Själens resor

Kap1 Kabbala – Kristendom – Healing

2010-01-05 01:13 #0 av: [yodhe]

Likheter och skillnader mellan traditioner Jag ska här ta upp skillnader och likheter mellan chakrarna,sakramentet och sefiroterna….

 

Den gemensamma källan till de sju heliga sanningarna som dessa traditioner har, visar på hur livsenergierna strömmar genom kroppen. Det är både styrmedel för yttre, inre, universell såsom fysiskt, andligt handlande för vår hälsa, där kroppen själv har en inbyggd plan för läkningsprocessen, uppgiften är att skapa balans mellan dessa.

Att se sina problem genom ett andligt perspektiv ger en större möjlighet att påskynda processen, genom att aktivt agera. Att lära sig förstå syftet och orsaken.

Ända från de urgamla grekiska och hinduiska lärorna till de kinesiska, mayindianska kulturerna finner man källan till människans medvetande och kraft i det gudomliga. Varje kultur har sitt egna sätt och symboler för att uttrycka den kraften, därav skillnaden, men grundsyftet till kärnan är ändock densamma.

Stor skillnad är ur synsättet vad gäller uttrycket för det förkroppsligande av gudabilderna. Den i judendomen Jahve skildras inte som en sexuell varelse, där har man begränsat de mänskliga egenskaperna till skillnad från kristendomen, där man helt förkroppsligar Jesus.

Jahve

I den judiska kabbalan är inte Jahve den högste guden, utan en av tio utstrålningar (Sefirot) som kommer från den dolde, högsta guden En-Sof (Den utan slut). Källa Wikipedia.

 

Dagens andliga människor med ett förhöjt medvetande, lever mer i nuet och ser till källan i sitt dagliga liv. Det innebär att den mer traditionella religiösa synen försvinner mer och mer.  Eller så tar den sig helt andra uttryck i form av omtolkningar. Den andliga upplysningen vi tar till oss gör att vi lär oss läsa kroppens språk mer än att bara bejaka en text. Att vi kan göra egna medvetna val genom den fria viljan med, tanke - känsla - handling .

Den gradvis växande förvandling vi gör med grunden, bildas av dessa tre sanningar, sefironerna, sakramentet och chakrarna, de överbryggar alla kulturella gränser för vad vi kan åstadkomma med att självläka, genom att som symboler, fungerar de som en biologisk strukturerad karta.

Som de flesta här vet, är syftet på jorden att upptäcka vår andlighet, genom tanke - känsla - handling, antingen positiv eller negativ, kan vi själva påverka hur vi utvecklas. Detta kan i sig vara väldigt skrämmande, för det medför ett stort ansvar i vårt agerande gentemot oss själva, men när man väl har fått den insikten, finns ingen återvändo...

Fort. Kap 2 med symbolerna och tolkningarna av sefironerna, chakrarna, sakramentet.

 Källa: "Andens anatomi" Caroline Myss.

Skrivet avYodhe

 

Anmäl
2010-01-05 23:46 #1 av: Aldebaran

Tack Yodhe!

Ser framemot fortsättningen på denna serie..

Intressant det där om 10 utstrålningar...

Vi har ju dom sju huvudstrålarna följt av treenigheten som blir 10, samma grund som ligger bakom att 10 Guds bud just blev 10...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-01-06 01:26 #2 av: [yodhe]

 

Varsågod!

Lite förklaringar kring Jahve;

 är en vokalisering av hebreiskans JHVH (Tetragrammaton, ????) som anses trolig av de flesta forskare. Namnet översätts i Bibel 2000 med "HERREN". Egennamnet han härledas till det hebreiska verbet hayah, "att vara" med 3ms subjekt. Det gör att Guds egennamn skulle kunna översättas "han är".

Guds namn förekommer 6828 gånger i den hebreiska texten (första gången i 1 Moseboken 2:4) med de fyra ovanstående bokstäver som kallas tetragrammaton eller tetragrammet (av grekiskans tetra-, "fyra", och gramma, "bokstav"). Det har länge varit tradition att byta ut Guds egennamn mot olika titlar, till exempel "Gud", "Herren" eller "Adonaj".

Wikipedia

Anmäl
2010-01-06 01:33 #3 av: [yodhe]

Lite mer......

 

Jahve är den högste guden i många religioner. Gemensamt för alla uttolkningar av honom är hans roll som skapare, laggivare, upprätthållare av ordning och absoluta auktoritet. Till skillnad från "den högste guden" i många andra religioner tar Jahve aktiv del i sin skapelse: Han ingriper gärna i skeendena på jorden men medger ändå människorna stor handlingsfrihet och fri vilja. Han försöker vägleda människorna genom sina profeter.

Enligt hebreisk tradition skapade Jahve människan efter sin egen förebild och då israeliterna traditionellt beskrivit sig som ett nyckfullt och upprorisk folk beskrivs även Javhe som en mångbottnad fadersgestalt med mänskliga drag: Han kräver total underkastelse och kan drabbas av raseriutbrott vid försumlighet men han är också mottaglig för uppmärksamhet och förlåter dem han älskar. Ibland beskrivs han till och med som svartsjuk.

Anmäl
2010-01-07 17:45 #4 av: rore

Tack Yodhe!

Intressant läsningGlad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-01-07 18:24 #5 av: Moonwing

Tack yodhe!..är ju interesserad av den judiska kabbalahn..Tungan ute..tycker detta är sännande, eftersom när man jämför kunskaper eller tom lägger ihop dem..som puzzelbitar..

..får man svar man aldrig  skulle fått på annat vis-därför är all visdom oherhört en viktig del,..  av den "Enda Sanningen" Flört

"Kabbalan och Livets träd anses också ha en motpol eller skuggsida som benämns kelippot (flt.) vilka representeras av Dödens träd. Detta träd består liksom Livets träd av tio sfärer som kallas kelippot. Dessa kelippot kan sägas vara direkta motsatser till sefiroterna.

Ur ett psykologiskt perspektiv kan Livets träd sägas symbolisera det medvetna medan det kelippotiska trädet symboliserar det omedvetna, det vill säga det undanträngda och ibland farliga men även det potentiella."

"Om Kabbalah"

källa-Wikipedia

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-01-07 19:19 #6 av: [yodhe]

 

Tack,

Wingen, den delen om Kabbala kommer i artikel 3, för att det är så mycket att skriva om...

Anmäl