Adyar

Människans Daning i den Hemliga Skriften 1

2009-08-20 02:02 #0 av: Aldebaran

Här följer den 1:a sången om männsikans daning av Dzyan...

FÖRSTA SÅNGEN

 

1. DEN LHA, SOM KRINGVRIDER DEN FJÄRDE, ÄR UNDERDÅNIG DE LHAER, SOM STYRA DE SJU, DE SOM, KÖRANDE SINA VAGNAR, KRETSA KRING SIN HERRE, VÅR VÄRLDS ENDA ÖGA. HANS ANDNING GAV LIV ÅT DE SJU. DEN GAV LIV ÅT DEN FÖRSTA.

2. JORDEN SADE: "DU, DET STRÅLANDE ANLETETS HERRE, MITT HUS ÄR TOMT . . .  SÄND DINA SÖNER ATT BEFOLKA DETTA HJUL. DU HAR SÄNDT DINA SJU SÖNER TILL VISDOMENS HERRE. HAN SKÅDAR DIG SJU GÅNGER NÄRMARE SIG SJÄLV, SJU GÅNGER MERA FÖRNIMMER HAN DIG. DU HAR FÖRMENAT DINA TJÄNARE, DE SMÅ RINGARNA, ATT UNDFÅ DITT LJUS OCH VÄRME, ATT SMAKA DE RIKA HÅVOR, SOM UTGÅ FRÅN DIG. SÄND NU DESSA TILL DIN TJÄNARE."

3. DÅ SVARADE "DET STRÅLANDE ANLETETS HERRE": "JAG SKALL SÄNDA DIG EN ELD, NÄR DITT VERK ÄR BÖRJAT. UPPHÖJ DIN RÖST TILL ANDRA LOKAER; VÄND DIG TILL DIN FADER, LOTUSBLOMMANS HERRE, FÖR ATT UNDFÅ HANS SÖNER. . . DITT FOLK SKALL LYDA UNDER FÄDERNAS LAG. DINA MÄNNISKOR SKOLA VARDA DÖDLIGA. VISDOMSHERRENS MÄNNISKOR, EJ MÅNENES SÖNER ÄRO ODÖDLIGA. UPPHÖR MED DIN KLAGAN. DINA SJU SKINN VIDLÅDA DIG ÄNNU . . . DU ÄR EJ REDO. DINA MÄNNISKOR ÄRO EJ REDO."

4. EFTER MYCKEN VÅNDA AVKASTADE HON SINA TRE GAMLA OCH IKLÄDDE SIG SINA SJU NYA SKINN OCH STODO FÄRDIG I SITT FÖRSTA.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 02:11 #1 av: Aldebaran

Lha är i trakterna norr om Himalaya den gamla termen för ande i betydelsen av himmelskt eller övermänskligt väsen och omfattar hela serien av himmelska hierarkier, från ärkeänglarna eller Dhyanierna ner till mörkrets änglar eller jordandarna.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 02:13 #2 av: [yodhe]

 

Mycket vacker text.

Tack igen.

 

Anmäl
2009-08-20 02:15 #3 av: Aldebaran

tack själv....detta är den första av 12 sånger... så det kommer mera...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 02:17 #4 av: [yodhe]

 

Låter spännande,

har läst de andra som du har lagt ut redan..

Anmäl
2009-08-20 02:19 #5 av: Aldebaran

då vet du åxå att förklaringarna till dessa 12 omfattar över 500 sidor i den Hemliga Läran...och så mycket orkar eller kan jag ej skriva ner...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 02:43 #6 av: Aldebaran

"De sju högre läto de sju Lhaerna skapa världen" säger en komentarie... Detta måste betyda att vår jord, för att nu endast tala om denna planet, skapdes eller gestaltades av jordandarna, varvid "regenterna" bara utövade den högsta tillsynen...

Häri ligger det första fröet till det som sedan uppväxte till stjärntyderiets och stjärndyrkans träd. De Högre var de sk. cosmocratores, vårt solsystems byggmästare. Detta framgår också av alla de forntida kosmogonierna, sådana som Hermes´, kaldeernas, ariernas, egypternas och även judarnas. Zodiaktecknen (de heliga djuren), himlens bälte, är lika mycket Benej Elohim (gudarnas eller Elohims söner) som jordandarna är det, men de är högre än de sistnämnda. Soma och Sin, Isis och Diana, är alla mångudar eller mångudinnor och kallas "fäder" och "mödrar" till vår jord som är dem underordnad. Men de är i sin tur underordnande sina "fäder" och "mödrar". Dessa är olika hos olika folkslag - gudarna och deras planeter, sådana som Jupiter, Saturnus, Bel, Brihaspati osv....

"Hans andning gav liv åt de sju" hänsyftar lika mycket på solen, planeternas livgivare, som på den "Höge", den andliga solen, vilken ger liv åt hela världsalltet.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 02:57 #7 av: Aldebaran

Sammanfattningen av verserna i den första delen visar ju, att gudar och människor har sitt upphov, genesis, i och ur en och samma punkt, som är den enda, universella, oförgänliga, eviga och absoluta ENHETEN. I sin första manifesterade aspekt har vi sett denna bliva.

1. Inom den objektiva och fysiska sfären, Ursubstans och urkraft - centripital och centrifugal, positiv och negativ, manlig och kvinnlig osv.

Samt.

2. Inom metafysikens sfär världsande eller kosmisk ideation, av några kallad Logos.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 09:12 #8 av: nillanb

Tack för en oerhört vacker text.

Känner mig aningen ointelligent när jag läser den dock, Jag förstår inte alla ord.

Anmäl
2009-08-20 09:32 #9 av: rore

Tack alde! Vacker text.

Måste läsa flera gånger. Men det vet jag vid det här lagetFlört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-20 10:54 #10 av: [yodhe]

 

#5 Jo, jag vet hur Hemliga Läran ser ut i sin uppbyggnad.

Jag förstår texten bra med de förklaringar du ger.

 

Anmäl
2009-08-20 13:32 #11 av: Wargmane

WOW !! det är som musik!!

När man läser slår det an strängar man inte visste fanns.....

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-20 15:53 #12 av: Aldebaran

varsågoda... Kommer med lite fler tolkningar och förklaringar ikväll, när jag läst igenom och sammanfattat...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 23:14 #13 av: Aldebaran

2.  Sjutalet, grundsiffran bland alla andra siffror i varje folks religionssystem i vad som rör såväl världsalltet som människan måste ju äga någon förklaringsgrund. Det intar hos den fortida amerikanska folken en lika framstående plats som hos de fornåldriga arierna och egypterna. I "Sacred Mysteries among the the Mayas and the Quichés, 11500 years ago, heter det: Sju synes ha varit det företrädesvis heliga talet hos forntidens alla civiliserade folk. Varför? Varje folk har givit en olika förklaring däröver i enlighet med det särskillda innehållet hos des (exoteriska) religion. Att det var talet över alla tal för dem, som voro invigda i de heliga mysterierna, därom kan intet tvivel råda. Pythagoras . . . kallar det "livets vehikel" , en sammanfattning av kropp och själ, enär det är bildat av ren fyrfald: visdom och förstånd, och en trefald: handling och materie. Kjesar Julianus uttalar sig i In Matrem Deorum, Oratio V (5), sålunda "Om jag berörde invigningen i våra hemliga mysterier, vilka kaldeerna firade till den sjustråliga gudens ära, upplysande sin själ genom honom, skulle jag inlåta mig på saker, okända för den stora hopen, ja mycket okända, men välbekanta för de välsignade teugerna"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-20 23:31 #14 av: Aldebaran

4. Hon = jorden (vår planet) som säges ha avkastat sina tre gamal skinn, detta hänsyftar på de tre föregående runder som hon redan har genomgått, vi befinner ju oss i mitten på den fjärde runden (den fjärde av sju runder) Varje rund omfattas av 7 rotraser med 7 underraser (i varje rortras) som i sin tur har 7 grenraser (i varje underras), vi befinner oss som bekant i 5:e Rotrasens 5:e underras och på väg in i 6:e underrasen....

Hursom.....

Ibörjan på varje ny RUND och efter en period av "förmörkelse" avlägger jorden (liksom även dom övriga sex "jordarna" i vår planetkedja om 7 planeter) eller antages avlägga, sina gamla skinn på samma sätt som ormen, och detta är orsaken, varför hon i Aitareya Brahmana kallas Sarpa-Rajni, "ormarnas drottning" och "modern till allt som rör sig". De "sju nya skinn", av vilka hon nu befann sig i det första syftar ju på de sju geologiska förändringar, som åtfölja och motsvara utvecklingen av mänsklighetens sju rotraser.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-21 09:10 #15 av: [yodhe]

 

Tack för informationen.

Det klarnar mer och mer.

Anmäl
2009-08-21 19:41 #16 av: Aldebaran

Ok det var ju bra... det är svårt att gör det begripligt Den Hemliga Läran hänvisar ofta till sidor 100 sidor längre farm osv.. Svårt att sammanställa då...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-22 00:36 #17 av: rore

ObestämdBitarna börjar falla på plats,,Det framträder klarare. Tack för fin text och för de förklaringar du lägger till. Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.