Adyar

Advent och Julens inre upplevelse

2009-12-19 16:08 #0 av: Aldebaran

Ur Tidlös Visdom nr 4, 2006 Text: Louise Havrevold

 

Det finns vissa tider på året då ljusets krafter väller fram med större styrka och intensitet från de inre planen. En av dessa tider är advent med julen och tiden kring julen som sin fullbordan.

När man kommer till början av advent kan många uppleva en stark känsla av frid och stillhet. Det känns som också hela naturen är fylld av denna frid som strömma genom oss och fyller oss med en egendomlig förväntan.

Många skulle säkert kunna ta emot mera av denna upplevelse av frid - som också kan uttrycka sig i en stor glädje och lycka - om bara det yttre livet kunde göras mindre jäktigt och oroligt. Om vi kunde motstå att dras in i detta mera oväsentliga utan istället gav oss tid till att uppfyllas av de krafter som kommer till oss genom vårt Logos, vars utströmning genom sin andra aspekt kallas Kristus-kraften.

Det är därför som vi under adventstiden så starkt kan förnimma den här friden. Den frid som i vårt inre förbereder oss på Kristus-kraften i våra hjärtan. Något i vårt medvetande öppnas och lyftes. Något stort inom oss har fötts och fyller oss på nytt.

Troligen får vi denna pånyttfödelse som en symbol för det som alltid sker vid juletid och därigenom blir julen så underbart härlig att uppleva varje år. Om inte denna kraftutströmning - som sänds ut till allt levande - fanns så skulle vi inte heller kunna uppleva julen som vi gör. Orden skulle bli ord utan kraft. Men när Logos livskraft strömmar ut till allt skapat, föds också naturen på nytt - knopparna börjar svälla på träd och buskar. De osynliga livgivande strålarna genomtränger allt.

Logos yttre klädnad, som vi kallar solen, är skaparens synliga ljuskälla och skapelsens livgivande kraft. Sedan urminnes tider har solen dyrkats som en gudomlig kraftkälla. Om vi kunde läar oss att förstå att vi är delar av det stora All-livet, att allt genomströmmas av samma kraft, så skulle vi känna oss oändligt berikade.

Det som vid juletid fyller våra hjärtan, lyfter oss upp ur det gamla årets yttre skal. Vårt inre medvetande har förnyats och lämnat det gamla. Ljusets krafter kan lättare strömma igenom oss och fylla oss.

Vår förståelse för att både det inre livets storhet och det yttre livets sanningar är ett och detsamma står då med förnyad styrka klart för oss. Ty var och en av oss kan bli mottagare och reservoarer för dessa universums ljuskrafter, som strömmar igenom oss och påverkar och styrker oss, så att vi blir mer levande och givande och sprider glädje och vänlighet omkring oss. Något som strömmar ut från oss och påverkar vår omgivning. Inte bara till människor, utan också till djuren, till träd och växter ger vi något av vårt eget liv i form av vibrationer. Vi blir medskapare i mikrokosmos.

Kamp utkämpas i människors sinnen, och måste utkämpas för att själarna skall renas, förnyas och födas på nytt. Därför är denna pånyttfödelsens tid så viktig, och borde vara fylld av glädjeupplevelse för alla. Från ett glädjefyllt hjärta strålar också godhet. Men inget med personlig bindning utan något som strömmar ut som en kraft, som ger av sig själv och som alltid förnyas i våra hjärtan, brinnande och förtärande all slagg så att människan till sist blir god och osjälvisk. Det är en process som tar lång tid, men det har alltid funnits stora själar som gått före och visat vägen - genom lysande exempel och genom sina upphöjda läror.

De toner som lever och vibrerar i sfärernas musik och de toner som lever i våra hjärtan är desamma. Sången i vårt hjärta som aldrig tystnar manar oss framåt mot målet. Om vi öppnade oss för Kristus-kraftens ljuskälla skulle våra små flämtande lågor bli klarare och mäktigare så att vi till sist skulle glömma våra personligheter och fyllas av All-livets mångfald, finna friden och den inre lyckan som omskapar våra hjärtans instrument och blir en klang i det oändliga hjärtas rytmiska musik och ett fylligare ackord i den andliga världen.

De skaror av ljusa väsen som är skaparens sändebud, ska bära fram dessa ackord från våra hjärtans tempel till hans eget hjärta, som är fyllt av det eviga livets sång.

 

Hör! Sfärernas klockor ringa

så stilla i stjärnenatt.

Frid till jorden de bringa,

Visdomens heliga skatt.

 

Och rymden sällsamt fylles

av änglaskarors ljus.

Och templets sal förgylles

av levande toners brus.

 

Den stora skatten finnes

förborgad i hjärtats brunn.

Själen det vet - och minnes

sin första levnadsstund.

 

Och åter klockorna manar -

gå i ditt tempel in,

bliv stilla, då kanske du anar

att tystnadens röst, den är din.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-19 16:28 #1 av: [yodhe]

 

Jisses, man blir ju tårögd av den här så fin som den är...

Tack!!

Troligen får vi denna pånyttfödelse som en symbol för det som alltid sker vid juletid och därigenom blir julen så underbart härlig att uppleva varje år. Om inte denna kraftutströmning - som sänds ut till allt levande- fanns så skulle vi inte heller kunna uppleva julen som vi gör.

Nu fick jag ju svar på min fråga i den andra artikeln jag skrev

" Varför vi alltid är så "snälla" just vid juletid,

det finns då en skälig förklaring, vi blir upphöjda automatiskt  vid den här tiden med andra ord??

Intressant!!

Anmäl
2009-12-19 17:22 #2 av: Moonwing

"Den stora skatten finnes

förborgad i hjärtats brunn.

Själen det vet - och minnes

sin första levnadsstund."

Detta!... fastnade jag för!...fin dikt..Hmmm, verkligen gulli´t!Tungan uteKyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-12-19 17:44 #3 av: Aldebaran

Ja, jag såg den första gången i somras men glömde lägga ut den inför 1:a advent... Har hittat mera "esoteriskt julpynt"....  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-19 22:40 #4 av: [yodhe]

 

Men så släng ut de då!!!!!

till oss hungriga esoteriker....

Äter allt just nu..... *slurp*Tungan ute

Anmäl
2009-12-19 23:23 #5 av: Aldebaran

jag har ju slängt ut två, har två lite längre kvar... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-22 00:43 #6 av: Aldebaran

"Kamp utkämpas i människors sinnen, och måste utkämpas för att själarna skall renas, förnyas och födas på nytt. Därför är denna pånyttfödelsens tid så viktig, och borde vara fylld av glädjeupplevelse för alla. Från ett glädjefyllt hjärta strålar också godhet. Men inget med personlig bindning utan något som strömmar ut som en kraft, som ger av sig själv och som alltid förnyas i våra hjärtan, brinnande och förtärande all slagg så att människan till sist blir god och osjälvisk."

Här har vi själva kärnan till all karma...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl