Adyar

Verklighetens tre aspekter

2009-04-28 23:32 #0 av: Aldebaran

Denna har jag haft inne på AU tidigare som ett inlägg. Lägger ut den som artikel här då det pågår en del diskutioner i dessa områderna. Källor till detta gamla föredrag är Blavatsky och Laurency

Verklighetens tre aspekter 

Det finns tre slag av verklighet: materiens, viljan och medvetenhetens verklighet. Man kan även uttrycka detta med följande: verklighetens tre likvärdiga aspekter är materia, vilja och medvetenhet. Detta är den esoteriska förklaringen på trinitismen dvs. läran om treenigheten.

Materia, vilja och medvetenhet är utan sammanblandning eller förvandling oupplösligt och oskiljaktigt förenade Ingen av dess tre aspekter är möjlig (kan finnas till) utan de båda andra. Materiens värld är samtidigt viljan och medvetenhetens värld. All de tre aspekterna är likvärdiga och ofrånkomliga, om man vill bilda sig en riktig totaluppfattning av verkligheten.

Varje atom är en treenighet. Alla uratomer har vilja och medvetenhet. Viljan ur urkraften och allmakten. Viljan är evigt blind. Medvetenheten som från början är potentiell (omedveten), kan genom manifestationen aktualiseras, aktiveras och expanderas. Viljan verkar direkt i uratomerna och indirekt genom aktiv medvetenhet. Medvetenheten kan därför bli viljans kanal eller utlopp.

Ingen annan "kraft" än viljan kan bli ett direkt, omedelbart, blint och allsmäktigt verktyg åt medvetenheten.

Den som har insett verklighetens treenighet har löst tillvarons grundproblem. De tre omedelbart givna och självklara absoluta, materia, rörelse och medvetenhet är alltets yttersta förklaringsgrunder. De förklarar sig alltså själva genom sina sätt att vara, sina yttringar och kan inte ytterligare förklaras, endast konstateras av alla. Rörelsen, skeendet eller naturprocessen betecknas även med kraft, energi, aktivitet och vilja.

Sedda ur sin totalitet utgör såväl materia som vilja och medvetenhet varför sig odelbara och oskiljbara enheter, hos vilka enheten är det primära. Materien är en och en enhet. Viljan är en och en enhet. Medvetenheten är en och en enhet. 

Urmaterien

 

Urmaterian är rummet. Utan materia inget rum. Urmaterian utfyller det verkliga, obegränsade, "oändliga" rummet. Urmaterian är den egentliga materien. Urmaterian är inte atomisk utan av homogen konsistens med de två skenbart motsägande bestämningarna: absolut täthet och absolut elasticitet. I urmaterian finns livets alla kända och okända egenskaper, som kommer till uttryck i den atomiserade manifestationsmaterien. 

Genom den blinda viljans dynamiska verksamhet frambringas i denna eviga urmateria, eviga uratomer.  Denna viljans verksamhet i urmaterian  och i uratomerna förändras aldrig. Den varken ökas eller minskas. Den vet aldrig av någon som helst paus eller vila.

Uratomerna är liksom bubblor i urmaterian. Atomerna kan liknas vid gasbubblor i vatten, vattnet är då urmaterian och gasbubblan är då atomen. Atomerna är tomrum i urmaterian. 

Urmaterians medvetenhet är i verklig mening omedveten. Uratomerna har viljan och möjligheten till medvetenhet. De i uratomerna genom manifestation aktualiserade och aktiverade medvetenheterna förblir givetvis ändliga, även om den genom expansion utsträcka sin medvetenhet över ett kosmos och bygga ett universum.

Uratomerna utgör byggnadsmaterialet till all annan materia, till manifestationsmateria. Manifestationsmaterian sammanfogas av viljan eller eventuellt genom den aktiva medvetenheten. Urmaterian är den högsta materian och all annan materia är lägre materia. 

Viljan 

Viljan är en enhet, urkraften och den enda kraften, obegränsad och outtömlig, allestädes närvarande, dynamisk dvs. evigt självverkande, allsmäktig inom gränsen för materiens möjligheter. Viljan är evigt medvetslös. Den kallas vilja för att den kan verka genom medvetenheten, kan erövras av medvetenheten, och bli allvetenhetens allmakt. Viljan finns i varje uratom. Viljan är den enda kraften, och skall inte förväxlas med sk. naturkrafter eller fysikens energier.

Energi är materia där olika energier är olika slag av materia. Materia kan verka som energi på en annan materia. Energin är den högre materians verkan i eller påverkan på lägre materia. ( jmf. Själen i en fysisk, astral och mental kropp) I sista hand är det viljan som driver högre materia att verka i lägre materia, dvs. den stora viljan - Gudomligheten. Materian är därför energi så länge viljan "vill".  När viljan inte längre verkar upphör materien att vara energi och därmed är energin i egenskap av energi förintad. Viljan är således den enda oförstörbara kraften. All annan "kraft" förintas.

Viljan påverkar materien direkt. Viljan verkar direkt endast på sitt "eget" slag av materia och kan inte verka på annan materia annat än genom materia. Det finns lika många olika slag av vilja  som det finns olika slag av atommateria. Urmateriens vilja kan verka direkt endast på urmaterien. Denna urmateria blir både materia och energi för manifestationsmaterien (t.ex. den fysiska kroppen)

Viljan utför arbetet och åstadkommer skeendet/naturprocessen. I manifestationsmaterien är det medvetenheten som dirigerar, formar och bestämmer sättet. Viljan är överallt det primära. Mest märkbart blir detta likväl då medvetenheten inte är aktiv. Viljan är både primär och sekundär. Såsom primär är viljan till tiden före och oberoende av medvetenheten. Såsom sekundär är den beroende av aktiv medvetenhet. 

Vad vi i övrigt kan kalla vilja är enbart nedärvda beteckningar på olika företeelser, som kan ha direkt, indirekt men också inget samband alls med viljan: termer såsom önskan, strävan, energi, vitalitet, målmedvetenhet, uthållighet, val av motiv, handlingsfrihet, handlingsförmåga mm.

Viljan är och förblir ett olösligt "mysterium", vilket knappast nog kan betonas. Det oerhörda lidande, det helvete på jorden som vi människor bereder för varandra och allt annat liv levande är stort nog ändå. Den kunskap som ger verklig makt måste i möjligaste mån förbehållas dem som omöjligt kan missbruka denna makt. Såsom vi människor nu är funtade så kommer en sådan makt ofelbart bli maktmissbruk och svartmagi. Det är alltid frihetens och livets fiende i bästa fall enbart pga. okunnighet.

Dom som ändå tilltvingar sig kunskapen om viljan (magin bakom allt) får alltid ta dom oundvikliga katastrofala följderna utan att ändå ha lyckats. Detta sista kan jämföras med Hitler hans besatthet av makt och dröm om världsherravälde. Han besatt helt klart kunskapen om viljans makt.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-28 23:55 #1 av: cillaj

 

Detta handlar då om att använda viljan till att manipulera sin omgivning för att få den att göra som man själv vill enbart i eget syfte utan tanke på andras välbefinnande. Om jag har förstått det rätt.

Anmäl
2009-04-29 01:53 #2 av: Wargmane

Hmmm...Detta får jag Fnurla på !!ObestämdGlad

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-04-29 02:00 #3 av: Aldebaran

Jahadu.. Fnurla på du...Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-29 19:50 #4 av: evrekaw

#1 Mmm... tänker onekligen i samma tankebanor som du ang. detta..Obestämd

Anmäl
2009-05-06 20:44 #5 av: MacGallon

"[...]Det finns tre slags av verkligheter.[...]"

Waw. Hur har du lyckats lista ut allt det där när alla andra stora tänkare har gått bet. Kan man anväda det där innopm medicinen? och i så fall så har alla behandlingar och mediciner i ett slag blivit verkningslösa. Jössös, det här är stort må jag säga.

Jag hoppas att du inte har planerat in en opreation innom den närmaste tiden, den kommer inte att funka. :-O

Du skriver: urmanifestation, Urmaterien, eviga uratomer, atomiserade manifestationsmaterien, manifestationsmaterien,bli viljans kana,viljans dynamiska verksamhet, Uratomerna är liksom bubblor i urmaterian, Viljan är både primär och sekundär. Såsom primär är viljan till tiden före och oberoende av medvetenheten. Såsom sekundär är den beroende av aktiv medvetenhet, Atomerna är tomrum i urmaterian.

Dra mig baklänges. Det här är för stort för mig. Jag behöver luktsaltet. Någon?

 

Antingen är du galen eller så har värden blivit det. låt mig fundera över vilket som är rätt.

Anmäl
2009-05-06 21:14 #6 av: Aldebaran

Allihopa!!  säg hejdå till Mc Galla.....Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-06 21:17 #7 av: Wargmane

A hej !!Skrattande

 

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-05-06 21:19 #8 av: evrekaw

#6 Bitter sådan...

Bye bye...

                             

Anmäl
2009-05-12 03:09 #9 av: Andriel

Mycket starkt kondensat av koncensus må jag säga! Bra!

Anmäl
2009-05-12 10:56 #10 av: Aldebaran

Tack Andriel... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 14:36 #11 av: Eremitha

Materia, medvetenhet och rörelse/vilja som tillvarons grundläggande och absolut nödvändiga treenighet är väldigt logisk.

Intressant var detta eftersom jag aldrig tidigare läst om vilja som synonym till rörelse. Men det blir också logiskt då man tänker att rörelse är någon form av aktivitet, och all aktivitet är en viljeakt.

Sedan att rörelsen/viljan kan vara omedveten/medveten beroende på nivå, genererar förstås skiftande effekter. På medvetna nivåer måste viljan/rörelsen/aktiviteten som är förstastrålens egenskap, samverka med kärlek (andra strålen) och ljus/intelligens (tredje strålen) för att skapa i det godas tjänst.

Och ju starkare viljekraft, desto viktigare är att de andra två finns med!

Så har jag förstått det.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-05-12 15:05 #12 av: Aldebaran

Ja, så har jag åxå förstått det hela.. Tack Eremitha för ditt inlägg..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-05-12 18:40 #13 av: solarcarl

Gjort inlägg på AU på denna tråd om ngn är intresserad av paralleller...

en fråga om healing" ">"...en fråga om healing"  

Anmäl
2009-05-12 18:43 #14 av: solarcarl

# Bra upplägg Aldebaran

Men vem svarar # 1? Så tror jag inte det är.

# 11 - klokt sagt

Anmäl
2009-11-27 15:51 #15 av: rore

Obestämdfnurlar vidare

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-27 19:21 #16 av: Aldebaran

Materia, Vilja och medvetenhet

Fader, Sonen och den Helige ande

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-27 19:30 #17 av: rore

#16

Jo, det förstod jag,,, Flört

men det var själva läsningen som snurrar runt i knoppen,,,

men det brukar stilla sig,,,,Glad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-27 20:02 #18 av: [Jeremina]

Viljan kan ställa till det mycket för en människa men den kan också leda till positiva saker.

Jag tänkte på en gång hur barn brukar säga om de inte får som de vill: Jag vill, jag vill, jag vill Cool

Anmäl
2009-11-27 20:27 #19 av: Aldebaran

vi talar nog om lite olika viljor här nu...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-11-27 20:30 #20 av: [Jeremina]

#19 Oops....då får jag också fnurla..hihi Flört

Jag läste nog för snabbt Tungan uteSkäms

Anmäl
2009-11-27 21:04 #21 av: [Jeremina]

Jag känner att jag har nog svårt att förstå dessa texter och vet inte om jag blir klokare av att läsa det flera gånger. Det kanske inte är min grej helt enkelt?? Glad

Anmäl
2009-11-29 01:35 #22 av: Moonwing

När jag läser detta är det absolut första jag slås av;..Varför vill alla dela upp allt, sätta allt i fack..?Tungan ute

Det är mycket i min kropp..lever,magsäck,blodkroppar,elektriska impulser..men jag är "bara"..en..människa (förenklat)  !!

..och då får jag ju lite ågren, naturligtvis måste vi bena upp..så man förstår!..men ibland,.. undrar jag om man inte gör förståelsen svårare än man behöver..Flört

..för .."tänker man med intutionen"...dvs slopar lite logiska tankegångar..

..-som inte alls,.. alltid behövs, för att förstå bättre- så begriper man ibland mycket intensivare,direkt!- sas med hjärtats tanke!

Naturligtvis är det maximala flödet av energier..och motsatsen!..ett o samma!..

..därför blir vi såå stilla i hela vår "existens", när vi mediterar..vi är ju stilla..emedan vi låter oss vilsamt "följa med"..i det energi-flödet..som för oss kan upplevas som "altet"..

Då blir ovanstående text på en gång en helt glasklar bekräftelse på..

-Total rörelse/stillhet av; "homogen konsistens"..naturligtvis, förstår man att denna enorma potential..som Magiker är enormt medvetna om, är förödande om den börjar styras för manipulation!

Vi vet ju alla vad en Atombomb kan göra...Förvånad

Vilja-skeende=total harmoni/förödelse!! ..Kanske tur att även om insikter skapas, så gör inte hela stegen av insikter,..det!

Vilja som ej följs av total (om nästan)..insikt tom vad slutresultatet blir..är farlig..-för alla!

Kanske tur att viljan, oftast inte "räcker till"..i sådana fall..Flört

 

..vad långt detta bidde!FörvånadSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-29 11:02 #23 av: rore

#22

Långt men tilltalande Moonwing!

Käns verkligen sant det du skriver,,,,,, Jag har väldigt svårt med indelningar,,, då jag någonstans inom mig,,,,,

dras till helheten,,,,,och det som ligger utanför,,,,,Tungan ute

Allting hänger ju ihopFoten i munnen

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-29 13:29 #24 av: Tride

Min tolkning: Om medvetandet inte är rent, blir viljans väg genom materien oren, och katastrofen kan vara ett faktum.

 

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-11-29 14:59 #25 av: Moonwing

Ja,det är lustigt rore..men tala om för mig hur en katalysator fungerar..så måste man nog bena upp det, det är lättare att ibland, av ordets egna  innebörd -förstå funktionen..än en massa små detaljer!

Men naturligtvis..kan man ej jämföra kunskap med kunskap..eller så kan man ju det.Förvånad.kom jag på!..

Men o andra sidan vill jag gärna förstå fullständigt!Tungan ute-i minsta detalj..annars har jag en tendens att inte lita på "helheten"..så vem uppskattar inte förklaringar på det??Flört (helheten)

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-29 15:03 #26 av: rore

FlörtTungan uteOskyldig

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-11-29 15:12 #27 av: Moonwing

SkämsFlörtSkrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2009-11-29 19:49 #28 av: Aldebaran

Tack för en givande läsning i inläggen, mycket intressanta tolkningar och synpunkter...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-03-11 23:28 #29 av: Moonwing

Detta är verkligen en enormt fin och vidare syn på "Treenigheten"..det visar oss hur fruktansvärt viktigt det är att ej "stanna i tänkandet"!!...utan försöka se helheten..alltid den sammanlagda "kunskapen", vilket kan vara nog så svårt..Flört

 

"Den som har insett verklighetens treenighet har löst tillvarons grundproblem...

...De tre omedelbart givna och självklara absoluta, materia, rörelse och medvetenhet är alltets yttersta förklaringsgrunder."

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.