Adyar

Julen för en teosof

2009-12-20 21:11 #0 av: Aldebaran

Ur Teosofisk Tidskrift November 1956 Text: G.E Pritchard

 

Julen är av betydelse för många andra än kristna. För en del teosofer t.ex. representerar julen den första invigningen på Helighetens Väg. De som lever på norra hemisfären, särskilt på de kallare latituderna, är julen tiden för vintersolståndet och har i urminnes tider varit en hednisk fest, representerande solgudens kamp och slutliga seger över mörkrets makter. För den kristne är julen sinnebilden av Dens födelse, som de anser som världens frälsare. Alla dessa olika uppfattningar har ett drag gemensamt. De betyder all och representerar alla en födelse av något slag, en frisk start och en ny början. Teosofer tror på rytmens lag, på ebb och flod i naturen och i människors angelägenheter. Livet är inte ett dött tillstånd av likformigheter. Det har sina höjder och dalar, sina triumfer och nederlag, sina begynnelser och slut.

Julen är särskilt en tid för ny början, speciellt för återfödelse och förnyelse av vår andliga natur. Vi erinrar oss kanske, att C.W. Leadbeater uppgav, att vid julen ägde en särskild utstrålning av kraft rum från högre plan för att hjälpa människorna i deras utveckling och andliga växt. Julen är alltså i själva verket tiden för nya beslut, den är det i mycket högre grad än nyårsdagen, som vanligen är förknippad med goda föresatser.

Dessa tider för andlig upplyftning och förnyelse är av stort värde i det liv var och en av oss lever. De bildar, som Ernest Wood kallar dem, mindre initiationer på den långa vägen till fullkomning. De representerar steg framåt på vägen, små eller stora. De kan uppgå till fullkomliga revolutioner i vårt sätt att leva och tänka. Och som för Paulus och den helige San Franciscus och i en del fall av religiös omvändelse när de resulterar i stadigvarande förändring. De kan också vara helt små steg men ändå värdefulla, såsom ett kinesiskt ordspråk uttrycker det "En resa på tusen mil börjar med ett enda steg." De bildar var och en och allesammans trappsteg till högre höjder. Julberättelsen så som den framställes i evangeliet, omtalar för oss vad som händer vid dessa mindre invigningar liksom också vad som sker vid de större och är av denna orsak av särskilt värde för alla som vandrar fram på vägen till fullkomning. Till julhögtiden knyter sig många förhållanden och händelser, dyrbara för den fromme kristne. En del av oss ser kanske på dem som älskliga myter och sköna legender och betraktar dem därför som av föga andligt värde. Men om vi studerar dessa berättelser med tanke på att upptäcka någon dold mening, kommer de att visa sig innehålla mycket värdefulla sanningar och läror. De bildar en del av tavlan av Jesu liv och gärningar så som de framställdes i evangeliets berättelser, och en mycket viktig del av den tavlan är redogörelsen för Jesu födelse vid juletiden.

När vi studerar evangeliets skildring och söker de mystiska sanningarna bakom det skrivna ordet finner vi, att dess stora tema och syfte har att göra med himmelriket eller Guds rike. Jesus förkunnade framför allt evangeliet om Guds rike. Det sägs oss att han gick omkring i Palestina och predikade om himmelriket. Ofta säger han i sina predikningar: "Himmelriket är likt..." Om vi studerar alla hänvisningar till detta Guds rike ska vi finna, att det betyder att Gud inom oss, vår egen högre natur, styr våra egna liv och tankar och handlingar. Den inneboende gudens makt över hela vårt liv är ett förhållande och livstillstånd som blir nästa steg i människans utveckling. De nås gradvis och långsamt av en vanlig människa, men det är möjligt att snabbare nå fram, om vi förstår Jesu mystiska läror och tillämpar dem i vårt liv. Men att uppnå detta är inte lätt. Jesus själv säger då han talar om "Guds rikes hemligheter", att det inte kommer bara genom att iaktta lagen yttre bud. Han jämförde det med vinden: "Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer eller vart den far; så är det med var och en, som är född i Anden". Joh. 3:8. Alltså måste vi själva förvärva oss kunskap om denna mystiska väg till fullkomlighet genom studier, tänkande och kontemplation. Vi måste använda all den ledning och alla de anvisningar vi kan finna för att hjälpa oss på denna väg mot himmelriket.

Vi ska finna att under evangeliets skildring av Jesu födelse ligger det mycket värdefull ledning och kunskap med särskild hänsyn till de första stegen på Vägen. Denna skildring kan alltså vara dyrbar och av stor hjälp för alla dem som söker utföra Guds plan för människorna på denna jord. Låt oss därför se vad detta evangeliums berättelse har att säga oss om dessa steg på vägen mot andligt framåtskridande, dessa större eller mindre initationer på vårt livs väg.

Först av allt sägs det att Jesus var född av en jungfru. Jungfrufödseln tagen i bokstavlig betydelse kan de flesta tänkande människor naturligtvis inte godta, men återfödelse av vår högre natur måste alltid vara en jungfrufödelse. För att vara verklig och effektiv måste den komma inifrån oss själva, den måste framkallas och initieras av gudomen inom oss, inte vara en tillfällig förändring, ett resultat av en religiös massåterfödelse eller ett tillfälligt känsloutbrott. En verklig återfödelse av vårt andliga själv måste vara en följd av inre strävan och längtan. Ingen annan kan ta dessa steg åt oss. Det står skrivet: "Ett barn varder oss fött". Jesaja 9:6. Alldeles som man av sig själv måste ta varje steg framåt måste också varje människa var sin egen frälsare. Stärkandet av vår högre natur blir vår frälsare och bidrar till vår slutliga frälsning. Vi tror på lagen om rättvisa och att det som vi sår ska vi också skörda. Vi väntar inte att någon annan skall offra sig för våra synder. Endast genom våra egna ansträngningar kan vi bli frälsta och varje steg framåt innebär en rörelse hän mot fullkomlighet - vad människor vagt kallar frälsning.

Därefter heter det: "Och på hans skuldror skall herradömet vila". Jesaja 9:6. Alltefter de framsteg vi gör i vårt liv och som stärker gudomen inom oss har det tillföljd att vår högre natur därigenom vinner ett allt större herravälde över vårt liv. Den absoluta ledningen av vårt liv kommer att liga på Guden inom oss. Det tillstånd då vår högre och lägre natur befinner sig i strid med varandra försvinner. Övervunnet är det stadium som Paulus beskriver: "Ja, det goda som jag vill gör jag icke, men det onda som jag icke vill, det gör jag", Romarbr. 8:19, vilket kom Goethe att utbrista, att tvenne själar, ack! Dvaldes i hans hjärta. Denna inre kamp upphör, och resultatet blir som evangeliet säger, att vi uppnår frid på jorden, dvs. frid i vår fysiska natur. Bokstavligen - kristendomen har inte medfört frid på jorden, långt därifrån. Men gudomens tillväxt inom oss ger oss frid, våra mental och emotionella kroppar kommer under en högre kontroll och vi uppnår en inre klarhet och harmoni.

Till slut säger evangeliet om Jesu födelse: "Och man skall giva honom namnet Emanuel, vilket betyder Gud med oss". Matt. 1:23 Hur väl passar inte dessa ord in på tanken om återfödelsen av Guden inom oss. Det är naturligtvis sant att Gud alltid är med oss. Hans liv och ande genomtränger hela universum. Men här får vi lära, att personligt och individuellt är denna ande oss nära vid stunden för den andliga återfödelsen.

Teosofer har alltid framhållit sanningen om den gudomliga gnistan som lever i oss, men de idéer som evangeliets berättelser framlägger borde får oss att göra denna sanninge mera verklig och praktisk i våra liv, så att den kan bli ett faktum som kan användas i vår dagliga tillvaro. Vi måste lära oss att tillämpa denna sanning i våra världsliga angelägenheter och också att få andra att göra det. Vilken revolutionerande förändring i förhållandet mellan människor och nationer om vi kunde styras av guden inom oss. Då skulle bokstavligen den försäkran, som innefattas av evangelierna, fullbordas och vi skulle uppnå frid på jorden och god vilja till alla människor.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-21 02:00 #1 av: [yodhe]

 

Jisses va bra den är,

Tack.

Får nog ta o läsa om bibeln kanske, har hittat Nya Testamentet på vinden....

Ett öppet sinne och egna tolkningar är nog på sin plats, med tanke på det jag vet om teosofin, kan jag se skillnader från den dogmatiska upplevelsen redan nu.

 

Anmäl
2009-12-21 14:44 #2 av: Aldebaran

Det pågår en ell tom. ett par diskutioner inne på AU ang. hurvida det som står i bibeln är sant eller ej.

Vågar nog påstå att det mesta 80% har stoff hämtat ifrån t.exv Vedantan..

Har man rätt nycklar så kan man läsa bibeln lite med nya ögon, försökte mig på att visa detta med dom artiklar jag la ut om Dzyans sånger ur Den Hemliga Läran jag la ut i somras och under tidiga hösten...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-21 16:38 #3 av: Aldebaran

Eller Tride, va säger du? Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-21 18:11 #4 av: Ranamir

Jag har just undrat i några dagar vad vintersolståndet innebär för vår andliga utveckling. Förnyelse och återfödelse hittade jag.

Tack så mycket Aldebaran

Anmäl
2009-12-21 18:58 #5 av: Aldebaran

Varsågod, man springer på små guldkorn emellanåt..

Som synes är vår egen bibel nog så esoterisk om man kan se på den på "rätt" sätt

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-22 01:31 #6 av: Moonwing

Det är mycket o ta in,Alde, Flört..som "vanlig människa"..(inom den s.k kristendomen)...

...är man van att bli påmind om sin litenhet..fast man vet, att man har något högre inom..sig..Cool

..det här är tufft ..o ta in !..-fast jag i min själ, o mitt innersta vet att det..stämmer..Skäms...(svårt att beskriva-men du förstår nog..)

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-12-22 01:39 #7 av: Aldebaran

mycket av detta är svårt för mig med... Jag kan tro på det, men långtifrån förstå allt...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-22 01:46 #8 av: Moonwing

Jag kan ta in, allt..men o "praktisera", det i hela mitt tänkande..jag försöker....Hmmm, jag har så mycket "gamla demoner"..som spökar...om, hur..jag skall tänka..

...men eftersom "detta" (det gamla påtvungna tänkandet) -alltid känts främmande för mig, vet jag att jag kommer nå dit..men det är svårt o ändra på sitt "skuldkänslekonto"..-som det gamla invanda tänkandet fört med sig!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-12-22 01:48 #9 av: Aldebaran

ta det lugnt... Den dag vi kan praktisera detta helt och fullt, ja då är vi inte bundna till denna fysiska värld längre..Oskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-22 01:50 #10 av: Moonwing

Tack, Alde!Skäms

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-12-22 01:52 #11 av: Aldebaran

det är luriga saker detta, det finns dom som hamnar i grubblerier och kan få väldiga sociala problem, därför skall man släppa taget emellanåt..Ingen ide att försöka tvinga sig in i något, man ändå inte klarar av i slutändan..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-22 01:58 #12 av: Moonwing

Nä, de e rätt..man "halkar nog rätt"!, ändå..-har ju gjort hitintills!..Skäms

..skall nog knoppa nu, Alde..natti!..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-12-24 00:35 #13 av: [Jeremina]

Anågned bibeln så har jag haft en del besök av Jehovas vittnen som jag brukar diskutera med om vad som står i bibeln och vad som verkar vara sant eller inte..hm Flört

Anmäl
2009-12-24 01:29 #14 av: Aldebaran

olika typer av boksatvstokare finns det ju alltid.. Glad

Det intressanta är ju, att ingen av dessa JV etc har en aning om att delar utav bibeln är hämtad från Vedantan (Vedaskrifterna)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-24 01:33 #15 av: [Jeremina]

Oops..snacka om att jag rörde om bokstäverna...Angående heter det ju..hihi Skäms

Anmäl
2009-12-25 13:05 #16 av: Tride

Kreativ stavning, Jeremina. Lite klurigt så här på juldagen. CoolÄr det annars givande diskussioner med JV? Hit vågar de sig inte  numera.De förstår väl att här bor en förtappad själ, bortom alla räddning.FlörtFörvånadOskyldig

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-12-25 13:48 #17 av: Aldebaran

Hahaha, nej har inte hittat någon JV här inne, dom håller sig på Jesussajten...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-25 19:42 #18 av: AliveAndWell

Hej. . Har en liten Tanke om jesus.

detta ploppa upp i huvudet på Mig igår.. och jag e ej Kristen eller så .. och har nyligen Börjat tro på Gud i tron att Det Finns något mycket större än oss själva som hjälper och lever med oss men inte vänt till någon religion utan inom oss..
jag Tror att Han Var En Medveten Människa och hade kunskapen om Rätta viset att leva på Jorden tillsammans med alla Andra Invånare och Hur man skulle nå inre Frid och hur man Healade Både sig själv och andra ifall man bara lyssna till sitt hjärta..vilket han Försökte Fördela utav Kärlek till så många som var villiga att lyssna Men människor i makten Ville inte att detta skulle Fortgå Så därför Dödades Han För att Förhindra spridningen av Fritänkande och Kärlek mellan allt levande i dess tids Tyranni.
Och den kunskapen han Hann förmedla innan han dödades har dom som lyssnade till honom och förstod hans Budskap Skrivit böcker om för att mera människor ska läsa dom utan att själva bli mördade för att försöka sprida kärleken. Men dom i makten hade egna planer att sprida det genom Religioner och Böcker vilket genom tiderna har redigerats och lagts till som Vrider och vänder på det första exemplaren som hade dem rätta Orden.. Till egen vinning för kontroll av massan av människor..Bibeln Består inte utav bara en Bok utan flera böcker sammansatta till En och människor genom tiderna har läst och ändrat om det som Skulle ge oss Förståelsen över Vad vi verkligen är och hur vi kan leva.. bara för att slaveriet Ska få Fortgå och Vi ska vara som små lamm o lyssna till vår Fåraherde... istället för bara Visa sanningen att Lev i kärlek och ditt liv kommer Bli rikt på Kärlek. Lev i godhet till allt levande och Godheten kommer förbli också din egen.  så människor som tror på olika ledare och deras Ord och tolkning av bibeln Blir förda bakom ljuset.. istället för bara lyssna till Sitt hjärta hur man verkligen vill leva .. För Självklarheten i att man vill Vara god och Kärleksfull Finns alltid som Första Val fast Vissa har svårt att Visa det och leva efter det och Även Höra det för dom är så sårade inombords och Misstror sin egen inre röst,  så man söker sig till någon som man tror har alla svaren...

Kärleksfull Uppfostran är det viktigaste för dennes Framtid - Att man Alltid Behandlar sina barn med kärlek och respekt för individen dom är.

 

Ska nog Läsa bibeln Själv Med egna ögon och Tolka den på ett andligt sätt.

Har växt upp med Jehovas Vittnen i familjen blivit tvingad Och vara med på många möten och det dom pratar om där är ren hjärntvätt..

Dom är lika kvinnoförkränkande som många Andra religioner som har stormakt.. tror Dom som är i makten för jorden i nuläget och människorna Har Skrivit om bibeln, koranen etc till egen vinning och lagt mannen på en pedistal. Dödat alla som Sagt emot och Förvrängt hela konceptet om Oss vem vi är Vad vi gör här och Vårat syfte här på jorden..

 

några ord ifrån Mig :D Hoppas det inte Var fel tråd eller så..Tyckte det passa in här för Du skrev om jesus.. Oskyldig

Kram o Go Jul  på er alla!

Anmäl
2009-12-25 19:58 #19 av: Aldebaran

Hej å välkommen. Tack för dina tankar...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-25 20:12 #20 av: AliveAndWell

#19 Tack själv att ni Finns! :D
Skulle vara hemskt att inte ha någon att Prata med :D

Anmäl
2009-12-25 23:25 #21 av: Rosenvial

Kan inte du berätta lite om Jehovas vittnen,hur dom ser på livet...vad är viktigt för dom och vad är deras vetskap och tro?

Anmäl
2009-12-25 23:58 #22 av: Aldebaran

ja, gör gärna det. men öppna gärna en ny tråd om detta...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-12-26 00:31 #23 av: Rosenvial

Du får hjälpa mig då Aldebaran för jag vet inte hur man gör.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.