Adyar

En esoterisk syn på budorden 8

2009-05-30 21:30 #0 av: Aldebaran

Åttonde budet.

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Detta är det första bud, däri vi åläggs en särskild förpliktelse mot våran nästa, och fastän Luther talar om att hela den senare tavlan talar om vårat förhållande till våran nästa, så kvarstår dock det faktum, att det är först i de tre sista buden som vår nästa alls omnämns. Jag kan ju som vanligt inte tro att detta beror på någon tillfällighet, utan att det finns en verklig orsak därtill. De tidigare buden syns vara givna mera för människans egen skuld, än för våran nästa. Det står ju inte "du skall icke dräpa din nästa" eller "du skall icke bestjäla din nästa", utan blott "du skall icke dräpa" och "du skall icke stjäla". Lika väl skulle vi kunna ha i detta 8:e bud "Du skall icke bära falskt vittnesbörd", men här kommer talet om vår nästa in. De övriga buden skulle vi naturligtvis kunna hänföra till vår nästa också, men detta då endast då det är frågan om synder på det fysiska planet. För vi upp synderna till ett högre plan, så kommer det ju att handla om bekämpandet av egna personliga begär, känslor, tankar etc., och då bortfaller varje och då bortfaller varje tanke på vår nästa. I 8:e, 9:e och 10:e buden tvingas vi av budens ordalydelse att hålla fast vid vår nästa. Vår nästa blir det ankare som håller oss fast och hindrar oss från att sväva för långt bort.

Vårt förhållande till och mellanhavande med vår nästa skapar till största delen vår karma under kommande jordeliv.  På den karma som under ett jordeliv skall utarbetas, beror emellertid till stor del på våra kroppar och då i synnerhet våra fysiska kroppar. Det är nämligen vårat förhållande till andra människor, våra skulder och fordringar hos andra, som tjänar karmas Herrar till ledning, när de bygger upp den modell, varefter den fysiska kroppen skall formas, dvs. eterkroppen. Förskaffar vi oss därför en god karma, så förskaffar vi oss också goda redskap, men för att erhålla sådana måste vi reglera vårt förhållande till andra människor, så att inget eller så lite som möjligt av skuld vidlåder oss. "Gören mot andra vad I viljen de skola göra mot Eder", blir den regel Kristus uppställt till vårt rättesnöre, och som går väl ihop med detta bud.

Att bära falskt vittnesbörd mot vår nästa är väl att säga eller ens tänka något om någon annan människa, som inte är sant. Härigenom kan jag nämligen vara orsak till att denna människas väg i livet försvåras; genom mina ord kan hinder och svårigheter resas för henne, som ej eljest skulle nått henne annars, och detta har jag naturligtvis inte rätt till, och jag kommer dessutom  själv en gång uppbära följderna av mitt handlingssätt. Ett sådant osant och många gånger endast tanklöst prat, kan ofta vara upphovet till ett av dessa smygande rykten som ofta förstört en människas liv, helt eller delvis. I boken "Vid Mästarens fötter" talas det om denna sak: " Dina tankar om andra skola vara sanna, du får ej säga om dem vad du icke vet", ty hur mycket vet vi egentligen om våra medmänniskor? Vi tror oss veta en hel del, och grundar därefter vårt omdöme om dem på denna vår högst personliga tro, på deras uppförande och handlande, eller på deras uttalande, föga betänkande att det kanske kan handla om orsaker vi inte förstår eller  kanske aldrig kommit att tänka på, och deras ord kanske berott av en tillfällig stämning, eller till och med tagit intryck av våra egna ord och tankar.

Vårt omdöme om denna människa blir då ovillkorligen falskt, och vi gör klokast i att tillbakahålla varje omdöme, såvida detta inte i något avseende skulle vara våran plikt. Att börja tänka osant eller illa om en människa, kan och är det första fröet till ett långt och besvärligt mellanhavande med denna våran nästa, och är därför den verkliga grunden till en obehaglig karma.

Under detta bud syns det mig även att inbegripa att vi själva skall visa oss sanna mot andra. Att ej genom uppenbara lögner, skryt och skrymteri bedra andra (vår nästa), det faller ju av sig självt, utan även i allt uppträda så att, att andra människor får en riktig föreställning om oss, att ej söka framstå bättre än vi är för att andra skall tänka högre tankar om oss, kommer ju även in under detta bud. Att för en människa man sätter värde på blott sina fel, är för många en svår sak, men tänker vi närmare på saken, så borde det ej vara så, ty på det hela taget spelar andras omdöme om oss ej så stor roll. Här är av största vikt att jag själv får felet klart för mig och inser att det måste bortarbetas. Detta sker lättast, då det får nötas mot andras ej alltid så milda omdömen.

Sanningen i vårt ömsesidiga förhållande till vår nästa är vad detta bud alldeles speciellt vill inplantera, och således sanning i allt som rör vårt liv här i världen. Kan vi detta, så kan vi också förutsätta att vi redan lärt oss läxan att vara sanna på högre plan, ty man kan ej gärna tänka sig en människa, som under alla förhållanden är sann här på det fysiska planet och samtidigt hyser osanna tankar eller känslor.

Forts. i bud 9 o 10

En esoterisk syn på budorden 7

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-30 21:34 #1 av: Aldebaran

Hmmm här finns det nog måååånga som inte tänkt sig för alla ggr. Vilka mer än jag kan säga att vi inte alltid följt detta bud? Obestämd

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-30 22:00 #2 av: Anco

*räcker upp handen* Skäms

Har nog inte alltid följt detta bud till Håller fortfarande på att lära mig min läxa, blir sannare mot mig själv och alla andra för var dag.... men vandringen är lååååång.

 

Anmäl
2009-05-30 22:56 #3 av: evrekaw

Tja, om man betänker att man egentligen aldrig känner någon fullt ut... Eller att man kan aldrig vara säker på vad andra "gömmer," så kan man, utifrån detta, aldrig säga någonting om någon annan.

Tänk så tyst fikarummet skulle bli om allt "skvaller" tystnade...Obestämd 

Anmäl
2009-05-30 23:06 #4 av: Aldebaran

Jadu...Något å tänka på kanske.. Om man vill komma lite längre än fikarummet såklart? Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-30 23:08 #5 av: evrekaw

#4 Det är ett rum jag endast besöker för att fylla min kopp med beskt automatkaffe...Flört Fylla sin själ får man göra någon annanstans...

Anmäl
2009-05-30 23:09 #6 av: Aldebaran

Jaså? Det var du som började prata om fikarummet inte jag...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-30 23:22 #7 av: Anco

Ja ni... för er som har ett fikarum att besöka....

Fyller min själ gör jag i enrum, tillsammans med likasinnade och här på forumet.

 

Anmäl
2009-05-30 23:24 #8 av: evrekaw

#7 Mmm... tar pausen i mitt arbetsrum framför datorn istället. Flört

Anmäl
2009-05-30 23:27 #9 av: Anco

Så gjorde jag också på den tiden jag hade ett arbete :)

Dock är det inte helt tillförlitligt då man gärna förleds att arbete ändå.....

 

Anmäl
2009-05-31 12:33 #10 av: cillaj

 

Att inte alltid säga sanningen har väl till största delen med rädsla att göra,

vi är ju oerhört rädda fär att inte duga till som vi är,

man upplever sig kanske som en sanningssägare, men i mångt och mycket har det också med vår utveckling att göra,

vi är inte alla där än och vägen är lång för de allra flesta. Även för mig.

Man drar kanske vita lögner för att inte "såra någon" eller en tystnad, kan ju oxå vara en lögn. Att inte delge.

Prata skit om andra, har väl med dåligt självförtroende att göra, Jantelagen som styr,etc.

Mycke har vi kvar att lära.

Men om man medvetandegör sitt tänkande, handlande, kan man ju utvecklas lite fortare.

Tror jag.

Tack Alde.

Anmäl
2009-05-31 12:36 #11 av: Aldebaran

Visst kan man utvecklas fortare, men det är ju som sagt jättesvårt och vi nutsätts ju för prövningar som vi inte kan hålla hela tiden. Det kan ju vara pga Karma, rådande livssituation, familjesituationer etc etc.. Allt detta är ju i och för sig den Karma du släpar med dig genom dina inkarnationer...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-31 12:40 #12 av: cillaj

 

Självklart släpar vi på Karma,

men allt i livet är inte det.

Vi har också den fria viljan att välja, och om man gör det medvetet eller inte tror jag spelar stor roll gentemot våra medmänniskor.

Anmäl
2009-05-31 12:43 #13 av: Aldebaran

Karmans utveckling beror ju inte på Karman isig utan hur du/jag/ vi reagerar på våran nuvarnde protion av dålig/god karma...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-31 15:42 #14 av: evrekaw

Bara det att i vissa fall spelar vår reaktion ingen roll... En del människors agerande har inget med andras bemötande att göra. Det ligger inom dem själva...

Anmäl
2009-05-31 17:36 #15 av: Wargmane

Ja här hänger vi lösa allihopa *s*

Men vilken vidarefundering det blev...Budet i säg säger ju inte så mycket...

Men dessa ytterligare fnurlingar ...ja där f´år man tänka till...

 

Men ...det mest fascinerande i detta är när man ser människors olika syn på just detta!

Och hur olika våra gränser är här....

Tja mycken reflektion ....

Tack Alde!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-31 18:02 #16 av: Aldebaran

#14.Jag menar att det hela beror på hur du själv reagerar och bemöter det som kastas på dig av karmas herrar i detta liv..Inte att andra skall se hur du reagerar..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-31 19:38 #17 av: rore

klart tänkvärda ord,,,

aj!Förvånad vad det kan svida till,, som en pisksnärt.Skäms

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-05-31 19:45 #18 av: Aldebaran

mmm ja, men det kanske är det som är meningen....Få oss att stanna upp och tänka efter lite...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-31 19:51 #19 av: rore

Flört Håller fullständigt med dig,,, Hur ska vi annars kunna ta oss vidare.

 

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-06-01 22:25 #20 av: Aldebaran

hur är det? alla förstått och lever nu efter detta åttonde bud? Oskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:27 #21 av: cillaj

 

Ohhhjja, vi lever rullan, så klart!!

Anmäl
2009-06-01 22:28 #22 av: Aldebaran

hur är det med 6:e budet då??OskyldigOskyldigOskyldig

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:30 #23 av: cillaj

 

Va!!! Vilket bud då???

har jag glömt hel o hållet.

bäst du påminner mig då????

Anmäl
2009-06-01 22:30 #24 av: rore

Oskyldigmed viss möda o stort besvär,,, men helt ärligt,,,går det verkligen på alla plan i livet?

Vi är ju endast människor,, men vår strävan måste väl oxå räknas eller?

Försöker ju så gott det gårOskyldigCool

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-06-01 22:32 #25 av: evrekaw

Father I have to confess... Jag är en synderska både angående det 8:e och det 6:e och nåt mer med är jag rädd...

What can I do??? I'm only human... Inte en inkarnerad ... liten...                   

Anmäl
2009-06-01 22:33 #26 av: Aldebaran

tror du det hjälper om man varit det?? Skrattande

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:35 #27 av: cillaj

 

Ohhh, Ewre,

kunde inte sagt det bättre, vi inkarnerade,

( snart kommer den eldige o bli vansinnig, han tål inte inkarnerade äng.....) viskar.

Anmäl
2009-06-01 22:38 #28 av: evrekaw

#26 #27 Jag tror ingenting och vet knappt vad en sådan är... Vet bara att jag försökte vara ärlig - inte begå "falsk vittnesbörd..." eller fara med lögn eller osanning...

Vill inte vara någon ängel heller... Det är något i min natur som motsätter sig detta...Obestämd

Anmäl
2009-06-01 22:38 #29 av: Aldebaran

jodå... inget fel på dom... alla har vi våra små problem...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:39 #30 av: cillaj

 

Vilken tur!!!

Vi är jue häxor här, eller??

Anmäl
2009-06-01 22:40 #31 av: Aldebaran

ja ni ser.. är dom inte det ena så kan man ge sig fn på att dom är det andra.. Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:42 #32 av: evrekaw

#30 Ha, ha... Ja att jag är en reinkarnerad häxa det vet vi ju vid det här laget... Skrattande

                       

Anmäl
2009-06-01 22:44 #33 av: cillaj

 

Vad ha han med det här att göra nu dá????

Ska f...n va med oxå???

Jisses, då blir det verkligen hett här inne!!!!

Anmäl
2009-06-01 22:45 #34 av: Aldebaran

 Smiley Sunglasses Hitler var det ju någon som sa

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-01 22:46 #35 av: cillaj

 

Fy!!! då vill inte ja va mé.

Anmäl
2009-06-01 22:47 #36 av: evrekaw

#33 Mmmm bara lite spansk peppar... Kan inte tänka mig att han åberopade den lede i denna tråd...Förvånad

Anmäl
2009-06-01 22:50 #37 av: cillaj

 

Pju, blev lite rädd där ett tag!!

Ja, då kan man jue stanna ett tag till då.

Anmäl
2009-06-04 19:44 #38 av: Aldebaran

försöker bli färdig med 9an och 10an tills imorgon...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-04 19:48 #39 av: evrekaw

Så trevligt! Glad

Anmäl
2009-06-04 19:49 #40 av: Aldebaran

sedan är dom klara.. det kan bli lite längre än vanligt då det är en epilog med...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-04 19:50 #41 av: Wargmane

yyiiihaaaaaaaaaaa....det var på tide det *retas !

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-04 19:52 #42 av: Aldebaran

sedan är det dax för vägen till självkännedom.. och den är mycket större å längre...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-06-04 20:03 #43 av: evrekaw

Gör då gärna texten så luftig som möjlig please...

Anmäl
2009-06-04 20:34 #44 av: Aldebaran

du får väl göra som alla andra kopiera och klistra in i word och läs.. Där kan du välja storlek 36 och tredubbla rader om du vill..Flört

Jag läser inget utan att göra så först.. jag menar riktiga artiklar..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.