Adyar

Världsutvecklingen 6

2009-08-02 23:39 #0 av: Aldebaran

n/a

 

1. GENOM MAKTEN HOS BARMHÄRTIGHETENS OCH KUNSKAPENS MODER, KWAN-YIN - KWAN-SHAI-YINS TREEENIGHET, SOM BOR I KWAN-YIN-TIEN - HAR FOHAT, ANDEDRÄKTEN AV DERAS AVKOMMA, SONEN AV SÖNERNA, UR DE LÄGRE DJUPEN FRAMKALLAT SIEN-TCHANS BEDRÄGLIGA FORM OCH DE SJU ELEMENTEN.

2. VARPÅ HAN, DEN SNABBE OCH STRÅLANDE, DANAR DE SJU LAYACENTRA, VILKA INGEN SKALL VARA ÖVERMÄKTIG INTILL DEN STORA DAGEN >>VAR MED OSS>>, OCH UPPSTÄLLER VÄRLDSALLTET PÅ DESSA EVIGA GRUNDVALAR, OMGIVANDE SIEN-TCHAN MED ELEMENTENS FRÖN.

3. AV DE SJU - FÖRST EN UPPENBARAD, SEX FÖRDOLDA; TVÅ UPPENBARADE, FEM FÖRDOLDA; TRE UPPENBARADE, FYRA FÖRDOLDA; FYRA FRAMBRAGTA, TRE FÖRBORGADE; FYRA OCH ENTSAN AVSLÖJADE, TVÅ OCH EN HALV FÖRDOLDA; SEX ATT VARDA UPPENBARA, EN LAGD ÅTSIDO. TILL SIST SJU SMÅ HJUL KRINGVÄLVANDE; DET ENA GIVANDE UPPHOV TILL DET ANDRA.

4. HAN BYGGER DEM TILL LIKHET MED ÄLDRE HJUL, ANVISANDE DEM PLATS PÅ DE OFÖRGÄNGLIGA CENTRA. HURU BYGGER DEM FOHAT? HAN SAMLAR ELDSTOFTET, HAN GÖR KLOT AV ELD, LÖPER TVÄRS IGENOM DEM OCH OMKRING DEM, INGJUTANDE LIV I DEM, OCH SÄTTER DEM DÄRPÅ I RÖRELSE, SOMLIGA ÅT ETT HÅLL, ANDRA ÅT DET MOTSATTA. DE ÄRO KALLA, HAN UPPVÄRMER DEM. DE ÄRO TORRA, HAN GÖR DEM FUKTIGA. DE SKINA, HAN FLÄKTAR DEM SVALA. SÅLUNDA VERKAR FOHAT FRÅN GRYNING TILL SKYMNING UNDER SJU EVIGHETER.

5. VID DEN FJÄRDE FÅR SÖNERNA SIN BEFALLNING ATT SKAPA SINA AVBILDER. EN TREDJEDEL VÄGRAR. TVÅ LYDA. STRAFFDOMEN UTTALAS: DE SKOLA FÖDAS I DEN FJÄRDE, LIDA OCH VÅLLA LIDANDE. DETTA ÄR DEN FÖRSTA STRIDEN.

6. DE ÄLDRE HJULEN ROTERAR NEDÅT OCH UPPÅT. . . . MODRENS ROM FYLLDE DET HELA. STRIDER UTKÄMPADES MELLAN SKAPARNA OCH FÖRSTÖRARNA, OCH STRIDER KÄMPADES FÖR RUM, I DET VÄRLDSFRÖEN ÅTER OCH ÅTER FRAMTRÄDDE UTAN UPPEHÅLL.

7. GÖR DINA BERÄKNINGAR, O LANOO, OM DU ÖNSKAR LÄRA KÄNNA DITT LILLA HJULS VERKLIGA ÅLDER. DESS FJÄRDE EKER ÄR VÅR MODER. SÖK VINNA DEN FJÄRDE >>FRUKTEN>> AV DEN FJÄRDE KUNSKAPSVÄGEN, SOM LEDER TILL NIRVANA, OCH DU SKALL FÖRSTÅ, TY DU SKALL SE. . .

Världsutvecklingen 7

Världsutvecklingen 5

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-02 23:51 #1 av: Aldebaran

1. GENOM MAKTEN HOS BARMHÄRTIGHETENS OCH KUNSKAPENS MODER, KWAN-YIN (gudomliga röstens boning) - KWAN-SHAI-YINS TREEENIGHET, SOM BOR I KWAN-YIN-TIEN (ljudets melodiska himmel) - HAR FOHAT, ANDEDRÄKTEN AV DERAS AVKOMMA, SONEN AV SÖNERNA, UR DE LÄGRE DJUPEN (kaos) FRAMKALLAT SIEN-TCHANS (vårt universums) BEDRÄGLIGA FORM OCH DE SJU ELEMENTEN.

Barmhärtighetens och kunskapens moder  kallas Kwan-Shai-Yins treenighet, emedan hon äger metafysiskt och kosmiskt samband med Logos, såsom på engång dess moder, maka och dotter, alldeles som hon i senare teologiska översättningar fick betydelsen av fader, son och (kvinnlig) helige ande, såsom Shakti eller energin, det innersta väsendet hos de tre.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-03 00:01 #2 av: Anco

OK... och det tyckte du var en förenklad version och en förklaring??
Ber tusen ggr om ursäkt, men blir inte mycket klokare. Du får betänka att jag är en enkel människa Skäms

Anmäl
2009-08-03 00:24 #3 av: Aldebaran

Kan erkänna att jag är inte heller 100% säker på andemeningen bakom Dzyans sånger heller.. Jag lägger ut dessa för att visa er vad Den Hemliga Läran baseras på. Är medveten om att inte alla förstår allt...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-03 00:25 #4 av: rore

FörvånadSkämsObestämdRynkar på näsan Nä! Är nog för trött i skallen just nu.

Men jag befarar att det inte lär hjälpa med en natts sömnSkäms

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-08-03 00:27 #5 av: Anco

Tack rore.... då är vi 2 om det Skäms

Anmäl
2009-08-03 00:27 #6 av: Aldebaran

man får läsa annat liknande. Pröva Leadbeaters "det inre livet 1 o 2", mycket bra "nybörjarböcker" Detta mognar efter hand fram...Sedan kanske man inte förstår allt ändå vilket är helt naturligt förstod vi allt så skulle vi ju inte tragla här längre...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-03 00:36 #7 av: Anco

Där har du nåt! Fattade vi allt skulle vi ju inte vara här alls...

Men jag måste ju säga att mycket av detta som jag läst här överenstämmer med den Keltiska/Gaeliska mytologin.... det är i den jag är mest bevandrad....

Anmäl
2009-08-03 00:43 #8 av: Aldebaran

Vetenskapen erkänner idag att Vedaskrifterna (där Dzyans sånger är en dal av) är uppemot 5000 år gamla, det finns andra som hävdar att dom nedtecknades för över 25000 årsedan. Hursom detta är mycket gammalt. Den sista delen av Atlantis fanns när dessa nedtecknades.. Ur Veda så har nästan alla religioner hämta stoff till sina läror. Stora delar ur våran bibel återfinns där..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-03 00:45 #9 av: Anco

Intressant.

Anmäl
2009-08-03 02:37 #10 av: Wargmane

Jaha ...Nu fick jag nåt att fnurla på .....

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-08-03 03:03 #11 av: Aldebaran

jaha.... fnurla på du Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-04 12:35 #12 av: Aldebaran

2: De sju laya-centra är de sju nollpunkterna, vilket betyder i esotericismen en punt, vilken differntieringen tänkes börja. Från dessa centra bakom vilka den esoteriska filosofin låter oss skönja de dunkla metafysiska konturerna av livets och ljusets sju söner/sju Logoi börjar så differtieringen av de element, vilka ingå i vårat solsystem. (Alltså livet tar sin början)

Fohat är en och sju, och på det kosmiska planet står han bakom alla sådan manifestationer som ljus, värme, ljud etc. och utgör elektricitetens ande, vilken är världsaltets liv.

De "elementens frön", med vilka han fyller Sien-Tchan (världsalltet) från Tien-Sin (medvetandets - eller det Absolutas - himmel) är vetenskapens/våra atomer.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-04 14:10 #13 av: Aldebaran

3. De sju i denna vers är de sju elementen varav 4 är maifisterade på våran jord. Det femte - etern- endast är delvis manifesterad.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-04 14:31 #14 av: Aldebaran

4. Världarna byggs till "likhet med äldre hjul" - dvs. med dem, som har existerat under föregående manvantarer/perioder/runder/ och ingått i pralaya; ty LAGEN för födelse, tillväxt och död är en och densamma för allting i kosmos, från solen till masken i gräset.

Fohat som är den kosmiska elektricitetens uppbyggande kraft, liknesevissägs likt Rudra hava framsprungit ur Brahmâs huvud, "ur Fadrens hjärna och Modrens sköte" och därefter hava förvandlat sig till en man och en kvinna, d.ä. polariserat sig till positiv och negativ elektricitet. Han har sju söner, vilka äro hans bröder. Fohat tvingas tid efter annan, födas närhelst tvenne av hans söner-bröder komma i för nära beröring med varandra, varesig i en omfamning eller ett envig. För att förekomma detta, förenar och sammanbinder han dem, som äro av olika natur, och åtskiljer dem som hava lika lynnen. Detta hänsyftar naturligtvis, såsom var och en kan se, på elektricitet alstrad genom friktion och på lagen om attraktion mellan två föremål av olika och av repulsion mellan två föremål av lika polaritet.. De sju sönerna/bröderna betcknar/personifierar ju här de sju formerna av kosmisk magnetism som inom det ockulta kallas de "sju radikalerna" vilkas smaverkande och aktiva avkomma, bland andra krafter utgörs av elektricitet, magnetism, ljud, ljus, värme, kohesion etc etc....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-04 14:40 #15 av: Aldebaran

5. VID DEN FJÄRDE (runden eller livs och existenscykeln på de sju mindre hjulen) FÅR SÖNERNA SIN BEFALLNING ATT SKAPA SINA AVBILDER. EN TREDJEDEL VÄGRAR. TVÅ LYDA. STRAFFDOMEN UTTALAS: DE SKOLA FÖDAS I DEN FJÄRDE (rasen), LIDA OCH VÅLLA LIDANDE. DETTA ÄR DEN FÖRSTA STRIDEN.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.