Adyar

Världsutvecklingen 5

2009-07-21 22:48 #0 av: Aldebaran

Fortsättning på Dzyans sånger

FEMTE SÅNGEN

 

1. DE URSPRUNGLIGA SJU, VISDOMSDRAKENS FÖRSTA SJU ANDEDRAG, FRAMBRINGA I SIN ORDNING UR DEN KRETSFORMIGA RÖRELSEN AV SIN HELIGA ANDEDRÄKT DEN GLÖDANDE VIRVELVINDEN

2. DE GÖRA HONOM TILL BUDBÄRARE AV SIN VILJA. DZYU VARDER FOHAT; DEN SANBBE SONEN AV DE GUDOMLIGA SÖNERNA, VILKAS SÖNER ÄRO LIPIKERNA, LÖPER ÄRENDEN I KRETSANDE BANOR. FOHAT ÄR DEN ELDIGE SPRINGAREN, OCH TANKEN ÄR HANS RYTTARE. HAN LJUNGAR LIKT BLIXTEN GENOM DE GLÖDANDE MOLNEN; TAGER TRE OCH FEM OCH SJU SPRÅNG GENOM DE SJU ÖVRE REGIONERNA OCH DE SJU NEDRE. HAN HÖJER SIN RÖST OCH KALLAR PÅ DE OTALIGA GNISTORNA OCH BINDER DEM SAMMAN.

3. HAN ÄR DERAS LEDANDE ANDE OCH FÖRARE. NÄR HAN BÖRJAR SITT ARBETE, AVSKILJER HAN DET LÄGRE RIKETS GNISTOR, SOM SVÄVA OMKRING OCH BÄVA AV FRÖJD I SINA STRÅLANDE BONINGAR, OCH BILDAR AV DEM ÄMNEN TILL HJUL. HAN SÄTTER DEM I RYMDENS SEX RIKTNINGAR OCH ETT I MIDTEN - DET CENTRALA HJULET.

4. FOHAT DRAGER SPIRALFORMIGA LINJER FÖR ATT FÖRENA DET SJÄTTE MED DET SJUNDE - KRONAN. EN HÄRSKARA AV LJUSETS SÖNER STÅR I VARJE HÖRN; LIPIKERNA I MIDTHJULET. DE SÄGA: "DETTA ÄR GODT" DEN FÖRSTA GUDOMLIGA VÄRLDEN ÄR FÄRDIG; DEN FÖRSTA ÄR NU DEN ANDRA. DÅ AVSPEGLAR SIG DET "GUDOMLIGA ARUPA" I CHHAYALOKA, ANUPADAKAS FÖRSTA DRÄKT.

5. FOHAT TAGER FEM SPRÅNG OCH BYGGER I VARJE HÖRN AV KVADRATEN ETT BEVINGAT HJUL FÖR DE FYRA HELIGA . . .  OCH DEARS HÄRSKAROR.

6. LIPIKERNA INNESLUTA TRIANGELN, DEN FÖRSTA ENHETEN, KUBEN, DEN ANDRA ENHETEN OCH PENTAKELN INOM ÄGGET. DET ÄR DEN RING, SOM KALLAS "ÖVERSKRID EJ" FÖR DEM, SOM NEDSTIGA OCH UPPSTIGA; SOM UNDER KALPAN SKRIDA FRAM MOT DEN STORA DAGEN "VAR MED OSS" . . . SÅLUNDA DANADES ARUPA OCH RUPA: AV ETT LJUS SJU LJUS, OCH AV VARJE AV DE SJU SJU GÅNGER SJU LJUS. HJULEN BEVAKA RINGEN. . . .

Fortsättning i Världsutvecklingen 6

Världsutvecklingen 4

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-21 22:57 #1 av: Aldebaran

2. DE GÖRA HONOM TILL BUDBÄRARE AV SIN VILJA. DZYU VARDER FOHAT; DEN SANBBE SONEN AV DE GUDOMLIGA SÖNERNA, VILKAS SÖNER ÄRO LIPIKERNA, LÖPER ÄRENDEN I KRETSANDE BANOR. FOHAT ÄR DEN ELDIGE SPRINGAREN, OCH TANKEN ÄR HANS RYTTARE (det är, han står under inflytande av deras ledande tanke). HAN LJUNGAR LIKT BLIXTEN GENOM DE GLÖDANDE MOLNEN (de kosmiska töckenmassorna); TAGER TRE OCH FEM OCH SJU SPRÅNG GENOM DE SJU ÖVRE REGIONERNA OCH DE SJU NEDRE (den blivande världen). HAN HÖJER SIN RÖST OCH KALLAR PÅ DE OTALIGA GNISTORNA (atomerna) OCH BINDER DEM SAMMAN.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-21 23:05 #2 av: Aldebaran

3. HAN ÄR DERAS LEDANDE ANDE OCH FÖRARE. NÄR HAN BÖRJAR SITT ARBETE, AVSKILJER HAN DET LÄGRE RIKETS GNISTOR (de mineraliska atomerna), SOM SVÄVA OMKRING OCH BÄVA AV FRÖJD I SINA STRÅLANDE BONINGAR(gasartade töcken), OCH BILDAR AV DEM ÄMNEN TILL HJUL. HAN SÄTTER DEM I RYMDENS SEX RIKTNINGAR OCH ETT I MIDTEN - DET CENTRALA HJULET.

"Hjul" är här de kraftcentra kring vilken den ursprungliga kosmiska materien utbreder sig och, i det den genomgår alla sex graderna av förtätning, antager en sfäroid form för att slutligen gestaltas till fasta glober eller sfärer. Det är en av de grundläggande satserna i den esoteriska kosmogonien, att RÖRELSEN, som under viloperioderna "pulserar och vibrerar hos varje slumrande atom".

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-21 23:25 #3 av: Aldebaran

4. FOHAT DRAGER SPIRALFORMIGA LINJER FÖR ATT FÖRENA DET SJÄTTE MED DET SJUNDE - KRONAN. EN HÄRSKARA AV LJUSETS SÖNER STÅR I VARJE HÖRN; LIPIKERNA I MIDTHJULET. DE SÄGA: "DETTA ÄR GODT" DEN FÖRSTA GUDOMLIGA VÄRLDEN ÄR FÄRDIG; DEN FÖRSTA ÄR NU DEN ANDRA (vår värld). DÅ AVSPEGLAR SIG DET "GUDOMLIGA ARUPA"(tankens formlösa värld) I CHHAYALOKA (den första obestämda formens skuggvärld, det intellektuella), ANUPADAKAS FÖRSTA DRÄKT.

Denna dräkt Den "Gudomliga världen" - de oräkneliga ljusen, tända vid det ursprungliga ljuset - buddhierna eller de formlösa gudomliga själarna inom den sista arupa (formlösa) världen; "summan av det hela" på den gamla sångens hemlighetsfulla språk.

   Den ockulta katekesen låter mästaren fråga sin lkärljunge:

"Lyft dit hufud, o lanoo; ser du över dig ett eller oräkneliga ljus brinnande på den mörka midnattshimlen?"

"Jag förnimmer en låga, o gurudeva, jag ser oräkneliga skilda gnistor lysa däri."

"Du säger sant.  Och nu blicka omkring och in i dig själv. Det ljus som brinner inom dig, finner du det på något sätt skiljaktigt från det ljus, som lyser hos dina mänskliga medbröder?"

"Det är på intet sätt olika, ehuru fången hålles fjättrad av karma, och ehuru hans yttre dräkt förleder den okunnige att säga 'din själ och min själ'."

Grundenheten till det innersta väsendet hos alla de delar, varav naturens sammansättningar bestå - från stjärnana till mineralets atomer, från den högste Dhyan - Chohan till den minsta infusorie, och denna enhet tagen i dess fullaste betydelse och gällande både inom den andliga, den intellektuella och den kroppsliga världen - utgör en fundamentallag inom den ockulta vetenskapen.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-21 23:36 #4 av: Aldebaran

5. FOHAT TAGER FEM SPRÅNG (sedan han tagit de första tre) OCH BYGGER I VARJE HÖRN AV KVADRATEN ETT BEVINGAT HJUL FÖR DE FYRA HELIGA . . .  OCH DEARS HÄRSKAROR.

Dessa språng (eller steg) hänsyftar både på de kosmiska och de mänskliga principerna - av vilka de senare, enligt den exoteriska indelningen utgörs av tre (ande, själ och kropp)  och, enligt den esoteriska, av sju principer - tre strålar från väsengrunden och fyra aspekter.

De fyra aspekterna är:

1. Kroppen

2. Dess liv eller livskraft, och kroppens astrala motbild.

3. Den trefald, som förgår vid människans död.

4. Kamarupa, vilken upplöses i kamaloka.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-22 01:37 #5 av: cillaj

 

Jättefin text, lättare att förstå den här med dina tolkningar till.

Tack

Anmäl
2009-07-22 02:10 #6 av: Aldebaran

förklaringar till 6:e versen kommer imon...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-22 22:47 #7 av: Aldebaran

6. LIPIKERNA INNESLUTA TRIANGELN, DEN FÖRSTA ENHETEN (den vertikala linjen eller siffran 1), KUBEN, DEN ANDRA ENHETEN OCH PENTAKELN INOM ÄGGET(cirkeln). DET ÄR DEN RING, SOM KALLAS "ÖVERSKRID EJ" FÖR DEM, SOM NEDSTIGA OCH UPPSTIGA, (ävensom för dem) SOM UNDER KALPAN SKRIDA FRAM MOT DEN STORA DAGEN "VAR MED OSS" . . . SÅLUNDA DANADES ARUPA OCH RUPA(den formlösa världen och formernas värld): AV ETT LJUS SJU LJUS, OCH AV VARJE AV DE SJU SJU GÅNGER SJU LJUS. HJULEN BEVAKA RINGEN. . . .

Sången fortsätter alltså med en utförlig klassifikation av änglahierarkiens ordningar. Från gruppen av fyra och sju utgår de tankeborna grupperna tio, tolv, tjugoen o.s.v, till dess tanken svindlar vid denna ändlösa uppräkning av de himelska skaror och väsen, av vilka var och en har sin bestämda uppgift vid styrandet av det synliga världsalltet under dess tillvaro.

Den esoteriska synen av  versens första mening är, att de, som blivit kallade Lipikier, den karmiska urkundens upptecknare, bildar en oöverstiglig skranka mellan det personliga jaget 8egot) och det opersonliga jaget (det unika självet), vilken den senare är grunden och ursprungskällan till den förra. Den innesluter  materiens manifesterade värld inom ringen "ÖVERSKRID EJ"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-22 23:04 #8 av: Aldebaran

Lipikerna som har beskrivits i några av sångerna, kan beskrivas som världsalltets andar, under det att uppbyggarna endast är våra egna planetariska gudomligheter. De förra tillhör den mest ockulta delen av läran om världsdaningen och kan därför inte beskrivas ytterligare av den Hemliga Läran.

Emellertid.....

Symbolen för all helig och hemlig kunskap var i forntiden allmänt ett träd, vilken även hade betydelsen av helig skrift eller urkund. Härav ordet Lipiker, nedskrivare eller upptecknare, härav drakarna, visdomens symboler, som bevakar kunskapens träd; härav hesperidernas "gyllene" äppleträd samt berget Merus "yppiga träd" och växtlighet bevakad av en orm. Juno, som vid sin förmälning giver Jupiter ett träd med gyllene frukt, är ju en annan forma av våran Eva, som räcker Adam äpplet från kunskapens träd. Ormen i ringsymbol "ÖVERSKRID EJ" ......

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-23 16:28 #9 av: cillaj

 

hmm, tål att grubbla lite på och läsa om igen...

Tack

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.