Adyar

En esoterisk syn på budorden 2

2009-04-22 21:48 #0 av: Aldebaran

n/a

 

ANDRA BUDET

 

Du skall icke missbrukar HERRENS, din Guds namn, ty HERREN skall icke låta honom vara ostraffad, som hans namn missbrukar.

Andra och tredje buden handlar fortfarande om vårat förhållande till Gud eller till monaden, vår egen inre Gud. Ser vi på första budet som en befallning att söka det enda verkliga och bortse från det overkliga, från avgudar, så måste alla de andra buden ha så att säga denna befallning i bakgrunden, medan de där jämte specialiserar sig på de slag av synder vi kan begå genom att bryta mot en viss princip av vårat väsen. Budordet utgår då så att denna synds grövsta form framhålls, synden nedförd till det fysiska planet tas till norm.

Missbruk av Guds namn är ett utslag av vanvördnad mot allt det vi borde möta med djupaste vördnad, kärlek och aktning, ty det är faktiskt som Luther säger "genom sitt namn har Gud gjort sig känd för oss". Det är dock sannolikt inte endast för att förskaffa sin Gud dyrkan och vördnad, som Moses gav detta bud. Den ockultist eller varför inte vetenskapsman på högre plan, han har säkerligen ingående kunskap om den mystiske betydelsen av "namnet", och även om vilka oerhörda följder ett missbruk av detta namn kan dra med sig. Namnet är det varigenom vi kan skilja ett ting eller ett väsen från andra va samma slag. Den mystiska betydelsen av namnet är att det är ett väsens innersta essens och vara, samt även antyder det ändamål för vilket det skapats. Namnet är inget annat än den sammanträngda tanken om en enda sak nämligen: skapartanken uttalad i ord. Det är den kraft som åstadkommit skapandet, den kraft som vid skapelsen frigör sig från Guds tanke, och som sedan lever ett självständigt liv, besjälande den form den givit upphov åt. Man skulle således kunna säga, att namnet är livet i varje form, uridéen till varje form.

Guds verkliga namn känner vi ej, inte heller skulle vi kunna uttala det rätt, dett kan endast göras av honom själv eller ett med honom jämställt väsen. Men det finns en mängd namn, som av olika folk antagits och begagnats som Guds namn, även dessa alla heliga och otvivelaktiga mantrer, enär de sammanställts av människor, som kände de andliga lagarna, och dessutom givits för att vara oss människor till hjälp i våran andliga utveckling. Bland judafolket ansågs Guds namn så heligt, att det hölls hemligt för folket och endast yppades för viss invigda av prästeskapet.  Sådana namn som Jahvé, Jehova, Herren Zebaot ansågs ej vara Guds verkliga namn, utan endast ersättning för det verkliga namnet. Det har från vissa håll uttalats den förmodan att det var detta hemliga namn, som Kristus uttalade inför det högsta rådet, och som föranledde översteprästen att riva sina kläder och anklaga honom för hädelse.

Jag nämnde tidigare ordet Mantra. Ett mantra är ett ord eller en samling ord, där ljudets vibrationer, då de uttalas åstadkommer vissa bestämda och på förhand planerade verkningar, såväl på det fysiska planet som på dom nästliggande planen. Dessa verkningar kan vara såväl av godo som av ondo, det är helt beroende på den människa som sammansatt dem, samt det viktigaste i vilken avsikt de är sammansatta. Mantras kan sammansättas på vilket språk som helst, fast det ena språket kan ibland lämpa sig bättre än det andra, bara den person som bildar dem är förtrogen med ljudets lagar och helt behärskar vetenskapen om ljudets inverkan. Den katolska kyrkan ritual innehåller en hel del sådana mantras, och detta är huvudorsaken till varför det latinska språket används vid alla viktiga kulthandlingar. Det latinska språket var och är en levande kraft i alla de överfysiska världarna. Därför blir det helt naturligt så att ett mantra som översätts till något annat språk, förvandlas från ett kraftens ord till ett helt vanligt. Varje gång ett mantra uttalas så frambringar den sin bestämda verkan och ju oftare det uttalas, desto oftare frambringas denna verkan.

Det är i det Andra Logos, i den Andra Gudomspersonens sköte allt skapat dväljes och har sin varelse, och allting är besjälat av hans liv. Det har sålunda sitt namn av Gud. Ett missbruk och ett vanhelgande av något skapat blir alltså ett missbruk av den ide, Gud skapat av detta ting, ett missbruk av det namn han givet det, och således även ett missbruk av Guds namn varav detta senare är en del. En reflex av denna kraft finns även i den mänskliga monaden och det är för att hindra denna kraft att utvecklas i orätt riktning, som det andra budet givits.

Den inneboende kraften i ett mantra är detsamma som skaparordet, dvs. har skapande makt. Missbruk av ett mantra blir ett missbruk av denna kraft, ett missbruk av Guds namn.Ordet eller ljudets skapande kraft borde väl av oss kristna inte ifrågasättas, då det var genom ordet Gud skapade världen, och Gud sade.....och det blev så. I begynnelsen var Ordet, och  genom det är allt gjort, som gjort är.

Sammanfattar vi vad ett brott mot andra budet är, så kan vi nu säga att det är ett missbruk av allt skapat, vad det var må, ett missbruk av den skapande kraften, ljudet, ett missbruk av det i allt inneboende livet, mera än av formen, ty livet är heligt, allt skapat blir därför heligt, och Guds namn allra minst heligt. Genom, att förstå meningen med allt och genom att söka använda allt och skall alla våra krafter fokuseras på att användas efter Guds vilja, bortseende från egna begär och önskningar, så blir vi Guds medarbetare i att upprätthålla och bevara hans universum, och vi börjar utveckla den visdom som en gång skall bli vår. Börja att redan nu arbeta på att den andra grundegenskapen i monaden skall framträda, den som svarar mot det andra Logos.

Forts i bud 3

En esoterisk syn på budorden 1

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-22 22:13 #1 av: cillaj

 

Spännande, om vi inte känner till guds riktiga namn, hur kommer det sig att vi benämner det med "Gud" ?

Att ett mantra betyder olika i olika språk, men har de samma betydelse i effekten då? Eller tar effekten slut i det mantra som inte betyder ett mantra?

Konstiga frågor vill ha svar.Någon som kan förklara?

Anmäl
2009-04-22 22:25 #2 av: Aldebaran

Ett mantra som skall benämnas på ett visst sätt förlorar mycket eller det mesta av sin innebörd om det inte inte uttalas såsom det var tänkt. Det är därför det är så viktigt med en präst som är invigd och har kunskapen som engång fanns. Ord i en vis for och i ett visst tonläge HAR stor betydelse. Ta bara ordet AUM som skall uttalas på ett visst sätt och under både koncentration och rätt andning. Det förlorar ju hellt sin inebörd och kraft om du bara säger det rakt upp och ner....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-22 22:32 #3 av: hatchepsut

Jag har fått ett mantra från buddhistiska munkar i Tibet.  Sen använder vi mantra i Yogan för in och uttoning (innan/efter) passen. Det buddhistiska fick jag tilldelat efter mina födelsedata enligt tibetansk astrologi...

Anmäl
2009-04-22 22:33 #4 av: cillaj

 

Va intressant, använder du det i meditationer då?

Anmäl
2009-04-22 22:36 #5 av: hatchepsut

#4 Ja, men inte alltid, det faller sig naturligt de gånger jag ska...

Anmäl
2009-04-23 23:23 #6 av: Ayena

Undrar också om varför vi inte får reda på Guds namn......

Sen lite egna tankar och funderingar:

Handlar inte detta om att bruka ett namn/uttryck/ceremoni i syfte att "oskapa" något, alltså i ont syfte?

Anmäl
2009-04-24 00:06 #7 av: cillaj

 

Hur menar du nu ,oskapar?

Anmäl
2009-04-24 00:13 #8 av: Ayena

Jag menar att man med riktad energi kan ställa till skada, alltså att man "oskapar", fördärvar, vilket naturligtvis man får igen trefallt eftersom varje tanke, ord och handling slår tillbaka.

 

Anmäl
2009-04-24 00:15 #9 av: Aldebaran

Tänker du på namnet Gud nu? Eller själva budordet?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 00:17 #10 av: lillajex

Jag undrar med varför han inte låta sitt riktiga namn bli känt.. Jag som "ickekyrklig men troende på en högre makt/öde/energi" drar genast paralleller (hm stavas det så?) till anonyma troll här på nätet. Och så är det väl ändå inte Obestämd

Anmäl
2009-04-24 00:34 #11 av: Aldebaran

Jag har lagt in en kursiv text i huvudtexten... Kanske kan kasta lite ljus...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 00:37 #12 av: Aldebaran

Den vördnad vi bör och skall känna för Guds namn, bör också sträckas ut till vördnad för Guds ord och för heliga cermonier.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 00:52 #13 av: Ayena

Jag tänker på själva budordet

Anmäl
2009-04-24 00:56 #14 av: Ayena

Jag blir lite förvirrad nu om jag går tillbaka till texten.

Hur ska jag kunna missbruka något som jag inte vet?

Anmäl
2009-04-24 01:07 #15 av: Aldebaran

Man kan anta att det rätta ordet kan vara något slags mantra som inte skall missbrukas i tid och otid. Det kommer till oss den dagen då vi är mogna för detta..

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 01:10 #16 av: hatchepsut

Hoppsan är ni fortfarande på hugget?? Tror som du, du eldige. ordet kommer i rätt tid...

Anmäl
2009-04-24 01:12 #17 av: Aldebaran

Japp vi är på hugget  Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 01:18 #18 av: Ayena

# 15 - Känner mig fortfarande lite förvirrad av denna texten och kan inte få ut något som slår an hos mig.

Om man dödar någon i Guds/Allahs namn, är inte detta att missbruka Guds/Allahs namn? Vi människor är ju ganska duktiga på detta och detta tycks bara skapa negativa spiraler hela tiden. Se på Israel-Palestina eller Al Quaida - USA. Jihad betyder heligt krig, hur kan ett krig vara heligt?

Men nu kom jag in på något annat kanske.

 

Anmäl
2009-04-24 01:23 #19 av: Aldebaran

Jo, självklart är det en stor synd... Att överhuvudtaget döda någon är en synd.. Det är ju vi tillsammans med allt levand som är Gud/gudomen....Jag kan tyvärr inte allt, även om jag försöker. Nu skriver jag bara vad jag tror.

Guds riktiga namna kna vara/fungera som ett heligt mantra, som blir 10 fallt värre om man missbrukar detta tillsammans med det du nämner ovan...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 01:26 #20 av: hatchepsut

...hmmm, och de som tror att det blir fest i himlen efter dessa dåd...

Anmäl
2009-04-24 01:33 #21 av: Ayena

Allah Achbar säger de ju också när de ska göra något som är "mindre snyggt" om man säger.......... Betyder "Gud är störst"

Anmäl
2009-04-24 01:34 #22 av: Aldebaran

mmm ja, förmodligen blir det det i deras sinne, vi bygger ju upp våran astralvärld efter våra känslor och hur vi vill ha det..Men oket, lastn eller bördan vi släpar på måste på något sätt utarbetas innan dom kan ta steget vidare...Dom lär till slut upptäcka att det blev inte riktigt som dom tänkt sig. Men det kan ju ta ett tag... Ju mer karma som måste lagras och bearbetas efter ditt förra fysiska liv ju längre tid tar det..det kan alltså ta mycket längre tid mellan reinkarantionerna för dessa människor..

Det sägs att genomsnittsmänniskan här i väst reinakrnerar med 60-100 års mellanrum ibland med kortare intervall.

För människor med tunga laster som dom måste släpa på kan det ta 3 ggr längre...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 02:09 #23 av: Ayena

Då lär man inte se Hitler här på ett tag.......

Anmäl
2009-04-24 03:20 #24 av: Aldebaran

mmm nej.. han har en del att gå igenom...

men samtidigt så hade han ju ett uppdrag att starta detta hemska krig.. du ser allt är mycket komplicerat... inte bara svart eller vitt alltså

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 12:45 #25 av: Ayena

# 20 - Ja de är ju grundlurade av religionen. Huruvida detta står i Koranen eller inte, vet jag inte. Det kan ju vara sådant som högre heliga män själva har lagt till. Under fredagsbönerna.

Anmäl
2009-04-24 12:48 #26 av: Aldebaran

vi var heller inga änglar.. och har dödat många i faderns, sonens och den helige andens namn.. Hela folkmord i syd och nordamerika och slvaeri från afrika till "den nya världen" Kristendomen har mycket kollektiv karma att arbeta ut...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 12:51 #27 av: Ayena

# 26 - Absolut! För att inte tala om korsriddarna och deras krig.

Det är som jag sagt, att religionerna har ställt till det en hel del och gör så fortfarande.

 

Anmäl
2009-04-24 12:52 #28 av: Aldebaran

Inte religionerna... VI ställer till det för oss själva.. Det har ingenting med religionerna att göra...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-24 12:56 #29 av: Ayena

# 28 - Det är ju sant. Det är vårt maktbehov som ställer till det samt vår trångsynthet att vi inte kan tillåta att det finns många vägar att närma sig Gud.

Anmäl
2009-04-24 12:58 #30 av: Aldebaran

Det står ingenstans varesig i Bibeln eller koranen att det är OK att döda icketroende..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-11-12 19:36 #31 av: [Tjabbelabbe]

Livets Bok eller Cosmologin enligt Martinus ger en studerande en trovärdigare och Logisk syn, som gör den gamla Världsbilden överflödig!

Jag har mer än 45 års erfarrenhet av att leva efter den kristna dogmatiken - det är helt överspelat för mig idag.

Tjabbelabbe

Anmäl
2011-11-17 21:45 #32 av: Aldebaran

#31 vilken tur att du tittade in här då.. Här pågår ingen kriste dogmatik Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2012-03-04 09:36 #33 av: [Tjabbelabbe]

Hej på er - det var ett bra tag sedan jag titade in här - och det är ju skönt att den judiskt kristna dogmatiken inte finns här, men det behövs nog en viss vaksamhet p andra dogmatiska tendenser, för det går ju ann att vara domatisk utifrån olika perspektiv...

Den anliga utveckling jag är inbegripen i formar ständigt om mina intryck, och egentligen är inte den ena dagen den andra lik.

Det stötte på "patrull inom mig" när jag upptäckte att kosmos aktiskt inte behöer ha ett skapelseögonblick, utan mycket väl kan vara evigt existerande, alltidvarande såattsäga.

Jag erkänner för mig själv att det verkar omöjligt, men bara för att jag inte förstår det, kan det ändå vara så, antar att det fattas mig något slags förhöjd inteligens, jag kanske inte ens har detta organ än?

Väldigt många frågor bara lägger sig vid detta konstaterande, allt ha funnits alltid, men i ständigt förändrade former.

Hur känns detta för någon Esoteriker här på forumet ?

Tjabbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.