Adyar

Förälskelse forts.

2010-01-18 22:06 #0 av: Aldebaran

Ett stort antal människor känner sig hemlösa eller famlar i blindo på det sexuella området

 

Innan jag går vidare, vill jag gärna göra läsarna uppmärksamma på att föreliggande analyser är helt opartiska och att jag naturligtvis inte är någon personlig motståndare till "förälskelse", liksom att dessa analyser givetvis inte på något vis skall vara någon nedsättande kritik av det stora flertalet personer, män och kvinnor, vilka ännu har en medfödd mottaglighet eller naturliga anlag för denna "ockupation" av medvetandet. Jag önskar endast tvärtom belysa problemen opartiskt, så att var och en kan få en klarhet över den gängse villfarelserna i fråga om sådana realiteter, som i det dagliga livet behärskar individens tillvaro, så att de får vetskap om vad de verkligen ser och bevittnar.

Självfallet är "förälskelsen", såsom jag redan påpekat ett naturligt fenomen, som i den zon, där den hör hemma, och för de individer, i vilka den blomstrar, kan skapa den för dem för tillfället högsta salighetsnjutningen eller högsta livsglädjen, varjämte den ju inte på något vis kan undvaras i fortplantningens eller befruktningens tjänst. Men det tjugonde århundradets mänsklighet lever i en zon, där förälskelseförmågan är mer degenerad än någonsin, i det att många människor, såväl inom som utom äktenskapen, mer eller mindre har mist denna förmåga och därför befinner sig på ett stadium, där de i motsvarande grad mer eller mindre känner sig hemlösa, famlar i blindo och lever i okunnighet om sitt eget tillstånd. Att de just håller på att "utdrivas" från paradiset, dvs. utdrivas från det djuriska paradiset, från djurriket; att de håller på att omskapas från djur till människa och att deras organ håller på att ombildas för ett helt nytt medvetandetillstånd, där "förälskelseförmågan kommer att vara avlöst av "kärleksförmågan", detta vet de ännu inte något verkligt positivt om. Förvillade och urspårade individer, olyckliga äktenskap, perversiteter och sinnessjukdomar är utomordentligt vanliga företeelser på det sexuella området. Därför kan jag naturligtvis inte undgå att beröra detta tillvarons högsta problem här i denna bok, som är en kortfattad framställning av världsplanens mål och bestämmelse, dess struktur och mening.

Men då en ingående redogörelse ensam skulle fylla ett helt band, tillåter inte utrymmet här en sådan, Varför jag måste hänvisa till "Livets bok". Här kan jag alltså endast till läsarens stöd gen några små orienterande glimtar. Samtidigt vill jag gärna lugna läsaren med att framhålla, att de som lever i ett lyckligt äktenskap eller i en lycklig förlovning naturligtvis inte behöver ägna sin uppmärksamhet åt dessa rader, vilka är i verkligheten endast är skrivna med tanke på människor, som idag pinas under sexualismens sönderslitande villfarelser, människor som lever i fullständig okunnighet om de krafter och anlag, av vilka de modlöst och viljelöst måste låta sig behärskas och ledas till avgrunden, just till följd av sin fruktansvärda okunnighet om livet och dess underbara lagar och bestämmelser.

Sådana människor kan man endast hjälpa genom att ge dem en bild av de faktiska förhållandena och söka att få dem att förstå vad det är, som det i själva verket upplever och vilken roll de är med och spelar i världsplanen. För att uppnå denna kunskap måste de vänja sig att betrakta "förälskelsen" sakligare eller vetenskapligare än vad författare, poeter eller moralväktare inom förälskelsens egen zon gör, när de tolkar och lovprisar "förälskelsen"  och förlänar den just den kärlekens gloria, varmed den skall stråla för de väsen, hos vilka den ännu inte blivit ett tillryggalagt stadium. Men livet har långt många högre mål och zoner i beredskap åt människan än de som befordrar ägobegär och egoism. Och människan måste alltså lära sig att förstå, att förälskelsen visserligen är gudomlig och naturlig i den zon, där den är en oumbärlig faktor, men att ingenting motsäger det faktum, att den nyktra och sanna verkligheten avslöjar den som en kulmination av egoismen och dennas mörka zon, "djurriket", smärtornas, lemlästningarnas och sorgernas hemort. Och livet har en långt större plan med sexualismen än enbart befruktningen och kärlek till ett enda väsen; det har något långt högre och skönare att "ockupera" individen med än bara "förlovning": Denna "ockupering" är "den Helige Ande" och dess strålglans: osjälviskheten eller "allkärleken".

Det är detta, som i Bibeln kallas "himmelriket", där man "icke tager till äkta" och där det icke är sorg, klagorop och lidande.

                 

                                 33 Kap i Logik av Martinus

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-18 22:14 #1 av: Tride

Jag kommer att tänka på våra chakran och strävan efter att harmonisera energierna såväl inom varja chakra som i funktionen/flödet mellan dem.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-18 22:30 #2 av: [Jeremina]

Nu ska jag fika så ska jag läsa detta i lugn och ro och återkommer när ett avsnitt av efter serien "Medium" på Tv4 + är slut 23.00 Flört

Anmäl
2010-01-18 23:10 #4 av: [yodhe]

 

Den här är bra,

För att uppnå denna kunskap måste de vänja sig att betrakta "förälskelsen" sakligare eller vetenskapligare än vad författare, poeter eller moralväktare inom förälskelsens egen zon gör, när de tolkar och lovprisar "förälskelsen"  och förlänar den just den kärlekens gloria,

Mycket dravel kommer ut av detta, lite mer realism och verklighet skulle inte skada, för att få människor att bygga upp en större förståelse för vad man utsätter andra för i en relation, tålamod är nog det som saknas mest idag.

Gräset är inte alltid grönare på andra sidan, det är lätt att försköna en upplevelse och tro att den skulle bli bättre...en relation är ett arbete som måste fortgå hela tiden..

Anmäl
2010-01-19 00:46 #5 av: [Jeremina]

Jag vet inte om jag har något mer att tillägga än det jag skrev i första inlägget om förälskelse.

På något sätt känns det som om jag inte har något att göra i denna diskussion då jag är så långt borta från detta tänkande.

Tack för mig här i tråden Tyst

Anmäl
2010-01-19 08:17 #6 av: rore

Tack Alde! Måste fnurrla ett tagSkämsFörvånadFoten i munnen

Många olika tankegångar som väcks här inom migCool

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-01-19 20:03 #7 av: Moonwing

..hittade lite matnyttigt på wikipedia !

Kärlek skulle kunna definieras i fyra olika former: eros (grekiska), agape (grekiska), philia (grekiska) och libido (latin).

Eros

Eros är en kärleksgud i den grekiska mytologin, och symboliserar den romantiska och lidelsefulla kärleken, kärleken som aldrig mognar och växer upp. Eros motsvarighet inom den romerska mytologin är Amor, även kallad Cupido. Eros gestaltas symboliskt ofta som en bevingad barngestalt – en erot, även kallad amorin eller kupidon.

Agape

Står för den förutsättningslösa kärleken, den självutgivande formen av kärlek och har ingen sexuell underton. Agape står också för hur (den kristna) Gudens kärlek är gestaltad i relation till människan, och hur människor ska älska Gud och varandra. Den latinska motsvarigheten är Caritas; den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling.

Philia

Står för syskonkärlek (utan erotisk eller sexuell underton). Philia är ett begrepp för kärleken till sina släktingar, blodsbandet. Se även platonsk kärlek, vänskap.

Libido

Är den sexuella och fysiska kärleken, vår könsdrift. Sigmund Freud benämnde den energi, livsdriften, människan fick ur sin könsdrift med det latinska ordet Libido. Motsatsen och komplementet till libidon var enligt Freud dödsdriften, Thanatos. Thanatos är aggressionen, den självdestruktivitet som vänds utåt mot andra.

 

Källa; Wikipedia

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-19 20:13 #8 av: Moonwing

Hittade detta i texten som förunderligt nog talar för att Martinus..förmodligen.."förlorat sig i sexuella höjder", någon gång..annars skulle han nog ej kunnat beskriva detta..vad tror ni?Skäms

 

" ..Och människan måste alltså lära sig att förstå, att förälskelsen visserligen är gudomlig och naturlig i den zon, där den är en oumbärlig faktor.."

"... men att ingenting motsäger det faktum, att den nyktra och sanna verkligheten avslöjar den som en kulmination av egoismen och dennas mörka zon, "djurriket", smärtornas, lemlästningarnas och sorgernas hemort.."  ..Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-19 20:33 #9 av: Aldebaran

kanske, men här pratar han väl om förälskelsen.

Sedan ang. sex så är det väl bara att titta sig omkring hur det ser ut ute i världen idag, det enda som säljer är sex. TOM hem i TV:N på bästa sändningstid för ungar... Big brother, Paradise hotel etc etc..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-19 20:36 #10 av: Tride

Sex o våld säljer, ja. Mysig planet vi har hamnat på.Obestämd

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-19 21:10 #11 av: Aldebaran

så är det ju..

sedan lever ju miljoner å åter miljoner kvinnor under förhållanden som gör att om dom så mycket som tittar åt en en annan man så löper dom risk att bli dödade. Inget att hymla om, det sker ju även här i sverige...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-19 22:00 #12 av: [yodhe]

 

Mm, och frihet under ansvar är väl det man ska bygga en relation på, vilken det än är.....det skapar tillit,

vi är ju själva ansvariga för hur vi utvecklar våra relationer, vad andra gör kan man inte stå för....

Anmäl
2010-01-19 22:07 #13 av: Moonwing

Ja, sex i sig utan känslor är ju ren drift, men även om förälskelsen inte är en djupare kärlek-så är både den och "driften", ett beteende som faktiskt föser in både människor o djur i livslånga förhållanden-även om bara det var "parningsdrift" som startade det hela!Skäms

Jag tänker på Svanarna, kan de bli kära tro?..ändå lever de hela livet ihop, Elefanter med..även Pingviner ("gubbar i frack")..är ju ett "troget släkte"..så någon funktion..mer än för stunden måste ju förälskelsen/parningsdriften,både hos människor o djur ha!

På något vis kan man ju säga att djuren kommit lite längre då de bara har parningsdriften kvar..de har ju lagt bort besvärande känslor, även om detta inte skett medvetet.

Naturligtvis har ju förälskade människor dragit både olycka och tvärtom, på sig "i ett falskt rus"...Förvånad

Så även om vi blir "förhöjda i våra sinnen"..så måste den delen av utvecklingen väl alltid finnas med som en del på trappstegen...om inte här, så kanske på en annan planet..där de ligger efter oss i andlig utveckling. (eller har varit tvungna att "börja om")

Den delen är ju en nödvändig del av utvecklingsstegen..eller menar Martinus att alla kommer att på något sätt hinna ikapp, varandra..o hamna på samma nivå..till slut?

Sen tänkte jag..i vårt minne, finns ju också kvar det misslyckanden som tvärtom (precis som vi  känner igen gudagnistan i oss själva), som gör just oss till dom vi är..annars skulle vi ju vara som änglar, som enkom är skapade för ett speciellt syfte?

Ja,man har ju många frågor.,o man ä ju nyfiken..skulle det inte finnas "lägre stående" existenser..skulle ju inte högre heller..ha någon att hjälpa eller skapa..osv..?Obestämd

....Mmmmm.ja, en undrar ju..Tungan uteFlört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-19 22:46 #14 av: [Jeremina]

Jag har funderat och läst det ni skrivit nu och det som är vidrigt i dagens läge är detta med incest, våldtäkt, pedofili och våldsporr samt denna sexualisering av kvinnan som pågår!

Anmäl
2010-01-19 23:29 #15 av: Aldebaran

som sagt tidigare i andra trådar. Mänskligheten har nu kommit eller rättare sjunkit så djupt ner i materien som vi bara kan komma, vilket är helt enl. plan (gudomliga planen)

Allt som betyder något är makt, pengar och status

Nu vänder vi sakta oss uppåt inmtresserar oss för nya saker inom oss själva, vilket redan har påbörjats i och med Blavatsky skrev sina böcker för omkring 130 årsedan. Hon gjorde ju dessa sk. hemliga läror, som bara hade varit till för "eliten" inom olika samfund typ tex frimurarorden.

Jag är övertygad om att det inte var av en slump att hon kom med detta just då. Dom flesta länder hade under årtionderna innan infört skolplikt, så dom flesta kunde nu börja läsa och skriva samt även en del matte. Matte är ju inte enbart siffror utan stimullerar det logiska tänkandet och resonemanget....

Ur hennes offentliggörande av esoteriken så har ju olika grupperingar vuxit fram, Antroposofin (kom direkt ur teosofin) Alice A Baily sompå 40-talet redan "myntade" New Age hade ju under flera år studerat teosofi (Pasadena)...

Och nu lite drygt 100 år senare har vi otaliga grupper inom det esoteriska..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-19 23:40 #16 av: Tride

Ja, det sprider sig. Inte minst via nätet! En sträng har slagits an inom mänskligheten och börjat vibrera. Alltså: det finns hopp.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-20 15:43 #17 av: Mirjami-78

Ja jag kan bara hålla med er om att detta samhälle som vi lever i handlar väldigt mycket sex  m.m Vet inte vad som krävs för att människan ska hitta annat...Sedan om man tittar bakot i tiden så har det ju inte varit så...Inte så öppet allafal.

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-20 17:08 #18 av: [yodhe]

 

# 17 Näe, mycket var dolt förr, men mängden var nog densamma, är ju uppvuxen med tre äldre bröder, och porrtidningarna låg lite varstans kan jag säga....lite läskigt som tjej och upptäcka sex på det sättet...

Anmäl
2010-01-20 17:18 #19 av: Tride

Det fanns porr att köpa under disk hos tobakshandlarn.Skönt att den tiden är över i alla fall!

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-20 19:27 #20 av: Aldebaran

det finns väl fortfarande porr att köpa i små butiker typ tobaksaffärer..

Men nu är vi lite ifrån ämnet i denna tråd..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-20 20:01 #21 av: Tride

Ja vi skall ju vara ett forum för porrhandlare. Vad jag menar är att då var det sortimentet hemligt, men nu finns det öppet. Båda är ju tecken på att sex är en mänsklighetens stötesten.Jag kan bara hoppas på balans i detta.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-20 20:31 #22 av: Aldebaran

Du har helt rätt tride..

Den balansen kommer ju vartefter vi utvecklar oss (karmatiskt)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-20 21:45 #23 av: Tride

Ja, och upptäcker hur våra olika energier fungerar på individ-nivå och allmän/kollektiv nivå. Det var det jag menade med mitt inlägg om chakran i #1.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-20 22:41 #24 av: Mirjami-78

Men är tanken att människan ska till slut kunna leva utan alla dessa "behov"?

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-20 23:22 #25 av: Aldebaran

#24 Ja

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-20 23:28 #26 av: Mirjami-78

Ok...Men kan man se en ändring genom åren...Om man ser tex. hundra år tillbaka och nu? Jag tycker bara att människan är inne i en väldig "öppen sex period" just nu, ja med tanke på allt som visas....

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-21 00:17 #27 av: Tride

För hundra år sedan var människan inne i en "sluten sex-period." Inget skulle visas eller sägas o små barn kom med storken. Nu har det slagit över åt andra hållet, och inte har vi blivit lyckliga av det heller. Alltså hoppas jag på ett slags besinning och balans i uppfattningen.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2010-01-21 00:19 #28 av: Mirjami-78

Ja det får man ju hoppas att det blir någon gång i framtiden....Och mycket troligt att det kommer att bli så. Märker mer och mer att människan går i genom olika "stadium."

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-21 01:20 #29 av: Aldebaran

vi kommer inte att se några ändringar inom detta med sex på mångdubbelt framtida generationer..Vi är fysiska människor och materialistiska, och kommer att så vara under 1000-tals år till innan vi kanske kommer att skönja fröet till högre medvetande...Nu pratar jag större delen av mänskligheten och inte de fåtal som ev. kan tänkas ligga trappsteget före...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-21 08:04 #30 av: Mirjami-78

Ok....För om man tänker efter så ändras vi människor hela tiden. Ja börjar fatta lite mera vad det hela går ut på.....Glad

Sajtvärd på Singelföräldrar och medarbetare på Misshandel samt på Svåra tider.

Inget är omöjligt det kan bara vara mer eller mindre besvärligt!!Cool

Anmäl
2010-01-21 22:05 #31 av: [Jeremina]

#24 #25 Fy..vad tråkigt! Så har jag sagt mitt om det SkämsCool

#30 Men du behöver väl inte göra som de skriver i denna tråd. Du gör väl och lever väl som du vill och tror på det du tror på, eller? Flört Det gör i alla fall jag, och vissa här lever inte som de lär det kan jag lova Tungan ute

Anmäl
2010-01-21 22:18 #32 av: Aldebaran

#31 Hmmm nu pratar jag ju om den dag vi börjar närma oss fullkomligheten, det lär ju inte hända oss på ett bra tag.

Självklart finns det ingen här som klarar detta här och nu..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-21 22:21 #33 av: [Jeremina]

Och det är väl tur det tycker jag....Cool

Anmäl
2010-01-21 22:38 #35 av: [Jeremina]

#34 Kanske och du! Inte andlig utan medial och jag vet vem du är och du gör mig ganska besviken faktiskt som tar upp detta på det här sättet.

Jag är nästan aldrig på ÖN nu så det du skriver om måste vara gammalt!

Skriv i ditt rätta namn och du kan göra det via pm om du vill, fegis!

Anmäl
2010-01-21 22:40 #36 av: Aldebaran

Nu får vi ta och lugna oss lite. Här gäller lite ettiket när man uttrycker sig.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-21 22:48 #37 av: [Jeremina]

#6 Whatever.....jag har inte tänkt vara otrevli men jag blir arg nu ska du veta och vidare jag behöver inte bevisa något för någon och om jag tar till mig det som står här eller inte har inte med saken att göra.

Jag är sk självlärd som till exempel även Pirkkolino är så jag har det mediala helt naturligt och jag gör ingen stor sak av det nu och mina kontakter kommer dagligen och jag kan både stänga av och sätta på.

Men jag är inte intresserad av denna utveckling som människan ska gå igenom, jag lever här och nu.

Jag känner mig påhoppad av denna Tricolori utan andledning och det har ingen relevans till denna tråd utan det verkar höra ihop med pm som jag fått från en viss person vilken jag också svarat och skrivit till men med ett annat nickname som denna person har annars!

Sorry...no hard feelings!

Anmäl
2010-01-21 22:56 #38 av: [Jeremina]

Jag ser att Tricoloris inlägg är borttaget men jag skulle vilja veta varför jag ska söka någon på kontaktannons? Förvånad

Anmäl
2010-01-21 23:00 #39 av: Aldebaran

Jag har nu tagit bort inlägget som var en aning stötande.

Hurvida du skall söka någon via annoser får du ta med vederbörande via PM... Denna tråd handlar inte om kontaktannonser...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.