Själens resor

Kap 3 Kabbala – Kristendom – Healing

2010-01-20 14:48 #0 av: [yodhe]

Här fortsätter jag med sambanden av kap 2. Den symboliska kraften i de tio sefirah för självläkning.

 

Livets träd kallas de tio sefirah, och är en väldigt komplex lära som har haft århundraden på sig att utvecklas. Under medeltiden ansågs symboliken med de tio sefirah vara jämställda med egenskaper och sex av dessa står parvis varpå de tio kan ses som sju egenskaper. Man anser att sefirah är en liknelse av ett upp och ner vänt träd med rötterna i himlen. En annan betraktelse so ses som en bild av den gudomliga läran är att " människan är skapad till Guds avbild" enligt Daniel Chanan Matt i The Zoar; The Book of Enlightenment.

 

Judendomen är den religion som har den mest abstrakta synen på Gud, som ses av Jahve, vilket man inte ser som en inkarnerad profet, till skillnad från kristendomen med Jesus, hinduismen med sina många gudar som steg ner på jorden, Buddismen med sin Siddharta.

De tio sefirah kan ses som arketyper (bild, symbol)av en människa, de ses även som egenskaper och de vägar tillbaka till Gud. Man jämställer varje egenskap som Kungens kläder - plagg för att inte bländas när man betraktar källan, det gudomliga ljuset, alltså att inte titta rakt in i solen.

Genom att utveckla de tio sefirah med bön, kontemplation och handling kan man av det upp och ner vända trädet uppstiga till gudomlighet, som man då anser är syftet med symboliken i Livets träd. I och med dessa symboliker kan man här jämställa likheterna mellan sefirah, sakramentet och chakrana. Skillnaderna på de tre är numreringen på krafterna, chakrana och sakramentet startar vid basen, längst ner, medans i Livets träd räknar man uppifrån (rötterna som når upp till himlen) och neråt.

Här följer de tio symbolerna av sefirah;

 • Keter: ibland stavat Kether Elyon) - Guds översta krona, som representerar den del av det gudomliga som blåser liv i den fysiska verkligheten. Denna sefirah är den mest odefinierade och därför den mest allomfattande. Det finns ingen identitet och inga särskiljande drag i denna begynnelsepunkt mellan himmel och jord.
 • Hokhmah: - visdom. Denna sefirah representerar kontaktpunkten mellan gudsmedvetandet och den mänskliga tanken. Genom denna energi börjar materien ta form; formen föregår den egentliga manifestationen. Denna sefirah skulle, i nutida jungianska termer, kunna förknippas med den omedvetna energi som kallas animus, eftersom den har en manlig prägel. Den står i par med den tredje sefirah, Binah.
 • Binah: - insikt, förståelse och Guds intelligens. Binah är också den gudomliga modern, livmodern där allt förbereds för födelsen. Detta är anima-motsvarigheten till Hokhmah.
 • Hesed: - Guds kärlek och barmhärtighet; också storhet. Denna sefirah står i par med den femte sefirah, Gevurah.
 • Gevurah: (också kallad Din) - makt, dom och straff. Hesed och Gevurah betraktas som Guds högra och vänstra hand. Dessa två egenskaper balanserar varandra.
 • Tif´eret:( också kallad Rahamin) - Medkänsla, harmoni och skönhet. Denna sefirah betraktas som trädets stam eller, för att använda en jämförbar symbol, trädets hjärta.
 • Nezah: (också kallad Netsah) - Guds uthållighet. Denna sefirah står i par med den åttonde, Hod och tillsammans symboliserar de kroppens ben.
 • Hod: - Guds majestät. Tillsammans bildar Nezah och Hod Guds högra och vänstra ben. De är också källan till den profetiska gåvan.
 • Yesoden: - fallosen, Guds livsalstrande kraft, som får energin att anta fysisk form. Denna sefirah kallas också den rättfärdige, vilken i Ordspråksboken 10:25 omnämns som " en grundval som evinnerligen består.
 • Shekhinah: (också kallad Keneset Yisra´el och Malkhut) - det kvinnliga, Israels heliga förbund. Hela Israel är hennes lemmar (Zohar 3;23 1b). Shekhinah är kvinnlig och bildar motvikt till Yesods manliga energi. Den har många kvinnliga namn: Jorden, Månen, Rosen; Edens lustgård. Detta är den i jorden rotade livskraften som ger näring åt allt levande.

För att väcka människans själ krävs att man väcker Tif´eret (medkänsla) och Shekhinah (det kvinnliga) som en sammansmältning. När detta sker bildas det en andlig detaljerad karta och tar över det abstrakta.

Redan nu kan man skönja en helhet av de tre symbolikerna av sefirah, chakrana, sakramentet, och den teologiska vetenskapen om kroppen, själens, andens helande. Genom kombinationerna i de tre ser vi, med insikten att hela kroppen, kan vi antingen, göra nytta eller försvaga den Man har i detta ett val.

 

Hur de tre samverkar;

Vi vet nu att dessa tre egenskaper kan verka antingen med eller emot, men vi föds med denna sanning vilket vi i vår utveckling har förträngt. Som jag ser det behöver ju kroppen och anden energi, och för att öka den är dessa tre med sin samverkan ett bra sätt att tillföra kraften. I den första nivån lär vi oss acceptansen i en grupp, familjen. När vi växer upp lär vi oss att förstår den påverkan av att med de val vi gör baserade på antingen tro eller rädsla har det åverkan på kroppen både mentalt och fysiskt.

Alla tre syftar på att om man tänker, handlar med rädsla eller negativ energi, så styrs vi bara av den egna personliga viljan, inte den universella gudomliga energin, som karma i den österländska tron, där man då behöver " kalla tillbaka anden" från den rädsla som utlöste den. I den kristna tron gör man det genom bikten, i judendomen kallas den för en " falsk gud". Här tillkommer också förståelsen av materian för att kunna förstå den samverkan vi behöver i denna utveckling. Av påverkan på det förflutna, vet vi att bindningar med rädsla har betydelse för hur livskraftens styrka arbetar med kroppen. Det finns tre sanningar om detta som påverkar både andlig tradition och medicinska intuitioners principer.

 • 1. Att leda anden på villovägar får följder både för kroppen och livet i stort
 • 2. Varje människa kommer att möta en rad svårigheter som prövar hennes trohet mot himlen. Dessa prövningar brukar komma i form av att den egna källan till kraft sinar; att man förlorar förmögenhet, familj, hälsa eller världslig makt. Förlusten utlöser en troskris och tvingar en att fråga: "Vad eller vem är det jag tror på?" I vems händer har jag befallt min ande?"
 • 3. För att kunna styra anden på rätt väg och bli frisk måste man vara villig att frigöra sig från det förflutna, rensa sin ande och återvända till nuet. "Tro som om det är sant nu" är ett andligt bud från Davids bok om att leva i nuet.

 

Med de prövningar vi får utstå följer ett förutbestämt mönster av den fysiska verklighet från dessa tre traditioner, för att förstå detta med hur energiernas blockering fungerar kan man se i den följd som t.ex. chakrana gör med roten (basen) upp till kronan (andlighet), ofta så ser man att det fysiska svårigheter som uppstår, följer i samma led. När vi nu jämför dessa tre, ser vi en symbolisk livskarta som vårt medvetande kan arbeta med för att starta en läkningsprocess.

Källa; " Andens anatomi" Caroline Myss.

Skrivet av Yodhe

 

Anmäl
2010-01-20 14:56 #1 av: [yodhe]

Livet träd i uppbyggnad:

Anmäl
2010-01-20 15:19 #2 av: Mirjami-78

Väldigt intresant.Glad Får läsa igenom det hela igen när jag är hemma och återkomma.

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-20 16:58 #3 av: Aldebaran

Tack för en mycket intressant artikel Y...

Återigen kan man se sambanden och siffran tio..

som inte är annat än dom sju strålarna + dom tre princieperna

Vilja - materia och medvetenhet Kaske bättre igenkända så som Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Siffran 10 går ju också som bekant igen i 10 Guds bud, som om man tittar på dem mera esoteriskt kan skönja livsprincieprna och naturlagarna för livets uppkomst samt utveckling...

 

              

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-20 17:04 #4 av: [yodhe]

Tack!

#3 Precis, allt i tio hänger ihop, det är lite syftet med den här sammanställningen, att kunna se helheten i sammanhanget.. av allt,

även nummerologi har stor betydelse i detta, varje siffra har en egen betydelse för vårt sätt att agera....kan ta det i ett separat inlägg senare om det finns intresse, har en del och skriva om det med....

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.