Själens resor

Astralkroppens fysionomi

2009-06-06 23:08 #0 av: Farwuq

Hur ser vår astralkropp ut? Ja det vete gudarna, men jag har gjort en del undersökningar. Läs gärna och ge kommentarer.

Jag är en individ som förlänats gåvan att ibland kunna göra så kallade "astrala utflykter".
Tyvärr kan jag inte göra det medvetet - ännu. Men jag har ofta haft en hel del sinnesnärvaro.
I varje fall tillräckligt för att utföra några enklare experiment och undersökningar.

Texten nedan är ett oredigerat utdrag från min "Book of Shadows"

* * * * * * *

Understrykas bör att upplysningarna grundar sig på utflykter där jag höll mig i denna vår värld, jag gav mig således inte iväg till andra främmande "platser".

Undersökningarna är på intet sätt kompletta, när jag får nästa möjlighet ska jag försöka verifiera eller vederlägga mina egna data.

 

Astralkroppen är den kropp som hyser vårt medvetande när vi har en "Utanför kroppen upplevelse", oftast kallad för UKU efter förkortningen för termen.
På engelska brukar man säga: OBE, förkortning för "Outside Body Experiences" eller " Out of Body Experience".

Vad har då denna kropp för "fysiska egenskaper"?
För det första så är inte egenskaperna fysiska i den meningen att det är materiella sådana, på det sätt som vår vardag är.

Visst har astralkroppen, armar och ben - om du inte har det vid en UKU är det inte helt säkert att det just är astralkrop-pen du befinner dig i, människan lär ha många andra kroppar med andra egenskaper. Själv har jag t.ex. varit "punktfor-mig" under vissa utflykter, jag tolkade detta som om att det var någon annan av kropparna än den astrala som just då bar på mitt medvetande, möjligtvis var jag en orb just då.

Jag är lycklig nog till att ha haft möjligheten till att undersö-ka både min egen och andra individers astralkroppar. Min erfarenhet - och andras erfarenheter som är hämtade från litteratur - är som följer:

Den astrala kroppen är inte bunden till samma fysiska lagar som den som är gjord av kött och blod. Astralkroppen kan visserligen stå på golvet som en vanlig fysisk kropp, den kan också ligga i en säng också men den kan precis lika gärna sväva eller flyga, den kan också ta sig igenom väggar och tak.

Det där med att passera igenom en vägg kan ske spontant eller medvetet, enligt litteratur som jag läst kan tvekan hind-ra en astral individ att passera en vägg. Enligt Agneta Upp-mans erfarenheter nämnda i boken "Ut ur kroppen" så kan det mycket väl krävas att man sätter upp händerna mot väg-gen och trycker med fingertopparna för att man ska komma igenom. Kroppen glider då igenom väggen precis som att dimma eller rök med lätthet kan glida igenom ett fiskenät. Jag har själv erfarit detta och kan konstatera att det krävs ett tryck på strax under 10 kg, då ger "materien" plötsligt vika.

Det känns både familjärt och nytt på en och samma gång att vara i astralkroppen, man känner sig som en person och man kan tänka. Oftast - om inget annat fångar ens uppmärksam-het - så är man på gott humör och uppspelt; jag har varit uppspelt nästintill sanslös tokighet - tänk att ni är ett barn med fribiljett till Tivoli, hur skulle det kännas?
Det går att slå kullerbyttor och göra vilda saltomortaler, man kan "rinna" av ett bord etc.
Allt detta kan vara vansinnigt kul.

När man väl börjat analysera sakläget så förstår man att sin-nena fungera annorlunda än vad man är van vid.

Synen är ofta som vanligt dvs. si sådär en 220 grader vid, men den kan också bli hela 360 grader vid, dvs. du ser vad du har bakom dig. Själv har jag bara upplevt detta en gång. Man lär kunna - av lätt förstådda skäl - bli rejält desoriente-rad och vilsen, om man nu inte vet vilken riktning man ska fokusera i. Fokuserar du fel kan märkliga effekter uppstå, världen kan t.ex. bli spegelvänd.

Hörseln är "helt ute och reser". Oftast är det tyst eller så hör man märkliga ljud som inte har någon upprinnelse i den van-liga fysiska världen. Det kan vara skarpa smällar eller dova lågfrekventa ljud som från gigantiska arbetande maskiner. Jag har vid ett tillfälle tolkat de lågfrekventa ljuden som om jag var instäng i en atomubåt eller någon liknade farkost. Även sus och egna/andras tankar kan "höras". Själv har jag överfört telepatiska meddelande till bl.a. min guide när jag haft en UKU.

Munnen har smaksinne, genom att slicka på saker har jag erfarit en mindre tilltalande bitter smak.

Lukt vet jag inget om, jag har inte personligen upplevt lukter i astralttillståndet och inte heller läst något om det.

Känsel finns. Känseln verkar i princip fungera som vanligt, både enligt min erfarenhet och enligt inlästa böcker. Man kan känna om föremål är stäva, glatta eller fuktiga. Man kan känna tryck och motstånd, dock förefaller smärtupplevelsen vara annorlunda.

För att spinna vidare på känsel, så har jag testat att bita mig själv i handen. Jag stoppade de astrala fingerarna i den astra-la munnen och bet med mina astrala tänder.

Resultat: det var som att bita i en gummislang, det gick att bita ihop rejält men omedelbart fjädrade fingrarna tillbaka mina käkar till öppet läge; det verkade inte som det fanns ett konventionellt skelett i händerna, smärtupplevelsen var som om man biter sig i en frusen eller lätt bedövad hand.

Denna märkliga elasticitet tycks vara generell, även när jag känt på andra astralvarelser känns de som om de var av gummi eller något liknade material med en inbyggd egen-domlig elasticitet. Detta märks även vid flygning, då kan man råka ut för att dras hastigt tillbaks. Vid ett test som jag gjorde under en spontan UKU, gav jag kommandot "upp".

Det jag då upplevde av en regelrätt raketuppskjutning. Jag accelererade vansinnigt snabbt, bortom fysiskt förstånd. Utan förvarning var det tvärt slut; det var som om jag själv var ett utsträckt gummiband, ett ban som var utsträckt till brist-ningsgränsen, ögonblicket därefter var jag på väg hem med dubbel hastighet.

Enligt min egen erfarenhet och även av inläst, så är oftast astralkroppen grå eller blågrå och med en tendens till partiell genomskinlighet. Detta kan bero lite på hur ljust det är på den plats där man befinner sig, är det dunkelt förefaller astralkroppen bli mörkare och om det är ljust blir den ljust blågrå ungefär som vatten med en skvätt mjölk i. Dessutom så verkar astralkroppen ha ett eget svagt ljus inom sig och runt sig.

Både Uppman och jag själv sett ett mönster av vad som han var ådror eller liknade under "huden". Dessa mönster skiljer sig i färg från den övriga kroppen.

Även slemhinnor, t.ex. tungan har annan färg och något an-norlunda utseende. Min egen tunga var i det närmsta svart och den var något längre och spetsigare än normalt.

Det är också troligt att astralkroppen helt saknar vanliga or-gan inne i kroppen, vad som finns där inne har jag ingen aning om.

En annan viktig sak är att man - enligt min erfarenhet - inte andas; om man inte andas behöver man inga lungor och har man inga lungor behöver man heller inte några stämband, man är med andra ord stum, man kan inte tala konventionellt verbalt.

Däremot går det att kommunicera med tankar. Jag upplever det inte som att alla tankar förmedlas över till andra astrala individer; det verkar snarast som om det bara är riktade tan-kar som delges, sådana som du vill ska komma fram det är de som kan tas emot av den andre.

En märklig företeelse som jag själv inte sett är den så kallade "Silvertråden", den lär gå emellan den fysiska kroppen och den astrala kroppen. Den är tjock när man är nära sin fysiska kropp och uttunnad när man är en bit bort. Denna kabel lär vara enligt vissa teorier en visualisering av förbindelsen mel-lan fysisk och ickefysisk kropp och behöver inte användas till någon "livsfunktion" i realiteten. Var någonstans som den är kopplad till kroppen beror på av individens egen före-ställning, detta spelar ingen roll för förbindelsen eller exi-stensen som sådan.

Slutligen kan jag nämna att män och kvinnor förfaller fort-sätta vara detta i sitt astralttillstånd.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-06 23:25 #1 av: cillaj

 

Jisses vad spännande, det här vill jag gärna höra mera om.

Tack Draken.

Har själv varit utanför min kropp, men inte som du beskriver här.

Anmäl
2009-06-06 23:29 #3 av: Wargmane

Wow Drakis!!

MMmmm har ju upplevt detta tillstånd många ggr ...men inte lagt märke till alla dessa detaljer !! inte reflekterat så mycket på hur man ser ut och så...blev helt förundrad över vad jag läste!!

Gick tillbaka till mina minnen och just så är det ju...jag har bara inte reflekterat !!

Säger bara Tack!!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-06 23:50 #4 av: Waara

Tack draken! vad spännande intressant! -mycket- så bra och ingående beskrivet, vilka upplevelser du haft!

Anmäl
2009-06-07 00:36 #5 av: Aldebaran

Astralkroppen kan enl. utsago känna lukt, smak och förnimma känsel så längen den är förbunden med en kropp. Den dagen din fysiska kropp dör så försvinner dom egenskaperna. För att du skall få känna t.ex alkoholrus så får du söka dig till drinkare och nyttja dom. Detta förutsätter åxå att du befinner dig på något av underplanen i astralvärlden, högre upp så har du "hittat hem" så att säga, och har inget intresse av den fysiska världen. Och istort sett inget kan få dig att vända dit igen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 00:40 #6 av: Waara

wow, intressant! lite mera att begrunda ...:)

Anmäl
2009-06-07 00:42 #7 av: Aldebaran

Den finare delen av astralkroppen dvs. den som du har i dom högre astrala planen ser fortfarande ut som vår kropp men känner och ser med alla delar av sin kropp.. Materien i den högre astrala kroppen är alltså inte specialiserad som i dom lägre planen samt som i den fysiska världen... Man kan alltså bokstavligt ha ögon i nacken...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 00:46 #8 av: Waara

Och lite till... synnerligen intressant.. nu börjar jag tänka en hel del.. på de astrala planen..

Anmäl
2009-06-07 00:50 #9 av: Aldebaran

När vi sedan går vidare till mentalplanet så lägger vi av oss även denna fina astralkropp. Denna förstörs inte, förmultnar inte som våran fysiska gör.. Utan ligger kvar ett bra tag.. Den har kvar ett visst "platsminne" av sin tidigare ägare... Den kan då tas i besittning av sk. olika elemntaler som dras som flugor till en sockerbit till dessa toma skal. Det är oftast dessa skal du får tillbaka vid seanser och liknande...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 00:56 #10 av: Waara

Ja, det är jätteintressant! .. alla dessa vinklar, det kan nästan kännas som att lägga ett livs pussel, för var dag tycker jag mej känna något nytt, se något nytt, både här, på druid & Irl. :)

 

Anmäl
2009-06-07 00:58 #11 av: Aldebaran

ja, man kan hitta mycket intressanta tankar och livsfilosofier på sajterna Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 07:23 #12 av: Farwuq

Detta är som sagt det jag upplevt när jag varit kvar här i det jordiska - och mött andra "astraler", det är på ett lite annat sätt när man är någon nivå upp.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-07 07:23 #13 av: Farwuq

Jag kommer till det senare.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-07 11:48 #14 av: Shakti

Alla människor gör varje dag astrala resor, tex när man drömmer. Det är med astralkroppen som man upplever drömmar, likväl som det är med astralkorppen som du förnimmar din arm om du stänger ögonen och lägger den framför ditt ansikte. Du kan inte se din arm, men du känner den. 

Anmäl
2009-06-07 11:50 #15 av: Shakti

Sorry!

Astralkroppen och inte korppen, ska det ju vara =)

Anmäl
2009-06-07 12:35 #16 av: Aldebaran

#14  troligtvis snarare eterkroppen som gör att du känner din arm och inte astralkroppen. Det är eterkroppen som gör att du har sk. fantomsmärtor och känner det ben/arm du inte längre har pga t.ex amputation...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 16:28 #17 av: Choklad

Tack detta är väldigt intressant och spännande....det däe med att man känns som gummi är lite läskigt tycker jag...så man kommer inte til några konstiga ställen då? om man inte vill.

U R us

Anmäl
2009-06-07 16:34 #18 av: Farwuq

Jag vet inte hur det funkar, jag är - oftast - bara någonstans.

Klart att ibland - men inte ofta - kan det bli lite läskigt.
Första reglen är alltid: bli inte rädd, var inte arg.
Klarar du det så går det dig väl.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-07 17:56 #19 av: Choklad

Hmm så det kan vara en person ute på en uku som är orberna? iallafall de som man kan se med blota ögat? Min son såg en sådan för ca en vecka sedan..han blev jättepaff! Den var ca 10 cm i diam och lysre vitt med en svart lysande gloria kring sig..den "såg" på honom gömde sig och försvann...vilkenmin han fick, sonen...obetalbarTungan uteGlad

U R us

Anmäl
2009-06-07 20:16 #20 av: Shakti

#16

Och så finns det dom som menar att det är med astralkroppen som man känner fantomsmärtor med (http://home.swipnet.se/NDU/kelemen.htm). Men nu var det ju inte fantomsmärtor som mitt inlägg handlade om utan om att man kan känna var man har sin arm, fast man inte ser den. Alla sinnen som man kan uppleva i den fysiska kroppen kan man också uppleva med astralkroppen,  tex drömde jag nyligen att jag åt någon äklig mat (smaksinnet). 

Anmäl
2009-06-07 21:07 #21 av: Farwuq

Man kan ha partiell uku. Då är t.ex. huvudet ett och samma, men benen kan vara dubblerade så att man känner fyra ben, en kul känsla.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-07 21:29 #22 av: Aldebaran

mmm det är fortfarande eterkroppen som du känner.. och inte astralkroppen...Folk blandar ihop detta lite... tror jag..Men du är ju som vanligt fria att tycka och tro vad du vill shakti. Vad du tror är rätt är ju det bästa för just din utveckling i detta liv..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-07 21:34 #23 av: Farwuq

#22

Men om man inte känner något i den astralkroppen hur går det då på det astrala planet, känner man inte där?

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-07 21:40 #24 av: Aldebaran

jag vet inte om den har smärtkänslor precis som vår, men vi pratar ju om när vi ligger på en säng och blundar i denna tråd och då är vi ju i allra högsta grad fysiska och har även eterkroppen emellan den fysiska och astralkroppen..Så det är den vi känner av...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-08 12:23 #25 av: Wargmane

Drakis Vi Vill Höra Meeera !!!!Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-08 13:48 #26 av: Farwuq

Ja, ja, jag ska sammanställa en del saker.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-08 13:50 #27 av: Wargmane

Puss på Dig Drakis !!

Tyckte detta var helbra jue!

Nytt sätt (för mig) att reflektera!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-08 13:55 #28 av: Farwuq

Skäms

...pussa en farlig drake...

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-08 14:48 #29 av: Wargmane

Wargis e Tuff!!!Skrikandes

Fast inte när Åskan gårFörvånad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-08 16:13 #30 av: Farwuq

Drakar blir lätt generade.

Skäms

Då blir de rosa istället för gröna och det är ännu mera genant.

SkämsGråter

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-08 16:15 #31 av: Farwuq

Så åter till tråden och ämnet, detta är trots allt inte en kafé tråd.

Flört

Admin Adle kan kanske ta bort det som inte passar sig.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-08 16:17 #32 av: Wargmane

ÅÅhhh en ROSA DRAKE !!!! NICEE!!Tungan ute

Pussar massor på draken nue!!Kyss

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-08 19:29 #33 av: Shakti

#22

Eterkroppen är det som du känner hos en annan människa om du håller handen ett par centimeter från hans kropp och den astrala kroppen känner du hela tiden i dig själv.

Anmäl
2009-06-08 20:32 #34 av: Aldebaran

Så du menar att vi bara kan eterkropparna på varandra och inte vår egen??  Det kan väl inte vara rimligt ens för en stor motsägare som du shakti?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-08 21:23 #35 av: Shakti

#34

Du känner din egen eterkropp också om du far med handen över din fysiska kropp, annars känner man eterkroppen på grund av energiflödet för att meridianerna befinner sig där, men känslan av var handen befinner sig känner man i astralkroppen och det känner även människor som inte är så sensitiva att dom känner energiflödet.

Anmäl
2009-06-08 21:28 #36 av: Aldebaran

Är inte riktitigt med på vad du menar nu, är det någon reikihistoria med energier och flöden?

Nej, det är fortfarande inte astralkroppen, den är helt skild från den fysiska kroppens känslor. Och det är alltså eterkroppen du känner.. Det du ev. känner inne i din kropp är ditt jag/egot och det är inte heller astralkroppen...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-08 21:47 #37 av: Shakti

Alla sinnesintryck som den fysiska kroppen kan uppleva kan du också uppleva med astralkroppen. Tex om du drömmer har du ögonen stängda, men ändå ser du en optisk bild och upplever alla känlsor precis som om dom vore fysiska. Men när du är vaken och inte befinner dig på astralresa (när den astrala kroppen befinner sig i den fysiska kroppen) upplever du astralt samma senario som du upplever fysiskt.

Anmäl
2009-06-08 21:50 #38 av: Aldebaran

självklart är dom fysiska intrycken dom samma för allt har sin astrala motbild...Men däremot känseln är inte densamma...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-08 21:53 #39 av: Shakti

Det är just med känseln som man förnimmar astralkroppen med. När du drömmer så känns ju astralkroppen som om den vore fysisk. Den är bara inte bunden till dom fysiska lagarna.

Anmäl
2009-06-10 21:56 #40 av: rore

När jag var ca 13-14 år så hände en märklig grej och helt ofrivilligt desutom.

Det var natt och plötsligt ser jag mig själv ligga i min säng,, Upplevde det som att jag såg mig själv upp i från.

Plötsligt så satt jag ute i köket på bordet,, kunde fortfarande se mig själv liggandes i sängen.

Plötsligt ser jag mamma komma ut i köket,, hon öppnar kylskåps dörren och dricker mjölk direkt från tetra,, vilket var strängeligen förbjudet,,(för alla andra uppen barligen.)

JAg säger något till henne men hon reagerade inte alls på att jag talade till henne,,,

tyckte det var mycket konstigt,, hur kunde hon undgå det?

JAg begrep det inte. Sen försökte jag tända köks lampan,, men min hand fick inget tag,,, den bara gled igenom.. Minns att jag blev skrämd av detta. Vips så var jag tillbaka i sängen. Klar vaken,, men somnade  om.

Frågade henne om nattens händelse. Men hon blånekade,,

Visst hade hon varit upp o druckit mjölk ur tetran,,

men att jag skulle ha suttit på köksbordet,,

det kunde jag absolut inte få henne att tro på.

VAr det en sk,uku?

 

 

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-06-11 12:07 #41 av: Wargmane

hehehehe Wow !

Ja det kan det ju ha varit !!!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-11 12:09 #42 av: Farwuq

Det är inte omöjligt.

Kanske din mamma också hade uku och det var hon som drack mjölken.

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-11 12:16 #43 av: rore

Är det möjligt?

Hon erkände att hon varit uppe o druckit mjölken,,,

Men hon blå nekade till att jag fanns i köket.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-06-11 14:52 #44 av: Farwuq

Mja, då var det trots allt nog din fysiska mamma.

Erkände hon att hon varit i skåpet och nallt så stämmer det nog.

Att hon inte såg dig beror på att du inte var fysisk, hade hon varit medial så kanske hon känt att du var där.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-11 14:55 #45 av: rore

Jo,, så kan det ju vara.

Spännande i alla fall,,,, när det händerFlört

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-06-11 14:59 #46 av: Farwuq

Jo det är jättespännande, men ännu mer spännande är när man möter en annan astral innevånare. Jag har mött sådana när jag har haft uku.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-11 16:55 #47 av: Choklad

# 46 hur ser de ut då? kan du se dem som om de är vanliga? eller ?

U R us

Anmäl
2009-06-11 16:57 #48 av: Farwuq

Mer eller mindre.

Ibland mer och ibland mindre, då som en dimmig gestalt.

 

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-11 17:04 #49 av: Choklad

# 48 Då undrar jag..då om man ser ett "spöke"..hur vet man om det är ett "spöke" eller en uku?????? Vissa andar känner jag , andra inte, de bara står där och kollar på en ..kanske det är en liten resenär då?Hmmmm och de orber man ser ibland likaså?

U R us

Anmäl
2009-06-11 18:05 #50 av: Aldebaran

Orber?  På kort menar du?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-11 18:24 #51 av: Choklad

# 50 Nej..de man ser med sina egna ögon

U R us

Anmäl
2009-06-11 19:59 #52 av: Aldebaran

när du damsuger? FlörtTyst

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-11 20:07 #53 av: Choklad

Neeej! Det går att se dem med ögonen ...

U R us

Anmäl
2009-06-11 20:18 #54 av: Aldebaran

oki.. ja, då är det väl frågan om någon slags energi..för mig omöjligt att säga vad det kan vara förnågot...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-18 20:35 #55 av: satori

Detta skrev jag på en annan sajt tidigare idag. Jag tycker det är så häftigt det Farwuq beskriver om hur kroppen ser ut vid en UKU för det var exakt så som jag gjorde imorse. Här är mitt inlägg.

UKU med splittat medvetande?

Gick och la mig igen imorse vid 09.30 ihopp om att få till nåt "kul". Efter ett tag hör och känner jag en massa vibrationer som surrar i ryggen, nacken och huvudet och blir starkare och starkare. Jag följer med känslan och vet att jag snart kommer att kunna kliva ur min kropp. Efter ett tag undrar jag om allt är klart nu för det kändes inte som jag befann mig i nåt särskilt stadie. Jag låg där jag låg och kikade ut i rummet med ögonen. Provar att sätta mig upp i sängen, sen vänder jag mig om mot sänggaveln och skall kliva upp den vägen. Medan jag slänger över benen ser jag att benen är mer genomskinliga och mer som av ljus. Jag känner mig lättare i kroppen. Sen går jag ut i hallen och först då fattar jag helt att jag är utanför min kropp. Börjar hoppa jämfota och det är som jag studsar på en trampolin eftersom kroppen är så lätt. Läcker känsla så jag står där och studsar ett tag och försöker hålla mig kvar i luften. Sen händer nåt jag inte vart med om innan. Det är skitsvårt att förklara och förmedla känslan men jag upplever och ser hur jag är på 2 ställen samtidigt. Jag står både i hallen med min eterkropp och är fullt medveten om det och ligger i sängen och kan förnimma min fysiska kropp och se mig själv där med fast på samma gång.

Sen kommer jag plötsligt att tänka på en vän till mig och just som jag gör det far jag först uppåt i en väldig fart sen kastas jag in i vad som känns som en tunnel och åker med och får likadan magkänsla som när man åker bergochdalbana. När det saktar in och åkturen är färdig svävar jag i luften en ganska bra bit ovanför marken men nu är allt inte lika tydligt för mitt seende längre, allt är mer suddigt och svårt att riktigt urskilja. Jag ser dock min vän gå därnere och vad hon har på sig och allt. Har lust att ringa och fråga om det stämmer, men vet inte om det är så bra idé.

Ok sen hade min fysiska arm domnat så jag var tvungen att bryta av. Vände mig i sängen och somnade som vanligt. Hamnade snabbt i en jättetydlig dröm där jag mötte både min farfar och far som båda är bortgångna. Åh, tänk vad kul man kan ha när man "bara" ligger i sängen och slappar på morgonkvisten! Nån som vet nåt och vill lägga till info till mig här?

 

 

Anmäl
2009-06-19 22:41 #56 av: Farwuq

Makalöst! Vilken fin beskrivning, synd bara att du inte testade att gå igenom en vägg.

Flört

Den där "bergochdalbana" känslan är mycket speciell, och vad jag saknar den.

 

Det är länge sedan jag var ute senast.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-20 00:20 #57 av: satori

#56 Tack! Ja, det är så häftigt när man har den sinnesnärvaron att kunna observera saker utan att bli alltför exalterad vilket ju är lätt hänt. Hände första gången jag var ute och svävade i taket ovanför min kropp, det var så underbart att jag blev alldeles till mig av känslor och tankar vilket resulterade att jag for in i kroppen igen. Tycker mycket om att läsa dina inlägg och berättelser om dina resor!!! Ja bergochdalbanekänslan är skön, precis som på denna sidan av "verkligheten".

Du som ändå har en del erfarenhet av detta - har du varit med om det här med att uppleva närvaron både i den fysiska kroppen och i eterkroppen samtidigt? Det är ju skitsvårt att förklara hur det känns, samma som hur det känns att ha en syn som sträcker sig 360 grader åt alla håll samtidigt som hände en annan gång. Skall prova gå genom en vägg nästa gång, men kommer jag in till grannen då? Har hört att man inte skall ta fönstervägen om man vill ut ur huset. Synd att det inte riktigt går att styra innan att man skall ut ur kroppen, ofta somnar man ju, men det går även i perioder.

Jo en annan sak. De ggr jag vart ute har jag dels varit dödens trött dagen efter och nu igår så kände jag mig lite underlig hela dagen sen. Det var som om jag inte riktigt helt kommit tillbaka i kroppen. När jag sen skulle gå till stan var jag plötsligt superkänslig mot olika ljud. Plötsligt hoppar jag till, blir dörädd då jag hör en mansröst säga glad midsommar rätt i örat på mig. Jag vänder mig om och håller upp handen som för att skydda mig mot denna närgångna människa, men då går han ca 8 meter bakom mig!? Sen var det en massa andra ljud som skrämde mig då jag upplevde det som om de var rätt i örat på mig fast de var mycket längre bort. Är det mitt medvetande som vidgat sig eller min eterkropp som inte helt landat, för detta har hänt efter de ggr jag haft UKU. Synen är oxå lite skum, ackomodationsstörningar - som om ögat zoomar in o ut, fast ej lika jobbigt dock. Känns igen?

Anmäl
2009-06-20 02:27 #58 av: Farwuq

Jag har varit med om något liknade , då jag bara var delvid dubblerad, jag har fogat in min text om detta nedan, längst ner.

Att se 360° runt om det kan jag inte minnas att jag gjort just nu, har kanske varit lite för förvirrad och glömt.

Gå genom en vägg: Jag vet inte riktigt var man hamnar. Jag har gått i genom väggar. Oftast kommer man fram till andra sidan, men...

Jag har också varit med om att hamna på udda platser. En vinternatt gick jag igenom väggen ut till loftgången, där var det inte vinter utan sommar och där satt en okänd flicka som verkade uppfatta mig och skuffade mig över räcket så att jag gled ner på gården, tydligen gillade hon inte det hon såg fullt ut.

Flört 

Fönstervägen: Fönster, speglar och mörka skuggor  lär funka som portaler till andra världar, jag har inte testat dessa saker.

Trötthet: Samma med mig, det kräver tydligen mycket energi om du ska hålla dig kvar här i det fysiska. Men om man far till andra 'sfärer' så är det inte lika tungt dagen efter.

Ljud och bild: Samma med mig, jag är även till vardags mycket känslig för ljud. Jag har också svårt att filtrera ut mänskliga röster om det finns andra störande ljudkällor. Jag ser lite dåligt till vardags, så det kan jag inte bedöma. Men... Under resor kan synen liksom smälta bort precis innan man tvingas hem igen.

Jag är precis som du väldigt ledsen för att jag inte kan styra detta och bege mig ut på eget bevåg.

Jag tänker sammanställa fler artiklar med mina uppleelser - vad det lider.

 

 

1977 - UKU

Plats: Lund

Jag låg på rygg i min studentlya och slappnade av. 

Plötsligt lossnade höfterna och den undre delen av kroppen - från midjan till knäna och böjde sig uppåt. 

Det hela varade i några sekunder, den astrala kroppen var som en båge och böjd i en omöjlig vinkel. Sedan lossnade benen och fötterna och kroppen räknat från bröstet och nedåt ställde sig i ungefär 45 graders vinkel. Det var en mycket märklig känsla för jag kunde känna alla fyra benen, konstigt nog kändes det helt naturligt att ha fyra ben och två underkroppar. Det var faktiskt roande. 

Separationen gick ytterligare en bit upp men nådde aldrig halsen.

Själv blev jag inte det minsta rädd, jag tyckte bara att det var lustigt det där med att ha fyra ben. Det kändes helt naturligt att ha fyra ben och jag skulle nog ha kunnat röra dem individuellt. 

Kroppen blev sammanslagen igen efter en stund.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-20 04:18 #59 av: Aldebaran

Mycket intressant draken...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 08:51 #60 av: cillaj

 

Va spännande

 vi vill höra mera draken!!

Anmäl
2009-06-20 12:18 #61 av: satori

#58 Tack för ditt innehållsrika svar!!!

Anmäl
2009-06-20 12:48 #62 av: satori

Känner igen det där med att ha fyra benObestämd

Ibland har det hänt att jag varit påväg att UKUa s.a.s ofrivilligt, utan ansträngning och nästan motvilligt. Det var tidigt i våras ett par nätter då jag verkligen var jättetrött och bara ville sova. Blev väckt hela tiden, varje gång jag hamnade i vibstadiet. Tyckte då att det mest var störande och blev irriterad för jag ville bara sova. De flesta säger att UKU lättast sker när de sover på rygg. Jag kan knappt sova på rygg så mina händer alltid när jag ligger på mage. I alla fall. Efter ett tag känner jag hur "någon" tar tag om mina vader och drar i mig. Drar mig uppåt och utåt. Jag blir inte rädd, mest bara störd, men känslan är just att jag har fyra ben. Också en konstig vinkel för samtidigt som jag ligger på mage så dras mina astralben snett uppåt. Så hade det var den fysiska kroppen skulle ryggen ha gått avTungan ute

Nästa natt händer samma sak fast denna gång dras jag neråt i sängen så att mina ben hänger utanför sängkanten vid knäna ungefär. Undrar vad/vem det var som drog i mig för det kändes lika verkligt som om nån människa greppat tag om mina ben. Jag lämnade aldrig kroppen helt dessa nätter utan detta var vad som hände.

Anmäl
2009-06-20 13:22 #63 av: Farwuq

#62
Allt det där känner jag igen.
Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-20 14:00 #64 av: Aldebaran

Astralkroppen är något helt annat än den fysiska kroppen. Å ena sidan ser den istort sett ut som våran fysiska kropp, men sägs bli yngre om du dör gammal och lite äldre om du dör som barn.. Det sägs att den tar en skepnad och utseeende av en 30-40 årig person.

I dom finar delarna av astralkroppen på dom högre underplanen så är dom astrala partiklarna iständig rörelse vilket t.ex gör att  du har ett par ögon som den fysiska hade men du ser inte enbart med dessa utan rakt bakom dig, åtsidorna och överallt. Det som du kände att din astralkropp böjdes i en onaturlig riktning stödjer ju detta, då den klarar av att vända sig om utan att vända på själva kroppen..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 14:24 #65 av: satori

Ibland när jag är på gränsen vaken och sömn kan jag se igenom mina ögonlock runt om i rummet. Förmodligen är det mina astrala ögon jag tittar med då. Känns häftigt dock att veta att man blundar men ändå kan se sig om. Har bara hänt en gång att jag kunde se åt alla håll samtidigt och det var under djup meditation.

Anmäl
2009-06-20 14:28 #66 av: Aldebaran

mmm då är det med din inre syn.. förmodligen inte din astralkropp utan din tankekropp (du mediterar ju)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 14:43 #67 av: Choklad

# 66 Nu blir jag förvirrad..är inte det samma sak?Obestämd

U R us

Anmäl
2009-06-20 14:55 #68 av: Farwuq

Det har hänt - när jag sitter trött på mitt kontor och vilar mig med slutna ögon - att jag plötsligt ser rummet.
Det ser ut som som rum ser ut när man är på uku, dvs samma underliga färgskala.

 

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-20 15:03 #69 av: Aldebaran

#67... Nej Astralkroppen är också kallad känslokroppen/emotionalkroppen. Tankekroppen är din mentalkropp och ligger på nästa högre plan alltså över astralkroppen..

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 15:12 #70 av: Aldebaran

om du klickar på den bifogade bilden så ser du hur det ser ut...

Fysisk-Astral-Mental är dom enda plan som har en kropp som vi är vana att se den. Det visas också schematiskt i bilden. Allt över mental är ett medvetande. Den streckade linjen i Mentalplanet skiljer undermental och övermental åt. Övermental är också kallat Kausualplanet. På Kausualplanet lägger vi bort våran personlighet mellan våra liv för att därefter sänka oss ner genom materien igen och återfödas/inkarneras. det sker efter det att våra erfarenheter från det tidigare fysiska livet tankats över i ditt medvetande/monaden/själen

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 15:59 #71 av: Farwuq

Så... där ovanför är man bara en 'orb' eller något liknade.

Obestämd

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-20 16:06 #72 av: Aldebaran

orb är något dumt ord.. Du är ett medvetande som kan skapa dig kroppar beroende på vad du har för uppdrag att utföra..

Kropparna tillhör den "lägre" personligheten, vårt överjag är ju vårat egentliga jag.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-20 16:12 #73 av: satori

Jag menade att jag när jag skall sova kan se genom ögonlocken precis som Frawuq säger så ser det ut som när man har en UKU fast jag inte (tror mig) har det. Det där med 360 graders synen var en annan gång när jag befann mig i djup meditation.

#67 Håller med! Däremot så gör jag skillnad på astral och eter. Där etern är vid en UKU och astral vid resor till andra världar. Eterkroppen är det som förbinder den fysiska kroppen med astralkroppen, en slags kopia/mellanting av den fysiska kroppen fast oavsett om man tänker eller känner antingen i den fysiska verkligheten eller i etern så kommer känslorna "uppifrån" astralkroppen och "laddas ner" till de "lägre" kropparna. Mycket citationstecken och svårt att förklara men hoppas ni fattar vad jag menar Skrattande

Jag använder mig ibland felaktigt av uttrycket astralresa fast jag menar UKU (eterresa) just pga att undvika missförstånd då många anser att UKU och astralresa är samma sak, men det är de inte. Eh, nu kanske jag snurrade till det ytterligare.

Anmäl
2009-06-20 16:13 #74 av: satori

#69 menade jag ju såklart!

Anmäl
2009-06-20 16:30 #75 av: Shakti

Till Choklad.

Barbara Ann Brennan skriver bra böcker om energiarbete, där har du exakta beskrivningar om människornas kroppar.

Anmäl
2009-06-20 18:55 #76 av: Aldebaran

#73 Eterresa är nog inte troligt då detta är en fysisk kropp (om än av finare materia) Det är nog närmast astralresa om du lämna kroppen inför sömn.. När du mediterar och låter tankens kraft ta dig ut så är det förmodligen genom tankekroppen som detta styrs...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-21 01:08 #77 av: Aldebaran

Ann Brennan är inte dum alls.. Hon bevisar för mig vad jag redan tror och har sagt många ggr här på sajterna.. En dag kommer vetenskapen och esoterikerna att mötas...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-21 01:16 #78 av: Choklad

# 75 och #76 Hmmm jag är nog fortfarande lite förvirrad..är nog dum  men ..jag får låta detta sjunka in lite jag tycker det känns som att jag får bilder till mig, en gång var jag nere på havsbottnen helt vaken och förundrades över att jag kunde andas som vanligt och såg otroliga saker. Inte min fantasi som styrde, det var saker som jag inte kan veta något om. Konstigt detta...Obestämd

U R us

Anmäl
2009-06-21 11:37 #79 av: satori

#77 Ja det tror jag med! Med relativitetsteori, kvantmekanik, strängteorin och esoteriken så kan vi ha svaret på ALLT.

Anmäl
2009-06-21 14:14 #80 av: Aldebaran

#79 jodå det tror jag med.. om än inte på allt, vi kan ha svaret på det vi med våran nuvarnade utvecklingsnivå klarar av att ta in och kanske lite till..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-21 18:57 #81 av: satori

Jo men exakt det är det jag menar! Och man kan bara ta in/ta till sig vad man är mogen för. Det är därför vi människor befinner oss på så olika nivåer i den utvecklingen. Livet är en skola och om en 9e klassare försöker förklara andragradsekvationer för en 3e klassare som håller på att lära sig "pluttifikationstabellen" så är det omöjligt eftersom 3e klassaren inte har tillräckliga kunskaper att ta till sig hur det förhåller sig "längre upp".

Anmäl
2009-06-21 20:23 #82 av: Choklad

Ok då är jag väl på pluttifikationstabellen då...fast jag är urusel på matte också så mitt hopp är väl  ute antar jag..men jag kämpar på så gott jag kan..

U R us

Anmäl
2009-06-22 11:03 #83 av: satori

Jag menade inte så bokstavligt. Jag är själv usel på matematik. Men den själsliga/andliga kunskapen/skolan är ju annorlunda och ganska individuell.

Anmäl
2009-06-22 11:21 #84 av: Aldebaran

Mmmm ni har rätt vi är alla ibörjan..Vi har just gåt in i en 200 våningars skyskrapa och börjat klättring uppför trappan till 1:a och 2:a våningarna... (som mänsklighet)

Många har inte ens gått in genom entredörrarna ännu...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-22 12:48 #85 av: Farwuq

Finns det någon hiss?

FlörtTungan ute

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-22 13:08 #86 av: Aldebaran

hahaha, det hade ju varit bra.. Men det finns inte ens en rulltrappa, allt jobb måste göras av dig själv..Finns inga genvägar..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-22 13:18 #87 av: Farwuq

Jag flaxar mig upp, det går snabbare.

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-22 13:48 #88 av: Choklad

# 83..inte jag heller..Flört

U R us

Anmäl
2009-06-28 20:40 #89 av: Dharana666

Tack      F!

För att du delar med dig av dina erfarenheter, utan dig hade livet på planeten varit trist!

Hoppas att du nu efter helgen har lossat blockeringarna så vi än en gång kan stråla samman på de övre planen.

D.

Anmäl
2009-06-28 20:42 #90 av: Farwuq

Tack för komplimangen Mr. D.

Jag hoppas också att blockeringarna lossnat och det ska bli fler färder, Dharana.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-28 20:43 #91 av: Anco

#89 Du har så rätt.... utan vår lille drakis skulle det vara väldigt lite skratt.....

 

Anmäl
2009-06-28 20:48 #92 av: Farwuq

Skönt att man kan bidraga på något sätt...

Om ni vill ha kul så gå till: http://www.you2book.com/browsebooks.aspx?queryItem=author&queryValue=0255bb1b-958f-4253-8759-08138a732284

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-28 20:49 #93 av: Anco

#92..... Du glömde säga att det var på egen risk.... risk för skrattkramper, drakis Skrattande

Anmäl
2009-06-28 20:50 #94 av: Farwuq

#93

Jo Anco, det är helt på egen risk att läsa igenom romanserien.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-28 22:19 #95 av: Dharana666

Hell Ove,   for you are about to change the world!

Anmäl
2009-06-28 23:02 #96 av: Farwuq

#95

Ja jag hoppas det!

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-28 23:32 #97 av: Anco

#95 Hear hear *LOL*

Anmäl
2009-06-29 00:25 #98 av: Dharana666

Jag vet att åt6minstone denne draken har ett STORT hjärta

Anmäl
2009-06-29 00:31 #99 av: Anco

Ett MYCKET stort och rymligt hjärta!!

 

Anmäl
2009-06-29 00:33 #100 av: Aldebaran

hewhehehe  ny fjäskas det draken Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-29 00:39 #101 av: Anco

men Alde..... tsssst.... är du avis????

 

Anmäl
2009-06-29 00:46 #102 av: Aldebaran

icke!!! Cool

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-29 00:50 #103 av: cillaj

 

he, Alde får sin beskärda del i andra trådar han,

häxorna är jue som galna i han.

Anmäl
2009-06-29 08:06 #104 av: Farwuq

Skäms

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-29 08:07 #105 av: Farwuq

Bara ni inte fångar mig och stoppar mig i en handväska som luktar en blanding av gammalt smink och svettiga drakfötter.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-06-29 10:46 #106 av: Anco

Du kan vara lugn drakis.... inte skulle vi vara sååå dumma med dig. Vi tar helt enkelt och GÖR en väska av dig när vi fångat dig....

Anmäl
2009-06-29 11:08 #107 av: cillaj

 

Men Anco, ska vi göra handväska av draken, Förvånad

huua, vem ska vi då jaga????

Anmäl
2009-06-29 11:49 #108 av: Anco

Alde!!!! För hans kropps skull!!!

Men vi tar ju bara lite granna av drakis.... inte hela!!!! en bit på svanstippen.

*viskar* ville ju bara skrämma honom lite..... moooaaahhhahaahahah

Anmäl
2009-06-29 12:22 #109 av: cillaj

 

Ok Anco, kan jag välan gå med på då!

Hur ser Aldes kropp ut då??????

Om man nu ska jag jaga honom menar jag??

Hrmm, verkar misstänksamt??  *grubblar*

Hmm, han har nå´t konstigt i görningen den där Alde, helt plötsligt vill vi ha hans "kropp" tror han????

Undrar vad som menas med de???

Anmäl
2009-06-29 12:28 #110 av: rore

Ännu ett av livets otaliga mysterierFörvånad

Hur gick det där till egentligen.....?

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-02 00:51 #111 av: Dharana666

Ett litet tips bara, Drakis har en kraftfull vän som beskyddar honom mot stöld av skinnCool

Anmäl
2009-07-02 01:07 #112 av: Wargmane

#11 Jejeje Kraftfulla...Biter inte På Gamhäxer!!!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-02 02:00 #113 av: Dharana666

try me!

Anmäl
2009-07-02 02:14 #114 av: Wargmane

Tungan uteJejejeje
Det  enda som bits e det man bjuder in !!

*skrattar gött*

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-02 02:23 #115 av: Dharana666

Kanonbra, gillar utmaningar!

 

Ps. Har redan hälsat på hos dig.

Anmäl
2009-07-02 02:24 #116 av: Wargmane

hahahahahahaha Och hur exakt tänkte du då?

*skrattar ännu goare*

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-02 16:23 #117 av: Aldebaran

jisses....ni låter som en samling floweprower-flumare...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-02 16:29 #118 av: Wargmane

Ja eller Hur???

rent av Newageare!!Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-02 16:53 #119 av: Aldebaran

vem är NA?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-02 23:15 #120 av: Anco

#111 Men... om vi bara 'lånar' en liiiiten, liiiten bit av hans svans???? Den är ju så lång så en liten bit kommer han ändå inte att sakna..... BTW..... är inte han som vissa ödlor??? att svansen växer ut igen??   Moahhahhhahahah

Anmäl
2009-07-03 00:18 #121 av: Farwuq

#120

Förvånad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-07-03 00:44 #122 av: Anco

Såja, såja.... jag bara skojade :)

Anmäl
2009-07-03 00:46 #123 av: Wargmane

*sneglar på Drakis Svans*

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-03 01:00 #124 av: Anco

#123 hehehehe.......

Anmäl
2009-07-03 01:03 #125 av: Wargmane

Draksvansväska e jue Nästan i klass med Prada Och Dolce Gabbana jueObestämd

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-03 09:45 #126 av: Farwuq

Förvånad

Vilka planer ni har, dem ska jag sätta "P" för.

Skrikandes

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-07-03 09:49 #127 av: Anco

#126 *psssst ...viskar* Drakis..... du vet ju att jag måste hålla uppe min image gentemot de andra häxorna här...... *killar Drakis under hakan*

Anmäl
2009-07-03 11:24 #128 av: Wargmane

Cool.....Image ??

Jejeje du kan ta det lugnt drakis...jag passar ändå inte i Grönt !!

Tungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-07-03 11:49 #129 av: cillaj

 

Sicken tur han hade nue då Drakis!!!

tänk om wargis hade passat i grönt.....

 DRAKSLAKT??????

Anmäl
2009-07-03 12:27 #130 av: Anco

#128..... Måste ju hålla honom på gott humör så jag får en chans att fortsätta höra berättelserna om Ove..... Skrattande

Anmäl
2009-07-03 18:34 #131 av: Aldebaran

Har vi inte glömt va denna tråd handlar om? Samt att vi har en blajtråd redan Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-03 19:31 #132 av: cillaj

 

OppsTyst, Sorry chefen!!!!!

Anmäl
2009-07-03 19:34 #133 av: Anco

Sorry..... men det är ju lätt att svepas med i den yra av glädje som sprider sig här inne Tyst

Anmäl
2009-07-03 22:55 #134 av: Farwuq

Flytta blajet till en annan, jag ska försöka samla lite mer godskaer ur min Book of Shadows så snart mitt huvud svalnat.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-07-03 23:03 #135 av: Aldebaran

oki... jättebra.. Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-04-24 20:38 #136 av: Gaiatri

Intressant läsning detta! Både i artikeln och inlägg.

Det som beskrivs i #57 (efter en astralresa) om ökad känslighet för hörselintryck och syn som verkar zooma in och ut, får mig direkt att tänka på den känslighet som personer med autism ofta har, och den svårighet att sålla i intrycken som det många gånger innebär. Just oväntade ljud som kommer från olika håll som en annan inte uppmärksammar verkar vara ganska vanligt.

Lite långt från tråden kanske men en intressant koppling.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.