Adyar

Människans Daning i den Hemliga Skriften 5, 6 o 7

2009-09-11 21:22 #0 av: Aldebaran

Fortsättning 5:e, 6:e och 7:e sångerna.

FEMTE SÅNGEN

 

18. DE FÖRSTA VORE SÖNER AV YOGA. DERAS SÖNER BARN AV DEN GULA FADRENOCH DEN VITA MODREN.

19. DEN ANDRA RASEN VAR ETT ALSTER AV KNOPPNING OCH AV UTVIDGNING, EN OKÖNAD AV DE KÖNLÖSA. PÅ DETTA SÄTT, O LANOO FRAMBRINGADES DEN ANDRA RASEN.

20. DERAS FÄDER VORO DE SJÄLVALSTRANDE. DE SJÄLVALSTRANDE, CHHAYAN AV HERRARNES, FÄDERNAS, SKYMNINGSSÖNERNAS, STRÅLANDE KROPPAR.

21. NÄR RASEN ÅLDRADES, BLANDADES DET GAMLA VATTNET MED DET FRISKARE VATTNET. NÄR DERAS DROPPAR BLEVO GRUMLIGA, FÖRSVUNNO OCH UPPGINGO DE I DEN NYA STRÖMMEN, I LIVETS VARMA STRÖM. DET FÖRSTAS YTTRE BLEV DET ANDRAS INRE. DEN GAMLA VINGEN BLEV DEN NYA SKUGGAN, VINGENS SKUGGA.

 

SJÄTTE SÅNGEN

 

22. DEN ANDRA EVOLVERADE SEDAN ÄGGBORNA, DEN TREDJE. SVETTEN TILLVÄXTE, DESS DROPPAR TILLVÄXTE, OCH DROPPARNA BLEVO HÅRDA OCH RUNDA. SOLEN UPPVÄRMDE DEN, MÅNEN AVKYLDE OCH GESTALTADE DEN, VINDEN NÄRDE DEN TILL DESS MOGNAD. DEN VITA SVANEN FRÅN DET STJÄRNBESTRÖDDA VALVET ÖVERSKUGGADE DEN STORA DROPPEN. ÄGGET TILL DEN KOMMANDE RASEN, MÄNNISKO-SVANEN I DEN SENARE TREDJE. FÖRST MANLIG-KVINLIG, SEDAN MAN OCH KVINNA.

23. DE SJÄLVALSTRANDE VORO CHHAYAER, SKUGGOR AV SKYMNINGSSÖNERNAS KROPPAR. DE KUNDE EJ FÖRGÖRAS AV VARE SIG VATTEN ELLER ELD. DERAS SÖNER BLEVO.

 

SJUNDE SÅNGEN

 

24. NED KOMMO VISDOMMENS SÖNER, NATTENS SÖNER, REDO FÖR ÅTERFÖDELSE. DE SÅGO DEN FÖRSTA TREDJES LÅGA FORMER. "VI KUNNA VÄLJA", SADE HERRARNE, "VI HAVA VISDOM". SOMLIGA INGINGO I CHHAYAERNA. ANDRA MEDDELADE DEM EN GNISTA. ANDRA UPPSKÖTO TILL DEN FJÄRDE. AV SIN EGEN RUPA FYLLDE DE KAMA. DE, SOM INGINGO, BLEVO ARHATER,. DE SOM ERHÖLLO BLOTT EN GNISTA, FÖRBLEVO FATTIGA PÅ KUNNSKAP; GNISTAN BRANN SVAGT. TREDJEDELEN FÖRBLEV FÖRNUFTSLÖS. DERAS JIVAER VORO EJ REDO. DESSA SATTES AVSIDES BLAND DE SJU. DE BLEVO TRÅNGHUVADE. TREDJEDELEN VAR REDO. "I DESSA SKOLA VI BO", SADE LÅGANS OCH DEN MÖRKA VISDOMENS HERRAR.

25. HURU GINGO MANASA, VISDOMENS SÖNER, TILLVÄGA? DE FÖRKASTADE DE SJÄLVALSTRANDE. DE ÄRO EJ REDO. DE FÖRSMÅDDE DE SVETTBORNA. DE ÄRO EJ FULLT REDO. DE VILLE EJ INGÅ I DE FÖRSTA ÄGGBORNA.

26. NÄR DE SVETTBORNA ALSTRADE DE ÄGGBORNA, DE TVÅFALDIGA OCH DE MÄKTIGA, DE KRAFTIGA MED BENSTOMME, SADE VISDOMENS HERRAR: "NU SKOLA VI SKAPA".

27. DEN TREDJE BLEV VISDOMSSÖNERNAS VAHAN. DEN SKAPADE "SÖNER AV VILJA OCH YOGA". MED KRIYASHAKTI SKAPADE HAN DEM, DE HELIGA FÄDERNA, ARHATERNAS FÖRFÄDER.

FORTS I DEL 8

Människans Daning i den Hemliga Skriften 4

 

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-11 23:46 #1 av: Aldebaran

FEMTE SÅNGEN

(18) Yogas söner. (19) Den könlösa andra rasen. (20) Skymningssönernas söner. (21) "Skuggan" eller astralkroppen döljer sig i människans inre, och hon utvecklar en fysisk kropp.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-11 23:49 #2 av: Aldebaran

SJÄTTE SÅNGEN

(22) Fortsättning av den tredje rasens evolution. (23) Den andra rasen skapar den tredje och förgås.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-11 23:53 #3 av: Aldebaran

SJUNDE SÅNGEN

(24) De högre skaparna förkastar i sitt högmod de av "yoga-sönerna" evolverade formerna. (25) De vilja ej inkarnera sig i de första äggborna. (26) De välja de senare androgynerna. (27) De första med förstånd begåvade människorna.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-12 00:07 #4 av: Aldebaran

18. DE FÖRSTA (den första rasen) VORE SÖNER AV YOGA. DERAS SÖNER BARN AV DEN GULA FADRENOCH DEN VITA MODREN.

Solens och månens söner, eternas skötebarn..  De voro skuggor av herrarnas skuggor. De (skuggorna)  vidgade sig. Jordandarna klädde dem, sol-Lhaerna värmde dem (dvs. bevarade livselden i i de nydanade fysiska formerna). Andningarna hade liv men saknade förstånd. De hade själva ingen eld, intet vatten.

Återigen passar 1:a Moseboks verser in med sina antydningar.

"8. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton och det vart morgon den andra dagen.

9. Och Gud sade: "Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt". Och det skedde så.

10. Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott."

Den första rasen hade inte detta men det hade den andra, i bibeln så går den första under på aftonen (1:a dagen) och morgonen dagen där på som är den andra dagen (rasen)  därpå följer vers 9, 10 osv.....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-13 22:21 #5 av: [yodhe]

 

Tack för tolkningarna,

lite mycket att ta in på en gång, man får läsa om flera gånger..

Anmäl
2009-09-13 23:04 #6 av: Aldebaran

Ja, dom är tunga, tolkningarna till sångerna om människans daning upptar som sagts tidigare nära 500 sidor av DHL 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-15 20:12 #7 av: evrekaw

Mmm har läst om några gånger... Intressant att krydda GT:s knastertorra skapelseberättelse med...

Anmäl
2009-09-15 21:12 #8 av: Aldebaran

Dom är inte så knastertorra om man har dom rätta nycklarna...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-15 21:14 #9 av: evrekaw

#8 Nej precis, kom ju på det... Flört

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.