Livsåskådning

Den judiska lärans

2010-02-12 20:03 #0 av: [yodhe]

Den judiska lärans förlagor för den kristna religionen, enligt den esoteriska/teosofiska läran

 Låt oss nu ta kabbalan och se hur ett av de teosofiska systemen, det judiska, framställer mysteriet om hur det omanifesterade frambringar det manifesterade, hur materia, tid och rum - i betydelsen materiell utsträckning - uppkom ur det som är fortvaro utan början och slut. Men låt mig först anföra ett citat ur Kena-upanishaden. Den säger angående det outsägbara mysteriet:

Ögat når det inte, språket når det inte, och inte heller tanken når det. Sannerligen, vi vet inte, och kan inte heller säga, hur man skall meddela undervisning om det. Det är olikt det kända, det är bortom det okända. Så har vi hört av forna tiders människor, ty det är de som undervisat oss.

Shankaracharya, Indiens kanske mest bekante uttolkare av upanishaderna ( en del av den vediska litteraturen) och det på dessa byggda, underbart vackra filosofiska system som kallas Vedanta, säger i en kommentar till Aitareya-upanishaden:

Denna Etthet, ensam och för sig själv, är höjd över all dualitet. I den framträder inte de otaliga illusoriska gestaltningarna av overkliga kroppar och förhållanden, som i detta universum av bara skenbar verklighet. Ettheten är lidelsefri, stilla och ren. Den kan bara uppfattas om den inte förbinds med någon som helst egenskap. Den är omöjlig att nå med ord eller tanke.   

Kabbala är det traditionsenliga lärosystem som meddelades av de judiska vise. Den Hemliga Lärans alla grundläggande lärosatser. Kabbalan är avfattad på ett ofta sällsamt och ibland lustigt språk, som på sina ställen når en sublim upphöjdhet. Vad har Sohar( som betyder "glans" att säga om det sätt, på vilket de judiska religiösa böckerna bör studeras? Sohar, som är den andra av de stora böcker som återstår av kabbalan, säger:

Ve den son av människan som säger att Torahn (den hebreiska bibeln, särskilt Pentateuken, eller snarare denna bibels fyra första böcker med uteslutande av den femte, Deuteronomium) bara innehåller allmänna uttalanden och vanliga berättelser. Om så vore fallet, skulle vi av vår egen tids profana skrifter kunna ställa samman ett lärosystem som ingav större vördnad.

Om Lagen bara innehåller vanliga ting, då finns det ädlare tankar i profana lagsamlingar. Låt oss i så fall göra ett urval ur dem, och vi kan utarbeta en ännu bättre lagsamling. Men nej! Varje ord i Lagen har en upphöjd betydelse och är ett himmelskt mysterium....

Det förhåller sig med Lagen som med de andliga änglarna. När dessa steg ner till jorden måste de iföra sig jordiska höljen, eftersom de varken skulle kunna kvarstanna här eller blivit förstådda, om de inte gjort så. När Lagen förstås av oss, och berättelserna är dess klädnad....

De som förstår ser inte på klädnaden utan på kroppen (den esoteriska betydelsen) därunder. De visaste, den himmelske kungens tjänare, de som vistas på berget Sinai, ser dock inte till någonting annat än själen -

D.v.s. till den grundläggande hemliga lära eller heliga visdom som döljs under "kroppen", under bibelns exoteriska berättelser. Nu för tiden bråkar man om exoteriska oväsentligheter, om sådant som har sin grund i människornas egoism, om den kristna kyrkans dogmatiska läror - som alla sannolikt är byggda på forntida hedniska esoterisk filosofi. Det är då ytterst beklagligt att man inte vet och förstår att den kabbalistiska läran som den uttrycks i Sohar är sann, ty under varje klädnad finns livet. Liksom Jesus undervisade i liknelser, så skrevs bibeln på bildspråk, i liknelser.

Ur "Den Hemliga Lärans grundtankar"

Av G de Purucker

Anmäl
2010-02-13 17:51 #1 av: Hukanson

Världens vagga kanske det kan sägas om det du beskriver. En vishetslära och en Lag.

Tror du att denna är samma och ofäränderlig eller har den en "kropp" som förändras?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-13 19:22 #2 av: Aldebaran

"Nu för tiden bråkar man om exoteriska oväsentligheter, om sådant som har sin grund i människornas egoism, om den kristna kyrkans dogmatiska läror - som alla sannolikt är byggda på forntida hedniska esoterisk filosofi".

Visst kan man sköjna likheterna i alla möjlig religioner om man bara ger sig lite tid, särskillt våran kristendom jämfört med dom religioner som fanns i Europa vid kristendomens födelse...

Tack för en intressant artikel har själv denna bok av Purucker , men ännu inte hunnit läsa så mycket ur den...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-25 20:24 #3 av: [yodhe]

 

# 1 Nej, kroppen som man här beskriver, är den del som jag tror aldrig förändras,

Beklädnaden däremot är ju det vi människor skapar som en del av vårt sätt att tro..

Anmäl
2010-02-25 23:47 #4 av: Mickelberg

Vad är kabbala eller vad dte hette?

Anmäl
2010-02-26 00:12 #5 av: Aldebaran

En livsåskådning

Pröva läs detta Kabbala

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-26 16:04 #6 av: Mickelberg

Livsåskådningen kan ju vara hur varje enskild person ser på det. Har läst Kirkegaard bland annat.

Anmäl
2010-02-26 18:34 #7 av: Aldebaran

precis, det finns ju lika många sätt at se på sanningen som det finns olika människor.Var och en kan ju ha sin syn/tolkning på denna sanning..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.