Livsåskådning

Religionerna

2008-07-11 14:01 #0 av: Ayena

Är religionerna nödvändiga idag på 2000-talet i den form de har?

Nej, de är inte nödvändiga i den form de har. Däremot har de haft ett ursprung som bygger på att Gud ville berätta om den sanna vägen för människorna. Han talade till en del av människorna, bland annat Jesus, Buddha, Muhammed och Moses. Men när deras ord skulle vidarebefordras till folket hände där något som inte var meningen, nämligen att människorna tog tillfället att genom makt styra vilka ord som skulle skrivas ner respektive inte skrivas ner.

Här skapades då regler och förhållningssätt som byggde på människornas rädsla för Gud. Till exempel har vi ju läst i Bibeln att Gud straffar de människor som inte gör på ett visst sätt. Villfarelserna på att vissa saker skulle vara synd skapade alltså dessa regler. Naturligtvis var detta ett sätt för "överheten" att få pli på folket och genom förtryck skapades det många regler och förhållningssätt som ställt till många stora problem, dels för individer och dels för folkgrupper genom tiderna.

 

Hur blev religionerna till?

Låt oss ställa frågan - hur blev religionerna till?

Vi går tillbaka till den tid vi var primitiva människor. I vår natur finns ju de fyra elementen som styr - vatten, eld, vind och jord. Var och en av dessa element besitter enorma krafter och detta såg ju de första människorna.

Naturligtvis blev de rädda och gjorde föreställningar om att det låg något bortom den mänskliga tankeförmågan som alstrade dessa krafter. De visste ju ingenting om att vulkaner och jordbävningar kommer från jordklotets levande inre, att åska och blixtar berodde på elektriska urladdningar. De visste inte  heller att elden kunde kontrolleras från början. Därför satte de namn på var och en av företeelserna för att blidka dessa krafter. De trodde att om de offrade vissa saker vid vissa tillfällen så skulle krafterna (som de gjorde till gudar) vara vänliga mot dem. Så småningom tog gudarna mera mänskliga former och fick bilder.

Människorna utvecklade också olika föreställningar på gudarna beroende på var människorna bodde och hur den naturliga omgivningen tedde sig.

De primitiva människorna förstod ju inte att alla var en del av naturen, av krafterna, av Universum. Därför ansåg de sig avskiljda från naturen, krafterna och sina gudar.

Så småningom lyckades Gud få kontakt med vissa individer för att människorna skulle förstå att det bara fanns en skapare, att allting var ett och samma. Vi känner en del av dessa kontakter via vår Bibel, Koranen och andra heliga skrifter. Men något gick snett på vägen när budskapen skulle föras fram. Det var människans maktbegär som ställde till detta!

Man kan ju spekulera i varför människan vill ha makt och kontroll. Svaret är - rädslan. Rädslan för att livets nödvändigheter inte räcker till för alla, därför gäller det att roffa åt sig bäst man kan, skapa lagar och regler så att folket hålls "på mattan". Man använde Guds straff som skrämselpropaganda.

Men nu måste vi fråga oss:

Skulle Gud skapa en tillvaro där inte resurserna räckte till för alla och en var?

Sug på den frågan en stund!

Våra tre stora religioner, kristendomen, judendomen och islam, är ju överens om att det bara finns en Gud.

Och ändå håller vi på att döda varandra i Guds namn!

Är det inte på tiden att vi stannar upp och tänker efter en stund?

- Var det Guds mening att människorna "behövde" vissa ritualer, vissa levnadssätt för att tillfredsställa Gud/Allah?

- Var det Guds mening att religionerna skapades för att människorna skulle kunna bygga upp en maktstruktur och skapa en hiearki i helighet?

- Är vi heligare ju längre upp i helighetshiearkin vi står?

Jag tror inte detta!

Alla människor har Gud inom sig, ingen människa är heligare än någon annan! Detta är sanningen! Detta var vad Jesus ville säga, men hans ord har blivit förvrängda och missförstådda.

Du säger kanske här att "religionerna behövs, de skapar gemenskap". Ja, det är rätt. Men de skapar bara gemenskap för dem som är inneslutna, andra utesluts och kanske till och med fördömes. Så länge vi människor indelar oss i grupperingar kan vi aldrig leva i fred.

Vi människor måste lära oss att alla är en, vi alla som lever här på Jorden har samma ursprung och är en del av Gud och Universum

Sök i ditt  hjärta så får du uppleva gemenskapen med Gud och Alltet.

 

 

Gunilla i Juli månad 2008

Bild: Christophe Vacher

Av: Gunilla_R

Datum för publicering

  • 2008-07-11
Anmäl
2008-07-12 01:03 #1 av: nera

Klokt sagt Gunilla Glad

Anmäl
2008-07-12 01:12 #2 av: nera

Jag vill inte tala illa om kyrkan, de har gjort mycket bra också. Men tyvärr så har de ställt till en hel del p g a kontrollbehov..

På våran resa vi gjorde nu i dagarna fyra, så besökte vi Lillhärdal i Härjedalen. Där finns historien om " Stor- Märit" på 1600 talet, hur hon blev dömd av både det okunniga folket och kyrkan på den tiden. Stor-Märit gick i döden för sanningen. Hon var stark och stod på sig och erkände inte något som inte var sant, eller som de andra påstod att hon hade gjort.

Hon och många andra blev halshuggna och brända på bål helt oskyldigt. Jag var in på muséet där också som heter just " Häxornas tid". Där visades det en lite kortare film, ungefär som Jan Guillious serie som gick på tv förut, och jag grät så jag grät över hur att detta har fått förekommit med häxerijakt. Likväl som att folkhets och jakt på vissa folkgrupper, förekommer än idag, just p g a religionerna!

Lägger med en bild ifrån minnestenen i Lillhärdal.

Anmäl
2008-07-12 10:51 #3 av: [Mariann]

Så kommer då jag med min syn... det kan ALDRIG vara en religion eller en kyrkas fel, ALDRIG! Det är människorna som utövar religionen som inte har tillräckligt öppet hjärta...

Varje religion skapades för att människan behövde en guidning mot GUD, . Den är anpassad tiden och området som den finns i.

De största och mest betydelsefulla har spridits längre. Om vi tar Krsitusimpulsen, så är den den mest betydande eftersom den löper över 4000 år, både fiskens och vattumannens tidsålder.

Vill man läsa något i ämnet finns det artiklar  t.ex. den Nya Kristus impulsen, den finns på AU.

Ps. Nu gör många likadant (i synnerhet "new ageare"), dömer religionen... om man öppnar sitt hjärta och lägger undan sina fördomar och motstånd, kommer man att upptäcka den inre religionen...

re= åter

ligio= förena, sammansmältning

och också inse att de officiella religionerna fortfarande behövs  för många människor, att finna vägen till Gud genom dessa är första steget... varför ska vi hindra dem att göra vad VI gjort för 1-2000 år sedan?

 

Anmäl
2008-07-12 11:52 #4 av: Ayena

Mariann, jag föreslår att du läser artikeln igen innan du svarar på något annat som inte står i artikeln :-)

Gilla

Anmäl
2008-07-12 13:01 #5 av: [Mariann]

Generad

 jodå jag läste artikeln och den är mkt bra och i linje med  hur jag ser det mesta... borde skrivit det inser jag... Generad

förlåt mig om det tolkats som att artikeln inte har den samma synen...

Saken är väl den att det är ytterligare en "käpphäst" jag har, att gemeneman måste lära sig skilja på religionerna och utövarna... och eftersom jag då har en sådan... går jag lätt igång och inte alltid får med allt...

Anmäl
2008-07-12 13:19 #6 av: [Mariann]

 GladJag roar mig med att besvara dina frågor: 

Skulle Gud skapa en tillvaro där inte resurserna räckte till för alla och en var?

Mariann: Ja det tror jag, på det viset att  man visste o vet att människan skulle missbruka resurserna och roffa åt sig, och på så vis är det sanktionerat från högre ort... ;)

Sug på den frågan en stund!

Våra tre stora religioner, kristendomen, judendomen och islam, är ju överens om att det bara finns en Gud.

Och ändå håller vi på att döda varandra i Guds namn!

Mariann: Det är ju för att den gemene människan inte har något hjärtchakra ännu, som mest 3-4 blad  av 12 och kan då bara bry sig om sina närmaste...

Är det inte på tiden att vi stannar upp och tänker efter en stund?

Mariann: Det tycker jag absolut, fast de som mest behöver stanna upp enligt vårt sätt å se det, är de som är längst ifrån till att göra det... p g av att hjärtchakrat inte är tillräckligt utvecklat...

- Var det Guds mening att människorna "behövde" vissa ritualer, vissa levnadssätt för att tillfredsställa Gud/Allah?

Mariann: Religionerna var och är ett experiment från högre ort att få människorna att via lagar och "skrämsel" att leva mer etiskt o moraliskt och visa dom vägen... inte för att tillfredställa Gud.

- Var det Guds mening att religionerna skapades för att människorna skulle kunna bygga upp en maktstruktur och skapa en hiearki i helighet?- Är vi heligare ju längre upp i helighetshiearkin vi står?

Mariann: Nej vi är inte heligare, men Gud visste att detta skulle hända och det är ett led i att utveckla oss alla. Om detta inte hade funnits, så hade vi heller inte kunnat utveckla ett hjärtchakra och alla 12 blad. Om inget lidande o mörker hade funnits på jorden, hade det tagit eoner av tid att utveckla kärlek - visdom, vilket är denna planets och solsystems djupaste syfte. Därför har Jorden offrat sig för att en mänsklighet ska kunna utvecklas till att bli ett skapande center i just kärlek och visdom.

annars hade vi ju alla bara blivit kvar på de inre planen o utvecklats, slutsatsen i mig blir då att detta  måste ha haft ett mkt stort syfte för mästarna och Gud, detta att sätta igång religionerna!

Ok... detta är ju bara min tro min syn... mina funderingar... Fundersam

Anmäl
2008-07-12 13:26 #7 av: [Mariann]

går ju inte att redigera i artikel... men ajg ser jua tt detta kan misstolkas

 Var det Guds mening att människorna "behövde" vissa ritualer, vissa levnadssätt för att tillfredsställa Gud/Allah?

Mariann: Religionerna var och är ett experiment från högre ort att få människorna att via lagar och "skrämsel" att leva mer etiskt o moraliskt och visa dom vägen... inte för att tillfredställa Gud.

Så jag vill förtydliga, att det ju givetvis inte är Gud som vill skrämmas osv... utan det är  det som händer när människor tolkar... ja jag hoppas ni förstår vad jag menar... vi behövde de inte för att tillfredställa Gud utan för att utvecklas och få "rättesnören".. guidning....

Anmäl
2008-07-12 14:41 #8 av: nera

Ja men jag har ju skrivit att hon blev dömd av det okunniga folket och kyrkan. Inte av religionen. Jag menar att den skapar så mycket missförstånd här i världen. Inget annat.

Jag vet exakt vad du menar Marianne med dit skriveri. = )  Vi har ju diskuterat detta förut, och jag vet också mycket väl att religionen misstolkas av vanliga dödliga människor.. En religion ska ju vara något bra och välmenande är det väl tänkt, men tyvärr så missbrukas även den, precis som så många andra ting här i världen.

 

Anmäl
2008-07-12 16:49 #9 av: Tuva-Lena

#8 Så ser jag det också, religionerna misstolkas, medvetet eller ej må vara osagt, och människor skor sig på religionen, utför våldshandlingar i religionens namn o s v.. och som jag ser det, så kan det bara bero på att dessa människor egentligen inte är religiösa, men har funnit ett sätt att utnyttja den i egensyfte.

Religionen finns inom varje individ som jag ser det, och sedan är det upp till var och en om man vill ta den till sig - på sitt eget unika sätt, men utan våldshandlingar och egensyfte. 

"Att många tycker samma, betyder inte att dom har rätt.."

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.