Själens resor

Om meditation

2009-07-23 12:34 #0 av: cillaj

Lite tips om hur man kan börja meditera, vad som kan hända och hur det kan upplevas.

 

Det är i tystnaden som själen växer sig stark, ty då hänvisas den till sina egna energier och krafter och lär känna sig själv. Att överlämna lösandet av ett problem åt någon man tror kan vara en till hjälp är inte ett bra sätt att tillgripa. Att se lösningar och att lösa problem är en fråga om träning, om inre tillväxt.

En av de första regler en neofyt (lärjunge)  får lära sig är att aldrig ställa en fråga förrän han själv gjort uppriktiga och upprepade försök att besvara den, därför  att försöket är en vädjan till intuitionen. Det är också en övning. Det förstärker ens inre förmågor.

Att ställa frågor innan man själv har försökt besvara dem, visar helt enkelt att man söker stöd hos andra och det är inte bra. Att träna upp sina egna förmågor betyder tillväxt, ökad styrka och kunnighet.

Vissa frågor kommer emellertid med en kraft som framtvingar ett svar. De är som det mystiska knackandet på templets dörr. De kräver mera ljus, ty de kommer inte från hjärnförståndet utan från själen som strävar efter att förstå det ljus som strömmar in i den från gudomlighetens eviga källor.

Sök och ni skall finna. Knacka- och knacka på rätt sätt - och det skall öppnas för er. Om vädjan är tillräckligt stark och icke-personlig, kommer själva gudarna i himlen att svara. Om individen verkligen är uppriktig, kommer svaret till honom från hans inre, från den ende invigare en neofyt någonsin kan ha.

Meditation är en positiv sinnesinställning, ett medvetenhetstillstånd snarare än en metod eller en tidsperiod då hjärnförståndet tänker intensivt. Man bör vara positivt inställd, men samtidigt lugn. Positiv som granitklippan och lika stilla och fridfull, undvika de störande inflytandena från det ständigt aktiva och oroliga sinnet. Och framför allt icke-personlig.

Meditation innebär egentligen att man centrerar medvetandet och höjer sinnet till det plan där intuitionen styr, där någon upphöjd idé eller strävan har sitt hemvist, och håller medvetandet kvar där i tanken. Man kan emellertid även meditera på onda ting, och tyvärr är det många som gör det.

Innan man faller i sömn kan man meditera så att ens själ stiger upp till gudarna, blir vederkvickt och får ny kraft av sitt samspråk med dessa. På samma sätt kan man före insomnandet ägna sig åt sådana grubblerier att själen, när vakenhetens band brister och hjärnförståndet bringas till tystnad, dras nedåt och blir förnedrad och försvagad. Man bör aldrig sova förrän man uppriktigt har förlåtit alla oförätter.

En av anledningarna till det stränga kravet på icke- personlighet, på att inte den ringaste tanke innehållande något destruktivt eller moraliskt stötande element såsom hat, vrede, fruktan eller hämndbegär får tränga in i hjärtat, är att när sömnen smyger sig över kroppen och hjärnförståendets medvetande kopplas bort, följer den nu befriade själen automatiskt det direktiv som senast gavs den. Således kan bruket att lugna sinnet före sänggåendet verka upplyftande på själen.

Meditera ständigt- ingenting är så lätt och så nyttigt. Detta passar de flesta studerande mycket bättre än att ha en fastställd tid. Tänk lugnt och oavlåtligt på de frågor du har, och låt detta tänkande pågå även när händerna är sysselsatta med de dagliga sysslorna och sinnet upptaget av andra plikter.

I medvetandets bakgrund kan denna ständiga underström av tankar ändå finnas. Den skapar samtidigt ett skyddande hölje omkring en i allt man företar sig, den omger kroppen med en aura som har sitt ursprung i det auriska äggets djupaste vrår.

Denna aura är akashisk (lysande), och när den förtätats genom viljekraften kan inget materiellt tränga igenom den.

Även i den djupaste meditation, när all känsla för omgivningen förlorats, händer det aldrig att den tränade chelen ( lärljungen) tappar sin andliga och intellektuella kontroll.

Han är alltid vaken, alltid medveten om att han har situationen under kontroll, även när medvetandet passerar genom det kontemplerande objektets alla olika stadier. Det är som regel i högsta grad olämpligt att i tanken låta sig så fullständigt förflyttas till ett annat plan, att man blir ett medium eller en fysisk robot.

Det finns två slags meditation. För det första, kvarhållandet av en vacker tanke i sinnet som en klar bild, som man låter sitt medvetande gå in i. För det andra, att låta medvetandet tränga in i högre sfärer eller tillvaroplan och ta emot och absorbera de upplevelser som härvid flyter in i detsamma.

Men om vi biter ihop tänderna och knyter händerna och mentalt hamrar in en eller annan tanke., ägnar vi oss inte alls åt meditation. Om vi gör så lyckas vi inte, eftersom en sådan övning endast aktiverar hjärnförståndstänkandet, något som ofta är tröttande och oinspirerat.

Det är stor skillnad mellan att endast tänka koncentrerat på någonting, speciellt om det betyder att man använder hjärnförståndet, och att centrera medvetandet genom att följa den andliga viljans vägledning.

Meditation är således att hålla kvar en tanke i sinnet och att låta medvetandet utan ansträngning bearbeta denna tanke på det inre planet. Låt den dväljas där, låt anden ruva över den. Man behöver inte blanda in den fysiska eller psykiska viljan. Detta är sann meditation och är i själva verket yogans fundamentala hemlighet.

 

 

Anmäl
2009-07-23 14:20 #1 av: Loet_old

Väldigt bra skrivet cilla.

Tänkte framför allt på att meditera innan man somnar. brukar gå igenom dagen innan man sluter ögonen för vila.Räknar det i tre delar: det första av belåtenhet för dagen, det andra som man kan skratta åt, och det tredje sömnlöshet där man inte kan stilla sin oro.beroende på vilken dag man har haft i livet.

Viktig för mig i meditation är att jorda mig ordentligt annars blir allt så flyktigt,kommer ej i sinnesro.

 

Anmäl
2009-07-23 16:09 #2 av: cillaj

 

Tack Loet!

Precis, jorda är viktigt, annars är det lätt att man hamnar i för höga energier och det kan bli svårt att ta sig ner på en normal nivå efteråt, med balans.

Man ska ju orka en vardag också..

Anmäl
2009-07-23 19:01 #3 av: Loet_old

Precis,helt rätt cilla.

Om man är i obalans så låter jag bli att meditera tills man har landat. annas kan det bli otrevligt.

Anmäl
2009-07-24 02:06 #4 av: Aldebaran

Tack för en fin artikel Cilla...Nog bra för många här på forumet...

En sak som är bra när man står inför att läsa svåra texter typ Världsutvecklingen, Dzyans sånger eller något annat teosofiskt så är det bra med en stunds tystnad/meditation med fokus på vad man ämnar att läsa...Försöka göra sig så öppen som möjligt.. Bra är åxå att avsluta på liknande sätt... Så gör vi i TS-gruppen i Gbg...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-24 10:34 #5 av: rore

Hej cillaj!

Så sann och så vis. *Niger fint*

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-24 12:04 #6 av: cillaj

 

Tackar!

Alde, meningen var att komplettera din artikel  "Meditation", kan bli lättare att förstå innebörden i din med denna förklaring för andra.

Hoppas jag iallafall..

Anmäl
2009-07-25 20:58 #7 av: Aldebaran

Från Teosofisk tidskrift nr 6 av 10 årgång 1917. Augusti månads meditation...Något att printa och läsa för att ta med er i nästa månads meditation kanske?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 20:58 #8 av: Aldebaran

Så kommer den första av 4 filer....

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:00 #9 av: Aldebaran

Den andra....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:00 #10 av: Aldebaran

Den tredje...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:00 #11 av: Aldebaran

Samt slutligen den fjärde....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:05 #12 av: Aldebaran

Då jag har hela årgången av denna tidskrift och månadens meditation finns beskriven i varje nummer, så kommer att lägga in September i slutet på nästa månad.. Dvs om intresse finns...Vi får se..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:07 #13 av: cillaj

 

Klart det finns intresse!!!

Då e ju semestrarna slut.

Tack för fina texter..

Anmäl
2009-07-25 21:37 #14 av: Loet_old

Visst finns det intresse av texterna

Anmäl
2009-07-25 21:39 #15 av: Aldebaran

Bra.. Då kommer dom att komma en gång/ månad  frammåt tills Juli månads meditation...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-25 21:45 #16 av: cillaj

 

Juli månad 2010? menar du det???

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.