Adyar

Människans Daning i den Hemliga Skriften 4

2009-09-04 02:49 #0 av: Aldebaran

Fortsättning på Dzyans sånger

14. DE SJU SKARORNA, DE "VILJEBORNA HERRARNA", DRIVNA AV LIVSALSTRINGENS ANDE, AVSÖNDRA MÄNNISKOR UR SIG SJÄLVA, ENVAR INOM SITT OMRÅDE.

15. SJU GÅNGER SJU SKUGGBILDER TILL BLIVANDE MÄNNISKOR FÖDDES, ENVAR AV SIN EGEN FÄRG OCH ART. VAR OCH EN UNDERLÄGSEN SIN FADER. FÄDERNA, DE BENLÖSA, KUNDE EJ GIVA LIV ÅT VARELSER MED BENBYGGNAD. DERAS AVKOMMA VAR BHUTA, UTAN VARE SIG FORM ELLER TANKEFÖRMÅGA DÄRFÖR KALLAS DE CHHAYA-RASEN.

16. HURU FÖDAS MANUSHYAERNA MED FÖRNUFT, HUR DANAS DE? FÄDERNA KALLADE TILL HJÄLP SIN EGEN ELD, SOM ÄR DEN ELD, VILKEN BRINNER I JORDEN. JORDENS ANDE KALLAR SOLELDEN TILL HJÄLP. DESSA TRE ÅSTADKOMMO GENOM SINA FÖRENADE BEMÖDANDEN EN GOD RUPA. DEN KUNDE GÅ, STÅ, SPRINGA, LÄGGA SIG NED ELLER FLYGA. DOCK VAR DEN ÄNNU BLOTT EN CHHAYA, EN SKUGGA UTAN MEDVETANDE. . . .

17. ANDNINGEN BEHÖVDE EN FORM; FÄDERNA FÖRLÄNADE DEN. ANDNINGEN BEHÖVDE EN MATERIELL KROPP; JORDEN DANADE DEN. ANDNINGEN BEHÖVDE LIVETS ANDE; SOL-LHAERNA INBLÅSTE DEN I DESS FORM. ANDNINGEN BEHÖVDE EN SPEGELBILD AV SIN KROPP; "VI GÅVO DEN VÅR EGEN", SADE DHYANIERNA. ANDNINGEN BEHÖVDE ETT VERKTYG FÖR BEGÄR; "DEN HAR DET", SADE VATTENS AVLEDARE. MEN ANDNINGEN BEHÖVDE ETT FÖRNUFT, SOM KUNDE OMFATTA VÄRLDSALLTET; "DETTA KUNNA VI EJ GIVA", SADE FÄDERNA. "JAG HADE DET ALDRIG", SADE JORDENS ANDE. "FORMEN SKULLE FÖRTÄRAS, OM JAG GÅVO DEN MITT", SADE DEN STORA ELDEN . . . MÄNNISKAN FÖRBLEV EN TOM, MEDVETSLÖS BHUTA . . . SÅ HAVA DE BENLÖSA GIVIT LIV ÅT DEM, SOM I DEN TREDJE BLEVO MÄNNISKOR MED BENBYGGNAD.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-04 02:52 #1 av: Aldebaran

DE FÖRSTA RASERNAS SKAPELSE...

(14) Människornas skapelse. (15) De äro tomma skuggor. (16) Skaparna äro villrådiga om sättet att skapa en TÄNKANDE människa. (17) Vad behöves för danandet av en fullständig människa.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-04 17:28 #2 av: Wargmane

MMhhmmmmm...Fnurligt värre detta !!

I dessa sista "daningar" känns det Så tungt när man läser det...men när man läser alla i ett sträck...blir det en annan sak...Tycker jag !

Kopplingen till edens lustgård ..visst ..men får nog fnurla lite te !!

Tack Ängelen !!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-04 17:49 #3 av: Aldebaran

fnurla på du..//ni...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 00:57 #4 av: Aldebaran

15. SJU GÅNGER SJU SKUGGBILDER (chhayaer) TILL BLIVANDE MÄNNISKOR (eller amanasaer) FÖDDES, ENVAR AV SIN EGEN FÄRG OCH ART. VAR OCH EN UNDERLÄGSEN SIN FADER. FÄDERNA, DE BENLÖSA, KUNDE EJ GIVA LIV ÅT VARELSER MED BENBYGGNAD. DERAS AVKOMMA VAR BHUTA (fantom), UTAN VARE SIG FORM ELLER TANKEFÖRMÅGA DÄRFÖR KALLAS DE CHHAYA-RASEN (skenbilds eller skuggrasen).

Ordet manu kommer av roten man, tänka, och betyder således tänkare. Från detta sanskritord härleder sig annolikt även det latinska mens, själ, det egyptiska menes, mästaresinnet, det phytagoreiska monas eller den medvetna "tänkande enheten", även förnuftet, samt vårt manas, förnuftet eller den mänskliga själen, den femte principen hos människan. Följaktligen kallas dessa skuggor amanasa, "förnuftslösa".

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 02:24 #5 av: Aldebaran

15. Dessa "skuggor" föddes "envar av sin egen färg och art" samt "var och en underlägsen sin skapare", då denne var i sitt slag ett fulländat väsen. Komentarierna i DHL härleder det förstanämnda uttrycket till hudfärgen eller hyn hos varje evolverad människoras.

I de fornnordiska legenderna igenkänner man i Asgård, gudarnas boning,ävensom i asarna själva, samma i folkmyterna invävda mystiska lokaliteter och personifikationer som i DHL, och vi finner dem likaledes i Vedaböckerna, Puranaerna, de mazdeiska urkunderna och kabbalan. Skandinaviens asar är härskare över den värld som föregick vår, och vilkas namn betyder ordagrant  världspelare eller världsstöd, och är således identiska med grekernas cosmocratores. Pymanders sju uppbyggare eller styresmän, Indiens sju rishier och pitrier, de kaldeiska sju gudarna och sju onda andarna, de sju kabbalistiska Sefirot, sammanfattade i den övre triaden, samt de kristna mystikernas sju planetandar.

Asarna skapade jorden, haven, himlen och molnen samt hela den synliga världen efter kvarlevorna efter den slagne jätten Ymer, men de skapade ej MÄNNISKAN, utan endast hennes form utav ask eller askträdet. Det är Oden som förlänar henne liv och själ, sedan Lodur givet henne blod och ben, och slutligen är det Höner som förser henne med förnuft (manas) och medvetna sinnen.

Den nordiska mytologins Ask, det hesidoiska askträdet, varifrån brånsålderns människor den tredje rotrasen härstammade, och Popol Wuhs Tzitéträdet, varav den tredje mexikanska människorasen skapades, dom är alla en och samma sak (Jfr Max Muller Review of the Popol Wuh 1/336 o följande). Detta kan varje läsare lätt finna, Men vem av västerlandets lärda kan ange den ockulta orsaken, varför det nordiska Ygdrasilträdet, det hinduiska Ashvatta-, det mazdeiska Gorgard-trädet, det helleniska livsträdet och det tibetanska Zampun är identiska med det kabbalistiska Sefirotträdet, och även Edens träd.

Frukterna av alla dessa träd, må dom kallas pippala eller haoma eller till och med äpplen, isannaste mening livsfrön. Urtyperna till alla våra raser inneslöts i det mikrokosmiska trädet, som växte och utvecklades inom och under det stora makrokosmiska världsträdet (Platons Timaios).

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 10:29 #6 av: Aldebaran

Chhaya är astralbilden av vår kropp, dvs helt enkelt den astrala kroppen.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 10:58 #7 av: Aldebaran

16. HURU FÖDAS (de verkliga) MANUSHYAERNA MED FÖRNUFT, HUR DANAS DE?(a) FÄDERNA (barhishaderna) KALLADE TILL HJÄLP SIN EGEN ELD, SOM ÄR DEN ELD (kavyavahaha, den elektriska elden), VILKEN BRINNER I JORDEN. JORDENS ANDE KALLAR SOLELDEN (shuchi, anden i solen) TILL HJÄLP. DESSA TRE (pitrierna och de båda eldarna)ÅSTADKOMMO GENOM SINA FÖRENADE BEMÖDANDEN EN GOD RUPA. DEN (formen) KUNDE GÅ, STÅ, SPRINGA, LÄGGA SIG NED ELLER FLYGA. DOCK VAR DEN ÄNNU BLOTT EN CHHAYA, EN SKUGGA UTAN MEDVETANDE. . . .(b)

(a) Manushyaerna (människorna) och manuerna är liktydiga med den kaldeiske Adam, en term som inte alls betyder den första människan eller en enstaka individ, såsom judarna menar, utan människosläktet kollektivt, i överensstämmelse med kaldeernas och assyriernas tolkning.

Fyra av de sju Dhyan-Chohan-ordningarna eller klasserna om man så vill var (säger kommentarien i DHL), stamfäder till den förborgade människan, dvs den eteriska inre människan

Månens Lhaer, månandarna var upphoven till hennes form allenast eller till den modell, efter vilken naturen började sitt yttre verk på henne. Därför var urmänniskan vid sitt framträdande blott en medvetslös bhuta*, ett slags fantom. Denna skapelse var alltså ett misslyckande, vars orsak kommer att förklaras i 20:e versen (alltså i nästa artikel).

(b) Även detta försök var förfelat. Det framställer allegoriskt den fysiska naturens oförmåga att på egen hand åstadkomma ens ett fullkomligt djur -  än mindre en männsika. Ty fäderna, de lägre änglarna, är alla naturandar, och de högre elementalerna är visserligen i besittning av en viss intelligens, men detta är ej nog för danandet av en tänkande människa. Där till erfodras "levande eld" , den eld som ger människo naturen dess förmåga av självförnimmelse och självmedvetande eller manas.

* Bhuta enl. DHL. Det är svårt att se, varför bhuta i Puranerna av orientalisterna översatts med "onda andar". I Vishnu Purana 1,v (wilsons övers., Fitzedward Halls not, 1:83, säger texten endast) "Demoner, fruktansvärda genom sitt aplika utseende och sitt köttätande",  och i Indien betyder ordet numera "spöken", eteriska eller astrala fantomer, under det den esoteriska läran menar elemntära substanser, något som utgörs av ett förtunnat, ej sammansatt ämne, och särskillt alla djurs och människors astralbilder. Här äro dessa urmänniskor de första eteriska dhyaniernas eller pitriernas astralblilder.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 12:20 #8 av: Aldebaran

16: Forts. (b)

Pavakas och Shuchis avkomma utgörs av den animaliskt-elektriska elden och solelden, vilka alstrar animaliskt liv och således ej kunde meddela den första, astrala människomodellen mera än en fysiskt levande konstitution.

Denna sång är mycket innehållsrik. den förklarar mysteriet av och fyller tomrummet mellan den uppehållande principen hos människan - det GUDOMLIGA JAGET eller den mänskliga monaden - och den animaliska monaden, vilka båda är en och samma sak, ehuru den förra är utrustad med gudomlig intelligens, den senare endast med instinktiv förmåga. Hur skall nu denna olikhet kunna förklaras och grunden angivas för närvaron av detta GUDOMLIGA JAG hos människan?

"Mahats söner äro människoplantans livgivare. De äro vattnet som faller på det dolda livets torra mark, gnistorna som besjälar det mänskliga djuret. De äro Herrarna av andligt, evigt liv . . . I begynnelsen (i den andra rasen) ingöto somliga (av dem) endast en del av sitt väsen i manushya (människorna), andra tog människan i sin boning."

Detta jämförs med 1:a Mosebok 1:a kap vers 6-11.

6. Och Gud sade "Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten"

7. Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet ifrån vattnet ovan fästet; och det skedde så.

8. Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton och det vart morgon den andra dagen.

9. Och Gud sade: "Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt". Och det skedde så.

10. Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

11. Och Gud sade: "Frambringe jorden grönska, fröbärnade örter ch fruktträd som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö på jorden". Och det skedde så.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 12:38 #9 av: Aldebaran

Denna artikel 1. Andens involution  som ligge inne på AU är mycket bra att läsa för ökad förståelse i detta ämne.Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 21:11 #10 av: Wargmane

Men jösses vilket arbete du gör för oss alla noviser !!
Tack du Är en Ängel ju!!

Ja tittar man åt andra håll med de religiösas framställan om skapelseberättelsen oavsett varifrån de kommer har ju samma berättelse egentligen...det är nog detta som fascinerar mig mest...att det spelar ingen roll var på jorden eller vilken tidsålder det än handlar om så äro de flesta eniga om Hur det har gått till omän lite olika tolkning av det...

Tycker dessa dzyans sånger beskriver det oerhört vackert...omän den mänskliga hjärnan kan tycka det låter lite tungt...med alla benämningar och alla siffror....Men ju mer jag läser dom....ju mer betraktar sinnet det poetiskt vackra i texterna ...

Önskar verkligen att jag kunde läsa och förstå dem på orginalspråk....

Jag vill rekommendera Alla att införskaffa Böckerna -Den Hemliga läran....Jag lovar en alldeles fantastisk upplevelse utöver det vanliga ! länken till teosofiska samfundets bokhandel finns härovan i Länkar...

 

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-05 21:31 #11 av: Aldebaran

ehhh ängel... mummel mummel

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-05 21:34 #12 av: Wargmane

mummel !?. . . . *skrattar gött* Pözz på din näsa !!

skrivförbud igen eller ?? Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-09-08 14:15 #13 av: rore

JA, de är vackra och samtidigt tunga i sin utförelse.

Tack för fin läsning och dina tolkningar Alde

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-08 18:10 #14 av: Aldebaran

Tack, själva, många tolkningar återfinns i kommentarerna i DHL...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-08 18:14 #15 av: rore

Har förstått det, att tolkningarna finns i en annan bok.Flört

Men tack! För att du tar dig tid och lägger ut dem här så att det blir lite lättare att förstå.Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-08 18:22 #16 av: Aldebaran

men det är ju klart man får ju lägga om dom lite, och blädrrandet i 1:a Mosebok var min jämförelse.. och visst är det fantastiskt att läsa i bibeln med en annan nyckel till texten...?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-09-10 13:26 #17 av: [yodhe]

 

Enormt gedigert arbete,

intressant med dessa kopplingar till bibeln, vilket också övertygar mer att allt har sin början på ett och samma ställe.

Tack för de klargörande förklaringarna till en underbar text.

Mvh Yodhe

Anmäl
2009-09-10 15:21 #18 av: Aldebaran

Mahats söner äro människoplantans livgivare. De äro vattnet som faller på det dolda livets torra mark, gnistorna som besjälar det mänskliga djuret. De äro Herrarna av andligt, evigt liv . . . I begynnelsen (i den andra rasen)

Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton och det vart morgon den andra dagen.

Det vart alltså afton den första dagen (1:a rasen) sedan vart det morgon den andra dagen (dvs 2:a rasen)

Sedan så har vi ju det "livgivande vattnet som faller på den torra marken" som gud såg att det var gott...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.