Själens resor

Kap 2 Kabbala – Religion – Healing

2010-01-11 18:53 #0 av: [yodhe]

Chakranas, sakramentets sju krafter och symboler för självläkning..

 

Den symboliska kraften hos de sju chakrana;

Jag ska inte gå så djupt in i detta ämne eftersom det redan finns utlagt ett flertal artiklar om det på diverse sajter. En kort sammanfattning av innebörden.

Detta är arketyper av en beskrivning ur individens utveckling och mognad. Dessa chakran ligger lodrätt, och arbetet utförs från basen av ryggraden till hjässan. Det sägs att det finns närmare 80 000 chakran och dessa är de sju största.

Här ger jag en kort sammanfattning av de andliga budskapen.

 • Första chakrat: Förknippas med den materiella verkligheten.
 • Andra chakrat: Förknippas med sexualitet, arbete och fysiska behov.
 • Tredje chakrat: Förknippas med jaget, personligheten och självaktning.
 • Fjärde chakrat: Förknippas med kärlek, förlåtelse och medkänsla.
 • Femte chakrat: Förknippas med vilja och självförverkligande.
 • Sjätte chakrat: Förknippas med medvetandet, intuitionen, insikt och visdom.
 • Sjunde chakrat: Förknippas med ren andlighet.

Om vi ignorerar ansvaret och inte uppmärksammar energin i dessa chakran, förhindras det fritt flöde som bildar blockeringar, som i sin tur kan skapa sjukdomar.

Härav kan man genom symbolik med sakramentet se likheter.

(Bild  i första inlägget nedan:) 

 

Den symboliska kraften i de kristna sakramenten för självläkning.

Sedan början av den kristna kyrkan har sakramentet används och den kristna terminologin av den är; nåd eller gudomlig kraft. Attributen för nåd har olika betydelse i sakramentet. Idag används sakramentet främst av den katolska kyrkan, men även andra kristna traditioner har dem kvar som, dopet, äktenskapet och ordinationen, (prästvigningen).

Ordet sakrament betyder; "en ritual som väcker det heligas kraft i människans själ"

Sakramentet som symbol ger oss uppgifter att främja andlig utveckling och med riktlinjer ger det mognad för självläkning. Den är också handling som t.ex. dopet, där man tar på sig ansvaret att både fysiskt och andligt fostra ett barn, även barnet har ett ansvar att förlåta föräldrarna den smärta de kan orsaka i barnets uppväxt. Den kraften är just det som ger självläkning, förlåtelsen.

Detta i förlåtelsen medför ett stort hinder för din egen utveckling i det avseende att om man inte förlåter, hindrar du dig själv i ditt fortsatta liv att älska igen.  

 • Dopet: Att ta emot eller visa ett uttryck för tacksamhet för att man har fötts till detta livet.
 • Nattvarden: Att ta emot eller ge ett uttryck för det heliga förbundet med Gud och med människorna i ens liv.
 • Konfirmationen: Att ta emot eller ge ett uttryck för individualitet och självaktning.
 • Äktenskapet: Att ta emot eller ge en välsignelse som heliggör föreningen med det egna jaget, som symbol för att man måste älska sig själv för att till fullo kunna älska en annan.
 • Bikten: Att ta emot eller ge möjligheten att befria anden från effekterna av negativa tankar och handlingar.
 • Ordinationen: (prästvigningen) Att ta emot eller visa ett uttryck för tacksamhet för den tjänandets livsväg man valt.
 • Sista smörjelsen: Att avsluta det oavslutade, inte bara inför döden utan också i vardagen, så att det blir möjligt att älska nuet.

Dessa personliga initiationer är motsvarigheten i de sju krafterna vi måste förverkliga för att medvetet ta i bruk och möta livets motgångar med.

 

Med begreppet sakrament betecknas kristendomens mest centrala heliga handlingar. Termen myntades tidigt av västkristna teologer, då ordet sakrament (latin sacramentum 'edgång') fick tjäna som översättning av det grekiska µ?st?????, mysterion, 'hemlighet', som återfinns i Nya Testamentet. Detta är också bakgrunden till att sakramenten kallas mysterier i de ortodoxa kyrkorna. Wikipedia..                                           

Källa: "Andens anatomi", Caroline Myss

Skrivet av Yodhe.

 

Anmäl
2010-01-11 18:54 #1 av: [yodhe]

Här är bilden på chakrana

Anmäl
2010-01-12 18:33 #2 av: Moonwing

Jätte-interessant yodhe,..egentligen är det så bra förklarat att det inte helt enkelt finns något att invända, tillägga eller heller fråga om..Glad

...det framgår också, .. starkt betonat,- att kärleken i förlåtelsen gör att vi ej hindrar att utvecklas som andliga existenser!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-12 18:48 #3 av: azlan

AH, där kom så vackra ord ..kärlek i förlåtelse, tyckte att dom ringde som Älvklockor. måste föra detta som skrevs in under mina vingar  och känna bruset inne i själen..// Azlan

Anmäl
2010-01-12 23:30 #4 av: Aldebaran

Mycket intressant artikel. Måste erkänna att inom detta område, är jag inte så bevandrad....Obestämd

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-13 00:31 #5 av: [yodhe]

 

Tack vänner!

Mm, detta är ett mycket intressant område, inget man har tänkt på i ett större sammanhang..

Det blir ännu bättre i nästa del..

Anmäl
2010-01-13 09:52 #7 av: Loet_old

Ja detta var intressant,speciellt sakramentet.

Tack yodheGlad

Anmäl
2010-01-13 13:45 #8 av: [yodhe]

 

Varsågod Loet!

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.