Adyar

Teosofi, en livsfilosofi, ett sätt att leva.

2009-09-16 23:35 #0 av: Aldebaran

n/a

 

Då och då upplever vi att det sätt vi lever på varken gör oss nöjda eller ger oss en inre ro, inte ens när omständigheterna i övrigt är sådana att vi tycker att vi borde känna lycka. Den inre tomhet som vi känner försöker vi fylla med materiella ting och mer eller mindre ytliga upplevelser. Ofta är vi så upptagna av begär efter världsliga ting och att till varje pris eftersträva ekonomisk och materiell utveckling, att vi tycks ha glömt VILKA VI ÄR och VARFÖR VI EGENTLIGEN ÄR HÄR! Börjar vi söka efter djupare upplevelser finns det många som, ofta för pengar är redo att erbjuda oss snabba lösningar på våra problem. Men det behöver inte vara så, det finns vägar som genom egen utveckling kan hjälpa oss finna tillfredsställelse i livet utan att det kostar pengar. Frågor av detta slag har ställts av tänkande människor redan för 1000-tals år sedan och frågorna är ständigt lika aktuella.

De svar och förklaringar som idag presenteras av olika "nya" rörelser är samma som vi finner i de gamla skrifterna. Det som är "nytt" är att ordval, beskrivningar och "bilder" är anpassade till vår tid.

En skapande utveckling är inte beroende av materiell expansion och individuell vinning. Vinningen på bekostnad av naturen eller våra medmänniskor sker i yttersta konsekvens på bekostnad av oss själva. Traditionell naturbeskrivning, traditionella politiska och ekonomiska system kommer tillkorta inför verkligheten. För att överleva behöver vi en livsfilosofi, ett närmande till urgammal visdom, men kanske i en ny form, som ett förtecken till en andlig omvälvning.

Det pågår en naturvetenskaplig revolution som för många leder till en ny syn på världen och på människan som bärare av ett gudomligt element. Vi behöver komma bort från begrepp och föreställningar, som är knutna till en begränsande syn och vi behöver lämna nedärvda tankesätt och religiösa formuleringar som inte är relevanta längre. Vi söker något som kan förklara livets mening för oss, något som kan hjälpa oss finna en helhet och ett djupare samband mellan vetenskap, filosofi och religion.

Religion är något som ständigt måste levandegöras. Religion är "det gudomliga elementet" i dig och i mig, oberoende av kultur, tidsskede, social situation. Filosofi är kärlek till visheten som sysslar med helhet, med hela människan och som inte splittrar utan söker sig till det inom människan som har förbindelse med den urgrund i vilken vi alla ingår. Vetenskapen av idag spränger alla gränser och öppnar en ny värld.

Djupgående studier inom dessa områden leder till samma slutsatser. Allt liv är ett även om detta liv ikläder sig olika tät materia. Utvecklingen äger rum stegvis, i cykler eller perioder. Uppfattningen om människans återfödelse till ett nytt liv är exempel på en sådan cyklisk utveckling.  I naturen kan vi se många fler exempel. Mänskligheten är en enda familj. Rättvisa och jämvikt är grunden för allt liv. Det finns en väg till harmoni och det finns människor som följt den vägen. Det finns säkert en plan för utvecklingen.

Den förändring som krävs är drastisk och rör hela människan. Hon måste lära sig att förstå att liv är något oerhört, något hemlighetsfullt och outforskat, att jorden är allas vårt hem och att den som skadar en av oss skadar alla andra. Vi behöver en etik baserad på en djup känsla av vördnad för jorden och alla levande varelser, i mottsatt riktning mot den vi idag tycker oss se. Vi måste inse att hela skapelsen är en komplex förening av i varandra ingripande livsprocesser.

Ekologin talar om inbördes beroende, mystiken om harmoni och enhet. Vördnad för livet är grunden. Den som tar måste också ge. Processen är ömsesidig. Människan måste finna sin rätta plats i skapelsen. Hon behöver nya värden för att förändra sitt sätt att leva. I denna situation är teosofi med sina rötter i uråldriga traditioner en uppenbarelse för varje medveten, sökande människa som längtar efter att få ett evighetsperspektiv på livet och att foga in sitt liv i ett större sammanhang.

Teosofin ger oss en världsuppfattning som betonar helheten. Det ömsesidiga beroendet hos allt liv och den grundläggande enheten hos alla människor och arter på vår jord, är en filosofi som kräver förståelse, inte blind tro. Det är ingen religion, men kan betraktas som essensen som genomsyrar alla religioner.

Grundläggande principer för den tidlösa visdomen säger oss att universum och allt som finns i det utgör en helhet, vars alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. Varje existerande enhet, från atom till galax, har sin rot i samma universella, livsskapande verklighet. Insikten om varje väsens unika värde uttrycker sig i vördnad för livet, medkänsla med allt, förståelse för att varje individ måste finna sin egen väg till sanningen samt respekt för alla religiösa traditioner.

Teosofi är ett sätt att leva som uppmuntrar utforskning av djupa sanningar genom självrannsakan och personligt ansvar. Den belyser alla religioners läror och skrifter genom att peka på deras dolda mening och utgör ett evigt pågående sökande efter sanning.

Att söka sin egen väg till sanning är att göra en personlig resa. , men du och jag skall veta att vi inte är ensamma i vårt sökande. . .

I Sverige finns några olika grena av den teosofiska rörelsen, varav Teosofiska Samfundet med internationellt centrum i Adyar, Chennai (Madras) i Indien, grundat 1875 och med verksamhet i ett 60-tal länder, är den största. Samfundet står för tanke- och trosfrihet och medlemmarna har full frihet att tolka det vetande som kallas teosofi. Tre syften styr samfundets inriktning, dess medlemmar arbetar för att bilda en kärna av mäsnklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad med avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning, eller hudfärg. Det andra syftet uppmuntrar till jämförande studier i religion, filosofi och vetenskap, och det tredje till att utforska oförklarliga naturlagar och människans latenta krafter. Samfundet som funnits i Sverige sedan 1889, ger ut en tidskrift Tidlös Visdom, 4 nr/år, översätter teosofisk litteratur, arrangerar kurser och föredrag i Stockholm, Göteborg, Uppsala m.fl. platser. För deltagande krävs inte medlemskap, alla är välkomna och verksamheten sker till självkostnadspris.

Förutom Teosofiska Samfundet; Adyar är Teosofiska Samfundet, Pasadena och United Lodge of Theosophy representerade i Sverige.

 

                                                  Ing-Britt Wiklund

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-17 01:52 #1 av: [yodhe]

 

Tack, för en bra och informativ artikel.

Anmäl
2009-09-17 02:00 #2 av: Aldebaran

Tänkte att denna kunde vara bra för alla som undrar eller tror att Teosofi är en religion eller liknande...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-17 16:17 #3 av: rore

Tack Alde!

Fint skriven artikel som förklarade en hel del för migGlad. Som jag inte riktigt hade fått kläm på än.Flört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-17 16:52 #4 av: Aldebaran

Ja den är lättfattlig och förklarar på ett bra sätt vad teosofi går ut på....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-17 20:09 #5 av: evrekaw

Konkret och informativ, man tackar. 

Anmäl
2009-09-20 00:01 #6 av: Aldebaran

Varsågod Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-02 18:53 #7 av: Tricolori

Skrivet av Ingbritt Wiklund här i Örebro. TS-Adyar...

Tack för en fin artikel.Glad

Anmäl
2009-10-02 19:22 #8 av: Aldebaran

Så, du vet vem hon är?Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-03 05:23 #9 av: Moonwing

När jag läser detta,påminns jag om detta "brus" ,som människor antingen försöker fylla tillvaron med,eller fullständigt  avskärma sig ifrån.

Ingenting kan vara felaktigare-"brus",har alltid funnits,i alla tider-presenterat sig på olika sätt,det kommer aldrig att försvinna,eftersom det också hör till universum!

Däremot kan vi lära oss det yttersta av konsten av hantera, och se oss själva i sammanhanget-där vi lär oss hur vi  lever i  vår verklighet!

Vi är våra egna sinnens o kroppars arbetande,blivande mästare med ett unikt syfte,för varenda en av oss..den yttersta insikten.

Hur vi gör det,har ingen annan än du-rätt att bestämma,ingen kan stämma av din själ som du själv!

Endast du vet vad som snabbast o lättast leder till insikt o förståelse,utan hindrande föråldrande tankegångar och skuldbelagda "oskrivna lagar",om hur man inhämtar kunskap.

Det finns endast en,som är ansvarig för din utveckling..-du!

Lycka till på vägen...!!

/Moonwing

 

p.s  Tack för ett fint inslag! d.s

 

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-03 13:54 #10 av: Aldebaran

Bra och givand inlägg #9. Visst är det så, ingen annan é ansvarig förutom du själv. I dina handlinga i aktion, ord såväl som tanke för att komma i rätt frekvens med ursprungskällan...

Bra. Tack Moonwing..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 00:21 #11 av: Tricolori

#9 Tack för en fin kommentar...Glad

Anmäl
2009-10-05 09:20 #12 av: Moonwing

..Tack själva!!    Skrattande - för att man får vara med o utveckla tankegångarna,härinne! ..man växer verkligen här-genom allt man får till sig!

...här finns ingen "vara-bäst-i-tråden-attityd"..Skönt!!

..alltid händer det något, med en själv-när man skriver!Obestämd..just nu är jag lite i "funderar-läge",så jag läser mest era inlägg-härligt!Skrattande

 

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-05 13:37 #13 av: Yssa

Är det bra att leva efter? Tycker du de aldebaran???

Anmäl
2009-10-05 18:13 #14 av: Aldebaran

Att tänka "rätt" i ord, handling och tanke? Ja naturligtvis, det är ju det som är målet. Sedan att man inte kan det (även undertacknad) är ju en annan sak, och enligt min mening inget annat än att vi inte är där ännu??

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 21:42 #15 av: Yssa

#14 När kommer vi dit enligt din mening?

Anmäl
2009-10-05 21:49 #16 av: Aldebaran

Vi kommer dit den dag vi är fria från synd i ord, tanke och handling. När vi är fria från reinkarnationes hjul....Dvs. dit vi alla är på väg mot...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-05 22:06 #17 av: Yssa

Sen är det slut på jordelivet och ut i evigheten????

Anmäl
2009-10-05 22:20 #18 av: Aldebaran

Du lever redan i evigheten....Jordelivet, om du menar denna fysiska värld och att behöva födas, växa upp, åldras och dö med allt vad det innebär.. mmm ja du kan kalla det evighet om du vill. Jag tror att vi utvecklas på högre plan vidare och vidare...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-06 00:47 #19 av: Moonwing

En av många,många saker  som förändrade min syn,på min tillvaro ,här på jorden-eller snarare satte den lite i gung,var ju bla ett N.D.U..

I det "tillståndet",när man känner en sådan fullständig tillförsikt och det enda ord som jag kommer på;  "andlig stillhet"..

..-samtidigt med ett sådant skärpt betraktande ,genomskådande sinne (mentalt tillstånd?) -där man endast har en dominerande tankegång;

.."Vad i hela friden ,har jag i mitt liv o göra",...något som för mig då tedde sig lite som ett jätte-frest..att återvända till.

Jag kan ärligt känna en viss ångest,över att jag valde fortsättaObestämd-idag känns det som..

..  om; "Jag förgrep mig på ett universiellt,andligt beslut..tyvärr känner jag det var dag.Jag undrar om andra känner så med,när det varit med om detsamma..men har aldrig vågat fråga..

( ..låter ju dumt; "Tycker du,du sitter på övertid?" ,he,he..näe..sånt frågar man ej hur som helst!  )

Åter till ämnet(förlåt)..

-Jag blev mao övertygad att jordiska begär,strävan efter matrialism,...Ej ..var!!!.. ; "-mitt egentliga tillstånd-"

Varför?..-Jag vet inte!    Hur?-Jag vet inte!

Det är därför!...,jag, "hänger här"..he,he..!!Flört

Detta är såå svårt,och ta till sig..för mig,men driver mig ännu mer-att nu,....göra något bra av det jag varit med om..kanske kunna..Ge något..!,-vidare....till någon!!

Kanske också få reda på fler saker om människans komplexa natur,i denna form jag är nu.

 

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-10-06 01:15 #20 av: Yssa

#18 Men då jag har lärt mig alla läxor kommer jag inte till jordelivet någon mer gång?!

Anmäl
2009-10-06 01:55 #21 av: Aldebaran

det finns säkert nya utmaningar då...Kan säkert välja att hjälpa mänskligheten, eller den kommande mänskligheten då...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-06 01:57 #22 av: Yssa

Like an angel?

Anmäl
2009-10-06 02:04 #23 av: Aldebaran

Gå över i Devaevolutionen kan vara en möjlighet ja...Ungerfär som Maria (Jesus mor) lär ha gjort...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-06 02:07 #24 av: Yssa

Lär ha gjort? Vad gjorde hon sen? Upplys mig!!!

Anmäl
2009-10-06 02:13 #25 av: Aldebaran

Nu är hon den sk. världsmodern, "Marias änglahierarki" som sägs vara beskyddare av reinkarnationens återvändande själar...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-10-09 14:23 #26 av: evrekaw

#25 Detta har jag aldrig hört förut... Men tack för en givande diskussion här i tråden. Mycket intressant och tankvärt att läsa av alla som delar med sig av tankar och insikter!Glad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.