Adyar

Edens lustgård 1

2009-08-26 20:55 #0 av: Aldebaran

Föredrag hållet våren 2004 av Göran Söderqvist.

 

Den Hemliga Läran (DHL) är inte skriven som en systematisk lärobok. Syftet verkar mer vara att väcka upp intuitioner som med tiden kan mogna till insikter i stora drag. I DHL säger H.P. Blavatsky också, att det finns minst sju betydelser av vissa ord i de gamla urkunder, som hon refererar till. Vad som sägs nedan får därför inte uppfattas som den absoluta sanningen. Ta det istället som en hypotes, ett sätt av många att se på ämnet.

Språket i böckerna är gammalmodigt, och texten innehåller många termer som är svåra att förstå innebörden av. Innan vi kommer in på ämnet för föredraget, behöver några ord, som jag kommer att använda mig av, förklaras.

Vi kan börja med orden "rund" och "manvantara". Människans medvetande utvecklas i tidsperioder som kallas runder. Sju runder bildar en liten manvantara, och sju små manvantaror tillsammans utgör en stor manvantara. Mellan runderna och mellan manvantarorna är det viloperioder.

En manvantara betyder "mellan två Manuer", och då behöver vi också veta vad en Manu är. Beskrivningen i DHL (1:90) av en Manu är väldigt abstrakt och lyder så här: "En Manu är en med mäsnkliga egenskaper tänkt beskyddare av sin särskilda rund eller cykel. Han är den personifierade idéen av den gudomliga tanken. Han är skaparen och gestaltaren av allt som förekommer under hans egen cykel av tillvaro".

Livets utveckling under de två små manvantarorna sker på två olika klot, och vårt människosläkte utvecklas just nu på det klot vi kallar jorden. Under den förra lilla manvantaran utvecklades vi på ett annat klot än Jorden, och när den sjunde runden i vår nuvarande lilla manvantara är slut, flyttar vi till nästa klot.

För varje ny rund går utvecklingen ett steg djupare ner i det materiella än i den föregående till dess vi nått den fjärde runden. I den befinner vi oss just nu, och därmed har vi nått så djupt in i det materiella livet som det är möjligt i den pågående, lilla manvantaran. Här vänder nu utvecklingen, och i kommande runder når vi grundare och grundare för varje ny rund, till dess vi når den sjunde runden, där vår utveckling helt och hållet sker i den andliga världen.

När de sju runderna är till ända är utvecklingen fullbordad på vårt klot. Då går mänskligheten in i ett vilotillstånd och inväntar nästa lilla manvantara. När den sedan tar sin början, framträder vi på nästa klot i serien, och en ny utvecklingsperiod om sju runder tar sin början, fast nu på en högre nivå.

Men här skall vi bara ägna oss åt utvecklingen på Jorden, och i huvudsak bara åt den fjärde runden. Människans tillväxt sker på tre olika nivåer samtidigt, på andlig, på intellektuell och på fysisk nivå. Utvecklingen på de tre nivåerna sker parallellt och de är fullkomligt sammanvävda med varandra. Under varje enskild rund är utvecklingen till största delen fokuserad på en av människans sju principer, och när en ny rund inleds, fokuserar utvecklingen på nästa princip.

Den ena runden övergår inte direkt i nästa. När en rund är slut, blir det en viloperiod som varar miljontals år innan nästa rund börjar. En sådan viloperiod mellan två runder kallas för pralaya. Under pralayan går indevidualiteten inte förlorad. Då nästa rund inleds, framträder den på nytt, och utvecklingen fortsätter på det stadium där den slutade vid den förra rundens slut.

Mellan runderna sker stora naturrevolutioner och stora geologiska förändringar. Om dessa står det så här i DHL (2:794): "Liksom land behöver vila och förnyelse, nya krafter och förändring av sin jordmån, så även vatten. Därför uppstår periodiska omplaceringar av land och vatten, klimatiska förändringar o s v, alltsammans åstadkommet genom geologiska omvälvningar och slutande med en viss förändring i jordaxelns läge".

Mänskligheten som utvecklas under de olika runderna kallas med ett gemensamt namn för rotras. Namnet har inget med det vi i dagligt tal kallar för raser. Rotras är en kollektiv benämning för en hel mänsklighet under varje skede av sin utveckling. Och med utveckling avses medvetandets utveckling. Under varje rund utvecklas sju rotraser, som följer på varandra, efterhand utvecklingen fortgår.

Varför behövs det då nya rotraser under utvecklingens lopp? Det är svårt att ge ett säkert svar på den frågan. Vi kan bara spekulera över orsaken.

Det kan vara så, att när medvetandet nått en viss utvecklingsnivå, så kräverdet nya kroppar för sin fortsatta utveckling, kroppar som är bättre anpassade till de växande förmågorna hos medvetandet.

Det kan också vara så, att den nya princip som skall utvecklas hos människorna i nästa rund kräver kroppar som är beskaffade på ett annat sätt än i föregående rund. Vi som lever här och nu befinner oss i den fjärde runden och vi tillhör den femte rotrasen, som började sin utveckling för ungefär en miljon år sedan.

Varje rotras har sju underraser, och varje underras har sju rasgrenar. En individ som anländer till kretsloppet inkarnerar i alla dessa rasgrenar under en rund, och normalt minst två gånger i varje gren (De invigdes lära).

Hur många inkarnationer gör vi då under en rund? 7 rotraser * 7 underraser * 7 rasgrenar * 2 blir 686 inkarnationer under varje rund. Men enligt "De invigdes lära" tillkommer inkarnationer av olika skäl, och A.P. Sinnet uppger att den ordinära människan inkarnerar minst 800 gånger under en rund.

Tar man till sig denna kunskap och inser att man själv så småningom skall ha minst två liv (kanske både som man och kvinna) i alla släktgrenarna på jorden, så ger det oss ett annat synsätt på våra medmänniskor än vi kanske normalt har. Det kanske kan bidra med att vi behandlar dem på ett bättre sätt än vad vi gör idag. I nästa inkarnation kan vi ju själva drabbas av våra egna handlingar i det nuvarande livet.

I DHL (1:207-208) beskrivs människornas utveckling under de olika runderna på vår jord så här:

Rund 1: Människan i den första runden och första rasen på vår jord, var en eterisk varelse, bliven människa, ointelligent men överandlig... I var och en av dom följande raserna och underraserna... blir hon mer och mer till formen begränsad, förkroppsligad, men ännu en övervägande eterisk varelse... Hon är könlös och utvecklar, i likhet med djur och växtvärlden, vidunderliga stora kroppsformer, överensstämmande med omgivningens beskaffenhet.

Rund 2: Människan är ännu jättelik och eterisk, men får nu en fastare och mer förtätad kropp; hon är en mer fysisk människa, dock fortfarande mindre intelligent än andlig, ty förståndsförmögenheterna utvecklas långsammare och med större svårighet, än det fysiska kroppshöljet.

Rund 3: Hon har nu en fullkomligt konkret eller fast kropp och liknar i början en jätteapa; och hon är nu mer intelligent, eller rättare förslagen, än andlig. Ty på den nedåtgående bågen har nu nått en punkt där hennes ursprungliga andlighet skymmes och överskuggas av begynnande förståndsutveckling... I senare hälften av den tredje runden avtager hennes jättelika gestalt, kroppen erhåller en fullkomligare textur, och hon blir en mer intelligent varelse, fast fortfarande mer apa än deva...

Rund 4: Förståndet vinner en oerhörd utveckling i denna rund De hittills stumma raserna förvärvar vår nuvarnade mänskliga talförmåga på detta klot, där språket alltifrån den fjärde rotrasen fulländas och kunskapen tillväxer. Vid den fjärde rundens mittpunkt passerar mänskligheten den mindre manvantariska cykelns vändpunkt... under det att världen är överfylld med frukterna av intellektuell livaktighet och andligt förfall...

De två första rotraserna (i vår nuvarande fjärde rund) hade inga fasta fysiska kroppar och utvecklade därför inte några civilisationer. Utvecklingen skedde inom sju fullt skilda områden på den enda del på jorden som då var bebolig. Kontinenten kallades för Hyperboreen, och låg vid nordpolen.

Den tredje rotrasen levde på den kontinent vi kallar Lemurien. Då hade människan utvecklat en fullkomligt fast och tät kropp. Under senare del av den rasen skedde könsdelningen.

Den fjärde rotrasen utvecklades på Atlantis, och den kontinenten ligger nu, precis som Lemurien, på havets botten.

Utvecklingen av den femte rotrasen, som vi tillhör, vi som lever här idag, är i full gång, och vi har nyss passerat den fjärde rundens mittpunkt. Dvs. att mänskligheten  nu har nått så djupt ner i materien som det är möjligt i denna manvantaran, och utvecklingen mot större andlighet tar nu sin början.

Forts. i Edens lustgård 2

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-26 21:48 #1 av: nillanb

Väldigt intressant,

Jag behöver läsa detta flera gånger.

Tack

Anmäl
2009-08-26 23:04 #2 av: Aldebaran

Ja, gör det... Det kommer en del 2 på denna senare om någon vecka..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-26 23:27 #3 av: [Jeremina]

Senare ikväll när jag är uppe och vaken ensam sådär efter 22.30 ska jag läsa detta i lugn och ro och kommentera. Är du vaken då Alde?

Anmäl
2009-08-26 23:37 #4 av: Aldebaran

det tror jag...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-27 00:21 #5 av: Wargmane

MMmmm mycket bra och gav mig lite mera begripelse av dessa runder...kort och lättfattligt Glad TackKyss

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-27 01:13 #6 av: Aldebaran

det sista stycket är intressant, jag tror att det är här som många personer fått för sig att nu vänder det och nu kommer det andlig livet inom kort... Men vandringen uppåt är ju lika tidsödande som vandring nedåt har varit kanske lite jobbigare att släppa allt materialistiskt, pengar, status etc etc...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-27 01:19 #7 av: [Jeremina]

Ojdå! Det där får jag nog läsa fler gånger innan jag kan kommetera..hm Obestämd 

Anmäl
2009-08-27 01:22 #8 av: Aldebaran

ingen fara, läs på du...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-27 12:01 #9 av: rore

Tack Alde.

Måste nog läsa det några gånger. Just nu råder kaos mellan förnuft och ? Någonting annatSkäms

Det är ju så stort och ogreppbert på ett vis och samtidigt ganska logiskt.ObestämdFunderar vidareGlad i tysthet.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-27 14:22 #10 av: Aldebaran

Mmm det ordnar sig nog skall du se...Läs i lugn å ro...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-27 18:48 #11 av: Loet_old

En tanke är det så att människan har nått sitt mål vid mitten av rundern.dvs idag har vi nått så djupt vi kan komma.så det finns ju få begränsningar vad vi kan och vill göra med jordens exploatering. och vändningen är som en räddning för jorden eller?

Men kan ju tänka att vandringen uppåt blir mera krävande av att släppa det matriella.

Anmäl
2009-08-27 18:50 #12 av: [Jeremina]

#9 Precis så känner jag mig också nu! Obestämd

Anmäl
2009-08-27 21:28 #13 av: Aldebaran

räddningen för jorden? tror att det mer är "räddning" för oss, planeten klarar sig nog, det har ju gått 10-tals miljoner år utan liv på denna planet under flera tillfällen sedan den bildades...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-27 22:14 #14 av: Loet_old

Utan liv,ingen exploatering det var ju naturens gång. idag så hjälper vi ju till med en hel del så att säga.

Du får gärna utveckla räddning för oss.

 

Anmäl
2009-08-27 23:15 #15 av: Aldebaran

Jag skriver "räddning" för jag tror att vi å allt som händer är våran väg att gå mot det sk. fullkomliga... Vi kommer att fortsätt utvecklas uppåt precis som det är menat och inga mörka moln, domedagsproffesior kan ändra den uppfattningen för mig, sedan hur lång tid och hur krokig vägen/vägarna skall bli vet jag ej....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-28 01:11 #16 av: [yodhe]

 

Tack för en fin artikel,

den talar om det vi diskuterade i ett tidigare inlägg, huruvida om det har funnits mänsklighet innan neandertalarna, detta bekräftar det faktum.

 

Anmäl
2009-08-28 01:14 #17 av: Aldebaran

och den pekar på att det funnits mänskligheter i flera omgångar...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-28 01:21 #18 av: [yodhe]

 

Precis, ser fram emot nästa del..

Den talar lite om utvecklingen som diskutionen förs i inlägget om Mindcontroler, hur tekniken har nått sin gräns.  

Anmäl
2009-08-28 01:25 #19 av: Aldebaran

ja, det kan du ha rätt i...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-04-15 11:15 #20 av: suddis

En mer begriplig förklaring kring runderna.Glad

Som man har efterfrågat,tack för den.

Anmäl
2012-04-15 13:30 #21 av: Aldebaran

vassego... Du ser att det finns 2 kap till i denna..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-04-15 17:36 #22 av: Gaiatri

Jag tycker också att det var en bra och begriplig förklaring om runderna. GladTack

Jag kan ju lätt fastna i sånt här så jag blev sittandes en stund och letade efter mer info om runder. Ett kapitel ur Den hemliga lärans grundtankar (Purucker) för lite djupare studier. Och en artikel om runder och rotraser (Edlund).

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.