Själens resor

Kap 4 Kabbala - Kristendomen - Healing

2010-01-26 16:56 #0 av: [yodhe]

De sju heliga sanningarna Yttre kraft; De tre lägre nivåerna är här styrda av den yttre påverkan vi gör med kraftfälten i vår kropp.

 

Nivå ett: Detta kraftfält i de tre arketyperna stamchakrat ( Muladhara), dopets sakrament, och sefirath Shekhinah, har begreppet "Allt är ett". Denna rot, början, har vi i att lära oss respekten gentemot den biologiska familjen, personlig moral, detta i sig är en symbol för vårt enade samband med allt levande. Om vi i någon form skadar och betraktar andra människor som annorlunda eller mindre värda, gäller då även dig själv, skadar vi anden och i den också vår kropp. I sig är då detta en andlig utmaning för alla människor.

I dopet anses det att man tar sig ett ansvar både fysiskt och andligt, dess fysiska välgång handlar om det liv barnet får av alla familjemedlemmar, såsom stöttning osv. Den andliga delen är mycket styrd av vår tro i huruvida vi har valts in i familjen av den Gudsplan som ska ge oss de lärdomar vi behöver. Dopet i sig är mer en symbol för detta att acceptera dessa faktorer. Att bryta dess mönster om ursprungsfamiljen ger effekt på denna nivå genom att vi förnekar den högre sanning som för ner ren energi.

I Kabbala styrs detta av Shekhinah som vi vet står för den " gudomliga närvaron". Den är porten till  " Alla som inträder måste träda in genom denna port"(Zohar 1:7b) man kallar den "Israels heliga förbund", i detta kallar vi den stamchakrat för det mänskliga energisystemet. Och i denna antydan menar jag att vi måste hedra vår familj och alla mänskliga samfund.

Nivå två: I relationsnivån som detta är, chakrat (Svadisthana), nattvardens sakrament, och sefirah Yesod, handlar det om att " hedra varandra". Tyngdpunkten i det ligger i att hedra alla kontakter, såsom äktenskap, vänskap, även yrkesmässiga relationer som skapar ekonomiska aktiviteter, med både integritet och respekt. Kränkningar i dessa relationer ger skador på vår ande och kropp. Detta att våra olika relationer spelar stor roll för vår utveckling som ger mognad att utföra ändamålet med vår vistelse på jorden, är ganska uppenbart. Vi behöver varandra och att då se andra som sin finende skapar stagnation med syftet. Att skapa acceptans med våra medmänniskor genom att se den underliggande orsaken för varje enskild persons agerande gentemot oss själva, orsak och verkan, ger frihet, för hur vi hanterar dessa relationer har sin grund i denna nivå.

Yesod i detta förkroppsligar relationerna på denna nivå, genom sin fallos att " så ett frö", skapa materia ur energi, potential i form. Skapandet med dualitet går genom ömsesidig handling till hur livet uppstår. Ur det heliga förbund skapar vi band till andra och genom detta dras vi till de människor som gör det möjligt att utvecklas. Om vi bryter löftet vi angett i denna nivå, skadas anden, men i endel fall behöver vissa omval göras, då det förekommer skilsmässor, det i sig är inte skadligt, utan det är Hur vi bryter löftet, med vilket beteende som påverkar oss.

Nivå tre: Detta " hedra dig själv", chakra (Manipura), konfirmationens sakrament och sefirot Hod och Nezah. Att utveckla självkänsla och respekt, vår överlevnadsinstinkt finns här, den rena instinkten styrs av denna nivå, från fysiska hot och negativa energier av andra människor tas in här. I detta med konfirmationen menas att man tar ansvar för hur vi kommer att utvecklas som personer. Som en initiation eller myndighetsceremoni in i vuxenlivet tjänar detta syfte, om man hoppar över detta kan det ta sig uttryck i ett behov av att ständigt kräva uppskattning, vilket kan leda till osund identifikation, som olämpliga gänggrupper. För att nå sin inre andliga guide krävs det att detta med självaktning och självkänsla är uppnått. Detta i att läka sig själv spelar en stor roll i denna nivå, att sakna självrespekt skapar här rädsla för ensamhet, att bli övergiven, vilket gör det svårt att bevara relationer som berör, dessa blir oftast väldigt sköra och få. Att ha en hederskodex är av stor betydelse för att skapa en frisk kropp. Utan heder - ingen hälsa.

Symboliken för Nesah är uthållighet som går utanför den fysiska kroppens kapacitet, denna kraft skapas när vi accepterar livet som det är, kraften går förlorad i det att vi känner meningslöshet och saknad efter någon/något, en tomhetskänsla. Ansvaret för detta ligger alltid i vad du åstadkommer själv med ditt liv. Hod har den symboliken i majestät eller integritet, den energi som ger oss kraft att överskrida Jaget och dess gränser för att nå förbindelse med vår andliga auktoritet. För att bejaka detta krävs en utveckling av uppskattning och en positiv attityd till allt vi har och livets gåvor.

 

Nesah och Hod ses som människokroppens ben i symbol. Det manliga och kvinnliga behöver en inre dualitet för att utveckla andligheten som en enhet, utan självkänsla och integritet kan vi inte lära oss " stå på våra egna ben", vare sig symboliskt eller fysiskt.

 Källa: " Andens anatomi" Carolina Myss

Skrivet av Yodhe

Anmäl
2010-01-26 17:10 #1 av: [yodhe]

 

Bild för artikeln....

Anmäl
2010-01-26 17:10 #2 av: [yodhe]

 

Bild för artikeln....

Anmäl
2010-01-26 18:19 #3 av: Loet_old

Verkligen intressant företeelse med dopets,nattvarden,konfirmationens förbindelse med våra tre nedersta chakran. ja allting hänger ihop på något sätt som man inte har reflekterat över.

Tack yodhe verkligen intressantGlad

Anmäl
2010-01-26 21:27 #4 av: [yodhe]

 

Tack Loet!

Visst är det, man får som en annan inblick i själva systemet och hela funktionen, syftet blir klarare..

Anmäl
2010-01-27 00:59 #5 av: Moonwing

Tack för jättefin läsning, yodhe!Skrattande

Det som är så fint med artiklarna, är att just symboliken öppnar insikten genom sina liknelser-som honung för själen, skulle jag vilja påståTungan uteFlört

" Som en initiation eller myndighetsceremoni in i vuxenlivet tjänar detta syfte, om man hoppar över detta kan det ta sig uttryck i ett behov av att ständigt kräva uppskattning, vilket kan leda till osund identifikation, som olämpliga gänggrupper.

För att nå sin inre andliga guide krävs det att detta med självaktning och självkänsla är uppnått..."..

..härlitt!SkämsFörvånad

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-27 10:01 #6 av: Aldebaran

Tack för en mycket intressant läsning Y...  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-27 13:54 #7 av: [yodhe]

 

Varsågoda!Glad

Anmäl
2010-02-09 14:16 #8 av: rore

Tack yohe!

Läser visst lite baklänges jagSkäms,, mycket intressant,,

Bokmärker dessaTungan ute

De tål att läsas igenFlört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-02-09 18:48 #9 av: [yodhe]

 

Vad bra rore, det gör det...

Anmäl
2010-02-09 22:50 #10 av: Aldebaran

Man kan göra en intressant koppling till mellan dom tre lägre nivåerna.

Nivå ett: Biologisk/Fysisk

Nivå två: Rellationer, kränkningar dvs känslor/ Astarlplanet eller som det också kallas Emotionalplanet

Nivå tre: Utveckling av självkänslor, respekt instinkter hör ju som bekant Mentalplanet till....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-02-09 23:20 #11 av: [yodhe]

 

Tack Alde!

Precis, det var lite det som var tanken med artiklarna, att koppla ihop det med samma tänk som teosofin för att försöka förstå  helheten, jag är ju sån, behöver alla pusselbitarna för att förstå allt.....

 

Anmäl
2010-02-09 23:31 #12 av: Moonwing

..jag med, yodhe..därför är detta en fantasisk sajt med massor möjligheter!Skrattande

..syndTyst bara, att man måste ha såååå mycket tålamod..uj,uj..Tungan ute

..ibland vill man bara veta, allt.. nu!Tungan uteSkämsTyst..hi,hi!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-02-09 23:41 #13 av: [yodhe]

 

Precis Wingen! tur att vi är såååå överens...hehehGlad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.