt. Man bör vara försiktig vid all "onaturlig" kontakt med den sk Astralvärlden, inom Teosofin varnas starkt för att använda olika krafter eller förmågor för själviska syften, eller i sammanhang man inte har kunskap i.

Kanske är denna artikel något för dig? Cool

http://existens.ifokus.se/articles/4f35c6f8d4ebea0aeb000106-astralvarlden?articles-3

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-01-14 19:42 #17 av: Aldebaran

hela serien om astralvärlden är mycket bra...  :)


Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2014-01-14 22:28 #18 av: Moonwing

Ja, Alde..verkligen! SkämtarHela Exi är en underbar grotta av info...Glad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-01-15 07:07 #19 av: Farwuq

Jag läser och lär.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl