Övrigt

Teosofiska Samfundets Emblem

2009-04-03 01:46 #0 av: Aldebaran

En kortfattad beskrivning av vad Teosfofiska Samfundets Emblem är uppbyggt av, samt dess betydelse.

Teosofiska samfundets emblem är sammansatt av antal symboler vilka alla har använts sedan gammalt för att uttrycka vissa ockulta, andliga och filosofiska föreställningar om människan och universum. De förekommer i många olika former inom världens stor religioner, och deras universalitet framgår ytterligare av att de uppträder inom vitt skilda kulturer. Varje enskild symbol visar sig när den studeras separat, ha en mångfald olika betydelser. När symbolerna som i detta emblem förekommer tillsammans antyder de ett vidsträckt utvecklingsschema omfattande hela den fysiska och andliga naturen. Studiet av dem kan för den allvarligt sökande leda till kontemplation av några av tillvarons djupaste mysterier.

Symbolens betydelse kan inte exakt preciseras. Den tolkning som här presenteras är avsedd för att ge en antydan om de sanningar de försöker förmedla snarare än en exakt förklaring av dess mening. 

I emblemets mitt finner vi tecknet ankh eller crux ansata, som är en egyptisk symbol för återuppståndelsen. Det består at ett Tau eller T- format kors krönt av en lite cirkel och förekommer i handen på egyptiska statyer och figurer avbildade i vägg- och gravmålningar. 

Tau-korset  symboliserar materien eller formernas värld, den lilla cirkeln betyder ande eller liv. Tecknet ankh uttrycker därför andens seger över materien, livets över döden, godhetens över ondskan. Det är Livskorset, symbolen för återuppståndelse och odödlighet. 

De sammanflätade trianglarna, den ljusare pekande uppåt och den mörkare nedåt, symboliserar andens nedstigande i materien och dess uppstigande igen ur formernas begränsning. På samma gång antyder de den ständiga konflikten mellan de ljusa och mörka makterna i  naturen och i människan.

När den dubbla triangeln omslutes av Ormens cirkel, som är fallet i det teosofiska emblemet, representerar detta hela den manifesterande naturen, dvs. universum inneslutet av tidens och rummets begränsningar. De sammanflätade trianglarna kallas inom judendomen för Salomos insegel eller Davidstjärnan. 

Ormen har liksom de övriga symbolerna olika betydelser. Den har alltid förknippats med begreppet visdom, särskilt då med den esoteriska kunskap som utgör den högsta visdomen. När ormen biter sig själv i svansen som den gör här, blir den en symbol för evigheten som är utan början och utan slut. 

Svastikan är en annan av de många former i vilka korsets symbol återfinns. Det är Eldkorset med flammande armar som snurrar medsols (hakkorset gick motsols) och representerar de oerhörda krafterna i naturen som ständigt skapar och upplöser de former genom vilka utvecklingsprocessen äger rum. Inom de religioner som urskiljer tre aspekter på gudomen står svastikan som symbol för den tredje aspekten, alltså den tredje personen inom treenigheten, som är både skapare och förstörare: alltså Shiva inom hinduismen och Den Helige Ande inom kristendomen. 

Det teosofiska emblemet krönes slutligen av hinduismens heliga ord AUM, som har synnerligen djupgående betydelse och kan sägas symbolisera Det Skapande Ordet eller Logos, dvs. den i ord icke beskrivbara Verkligheten, som är källan till allt existerande. Ordet har en alldeles speciell inneboende kraft och får endast uttalas med största vördnad.

Teosofiska Samfundets mott  "Det gives ingen religion högre än sanningen" omger emblemet. Sanningen är ju målet för varje teosofs strävanden, vilken tro han än må bekänna sig till, och varje större religion är på sitt sätt ett uttryck för denna sanning och en väg till dess förverkligande.

Här har endast givits en kortfattad antydan om den omfattning och djupa betydelse som kan utläsas ur samfundets emblem. Symboliken i detsamma är nästan outtömlig.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-03 02:05 #1 av: Aldebaran

Emblemet ifråga...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-03 02:39 #2 av: Sviskon

Jättefint skrivet! Jag tror detta är framtiden..Dom är så blinda på "tackaJesus"

Anmäl
2009-04-03 13:11 #3 av: cillaj

 

En mycket bra beskrivning, fler tecken känner man igen sen tidigare, som i Tarotkorten.Glad

Anmäl
2009-04-03 19:41 #4 av: Millaris

Mycket spännande. Som Cilla säger så känner man igen flera av symbolerna.

Anmäl
2009-04-03 19:59 #5 av: Aldebaran

i asatron (vikingatron) hade vi midgårdormen som ringlade sig runt världen, fick syn på sin egen svans och bet om den...Till och med våran hednatro har mycket esoteriskt/teosofiskt isig..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-03 20:03 #6 av: Ayena

Mycket intressant!

Speciellt att beskriva skillnaden på svastikan och hakkorset.

Detta med ormen som biter sig i svansen och som betecknar evigheten finns i många tarotlekar i det sista kortet i Stora Arkanan, det kort som betecknas som Universum.

Intressant detta också om AUM-tecknet. Numera finns detta tecken väldigt slarvigt och respektlöst använt. Det finns till och med de som använder detta i sin avatar här på iFokus.

En liten lustighet är min lilla berättelse om AUM.

Detta var 1977 då jag träffat den man som jag så småningom skulle gifta mig med. Jag visste ingenting om meditation förutom att det var något som The Beatles hade börjat med tio år tidigare med Maharishi Makesh som guru vid en resa till Indien. Min blivande berättade att han mediterade varje dag på morgonen och på eftermiddagen. Detta blev jag varse då vi flyttade ihop och då intresserad av vad detta var för något.

Den metod han använde kallades för TM (Trancendental Meditation) och hade som syfte att göra sig fri från alla tankar genom att tänka "ingenting". Han hade ju gått på en kurs i detta och berättade lite om hur man skulle gå tillväga. Då berättade han att han fått ett mantra som löd: AIM. Jag kände genast att detta inte stämde, att man skulle säga AUM istället eftersom detta kändes mera naturligt för mig.

Jag var nog inte bra elev att lära meditera, he he Oskyldig.

Ja, det var bara lite tankar .............

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.