Adyar

En esoterisk syn på budorden 7

2009-05-20 14:13 #0 av: Aldebaran

Dags för 7:e Budet, Du skall icke stjäla.

 

Du skall icke stjäla.

 

Till de grövsta synderna mot detta bud kan vi väl säga att den civiliserade genomsnittsmänniskan ej hemfaller, ty dessa brott är liksom brotten mot 5:e budet hemfallna under den mänskliga lagens straff. Vi behöver emellertid inte gå mycket djupare för att finna att detta bud dock ännu är fullt berättigat. De finare brotten mot detta bud är ju fortfarande talrika, men då gäller det ju stölder som ej nås av den mänskliga lagens arm. Att karmas lag finns och arbetar i tysthet vet kanske inte flertalet människor, eller dom bryr sig helt enkelt inte.

Stölder begås dagligen även av tämligen högt utvecklade människor. Många kanske inte ens har klart för sig att deras handlingssätt inrangeras under brott mot detta 7:e bud. Underbetalning av arbete, långt kreditsystem (ränta), lättja i avlönad tjänst, oskälig vinst, begagnande av annans nödläge för att tillskansa sig egen vinning mm. Kan räknas in som brott mot detta 7:e bud. Även tid kan stjälas från såväl oss själva som andra, såsom exempelvis om vi uppehåller en människa med onödigt prat och på så sätt hindrar henne från att utföra ett nyttigt arbete. Från oss själva kan vi stjäla tid om vi t.ex slösar bort timme efter timme på onödiga detaljer, eller kanske än mer genom att ej vara koncentrerad i vårat arbete, eller att inte indela våran tid på ett förnuftigt sätt.

 

Undersöker vi då först vad orsaken är att vi alls tillägnar oss en sak, så blir svaret att det är en önskan om att komma i besittning av föremålet ifråga, således ett begär. Vi kan därför fastslå en regel: Varje stöld av grövre eller finare slag har sin rot i begäret, således i astralkroppen. Men då uppstår frågan: Vad kan vi egentligen anse för vår egendom? Detta är en mycket svår fråga att besvara, och svaret får nog varje individ avge inför sitt eget samvete. Det närmaste till hands liggande svaret blir väl att allt är vår egendom som vi med eget arbete förtjänat eller kommit i besittning av genom arv eller gåva. Detta är emellertid ett svar som tål att tänkas på. De socialdemokratiska eller föralldel de kommunistiska ursprungliga idéerna, att inga förmögenheter borde få förekomma är kanske inte så tokiga ändå. Ser vi på denna fråga i dess allra strängaste gestalt, så är väl egentligen ingenting vårt eget, ty allt skall väl betraktas  som anförtrott gods, som vi endast har att förvalta på bästa sätt, dvs. till andras bästa. Därav följer ju att vi för egen räkning ej bör använda mer än vad som strängt taget är nödvändigt, allt annat borde användas till osjälviska ändamål. En miljonförmögenhet, som inte är nedlagd i allmännyttiga företag, borde anses som en skam, eller kanske rättare sagt som ett bevis på att dess ägare står på en jämförelsevis låg andlig utvecklingsnivå. Den visar nämligen att denne ej förstår de förpliktelser som en stor jordisk förmögenhet innebär och medför.

 

I detta sjunde bud ingår sålunda en uppmaning till måttlighet och avstående från all lyx. Ju mer en människa kan avstå från lyx och bekvämlighet, desto mera oberoende är hon, och desto lättare har hon att vara förnöjsam. Begären efter denna jordens goda förminskas och försvinner så småningom och samtidigt även alla stölder, ty ingenting frestar henne vidare att tillägna sig något, vad det vara månde. 

Budet börjar med att förbjuda oss att ta från andra vad som är deras berättigade egendom, därefter att under sken av lag och rätt tillägna oss något. Det lär oss vidare att behärska våra begär, att avstå från onödig lyx, att ej anse för vår egendom det som vi egentligen ej behöver, och att om vi fötjäna mera använda det till andras bästa. Den lär oss att den människa är rikast som har dom minsta behoven, ej den som har de största ägodelarna. Här ser vi kanske tydligare än någonsin att detta bud ej kan uppfyllas förrän vi nått in på den förut omtalade uppåtgående vägen. Begären att tillföra det lägre jaget någon vinning kan ej övervinnas förrän anden fått herraväldet, och människan lär sig känna att det är saligare att giva än att taga.

Men i och med att begären renas och förminskas, så renas också vår astralkropp/ vår begär eller känslokropp/ och den kommer att bestå endast av den finaste astrala materia, dvs. sådan materia som endast vibrerar till svar med de högre känslorna, de som sammanhänger med det vakna andliga livet. Då skola vi veta att förskaffa oss skatter, som ej mal eller rost förtära, utan vilka har de egenskaper att ju mera man delar med sig desto mera har man kvar.

Härmed sammanhänger helt naturligt det i varje religion framträdande budet om allmosegivande, och även den av varje stor lärare praktiserande regeln om fattigdom.

Forts. i bud 8 

En esoterisk syn på budorden 6

En esoterisk syn på budorden 5

En esoterisk syn på budorden 4

 

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-20 14:30 #1 av: Wargmane

Men herrejesses med tanke på andra stycket då ..e vi nog högkriminella hela bunten då?? hehehe

Vad beträffar allt annat ägande och status ...känner jag mig helt lugn...Skulle vara Volvon då Obestämd....jajaja

Jag jobbar Inte mer än det jag VERKLIGEN behöver...

 

Ja lite galghumor får man enna ha va ...

Drtta var intressant läsning ska läsa bokstavsgrant lite senare under dagen

Tack Alde !!!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-20 14:50 #2 av: Aldebaran

Visst är det intressant? Med tanke på höga hyror, kreditbolag som lockar kunder, banker som roffar åt sig, räntor på pengar etc etc.. Finnaskrisen vi nu har är som jag ser det karma på den lisstil vi har. Och vi kommer att få många många fler innan vi lär oss detta...Hela sammhället går ju idag ut på att tjäna pengar och konkurrera (armbåga sig fram). Detta börjar ju redan i förskoleverksamheten. Vi är inte så långt komna som vi vill tro även om vi börjat inse en del....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-20 15:00 #3 av: Wargmane

Ja läskigt är det att se på det från detta hållet...

just det där att det börjar så tidigt...hemskt...Och visst är soppan finanserna är i nu en payback för annat ...DET är solklart!!

usch...allt sånt där gör mig illamående ....

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-20 17:15 #4 av: evrekaw

Uschiannemej... All materialism är att förkasta... Och så sitter man framför sin dator och funderar på en ny bil då ens gamla rostkopp hotar att lägga ner inom kort...

Stöld av tid var ett nytt begrepp... Men vem har inte surrat bort lite tid med en aningens för lång lunchrast... Indirekt stjäl man väl också tid när man inte passar tider... Som tidsoptimist är man således en syndare...

Svårt att fundera ut vad som är nödvändig materialism och när det, i Sverige idagsläget, gått över till lyxkonsumtion så att man, så att säga, stjäl... Nää, man får väl göra sig av med datorn..Flört

 

Anmäl
2009-05-20 17:18 #5 av: Aldebaran

hur du än gör så har du rumpan bak som det så fint heter... Hela samhället är ju uppbygt så att för att överleva så måste vi synda mot detta 7:e bud flera ggr/dag.

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-20 17:19 #6 av: evrekaw

#5 Undrar hur många gånger i timmen, per minut... Hu!Förvånad

Anmäl
2009-05-20 17:41 #7 av: Aldebaran

Det är inte meningen att du skall klara av allt detta idag.. Men bryter du mot något av dom 10 buden i handling,ord eller tanke den dag du är lärjunge till någon av mästarna, då blir fallet desto hårdare..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-20 19:52 #8 av: Ayena

Intressant!

För att kunna följa detta bud så måste mänskligheten helt byta livsstil och ekonomi.

Jag ser också börskraschen på ett tydligt meddelande från Universum, men tyvärr så reagerar inte makthavarna på detta eftersom de redan är på väg att bygga upp samma system igen.

Anmäl
2009-05-20 22:19 #9 av: Aldebaran

det står i aftonbladet ekonomi idag. Hur man blir en vinnare på krisen"  att köpa hus via kronofogden. I detta fallet var det nog någon halvkriminell som ägt just detta hus. Men dom flesta fall är det tragedier och småbarnsfamiljer har fått lämna hus och hem och så kommer någon med lite pengar och köper kanske för halva värdet.. Det är det som menas med att för egen vinning ´tjäna på andras olycka...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-20 22:27 #10 av: evrekaw

#8 Jo du har helt rätt i din reflektion... Du uttryckte det så konkret och bra...

I dagens samhälle kan man inte klara sig utan att bryta mot detta bud...

Men man kanske kan minska "övertrampen", lite i alla fall...Flört

Anmäl
2009-05-21 10:37 #11 av: Aldebaran

Man kan minska övertrampen rätt mycket, bara man tänker sig för. Men att samtidigt tänka på att om jag gör detta så minskar jag min "onda" karma gör att effekten avstannar. Ty då gör du det för egen vinning och du är tillbaka på ruta ett igen.. Det måste till 100% komma från hjärtat i tanke, ord och handling...

Mycket svårt för dom flesta av oss ( vi vill ju så gärna ha kredit på det vi gör)

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-21 15:34 #12 av: evrekaw

#11 Har nog aldrig tänkt på "Karmavinning". Frågan är väl bara vad som är materialism och av nöden tvungen... Att dra gränsen rätt utifrån samhället i Sverige idag... Man kan ju inte flytta ut i skogen till en koja...Flört

Återvinning, sopsortering och second-hand kläder har alltid kännts bra...

Nä, det är tidsoptimisten som får skärpa sig, det är nog svagaste punkten här...Skäms

(blev jag för "personlig" nu igen...? Tyst)

 

Anmäl
2009-05-21 15:48 #13 av: Wargmane

#12 skumt jag svarade dig här ewre Men svaret kom i Dagens Hälsning...kan nån förklara hur det  gick till...Visserligen trollade jag mycket igår...men.....Förvånad

hehehe

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-21 15:52 #14 av: evrekaw

#13 Du skall icke slösa med din trollkraft... Det måste också var ett brott mot 7:e budet... Att "överanvända" den alltså... Tungan ute

Anmäl
2009-05-21 16:00 #15 av: Wargmane

#14 hahahahaha ja det har du sannerligen rätt i !!

Nu ligger jag pyrt till!

Men...Obestämd det kanske är "överflöd" så jag delar ut......

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-21 16:02 #16 av: evrekaw

#15 Klart det är raring... Du kan väl aldrig göra fel...Flört

Anmäl
2009-05-21 16:10 #17 av: Wargmane

hahhaahahahaha Moi!!!????

Gör ständigt fel!!!! hehehe

men denna gång blev det helknäppis!!

fel ställe och dessutom 2 ...ja herrejesses!!

Nu kan jag iallafall plocka bort dom *s*

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-21 16:28 #18 av: evrekaw

#17 Jamen vad bra! En klok medarbetare - det behövs ju som motvikt till...TystOskyldig

(Jag sa det inte, jag sa det inte... Men du vet ändå va???!) Flört

Anmäl
2009-05-21 16:40 #19 av: Wargmane

Oskyldig

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-21 16:59 #20 av: evrekaw

#19 Och man går och går... som klockan... Och aldrig kommer man till dörren...

Anmäl
2009-05-22 12:59 #21 av: cillaj

 

Som jag ser det, blir det svårt i ett konsumtionssamhälle att inte bryta mot budet, men om man tänker att saker, bara är saker och kan bytas ut eller lämnas ifrån sig, kanske man kommer undan lite lättare.

Anmäl
2009-05-22 15:20 #22 av: Ayena

# 21 - Vi ska ju inte sluta med att konsumera, men kanske tänka en eller två gånger på när man ska köpa något nytt, om varför man vill ha det där nya. Om man verkligen behöver detta eller inte.

Sen är det väl så att om man är arbetslös (vilket många är idag) eller lever på sjukersättning, så har man inga möjligheter att konsumera hej vilt, utan måste verkligen tänka sig för.

Det ekonomiska system som vi använder i västvärlden (känner inte till något annat) bygger ju på att göra största möjliga profit och personlig vinning. För att åstadkomma än ändring krävs att man totalt lägger om världsekonomin. Man kan börja med att skrota alla börser och skapa en gemensam valuta som gäller världen över.

Det är inget fel i att använda pengarna som en energi men om man som nu använder dem på fel sätt, då går det förr eller senare åt helsefyr.

Använder man pengarna som ett betalningsmedel utan ocker och spekulationer, och slutar med att roffa åt sig allt man ser (riktat till politiker och storföretagsledare) så kan man kanske göra en positiv energi av pengarna.

 

Anmäl
2009-05-22 15:30 #23 av: evrekaw

#22 Detta känns vettigt... Att tänka i de banor du sa ovan...Glad

Anmäl
2009-05-22 18:19 #24 av: Ayena

Att bygga upp maktstrukturer för att sedan påstå att det är just detta som folk behöver, och därmed sätta sig själv på befattningar med fantasilöner och otroliga förmåner, detta är en ren stöld av folks skattepengar och ingenting annat!

Tänk om man istället hade byggt upp välfärden med dessa pengar!

 

Anmäl
2009-05-22 19:58 #25 av: Aldebaran

framfør allt skall man kanske inte tjæna stora pengar på andra mænniskor. Frossa i billiga klipp hos kronfogdar etc etc...Ta ut oskæliga hyror och ræntor etc etc...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-24 02:39 #26 av: Wargmane

#25 Bra tänk!!

Nåt man kanske inte alltid förstår....

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-24 11:26 #27 av: evrekaw

#25 Men då krävs det ju att man innehar en något förhöjd utpost i samhället... Äger fastigheter, eller gör snabba klipp till ens levebröd.

De saker du nämner är ju inget allt och alla kan göra eller gör...

Anmäl
2009-05-24 20:38 #28 av: Aldebaran

Visst kan du som privatperson gå på exekutiva auktioner hos kronofogden och köpa hus billigt, även bilar, smycken etc etc...

Jag dömmer ingen och säger inte att du eller du gör fel utan talar bara om vad som menas med detta bud, och vad vi måste komma fram till innan vi kan kliva vidare uppåt...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-26 15:43 #29 av: Wargmane

Jaha Alde ...Nu väntar vi med spänning på nästa budordTungan ute

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-26 16:14 #30 av: evrekaw

Ser också fram emot det åttonde budet... Väntar och väntar...

Anmäl
2009-05-26 17:55 #31 av: cillaj

 

ja, vi vääääänntttaaarrr.!!!!!!!!!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.