Adyar

Edens lustgård 2

2009-09-02 00:39 #0 av: Aldebaran

Andra delen på Edens Lusgård av Göran Söderqvist.

 

Det som sagts i del 1 får ses som en introduktion till ämnet, och vi kan nu gå vidare till frågan om Eden.

Varifrån kommer föreställningen om ett Eden, och vad är den verkliga betydelsen av ordet "Eden"? Den grekiska motsvarigheten till Eden betyder "vällust", och enligt den universella levde urmänniskan långa tider tillsammans med sina skapare och första lärare - Elohim - i en verklig "Edens Lustgård", ett "paradis" på jorden. Om det nu finns, eller har funnits, ett Eden, var skall man i så fall söka det? Fanns Eden i en tidigare rund eller vår nuvarande? Finns det fortfarande kvar någonstans, eller är det borta för alltid? Det finns några spridda upplysningar här och där i DHL, och jag har samlat ihop dem så gott det går. Bl.a. står det så här:

"I forntida urkunder sägs,  att när den ursprungliga människan bodde i Edens lustgård, var han iförd den himmelska dräkten, som en klädnad av himmelskt ljus - ljus av det ljus som lyste i Edens lustgård".

Här är två intressanta upplysningar. Den förta är "när människan bodde i Eden". Den andra är "det ljus som lyste i Edens lustgård" Båda uttrycken antyder, att det funnits Eden tidigare, ett Eden, som nu eventuellt är borta.

På ett annat ställe står det så här:

..."Efter könsdelningen var yuga (rund eller rotras) till ända. I stället för evig vår kom ständig förändring och växlande årstider. Kölden nödgade människan att bygga skjul och uppfinna kläder. Då anropade människan de högre, upphöjda gudarna...Gudomliga konungar nedstego och lärde människorna vetenskaper och konster, för människan kunde inte längre leva i det första landet (de första rasernas Eden), som förvandlats till ett vitt fruset lik".

Här finns också ett par intressanta upplysningar:

  1. "det första landet som förvandlades till ett vitt, fruset lik" tyder på att jordaxeln ändrade sin lutning mot slutet av runden.
  2. "de första rasernas Eden" tyder på att ett Eden funnits under flera rotraser.

Frågan är om ett Eden också har funnits under vår nuvarande rotras. Ett svar får vi i HPB:s "Isis Unveiled" , där hon skriver:

"Edens lustgård är som lokalitet betraktad ingen myt. Eden eller det hebreiska Ganeden, som betyder Edens park eller lustgård, är ett urgammalt namn på det land, som vattnas av Eufrat med sina många grenar, och sträcker sig från Asien och Armenien till Erythreiska havet". Detta Eden vid Eufrat blev under senare tid huvudorten för astrologernas och magernas samfund. Men detta "samfund" och detta Eden tillhör den femte rasen, och är bara en svag erinran om den tredje rasens Eden".

Den femte rasen - det är det släkte som vi tillhör, och enligt Isis Unveiled, så har det funnits ett Eden även under vår nuvarande rund.

Enligt gamla urkunder har namnet "Edens lustgård" funnits på flera platser på jorden. Den omtalas bland annat i judarnas Kabbala. Kina hade också en liknande, ursprunglig lustgård i Centralasien, bebodd av "visdomens drakar", som är ett annat namn på de invigda. En japansk encyklopedi förlägger en "visdomslustgård" till Pamir-platån  mellan Himalayas högsta toppar, och låter de fyra floderna Oxus, Indus, Ganges och Silo rinna upp ur en gemensam källa - "drakarnas sjö".

Nu har vi sett att ett Eden funnits under första, andra, tredje och femte runden. Men hur var det under den fjärde runden?

Hesekiel beskriver i Gamla Testamentet händelser under den fjärde rotrasens tid, och på ett ställe liknar han Farao vid "det skönaste trädet i Eden" Det verkar alltså ha funnits ett Eden i Egypten under den fjärde rotrasen också.

Här, hos Hesekiel, stöter vi på ett nytt ord som behöver förklaras, fast de flesta kanske tycker att det är onödigt. Ordet är träd. Vad träd är tror vi alla oss veta, men i de gamla urkunderna var trädet ett symboliskt ord. I hela mindre Asien kallades alla invigda och några av Israels kungar, för "rättfärdighetens träd" och för "Libanons cedrar".

Hesekiel säger att "alla Edens träd, de yppersta och bästa på Libanon. . .  tröstade sig i jordens djup", också de hade på samma sätt som "trädet Farao måst fara ned till dödsriket", dvs till underjorden, vilket inte betyder något annat än oceanens botten, sedan havet uppslukat atlantiderna och deras länder under den fjärde runden.

Hesekiel säger vidare: Du är en ceder på Libanon. . . en som med sin topp räcker upp bland molnen . . . Ingen ceder i Guds lustgård liknar den i skönhet . . . alla Edens träd . . . måste avundas den". (Hesekiel 31, 3-9). Lägg märke till ordet "liknande". Här är ett uttalande till, som antyder att flera Eden funnits. "Guds lustgård" skulle alltså ha funnits före lustgården i Egypten, men finns inte längre kvar. Allt detta sammantaget pekar på att ett Eden har funnits under alla rotraserna under vårat manvantara.

Men DHL ger också ett alternativt sätt att betrakta Eden på. Mot slutet av kapitlet om Eden säger H.P.B. så här:

"Men allt detta är inte det ursprunliga Eden, inte heller vad kabbalisterna menar med "Edens lustgård". Det ursprungliga Eden innebär ett tillstånd av visdom, som liknar tillståndet i nirvana - ett paradis av salighet. Det syftar också på den intellektuella människan själv som i sig innehåller det Eden, där kunskapens träd på gott och ont växer, och som har denna kunskap om gott och ont inom sig".

Om det nu funnits flera Eden - har det då funnits flera Adam? Enligt DHL har det varit så. Adam har funnits under alla runder, men för att förstå detta måste vi för ett ögonblick backa tillbaka till den ursprungliga skapelseprocessen.

I inledningen till den första mosebok står så här: "mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet". Enligt DHL är mörkret ren Ande. Det kallas också för "Det enhetliga Varat, vari ljuskällor uppkommer och försvinner". Ett annat ord som också används för "mörkret" är "kaos".

I första Mosebok ger Gud sina befallningar till en annan Gud, som fullgör hans vilja. Men vem är det som befaller, och till vem är befallningarna ställda? Vem säger "varde ljus", och varifrån kommer ljuset? Det som befaller är "Den Eviga Lagen", och vid befallningen "Varde Ljus" framträder "den himmelska människan" ur kaos. Den himmelska människan är ingen enskild individ utan en kollektiv "varelse". "Varde Ljus" är alltså en befallning till den himmelska människan att vakna upp ur sin pralaya och träda fram.

Processen att skapa eller gestalta det organiska världsalltet både krävde och förutsatte intelligenta väsen, som kollektivt blev en varelse, en skapande Gud, som var avskiljd från den absoluta enheten, avskiljd från det enhetliga Varat. Och de som lyssnar till befallningen "Varde Ljus" är bibelns "Elohim" - som också kallas för "krafterna inom den enda kraften". Den himmelska människan är alltså en sammansatt enhet av Logoi, och kallas för "det himmelska ljuset", men också för "Adam Kadmon"

Forts. Adam och Eva

Edens lustgård 1

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 02:05 #1 av: [yodhe]

 

Tack för en jättefin artikel.

Det brukar ju talas om att människan

" skapar sin egen lustgård på jorden"

Kan väl vara så då att det är just de väldigt högt lärda det åsyftar? eller är det oss alla som menas?

Ett "träd" tolkas också som ett släktled.

Anmäl
2009-09-02 02:41 #2 av: Aldebaran

Jag vill inte gå händelserna i förväg, det kommer ett minst lika långt stycke till som en del 3 av denna artikel... Handlar om alla dom 4 Adam samt vad som menas med träd...Bl.a Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 02:41 #3 av: Aldebaran

kan ändå säga att du inte är fel ute...Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 02:49 #4 av: [yodhe]

 

Jag brukar ligga ett steg före i tanken..det bara är så..Flört

Vad blir det då att diskutera i denna?

Anmäl
2009-09-02 02:50 #5 av: Aldebaran

kanske bara att ta in....Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 02:52 #6 av: Aldebaran

ungefär som Hadji som "någon" la in i 26 delar och var bara att tan in så att säga Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 02:52 #7 av: [yodhe]

 

Den är redan inne..Skrattande

Anmäl
2009-09-02 12:41 #8 av: [yodhe]

 

# 5 Om det är så, kanske en liten information om att den bara ska tas in är på sin plats..

Mvh Yodhe

Anmäl
2009-09-02 12:46 #9 av: Wargmane

Jättebra artikel Alde !!

För mig Blir eden just bara ett tillstånd och inte en plats....

Hej Förresten "yodhe"Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-02 16:00 #10 av: Aldebaran

Alla artiklar fås ju givetvis kommenteras i, det väljer ni ju själva...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-02 23:26 #11 av: nillanb

Väldigt intressant, Tack

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.