Adyar

Sju aspekter på tystnad 2

2009-09-14 02:06 #0 av: Aldebaran

Sista delen av Colin Prices föredrag om tystnad

Begreppsförvirring

När vi nu kommer ner i det lägre området av människans sammansättning (principer) så vill jag avvika lite från huvudtemat en stund för att ta upp en av mina käpphästar. De har att göra med ego och själ. Dessa två ord används på flera olika sätt i teosofisk litteratur, något som förorsakar ändlös förvirring.

Ordet ego kan stavas EGO, Ego eller ego. Ordet själ refereras omväxlande till SJÄLVET, Självet eller självet. Exempelvis i Tystnadens Röst talas det både om SJÄLVET och om självet. För människor som inte är insatta i meningen bakom, skapar det stor förvirring. Därför vill jag försöka undvika att använda dessa ord.

Ordet SJÄLV skrivet med stora bokstäver motsvarar den högre delen av sinnet, vilken tillsammans med buddhi-naturen och anden utgör det som Blavatsky kallar för individualiteten. Den lägre delen av sinnet, som har att göra med den del av den mänskliga naturen vilken vi bara har i den nuvarande inkarnationen och som alltså inte reinkarnerar, kallar Blavatsky för "själen" eller "självet" med små bokstäver eller för personligheten.

För egen del vill jag undvika dessa själv och ego och i stället använda mig av individualitet respektive personlighet då det refereras till dem, eftersom de skapat så mycket förvirring, speciellt för dem som är nya inom teosofin. I de flesta länder inklusive Sverige och England gör vi oftast en tredelning av människans natur i kropp, själ och ande.

För att återgå till huvudtemat om tystnad så talade jag tidigare om den fysiska kroppens tystnad. Vi måste nu tala om tystnaden som förekommer i de tre andra principerna i människans själ eller personlighet. För att förenkla det hela så kan vi tala om kroppens tystnad, själens tystnad och andens tystnad.

Vi vet hur vi skall uppnå kroppens tystnad, det är inget problem. Vi går till en tyst plats och sitter orörliga, vilket är en teknik för att uppnå kroppens tystnad, som är mycket viktig. Jag skall berätta att under den första tiden jag studerade yoga, mötte jag en kolossal överraskning. Jag upptäckte att när jag satt med kroppen i en speciell yogaställning, så uppstod helt olika sinnestillstånd. Det var helt och hållet oväntat för jag hade aldrig tidigare i mitt liv stött på något liknande och upplevelsen åstadkom en hel massa frågor i mitt sinne. En särskild karakteristisk sak i upplevelsen var, att för varje gång jag satte mig i denna yogaställning skapades en större känsla av tystnad och frid än tidigare. Med andra ord uppstod en högre nivå av tystnad genom att återgå till denna ställning. Ni kan förstå att jag som vetenskapsman ville veta varför. Och jag tror att jag nu kan ge en förklaring här i föredraget. Den har helt och hållet att göra med de underliggande principerna.

4. Innan vi går till dom underliggande principerna ska vi titta på den fjärde principen som kallas känslokroppen, och inbegriper begär och passion. Ty den principen visar, kanske mer än någon annan, hur nödvändigt det är att ha viljekontroll. De flesta grova våldsbrott begås av individens bristande kontroll över känslokroppen. Till och med Paulus är medveten om kraften i denna speciella princip hos människan och säger: "Det goda jag vill gör jag inte, men det onda jag icke vill det gör jag".

5. Livskraften, en märklig energi som människan har, är inte den fysiska energi vi får då vi äter mat, utan en annan sorts energi. Vi kallar den för motivation eller prana, en andlig icke- fysisk energi. En del människor tycks ha mycket av den och kör genom livet som ett expresståg eller en racerförare, medan andra inte har någonting utan lutar sig bakåt och tar alla tillfällen att göra ingenting. Här finns stora skillnader. Man kan tro att den senare sorten har större chans att uppnå tystnad på den nivå vi talar om, men jag hoppas att alla inser att detta är en illusion?

 

Dynamisk tystnad

Vi kan gå tillbaka till vad jag tidigare sade om förhållandet mellan medvetenhet på den vakna nivån och på den sovande, drömmande nivån. Här skall vi tala om att uppnå tystnad i ett helt vaket medvetande. Det är den tystnaden vi strävar efter, inte tystnaden när vi sover. Den sanna tystnaden är den som uppnås ab en person som är fullt vaken, inte bara fysiskt fullt vaken utan också mentalt och andligt vaken.

Detta är en oerhört viktig punkt för att fastställa naturen hos den tystnad som vi letar efter här. Målet är att uppnå en tystnad i full närvaro medan känslokroppen är aktiv men ändå tyst. En tystnad i aktiv medvetenhet, på alla nivåerna av människans sju principer - en dynamisk tystnad.

Vi har förut behandlat medvetandets olika stadier, begreppet medvetande i vilket som helst ögonblick av tid. Det är egentligen inte möjligt att vara på mer än ett av dessa sju stadier samtidigt.

Det är likadant med de sju principerna. Vi kan vara delvis medvetna på två håll, men för det mesta är medvetenheten en fokusering, som en ljusstråle. T ex när man sitter och lyssnar på ett föredrag är de flesta vakna och iakttagande. Emellanåt slår dock några över från vakenhet till det dagdrömmande tillståndet och tänker på något annat, men vi återkommer sedan till det som försiggår i föreläsningssalen. Där ligger poängen eftersom man bara kan vara på ett "ställe" åt gången, men kan växla mellan dem. Och om föredraget är väldigt långtråkigt kanske slår över till den naturliga sömnen - det har jag själv gjort många gånger.

 

Underliggande principer

Nu börjar vi närma oss kärnan i detta, nämligen hur förståelse av de underliggande principerna kan leda oss till en helhetsbild.

Låt oss för diskussionens skull anta att vi befinner oss i ett väldigt känsloladdat tillstånd, t ex att vi är hopplöst och desperat förälskade. Hela vårt medvetande är koncentrerat i känslokroppen. Och ni har säkert varit där, vet hur förälskelsen stimulerar alla de andra principerna. Hur den påverkar den fysiska kroppen med sexualitet och hela området för sinnet, med tankarna på den vi har förälskat oss i. Om det är en riktig djup förälskelse kan man även känna en enhet med den andra personen.

Allt detta återspeglas perfekt i de underliggande principerna då medvetandet är helt fokuserat i den känslomässiga delen av vår natur.  Det finns 49 underliggande principer, ty det finns sju nivåer i varje huvudprincip. När känslokroppen stimuleras, så stimuleras också motsvarande nivå hos alla de andra principerna i vår natur. Ni vet att det är sant för ni har alla upplevt det! Att vara förälskad i en annan människa återverkar alltså inte bara på den fysiska kroppen utan också på astralkroppen (minneskroppen) då vi kommer ihåg tidigare förälskelser, ja, inom alla principerna finns en motsvarighet till vår förälskelse, ända upp till den andliga principen.

Här finns förklaringen till min upplevelse under yogan. Då jag försatte min kropp i en tystare ställning än vanligt, så uppstod en tystnad i mitt medvetande, som slog igenom på alla planen. Mitt medvetande vara bara fokuserat på min fysiska kropp, men det stimulerade ändå alla de andra planen.

Jag hoppas att ni förstår hur relevant detta är för tystnaden. En tystnad, som vi uppnår i vilken del som helst av vår natur, kommer att reflekteras i alla de andra delarna. Allt påverkas i ett sammanhang.

Om vi har ett väldigt tungt föremål att lyfta upp, så kan vi skjuta in en sten eller bräda under ena sidan och därefter en annan bräda under andra sidan. Genom att sticka under den ena brädan efter den andra, kan vi få upp föremålet högre och högre. Man kan göra likadant för att uppnå tystnad. Man kan lägga en grund och förbättra den grunden genom att undan för undan höja förmågan till att påverka aktiviteterna i sitt medvetande. Det handlar om att vara aktiv på medvetandets alla olika stadier, ty det ena hjälper det andra.

Men om man vaknar en dag och känner sig väldigt känsloladdad, är arg eller oroar sig för något, så kan man lika så gott ge upp den dagen, man lär inte nå särskilt långt i meditationen. Tills passionen har lugnat ner sig kommer man att ha enorma problem på vägen till tystnad.

Det är en fråga om träning, där hela ansatsen till att nå den sanna tystnaden är en gigantisk uppgift. Man måste öva sig nästan dagligen. Det är precis som med yoga, där man vanligen går en kurs en gång i veckan. Men det räcker inte, för att uppnå någonting måste man träna varje dag. Om man hoppat över en dag så märks det stor skillnad dagen därpå.

Det är en oerhörd utmaning att uppnå sann tystnad. Men det står i litteraturen att belöningen ligger bortom all beskrivning. När den sanna och totala tystnaden uppnås får vi glimtar av det gudomliga. Vi upptäcker det sanningen själva...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-14 02:35 #1 av: Moonwing

Ja,allt har ett pris..även tystnad.

/Moonwing

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-09-14 15:46 #2 av: [yodhe]

 

Träning ger färdighet, sägs det,

stämmer bra in i detta sammanhang,

av erfarenhet vet jag att det tar många år att få tyst på hjärnan i meditation..om man ens är halvvägs...alltid är det en lite tanke som far omkring innan..

Priset som jag ser det är vägen till fulkomlighet..

Tack för artikeln

Anmäl
2009-09-14 21:39 #3 av: evrekaw

Det står "då jag försatte min kropp i en tystare ställning än vanligt..."

Menar du att yogan som sådan är tystare, eller en viss specifik ställning? Fånig fråga kanske... Men jag upplever skillnad mellan olika ställningar, även beroende på moodet jag är i före.

 Men det handlar ju om att uppnå en balans mellan alla komponenter. Att lyckas balansera på udden utan att vingla...

Anmäl
2009-09-14 21:48 #4 av: Aldebaran

Jag själv sysslar inte med yoga, så jag vet ärligt talat inte. La ut denna artikel för att flera av er mediterar och utför någon form av yoga regelbundet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-14 22:14 #5 av: [yodhe]

 

# 3 

jag skulle nog vilja påstå att så är fallet, vissa positioner i yoga har större effekt än andra, det kräver stor avvägning och därför är det också viktigt att man utför yoga i långsamma rörelser..för att känna upplevelsen i själva rörelsen och därmed den inre vibrationen.. och den inre tystnaden..

Anmäl
2009-09-14 22:20 #6 av: evrekaw

#5 Mmm jag tror också att det är så...

Anmäl
2009-09-16 16:09 #7 av: rore

Tackar för en bra och läsvärd artikel. Intressant detta, men själv vet jag inte alls så mycket om detta med yoga.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.